Dovednosti

Dovednosti patří mezi sekundární vlastnosti postav a postava je tedy získává učením. Možnost naučit se danou dovednost je dána volbou povolání (viz kapitola Povolání). Rytíř se např. nemůže naučit magii, čaroděj pak nebude moci nosit plátovou zbroj apod. Celkem rozenáváme tři úrovně dovedností - normální, expertní a mistrovskou. K jejich dosažení je potřeba navštívit příslušného učitele (viz Umístění učitelů) a investovat určený počet dovednostních bodů. Pro dosažení expertní úrovně je třeba mít v dovednosti 4 body. Na mistrovskou úroveň je třeba mít pro dovednosti se zbraněmi 8 bodů, pro dovednosti se zbrojemi a štítem 10 bodů, pro magie 12 bodů a pro ostatní dovednosti 7 bodů. Úrovně nelze přeskakovat, např. z normální rovnou na mistrovskou, ale musejí se povyšovat postupně. Oproti následujícím dílům je zde jedna podstatná změna. Pokud se postava může danou dovednost naučit, bude v ní moci dosáhnout mistrovské úrovně bez ohledu na povolání. U většiny dovedností budete muset ještě pro postup na mistrovskou úroveň splnit doplňující podmínky, což je ve většině případů dosažení určité velikosti základní vlastnosti, jen u 6 dovedností je třeba mít postavu povýšenu (viz poslední tabulka ve zmíněné kapitole Povolání).

Jednotlivým dovednostem se budete učit v různých městských gildách (viz Rozmístění gild v Enrothu), které vás přijmou po zaplacení určitého obnosu peněz. Peníze za členství vybírají různí občané daného města a je vhodné je vyhledat. Jakmile za členství v gildě zaplatíte v jednom městě, nebudete muset v ostatních městech již platit nic. Příslušné magické dovednosti se vyučují v kouzelnických gildách (ohně, vzduchu, vody a země) a v klerických gildách (ducha, těla a mysli), nebo v gildách živlů (elementů, kouzelnická škola) a sebepoznání (klerická škola). V jednotlivých gildách kouzelnické školy vás pak naučí navíc i vzdělávání a v jednotlivých gildách klerické školy meditaci. Bojové a ostatní dovednosti vás naučí zlodějské a žoldácké gildy (Zlomená šavle, Doupě bukanýrů, Zuřiví berserkeři, Dvojité ostří, Pašerácká gilda a Ochranné služby). Bílou magii se naučíte v gildě Bílé magie a černou magii v gildě Černé magie (otevírá v noci od 22 hodin).

Magické gildy se rozdělují do několika stupňů, podle toho, jaká nejvyšší kouzla v nich můžete zakoupit (novické gildy s kouzly normální úrovně a pokročilé s kouzly všech úrovní). Podobně pašerácké a žoldácké gildy nevyučují ty samé dovednosti (ani v rámci jedné gildy), takže pokud vám nebudou moci nabídnout dovednost, kterou potřebujete, budete muset navštívit gildu v jiném městě. Pašerácké gildy otevírají od 6 hodin odpoledne do 6 hodin ráno, žoldácké obvykle od 9 hodin ráno do 9 hodin večer.

Dovednosti se zbraněmi

Hůl: Hole jsou dvojruční tyčové zbraně účinné v útoku i obraně. Expertům vzroste jejich třída zbroje a mistři mají šanci na omráčení svých protivníků.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost je přidána k útočnému bonusu
Expertní Dovednost je přidána k třídě zbroje
Mistrovská Šance ochromit cíl

Meč: Boj s mečem zahrnuje umění ovládat většinu druhů čepelí delších než nože. Expert rychleji útočí a mistři mohou dokonce používat zbraň v druhé ruce.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost je přidána k útočnému bonusu
Expertní Kratší doba zotavení
Mistrovská Umožňuje držet meč v levé ruce.

Dýka: Ačkoli dýka nemůže způsobit taková zranění jako meč nebo sekera, je velmi rychlá a je-li protivník pomalejší, často stihneš zaútočit dvakrát. Expert v ovládání dýky ji může držet v levé ruce a současně používat jinou zbraň v druhé ruce. Mistři s dýkou mají šanci způsobit trojnásobnou škodu během útoku.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost je přidána k útočnému bonusu
Expertní Umožňuje používat dýku v levé ruce
Mistrovská Šance způsobit trojité zranění

Sekera: Přestože jsou při útoku pomalejší, sekery způsobí více škody. Experti se sekerou budou rychlejší při útoku, zatímco mistři zasahují ještě za víc.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost přidána k útočnému bonusu
Expertní Rychlejší zotavení
Mistrovská Dovednost přidána k zásahu

Kopí: Kopí zahrnuje všechny druhy tyčovitých zbraních s ostřím na konci. Je to univerzální zbraň, která může být používána jedno- či obouručně (účinnější je jako obouruční). Expertům vzroste jejich třída zbroje a mistři zasahují za víc.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost je přidána k útočnému bonusu
Expertní Dovednost je přidána k třídě zbroje
Mistrovská Dovednost přidána k zásahu

Luk: Dovednost s lukem zahrnuje užívání luků i kuší. Expert lukostřelec střílí rychleji a mistr může dokonce vystřelit dva šípy během jednoho útoku.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost je přidána k útočnému bonusu
Expertní Rychlejší zotavení
Mistrovská Umožní vystřelit dva šípy během jednoho útoku

Palcát: Dovednost s palcátem pokrývá všechny druhy tupých zbraní od řemdihů po cepy. Expert způsobí palcátem větší zranění, zatímco mistři mohou své protivníky omráčit.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost je přidána k útočnému bonusu
Expertní Dovednost přidána k zásahu
Mistrovská Šance ochromit cíl

Blaster (Starobylé zbraně): Zbraň z doby před Tichem, jejich výroba je již dávno zapomenuta. Expert a mistr střílí z těchto děsivých zbraní dvoj- až trojnásobně přesněji/účiněji (zvyšuje se útočný bonus).

Úroveň Bonus
Normální Dovednost je přidána k útočnému bonusu
Expertní Dovednost je přidána k útočnému bonusu (dvakrát)
Mistrovská Dovednost je přidána k útočnému bonusu (třikrát)

Dovednosti se zbrojemi

V případě štítu roste s úrovní dovednosti bonus obrany, v případě zbrojí se pak zkracuje doba zotavení (expert na polovinu, mistr zotavení nepotřebuje).

Štít: Používáním štítu vzroste postavě třída zbroje. Expertu i mistru vzroste bonus obrany.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost zvyšuje třídu zbroje
Expertní Dovednost zvyšuje třídu zbroje (dvakrát)
Mistrovská Dovednost zvyšuje třídu zbroje (třikrát)

Kožená zbroj: Kožená zbroj je nejlehčí zbrojí, co může postava nosit. Třebaže kůže poskytne méně ochrany než kroužková či plátová zbroj, také nejméně zpomaluje.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost přidána ke třídě zbroje
Expertní Rychlejší doba zotavení
Mistrovská Nepotřebuje čas na zotavení

Kroužková zbroj: Kroužková zbroj je střední typ zbroje, která poskytne více ochrany než kůže a méně než pláty, ale též postavu zpomalí více než kůže. Zvyšováním dovednosti kroužkové zbroje vzroste ochrana, kterou vám zbroj může nabídnout.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost přidána ke třídě zbroje
Expertní Rychlejší doba zotavení
Mistrovská Nepotřebuje čas na zotavení

Plátová zbroj: Plátová zbroj je těžkým typem zbroje, která poskytne nejlepší ochranu, ale také postavu zpomalí více než kůže a kroužky.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost přidána ke třídě zbroje
Expertní Rychlejší doba zotavení
Mistrovská Nepotřebuje čas na zotavení

Magické dovednosti

Magie ohně: Všechna kouzla Magie ohně jsou bojově orientována a zahrnují pár libůstek, které zabíjejí opravdu rychle. Na vyšších hodnostech můžeš kouzla sesílat s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Záleží na jednotlivých kouzlech
Expertní Záleží na jednotlivých kouzlech
Mistrovská Záleží na jednotlivých kouzlech

Magie vzduchu: V Magii vzduchu jsou spojena kouzla bojová, informační a pohybová, včetně velmi užitečného Létání. Na vyšších hodnostech můžeš kouzla sesílat s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Záleží na jednotlivých kouzlech
Expertní Záleží na jednotlivých kouzlech
Mistrovská Záleží na jednotlivých kouzlech

Magie vody: Zatímco v ostatním magiích jsou převážně bojová kouzla, Magie vody více orientována na cestování a očarování předmětů. Na vyšších hodnostech můžeš sesílat kouzla s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Záleží na jednotlivých kouzlech
Expertní Záleží na jednotlivých kouzlech
Mistrovská Záleží na jednotlivých kouzlech

Magie země: Magie země má vyvážená jak útočná, tak obranná kouzla. Na vyšších hodnostech můžeš sesílat kouzla s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Záleží na jednotlivých kouzlech
Expertní Záleží na jednotlivých kouzlech
Mistrovská Záleží na jednotlivých kouzlech

Magie ducha: Magie ducha je soustředěna na kouzla života a smrti. Zahrnuto je kouzlo na oživení mrtvé postavy i kouzlo odvrácení nemrtvých. Na vyšších hodnostech můžeš sesílat kouzla s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Záleží na jednotlivých kouzlech
Expertní Záleží na jednotlivých kouzlech
Mistrovská Záleží na jednotlivých kouzlech

Magie mysli: Magie mysli působí přímo v mysli svých cílů. V této škole jsou třeba kouzla okouzlení, strach a telekineze. Na vyšších hodnostech můžeš sesílat kouzla s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Záleží na jednotlivých kouzlech
Expertní Záleží na jednotlivých kouzlech
Mistrovská Záleží na jednotlivých kouzlech

Magie těla: Přestože Magie těla obsahuje poškozující kouzla, je to magie zabývající se převážně léčením. Na vyšších hodnostech můžeš sesílat kouzla s většími účinky.

Úroveň Bonus
Normální Záleží na jednotlivých kouzlech
Expertní Záleží na jednotlivých kouzlech
Mistrovská Záleží na jednotlivých kouzlech

Bílá magie: V Bílé magii najdete některá nejsilnější známá kouzla v Enrothu. Použitelná pouze kleriky a čaroději, bílá magie se nedá vybrat při tvorbě postavy, ale musíš se ji naučit až během cest.

Úroveň Bonus
Normální Záleží na jednotlivých kouzlech
Expertní Záleží na jednotlivých kouzlech
Mistrovská Záleží na jednotlivých kouzlech

Černá magie: Černá magie obsahuje nejsilnější bojová kouzla v Enrothu. Ale přestože kouzla magie Temnot mají efektní výsledky, někdy se dostaví i nežádané vedlejší efekty... Použitelná pouze kleriky a čaroději, černá magie se nedá vybrat při tvorbě postavy, ale musíš se ji naučit až během cest.

Úroveň Bonus
Normální Záleží na jednotlivých kouzlech
Expertní Záleží na jednotlivých kouzlech
Mistrovská Záleží na jednotlivých kouzlech

Ostatní dovednosti

Identifikace věcí (Poznávání věcí): Dovednost identifikování předmětů se automaticky zapne při pokliku v inventáři na neidentifikovaný předmět. Má-li tvoje postava dostatečnou dovednost, předmět bude identifikován. Dovednost je úzce spjata s intelektem.

Úroveň Bonus
Normální Vyšší dovednost dovoluje rozpoznání cennějších předmětů
Expertní Dvojitý efekt
Mistrovská Trojitý efekt

Obchodování: Obchodování ti zajistí příznivější ceny, ať už kupuješ či prodáváš.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost upravuje ceny v obchodech v tvůj prospěch
Expertní Dvojitý efekt
Mistrovská Trojitý efekt

Opravování: Dovednost v opravování dovoluje postavě opravit rozbité vybavení. Její vyšší hodnota dovoluje opravovat lepší předměty a expert či mistr může opravovat vysoce kvalitní předměty a artefakty. Dovednost je úzce spjata s osobností.

Úroveň Bonus
Normální Vyšší dovednost dovoluje opravovat lepší předměty
Expertní Dvojitý efekt
Mistrovská Trojitý efekt

Posilování: Posilování přidává body přímo k celkovému zdraví postavy. Výsledné množství dostaneš tak, že vynásobíš dovednost s bonusem za povolání postavy (4 u rytířů, 1 pro čaroděje). Expert a mistr toto množství dále násobí. Dovednost je úzce spjata s fyzickou odolností.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost zvyšuje zdraví
Expertní Dvojitý efekt
Mistrovská Trojitý efekt

Meditace: Meditace přidává body přímo k celkovému množství many postavy. Výsledné množství dostaneš tak, že vynásobíš dovednost s bonusem za povolání postavy (4 pro čaroděje, 0 u rytířů). Expert a mistr toto množství dále násobí.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost zvyšuje manu
Expertní Dvojitý efekt
Mistrovská Trojitý efekt

Zneškodnit past (Odstranění pastí): Vyšší hodnota této schopnosti znamená, že máš větší šanci zneškodnit při otvírání past na truhle.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost zvyšuje šanci na odstranění pastí na truhlách
Expertní Dvojitý efekt
Mistrovská Trojitý efekt

Diplomacie: Diplomacie zlehčuje výsledky žebrání, uplácení nebo vyhrožování někomu. Vyšší dovednost znamená, že tvoje reputace z těchto činností méně utrpí.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost snižuje ztrátu reputace při vyhrožování nebo podplácení
Expertní Dvojitý efekt
Mistrovská Trojitý efekt

Poznámka k Diplomacii (jaro 2008): Dovednost Bystrost je společně s Diplomacií často diskutována po stránce své užitečnosti. U Diplomacie se to může zdát být celkem oprávněné, ne však zcela správné. Na jednom diskuzním fóru jsem našel docela pěkný příspěvek ve smyslu, že pokud by tyto dovednosti byly zbytečné, autoři by je do hry zcela jistě nedávali a s tím musím souhlasit. Diplomacie má své opodstatnění zejména z počátku hry, kdy vaše družina nebude oplývat zrovna dobrou pověstí anebo se omylem dostanete do nemilosti kupčením se zakázaným zbožím (např. lidské kosti). V takových případech s vámi nebudou chtít některá NPC příliš mluvit a budete muset sáhnout po méně obvyklých prostředcích jako je uplácení nebo zastrašování. Diplomacie vás při nich ochrání před dalším snižováním reputace a sníží tak vaše výdaje za nákup odpustků v chrámech. Užitečnost této dovednosti tedy závisí na vašem stylu hraní a vašich záměrech, není však nezbytné ji umět. V dalších dílech ságy už se s Diplomacií nesetkáte vůbec.

Bystrost: Bystrost zvyšuje šanci postavy na objevení pastí a snižuje i zranění při jejich případném spuštění. Také dovoluje najít skryté poklady tam, kde jiní nic nevidí. Vyšší hodnota bystrosti znamená, že postava se vyhne silnějším pastím a najde i dobře ukryté poklady.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost zvyšuje možnost odhalit pasti či vycítit poklad
Expertní Dvojitý efekt
Mistrovská Trojitý efekt

Poznámka k Bystrosti (jaro 2008): U Bystrosti je to o něco komplikovanější, protože tuto dovednost se bude muset některá z vašich postav bezpodmínečně naučit. Bez její expertní úrovně totiž nelze splnit jeden z hlavních úkolů. Vyšší užitečnost Bystrosti je opět patrná jen v počátcích, kdy ještě nemáte postavu s mistrovskou dovedností Odstranění pastí. Při výbuchu pasti se totiž díky ní zvyšuje pravděpodobnost, že postava s dovedností Bystrost se účinkům výbuchu zcela vyhne. Pro plné pokrytí družiny to však vyžaduje tuto dovednost naučit každou postavu zvlášť, což její výhody snižuje, protože z počátku je třeba dovednostní body investovat lepším způsobem. Postava s Bystrostí má ještě bonus při hledání ukrytých pokladů, takže takováto postava dokáže najít poklad i tam, kde ho jiné postavy nevidí, např. kanály ve Stokách pod Svobodným přístavem. Takových míst však neni zas tolik a v době, kdy budete v této dovednosti mistry už se na ně nebudete chtít vracet. V dalších dílech byla tato dovednost podstatně vylepšena a byla přejmenována na Vnímání.

Vzdělávání: Dovedností vzdělávání vzroste množství zkušeností, jaké postava dostává. Každý bod dovednosti zvyšuje zkušenost o 1% (plus počáteční bonus 9%), takže 5 bodů udělá ze 100 zkušenostních bodů 114 zkušenostních bodů. Expert zdvojnásobí a mistr ztrojnásobí tyto bonusy (př. 10 bodů v úrovni mistra přidává o 39% více zkušenostích bodů).

Úroveň Bonus
Normální Zvyšuje obdrženou zkušenost
Expertní Dvojitý efekt
Mistrovská Trojitý efekt

Poznámka ke Vzdělávání (jaro 2008): Vzdělávání je významná dovednost, protože nám dokáže navýšit množství získaných zkušeností, což zejména v počátku hry může zrychlit trénink postav. Naopak nevýhodou této dovednosti je fakt, že navýšení se týká jen množství zkušenostních bodů získaných zabíjením nestvůr. Zkušenostní body z plnění úkolů zůstanou nezměněny.