Úvod z manuálu

 

Narozdíl od šestého a sedmého dílu mám tentokrát k dispozici oficiální český překlad manuálu. Zdůrazňuji, že to neni můj vlastní překlad ;). K jeho stylu mám totiž notné výhrady, ale neni třeba to nijak upravovat. Opsal jsem to tedy do puntíku. Ve skutečnosti je jeho obsah ponejvíce shodný s kapitolou Den Ničitele z Příběhu hrdiny Jadame. Je jen o něco podrobnější a blíže popisuje účel krystalu (zajmout vládce elementárních rovin) a donutit elementály provést zničení planety. Za zajímavost stojí samotné znění proroctví, ve kterém se hovoří o Enrothu. Z tohoto se mohu domnívat, že Enroth hraje ve světě Might and Magic mnohem větší úlohu. Ovšem jak moc velkou, to se ani neodvažuji hádat.

Ničitelův příchod

Poblíž města na Havraním pobřeží (Ravenshore) se zhmotnilo tajemné zjevení, které narušilo klid zjevně normálního dne v jednom z děležitých jadamských měst. Tím zjevením byl vzhledný muž neurčitelného věku, který záměrně kráčel do města známého tím, že v něm žijí lidé i ostatní rasy (na Jadame to nebylo nic neobvyklého). Zjevení cizince, který vypadal jako opravdový člověk, v tomto městě škaredých nestvůr způsobilo, že se nestvůry odvrátily od své práce a nenávistně hleděly na cizince, kterého se to zjevně nedotklo. Když procházel kolem dvou rvoucích se nestvůr, ta silnější odhodila tu slabší, aby ho mohla sledovat. V tomto frakcionářském koutě světa bylo obvyklé, že cizinci zde nenalezli pohostinství, ale spíše nenávist. Cizinec šel kolem nestvůr klidně, což nasvědčovalo tomu, že si nebyl vědom nebezpečí, které číhá za každým rohem. Nenávistný útok přišel bez varování. Nestvůra se vrhla na nic netušícího návštěvníka, vyceňujíc přitom své mohutné tesáky, které ji zdobily tvář. Když se nestvůra vymrštila směrem k vzhlednému cizinci, všichni chtivě očekávali mužovu smrt. S očekáváním krve ve svých očích byla nestvůra paralyzována aurou energie, která problikla kolem cizince. Cizinec pak pokračoval dál, neotřesen útokem a nikdo jiný už na něj nezaútočil. Když udělal několik nejistých kroků, bylo jasné, že je pohroužen ve vlastních myšlenkách a přitom sám k sobě mumlá něco nepochopitelného.

Náhle se obrátil čelem vzad směrem k náměstí a přitom pokrčil ramena. Získal postavení respektovaného muže. Procházel kolem chaotické masy mrtvých těl a obyvatelé ho již neobtěžovali, radši se vrátili ke své původní práci. Uprostřed náměstí se zastavil a vytvořil kolem sebe žhavý kruh. Když ho dokončil, začala se otřásat země a z kruhu vyrůstal krystal, který pohltil tajemného cizince. Několik nestvůr, které strašná kuriozita uklidnila, se přiblížilo ke krystalu. Když se s úctou dostali ke krystalu, ten začal hřmět a rozžhavil se oslepujícím světlem. Toto pronikavé světlo bylo doprovázeno mohutným výbuchem energie krystalu, který od krystalu odhodil kolemstojící nestvůry jako hadrové panenky.

Zdánlivou odezvou na tento výbuch bylo, že se na čtyřech okrajových místech Jadame krátce zatřpytil vzduch. Po chvíli hrozivého ticha se rozpoutal na pevnině chaos. Ohromnou silou pohromy se vytvořily brány do každé roviny: země, vzduchu, ohně a vody.

Jakmile se objevila brána na rovinu země, z dříve klidných a monotónních moří kolem souostroví Dýky se náhle ozvala erupce. Na ostrov se snášela oblaka sopečného popela a lávy, která zničila síť mostů propojující ostrovy mezi sebou a pevninou. Když se třásla země a bezohledně chrlila zubaté střepy balvanů do vzduchu, přibyly v opevněné ještěrčí Krvavé vesnici (Blood Drop) hromady mrtvých ještěrčích těl.

Ve stejnou chvíli v protějším koutu Jadame se z nově vytvořené brány vylévala voda, která zaplavila celé údolí, takže se ve vzniklém jezeře utopilo také Minotauří doupě. Společenství minotaurů se kvůli této události rozbilo, nechávajíc jednu ze svých nejdůležitějších lokací navždy potopenou v nově vzniklém vnitrozemním moři.

V jiném koutě Jadame z brány vedoucí na Rovinu ohně vybuchla ohnivá zeď, která z nedostatku něčeho jiného začala pohlcovat samotnou poušť. Několik trollů utíkalo s hrůzou z pokračující ohnivé bouře, než byli pohlceni s výkřiky zoufalství mučených a trpících. Ohnivá vlna se přehnala přes trolly a pohltila většinu jejich vesnice.

Smrtící kvarteto ukončila brána na Rovinu vzduchu, která se vytvořila v obrovském expandujícím víru nad obrovským, pradávným lesem. Vír vytrhával staré stromy a házel nimi jako párátky. Když se vír ustálil, z brány vyšel osamělý vzdušný elementál. Spojil se s ostatními šílenými elementály, kteří se jako jeden muž pokusili postavit proti zdroji svého šílenství. Skrze prastarý les se sborově ozývalo děsivé bezduché vytí, aby bylo poznat, že jsou obětí pulzující energie někde na vzdáleném horizontu. I když se v nich probouzel úkol starý roky, elementálové by ho nikdy nevykonali ochotně. Pomalu ale byli ovládnuti a jejich šílenost byla založena na jejich destruktivní podstatě. Nakonec dorazí ke Krystalu na Havraním pobřeží, jak to také chtěli.

Dlouho zapomenuté proroctví temných elfů mluví o cyklu vesmíru, neukončeném sledu událostí, ve kterém byl svět vytvořen, zničen a přetvořen z rozmaru elementárních sil řádu a chaosu. V proroctví předpovídá pasáž "Den Ničitele" časy, kdy ve světe po staletích dlouhého míru (tzv. Shefarův věk) převládne nejednota a pozdvižení:

"Shefarův věk bude následován časem sporů a bídy a v této době vše upadne do zapomnění, když se v Enrothu otevřou brány chaosu. To znamená, že síly země, vzduchu, vody a ohně se budou potulovat po zemi a přinesou jen smrt a ničení. Tehdy vstoupíme do konečného věku, věku Očistění. Jakmile tento věk začne, nebudou již žádné pomoci. Protože vládci země, vzduchu, vody a ohně dávají život, a také ho mohou brát. V časech sporů se nikdo nevyhne cyklu zničení a jedinou odpovědí bude smrt. I když ten, kdo získá v čase míru spojence, bude mít naději, že přežije Očištění, zabrání konci Shefarova věku a bude se těšit z dlouhého období míru."

Naneštěstí ti, kdo zapomněli na svou historii, jsou ji nuceni zopakovat, jak to stojí v proroctví o očistě a zlepšení. Snad má jakákoliv z soupeřících frakcí ras tolik duchapřítomnosti, aby mohla vyřešit starodávný hlavolam - jak odvrátit pohromu. Kdysi před mnoha lety bylo toto proroctví temných elfě jen částí z kultury každé rasy. Ale v současnosti se právě temní elfové zabývají spory a strastmi, které byly prorokovány, a na své pověsti zapomněli a degradovali je na úroveň starých babských historek nebo výmyslů tupých elfů. Bude tedy blízká budoucnost nějakým zpěsobem odlišná od té minulé anebo bude Enroth recyklován na další vtělení prorockého kola? Jenom nadcházející dny nám prozradí zamýšlený výsledek. I když pravda může být známá, nic nemůže být předurčeno...