Obchodování

 

Přestože se obchodování může navenek zdát velmi jednoduché a zcela jasné, tak i zde najdeme pár zajímavostí, kterých lze snadno využít ve prospěch družiny. Základním problémem v každém začátku hry je nedostatek peněz, které potřebujeme nejen k nákupu lepšího vybavení, ale i k tréninku a učení dovedností. Neni tedy radno jimi plýtvat. Ovšem když na to dojde, tak jsme ochotni prodávat hned v prvním krámku, který cestou potkáme a nijak nás nezajímá, jestli je to pro nás výhodné. Na druhou stranu budu naprosto souhlasit, když mi budete kontrovat tím, že stačí začátek přežít a pak už se peníze jen pohrnou. Přesto si však zkusme obchodování ukázat v trochu jiném světle.

Jak je asi zřejmé, základní dovedností pro tuto disciplínu je dovednost obchodování, která postavě umožní začít o každé ceně smlouvat. Nejedná se tedy jen o cenu za zboží, ale platí to i pro služby (např. cenu dovedností nebo cenu tréninku v halách - cvičírnách). Přitom platí, že pouhým naučením dovednosti získává postava automaticky bonus 7% + 1% za každý bod dovednosti. Např. obchodník na normální úrovni s 8 body v dovednosti získá celkový bonus 7 + 8 x 1 = 15%. V praxi to znamená, že např. při nákupu u zbrojíře zaplatí postava za předmět o 15% méně, než je požadováno. Naopak při prodeji získá o 15% lepší cenu (na konci kapitoly se k tomu vrátim). Expert pak získává za každý bod dovednosti 2% a mistr pak 3%. Navíc zde existuje velmistrovská úroveň, která je pak sama o sobě zárukou toho, že postava nakupuje a prodává za skutečnou cenu (bez ohledu na počet bodů v dovednosti). Jen zdůrazním, že sebevětší úroveň vám nikdy nezajistí, abyste na prodeji nebo nákupu vydělali. Limitem je skutečná cena předmětu.

Vynecháme teď vyšší úrovně dovednosti a podíváme se jen na normální úroveň. Protože obchodníci vám nabízejí různou přirážku při nákupu, je potřeba k jejímu zrušení i různé velikosti dovednosti. Principem je, abyste tuto přirážku svým bonusem zrušili, protože pak dostanete zboží za jeho skutečnou cenu. Pokud je přirážka 150%, pak musí váš obchodnický bonus činit minimálně 34%, protože abyste se dostali na 100%, musíte zrušit těch 50% navíc a 50 je právě 34% ze 150. Vyjde nám tedy 27 bodů v dovednosti. Pokud bude přirážka 400% pak už nám 27 bodů stačit určitě nebude, protože abychom klesli na 100%, musíme jít o 300 dolu a 300 je 75% z přirážky (opět z čísla 400). Obchodnický bonus musí tedy činit také 75%. Když to převedeme na body, tak nám vyjde dokonce 68 bodů v dovednosti, což neni nic přívětivého. Limit pro hodnotu dovednosti je totiž 63 bodů a z pohledu investovaných dovednostních bodů je to pak už zcela mimo úvahu. Cílem je tedy tento stav alespoň trochu zvrátit. Postava určená k obchodování by měla být tedy schopna dosáhnout min. mistrovské úrovně, protože pak se pohybujeme přibližně na 23 bodech, ke kterým se lze více přiblížit díky dalším bonusům. Z počátku budeme nakupovat určitě jen tam, kde je přirážka nejnižší. Skutečnou záchranou je teprve postava s velmistrovskou úrovní obchodování.

Podobně to platí i pokud se pokoušíme předmět prodat. Tady už nejsou rozdíly tak velké a výkupní cena se pohybuje v rozmezí 14-28% skutečné ceny. Bonusem z obchodování tak nyní musíme naopak vyplnit mezeru do hranice 100%, abychom mohli předmět zakoupit za skutečnou cenu. Při normální úrovni nám vyjde 65-79 bodů, což je opět mimo limit a platí to, co už jsem psal výše.

Jak už jsem výše naznačil, tento díl nám naštěstí nabízí menší pomoc v dalších bonusech. Jedním je právě spásná schopnost velmistrovské úrovně, kdy si vystačíte jen se základními 10 body v dovednosti. Druhým bonusem je vliv reputace. Ta se počítá pro každou oblast zvlášť - v Harmondale vás můžou milovat a v Erathii přitom nenávidět. A samozřejmě tam kde vás mají rádi, dostanete i lepší ceny. Pokud je reputace přesně uprostřed (Neutrální I) a postava neumí dovednost obchodování, pak nedostane žádný bonus ani penalizaci. Pro názornost se podívejte na následující tabulku, která ukazuje běžné hodnoty reputace a jejich vliv na ceny:

Reputace Předměty Dovednosti Prodej kouzel - cech
Prodej Nákup začátečníků adeptů mistrů velmistrů
Neutrální I 0% x% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutrální II 7,5% x+5% 5% 10% 15% 20% 25%
Přátelská I 15% x+10% 10% 20% 30% 40% 50%
Přátelská II 22,5% x+15% 15% 30% 45% 60% 75%

Poznámka: v případě nákupu x znamená základ nabízený obchodníkem, bude ještě vysvětleno dále.

Tabulka vlivu reputace neni zdaleka kompletní, protože jednotlivé stupně se nezískávají příliš snadno, takže jsou v ní uvedeny jen ty nejčastější. Analogicky k vyšší reputaci existuje i reputace záporná, kdy družina naopak dostává k cenám přirážku. Záporné reputace se lze snadno zbavit darem chrámu v příslušné oblasti. Obecně platí, že za každý splněný úkol v oblasti družina poskočí o jeden stupeň výše. Před plněním oblastních úkolů je tedy dobré si nejprve reputaci upravit do hodnoty Neutrální I (pokud je nižší) anebo ještě lépe využít následující taktiky. Pokud jste s reputací právě na hodnotě Neutrální I, pak stačí v chrámu darovat ještě celkem 5 krát po sobě a za odměnu se vám zvýší reputace do stupně Neutrální II. Bohužel více z chrámu nedostanete, ale je to pěkný start pro ostatní úkoly, kdy získáte bod k dobru. Vliv má už i to, že v chrámu darujete jen jednou, protože za každý dar ve stupni Neutrální I získáte právě 1/5 z bonusu Neutrální II. Výhodou reputace jako takové je, že se vztahuje na celou družinu a samozřejmě se sčítá i s bonusem z dovednosti obchodování. Menší vadou na kráse je možnost uplatnit vysoký bonus ve velmistrovských gildách, protože ty jsou obvykle v takových oblastech, kde moc oblastních úkolů plnit nelze. Nepříjemné je i to, že víceméně krom stupně Neutrální I u ostatních obvykle moc dobře nevíte v jakém jsou stupni (pokud to pečlivě nesledujete), takže při přesných výpočtech můžete snadno udělat chybu.

Další zajímavou možností, jak snížit ceny, je schopnost najmout si do družiny NPC postavy s dovedností obchodování. Jsou jimi kupec (+4 body k dovednosti), obchodník (+6 bodů k obchodování) a šejdíř (+8 bodů k obchodování). Jakmile tyto postavy do družiny získáte, začnou se všechny postavy tvářit, jako by dovednost obchodování ovládaly na normální úrovni a měly v ní daný počet bodů. U postav, které už obchodování ovládají, se jen body přičtou k původní hodnotě dovednosti a řídí se jejich úrovní (expert dále zůstává expertem apod.). Pokud najmete kupce, tak všechny postavy získají 4 body do normální úrovně, expert se 4 body se stane expertem s 8 body. Výhodou je, že do družiny můžete najmout až dvě NPC, ale nevýhodou to, že stejná povolání se vzájemně nesčítají. Kombinace šejdíř+šejdíř se tak bude tvářit jako jeden jediný šejdíř (+8 bodů). Funkční kombinace jsou jen šejdíř+kupec, šejdíř+obchodník a kupec+obchodník. Tím pádem je určena i maximální výše bonusu 14 bodů (šejdíř+obchodník).

Výhody NPC jsou tedy nesporné a jejich přítomnost v družině se určitě vyplatí. Neni nutné je mít stále sebou, ale vřele doporučuji si je najímat např. před tréninkem v halách, kdy výrazně sníží cenu tréninku (obzvláště u vysokých levelů je to dost znát). Můžete je také využít jako vhodný doplněk k vyšší úrovni dovednosti - když si vemete, že k postavě s úrovní mistra, který má 7 bodů přidáte dalších 14, tak jste na 21 bodech, tedy skoro na hranici skutečného prodeje předmětů obchodníkům (u nákupu na tom budete mnohdy lépe už s nižším počtem bodů). Neni tak nutné u takové postavy body dále zvyšovat, protože výsledek nijak nevynahradí množství investovaných dovednostních bodů - ty raději investujte jinde. Následující tabulka ukazuje pro ilustraci právě vliv dovednosti obchodování (normální úroveň a bez vlivu bonusů) na základní cenu tréninku), základní cena je zvolena na 50 zl.:

Bodů v dovednosti obchodování MM6 MM7 a 8
0 50 50
1 45 46
2 43 45
3 42 45
4 40 44
5 39 44
6 37 43
7 36 43
8 34 42
9 32 42
10 31 41
11 30 41
12 28 40
13 27 40
14 25 39

Výpočet ceny tréninku pro konkrétní level je dán prostým násobením základní ceny x aktuálního levelu x hodnosti, kde hodnost odráží úroveň povýšení. Základní povolání má hodnost rovnu 1, první povýšení pak 2 a druhé povýšení má hodnotu 3. Proto stačí znát pouze hodnotu modifikovaného základu. V tabulce je záměrně uveden i šestý díl, abyste měli nějaké to porovnání. U šestého dílu je totiž opravdu pěkně vidět, že při 14 bodech klesne cena tréninku přesně na polovinu, u sedmého dílu jsou to přibližně 3/4.

Z předchozího textu také plyne, že bonusy lze vzájemně sčítat a přitom je jedno v jakém pořadí je počítáte. Zkusíme malý příklad. Budeme obchodovat s postavou, která nemá dovednost obchodování, ale máme v družině najmutého šejdíře a bonus z reputace je 10%. Obchodník se nám snaží prodat meč za 1500 zl., přičemž jeho skutečná hodnota je 500 zl. Otázkou samozřejmě je, kolik za něj postava skutečně zaplatí.

Bonus z reputace je přepočteno na faktor 10%/100 = 0,1. Bonus z přítomnosti šejdíře je 7% + (8 x 1%) = 15%, přepočteno na faktor je to 0,15. Oba faktory sečteme 0,1 + 0,15 = 0,25 (odpovídá výslednému bonusu 25%). Faktor nám říká, jak velkou část z nabízené ceny ušetříme, tedy ušetříme 1500 x 0,25 = 375 zl., nebo-li obráceně, skutečně zaplatíme 1500 - 375 = 1125 zl.. Odtud plyne, že obecně se sleva počítá jako:

cena = nabízená cena x (1 - faktor)

Pokud bude chtít postava tento meč prodat zpět, pak budeme potřebovat znát za kolik ho obchodník zase vykoupí. Řekněme, že nám za něj nabídne 20% skutečné ceny, tedy 100 zl. (opravdu nic nereálného). Bonus z obchodování zůstává 25%, tedy faktor je 0,25. Rozdíl je jen v tom, že nyní ho přičteme k procentům nabízených obchodníkem. Tedy 20%/100 = 0,2, sečteno s faktorem je výsledný faktor 0,45 (bonus 45%). Tím pak vynásobíme skutečnou cenu předmětu, 0,45 x 500 = 225 zl. Obecně se zisk z prodeje počítá jako:

cena = skutečná cena předmětu x (faktor obchodníka + faktor postavy)

Ve světě Might and Magic však mějte stále na paměti, že v případě desetinných výsledků se zaokrouhluje směrem dolu: 17,5 neni 18, ale 17! Ne vždy to totiž vychází takto pěkně. Podobným způsobem se počítají slevy za služby a trénink. Konkrétní hodnoty základů pro výpočet se dozvíte v kapitole Rozmístění cechů v Erathii a okolí. Cech a gilda je jinak totožné označení, rozdíl vznikl až při překladu her do češtiny.

Obchodník vám vždy poskytne konkrétní nabídku a ta je pak základem pro výpočet (jak už bylo zřejmé z předchozího příkladu). Při prodeji je to vždy číslo větší jak 1 (obvykle 1,5 - 4), při nákupu analogicky menší jak 1 (obvykle 0,20 - 0,28). Obchoddník je holt jen obchodník a bude se vás snažit za každou cenu oškubat. Už jste se s tím setkali i v tabulce vlivu reputace, kde je nákup uveden ve tvaru x + %. Za x se pak konkrétně dosazuje právě z rozmezí 0,20 - 0,28. Obchodníci si naštěstí necucají čísla z prstů, ale v každé oblasti jsou základy pevně stanoveny a je proto snadné je uvést ve formě tabulky, která výpočty značně zjednoduší. Následující tabulka uvádí faktory násobku skutečné ceny, za kterou můžete u daného obchodníka nakoupit nebo prodávat. Skutečná cena, kterou taková postava zaplatí je pak prostým součinem skutečné ceny předmětu a příslušného faktoru.:

Oblast Zbrojíř / Mečíř Alchymista Mágův krámek
Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup
Smaragdový ostrov 1,5 0,28 2 0,24 1,5 0,28
Harmondale 1,5 0,28 2 0,24 1,5 0,28
Hrad Harmondale 2,5 0,22 4 0,17 - -
Tulareanský les 2 0,25 3 0,20 2 0,25
Avlee 3 0,20 - - - -
Erathie 2 0,25 3 0,20 2 0,25
Brakadská poušť - - 4 0,16 3 0,20
Deyja - - 4 0,16 3 0,20
Tatalie 3 0,20 - - - -
Evenmorské ostrovy - - - - - -
Kamenné město 2,5 0,22 4 0,16 2,5 0,22
Nighon 3 0,20 - - 3 0,20
Oblačné město 4 0,16 5 0,14 4 0,16
Deyja 4 0,16 5 0,14 4 0,16

V případě magických gild v sedmém díle platí, že začátečnická gilda prodává kouzla s faktorem 2, gilda pro adepty s faktorem 3, gilda mistrů s faktorem 4 a gilda velmistrů s faktorem 5.

Jak už jsem zmínil, s faktory se počítá velmi snadno. Např. budu chtít u mečíře v Kamenném městě koupit meč jehož skutečná cena je 1500 zl. Pokud postava nebude ovládat obchodování, pak bude muset zaplatit rovných 1500 x 2,5 = 3750 zl. Pokud ho bude chtít naopak prodat, pak za něj dostane jen 1500 x 0,22 = 330 zl. O nic složitější neni ani počítání s bonusy.

V případě nákupu zboží od obchodníka platí:

cena = skutečná cena předmětu x [ faktor prodeje x (1 - bonus) ]

V případě prodeje zboží obchodníkovi platí:

cena = skutečná cena předmětu x (faktor nákupu + bonus)

Zkusíme tedy postavu naučit dovednost obchodování. Nyní má tedy 1 bod v úrovni normální. Počáteční bonus je 7% plus 1 x 1%, celkem tedy 8%. Převedeme si to na faktor 8/100 = 0,08. Budu-li chtít meč koupit tak cena bude 1500 x [2,5 x (1- 0,08)] = 3450 zl. Budu-li ho chtít prodat, pak za něj dostanu 1500 x (0,22 + 0,08) = 450 zl. Když do toho zapletu ještě bonus z reputace, tak postupuju stejně jako dříve a nejprve si vypočítám souhrný bonus.

Na závěr jen shrnu hlavní myšlenku celé kapitoly. Jak je patrné, ve hře existují poměrně dobré možnosti, jak nevýhodné podmínky prodeje zvrátit nebo alespoň zmírnit. Např. podle výše uvedených tabulek si snadno vyberete, který obchod je pro vás z pohledu nákupu výhodnější a ve kterém se vám nevyplatí získané předměty prodávat. V ranných fázích hry určitě nebudete nakupovat u obchodníků s přirážkou 400%, ale budete si vybírat ty, kteří vám budou více nakloněni (viz úvod kapitoly o snižování přirážky velikostí bonusu z obchodování). U některých dokonce již malou investicí do dovednosti obchodování (např. najmutím příslušných NPC) dosáhnete dobrého prodeje, takže zatímco např. zbrojíř v Tatalii vám za drahou zbroj nabídne 57% skutečné ceny, tak zbrojíř v Harmondale vám nabídne až 65% (kombinace NPC kupec+obchodník). V sedmém díle je pak dobré si také hlídat reputaci, takže při první návštěvě oblasti se snažíme dát dar chrámu (pokud tedy v dané oblasti nějaký je) a rovnou si zvýšíme reputaci na stupeň Neutrální II. Pak teprve začneme plnit oblastní úkol. Pokud zvažujeme najmout NPC šejdíře, tak to uděláme jako první a ihned poté si také v chrámu zvýšíme reputaci. Obchodování jako takové přenechte postavě, která to umí nejlépe a hlavně nezapomeňte, že musíte obchodovat z jejího inventáře. Díky tomu všemu začnete vydělávat mnohem dříve a to je přesně to, co družina potřebuje.