Povolání postav

 

V šestém díle máme k dispozici celkem šest povolání pro naše postavy. Od bojovných Rytířů až po univerzální magické povolání Druida. V každém povolání můžete po splnění určitých úkolů dosáhnout celkem dvojího povýšení. S každým povýšením se vylepší bonusy zdraví a many (pokud smí postava magii vůbec používat).

Rytíř: Rytíř je ta pravá kategorie pro tvrdé bojovníky. Rytíři mají na počátku nejširší nabídku zbraní a brnění, mohou a dokážou používat úplně každý typ zbraně či brnění. Jako nejbojovnější ze všech kategorií, začínají rytíři s nejvyšším zdravím a při získávání úrovní se jim také zdraví nejvíce zvyšuje. Rytíři mohou být povýšeni na Kavalíry se ziskem dvou bodů zdraví za každou dosaženou úroveň a poté se mohou stát Šampióny, což obnáší další dva body zdraví za úroveň. Rytíři se nikdy nemohou naučit kouzlit ani umění meditace.

Kavalír (první povýšení Rytíře): Kavalíři mohou používat všechny zbraně i brnění, ale nemohou se učit kouzla. Kavalíři mají bonus dvou extra bodů zdraví za každou úroveň a mohou být povýšeni na Šampióna, za což je očekávají další dva body zdraví navíc.

Šampión (druhé povýšení Rytíře): Šampióni mohou používat všechny zbraně i brnění, ale nemohou se učit kouzla. Šampióni získají za každou dosaženou úroveň čtyři body zdraví navíc.

Paladin: Napůl Klerik, napůl Rytíř, Paladin ovládá dobře jak boj, tak kouzla, i když v obou případech nedosahuje takového mistrovství jako původní profese, jejichž kombinací vznikl. Stejně jako Rytíř, může Paladin používat jakoukoliv zbraň i zbroj, ale nemá z počátku tak široký výběr. Paladinové začínají s magií ducha a mohou se též naučit magii těla a mysli. Jsou jim zapovězena všechna učení magie živlů, jakož i cesty černé a bílé magie. Ti nejstatečnější z Paladinů mohou být povýšeni na Křižáky (s bonusem jednoho bodu zdraví a many za úroveň) a dále na Hrdinu (s bonusem dalšího bodu zdraví a many za úroveň). Paladinové si mohou vybrat ze všech druhotných schopností.

Křižák (první povýšení Paladina): Křižáci mohou používat jakoukoliv zbraň i brnění a mají otevřenou cestu ke všem klerickým magiím - ducha, mysli i těla. Křižáci mají bonus extra bodu zdraví a many za každou úroveň a mohou být povýšeni na Hrdinu, za což je očekává další bod zdraví a many navíc.

Hrdina (druhé povýšení Paladina): Hrdinové mohou používat jakoukoliv zbraň i brnění a mají otevřenou cestu ke všem klerickým magiím - ducha, mysli i těla. Hrdinové získávají za každou dosaženou úroveň dva body zdraví a many navíc.

Lučištník: Tak jako jsou Paladinové spojením dvou tříd i Lučištník v sobě spojuje Rytíře a Čaroděje. Lučištníci mohou používat všechny zbraně (samozřejmě s lukem na prvním místě), ale je jim zapovězeno používání štítu a plátové zbroje. Na druhou stranu ovládají magii vzduchu a mohou se naučit i zbývající druhy magie živlů. Ale vyšší magie, jako černá a bílá, jsou zcela mimo jejich dosah. Lučištník může být povýšen na Bojového mága (s bonusem jednoho bodu zdraví a many za úroveň) a dále na Válečného mága (s bonusem dalšího bodu zdraví a many za úroveň). Lučištník si může vybrat ze všech druhotných schopností.

Bojový mág (první povýšení Lučištníka): Bojoví mágové mohou používat všechny zbraně, ale je jim zapovězeno používání štítu a plátové zbroje. Učení všech čtyř škol magie živlů je jim otevřeno stejně jako Čarodějům. Bojoví mágové mají bonus extra bodu zdraví a many za každou úroveň a mohou být povýšeni na Válečného mága, za což je očekává další bod zdraví a many navíc.

Válečný mág (druhé povýšení Lučištníka): Váleční mágové mohou používat všechny zbraně, ale je jim zapovězeno používání štítu a plátové zbroje. Učení všech čtyř škol magie živlů je jim otevřeno stejně jako Čarodějům. Váleční mágové získávají za každou dosaženou úroveň dva body zdraví a many navíc.

Klerik: Enrothští klerici jsou potulní bojovníci obdaření magií. Klerik je průměrný bojovník, ale vynikající kouzelník, zaměřený na léčivou a ochrannou magii. Klerici a Čarodějové jsou jediné dvě kategorie schopné učení spletitých cest černé a bílé magie a využití těch nejmocnějších kouzel těchto magií. Bohužel jsou ale pro Kleriky zapovězeny určité zbraně, mohou používat pouze palcáty, hole a luky. V brnění jsou na tom lépe, neboť jedinou zapovězenou zbrojí je zbroj plátová a nemají žádná omezení ve výběru druhotných schopností. Pokud budou pilně studovat, mohou být Klerici povýšeni na Kněze (s bonusem jednoho bodu zdraví a many za úroveň) a dále na Velekněze (s bonusem dalšího bodu zdraví a many za úroveň).

Kněz (první povýšení Klerika): Kněz je schopen studovat magie ducha, mysli, těla i černou a bílou magii. Bohužel jsou knězům zapovězeny určité zbraně, smí používat pouze palcáty, hole a luky. Ze zbrojí nesmí používat plátovou zbroj. Kněz nemá žádná omezení ve výběru druhotných schopností. Kněží mají bonus extra bodu zdraví a many za každou úroveň a mohou být povýšeni na Velekněze, za což je očekává další bod zdraví a many navíc.

Velekněz (druhé povýšení Kněze): Velekněz je schopen studovat magie ducha, mysli, těla i černou a bílou magii. Bohužel jsou pro Velekněze zapovězeny určité zbraně - smí používat pouze palcáty, hole a luky. Ze zbrojí nesmí používat jen plátovou zbroj a nemá žádné omezení ve výběru druhotných schopností. Velekněz získává za každou dosaženou úroveň dva body zdraví a many navíc.

Čaroděj: Studenti tajemných zákoutí magie živlů, Čarodějové, se zaměřují na útočnou a praktickou magii. Čarodějové jsou naprosto nepoužitelní bojovníci, stěží se naučí bojovat s dýkou, holí a lukem. Nesmějí používat jiné, než kožené brnění a nesmějí používat štít. Jejich zdraví je nejnižší ze všech kategorií, ale za to mohou sesílat silná útočná kouzla a cesta je pro ně otevřena i do škol černé a bílé magie, které obsahují ta nejsilnější kouzla vůbec. Po získání dostatečných znalostí mohou být Čarodějové povýšeni na Mágy (s bonusem jednoho bodu zdraví a many za úroveň) a dále na Arcimága (s bonusem dalšího bodu zdraví a many za úroveň). Mohou si vybrat ze všech druhotných schopností.

Mág (první povýšení Čaroděje): Je naprosto nepoužitelný bojovník, stěží se naučí bojovat s dýkou, holí a lukem. Nesmí používat žádné brnění krom koženého a nesmí používat štít. Jeho zdraví je nejnižší ze všech kategorií. Za to však mohou sesílat silná útočná kouzla a cesta je pro ně otevřena i do škol černé a bílé magie. Mágové mají bonus extra bodu zdraví a many za každou úroveň a mohou být povýšeni na Arcimága, za což je očekává další bod zdraví a many navíc.

Arcimág (druhé povýšení Čaroděje): Jsou naprosto nepoužitelní bojovníci, stěží se naučí bojovat s dýkou, holí a lukem. Nesmí používat žádné brnění krom koženého a nesmí používat štít. Jeho zdraví je nejnižší ze všech kategorií. Za to však mohou sesílat silná útočná kouzla a cesta je pro ně otevřena i do škol černé a bílé magie. Arcimágové získávají za každou dosaženou úroveň dva body zdraví a many navíc.

Druid: Druid v sobě spojuje kategorie Čaroděje a Klerika. Je slabý bojovník (jen o něco lepší než čaroděj) a nemá moc vysoké zdraví. Kladnou stránkou jejich zaměření je možnost učení magie Kleriků i Čarodějů. Druidi nemohou používat ani černou ani bílou magii a bojovat mohou jen holí, dýkou a lukem, v kožené zbroji se štítem. Druid může být povýšen na Veledruida (s bonusem jednoho bodu zdraví a many za úroveň) a dále na Arcidruida (s bonusem dalšího bodu zdraví a many za úroveň).

Veledruid (první povýšení Druida): Může studovat školy magie všech čtyř živlů i magie ducha, těla a mysli. Černá a bílá magie je jim odepřena a mohou používat jen hůl, dýku a luk. Z brnění jen kožené a štít. Veledruidi mají bonus extra bodu zdraví a many za každou úroveň a mohou být povýšeni na Arcidruida, za což je očekává další bod zdraví a many navíc.

Arcidruid (druhé povýšení Druida): Může studovat školy magie všech čtyř živlů i magie ducha, těla a mysli. Černá a bílá magie je jim odepřena a mohou používat jen hůl, dýku a luk. Z brnění jen kožené a štít. Arcidruidi získávají za každou dosaženou úroveň dva body zdraví a many navíc.

Následující tři tabulky ukazují úrovně dovedností pro jednotlivá povolání. Přestože mistrovské úrovně v dané dovednosti může dosáhnout v šestém díle jakákoliv postava, která se danou dovednost může naučit, je u některých dovedností třeba splnit ještě vedlejší podmínku, což je obvykle dosažení určité velikosti základní vlastnosti nebo úrovně povýšení v daném povolání (jen 6 dovedností). Všechny tyto podmínky jsou pak uvedeny v poslední tabulce kapitoly. Týká se to celkem 20 dovedností, zbylých 10 se postavy mohou naučit bez omezení, po investicí příslušného množství dovednostních bodů.

Bojové dovednosti

(M - mistrovská úroveň)

  Rytíř Paladin Lučištník Druid Klerik Čaroděj
Hůl M M M M M M
Meč*) M M M - - -
Dýka*) M M M M - M
Sekyra*) M M M - - -
Kopí M M M - - -
Luk*) M M M M M M
Palcát*) M M M M M -
Starobylé zbraně*) M M M M M M
Štít M M - M M -
Kožená zbroj M M M M M M
Kroužková zbroj*) M M M - M -
Plátová zbroj*) M M - - - -

*) dosažení mistrovské úrovně je vázáno na doplňující podmínky, viz. tabulka na konci kapitoly

Magické dovednosti

(M - mistrovská úroveň)

  Rytíř Paladin Lučištník Druid Klerik Čaroděj
Magie ohně - - M M - M
Magie vzduchu*) - - M M - M
Magie vody - - M M - M
Magie země - - M M - M
Magie ducha*) - M - M M -
Magie mysli - M - M M -
Magie těla - M - M M -
Bílá magie*) - - - - M M
Černá magie*) - - - - M M

*) dosažení mistrovské úrovně je vázáno na doplňující podmínky, viz. tabulka na konci kapitoly

Ostatní dovednosti

(M - mistrovská úroveň)

  Rytíř Paladin Lučištník Druid Klerik Čaroděj
Poznávání věcí*) M M M M M M
Obchodník*) M M M M M M
Opravování*) M M M M M M
Posilování*) M M M M M M
Meditace*) - M M M M M
Bystrost M M M M M M
Diplomacie*) M M M M M M
Odstranění pastí*) M M M M M M
Vzdělávání*) M M M M M M

*) dosažení mistrovské úrovně je vázáno na doplňující podmínky, viz. tabulka na konci kapitoly

Poslední tabulka uvádí doplňující podmínky získání mistrovské úrovně pro některé dovednosti. Pokud v tabulce neni uvedena potřebná velikost dovednosti, pak postavě stačí 4 body a expertní úroveň.

Dovednost Podmínky pro získání mistrovské úrovně
Meč 8 bodů a jmenování Kavalírem
Dýka 8 bodů + Rychlost 40
Sekyra zabít Snergla a získat jeho sekyru
Luk 8 bodů a jmenování Bojovým mágem
Palcát 8 bodů + Síla 40
Starobylé zbraně je třeba nejprve získat starobylou zbraň
Kroužková zbroj 10 bodů a jmenování Křižákem
Plátová zbroj jmenování Hrdinou
 
Magie vzduchu získat titul Arcimága
Magie ducha získat titul Velekněze
Bílá magie dosažení reputace Svatá
Černá magie dosažení reputace Ďábelská
 
Poznávání věcí 7 bodů + Intelekt 30
Obchodník 7 bodů + Osobnost 30
Opravování 7 bodů + Přesnost 30
Posilování 7 bodů + Odolnost 30
Meditace 7 bodů + Osobnost 30
Diplomacie 7 bodů + Pověst 200
Odstranění pastí 7 bodů + Přesnost 30
Vzdělávání 7 bodů + Intelekt 30