Obchodování

 

Přestože se obchodování může navenek zdát velmi jednoduché a zcela jasné, tak i zde najdeme pár zajímavostí, kterých lze snadno využít ve prospěch družiny. Základním problémem v každém začátku hry je nedostatek peněz, které potřebujeme nejen k nákupu lepšího vybavení, ale i k tréninku a učení dovedností. Není tedy radno jimi plýtvat. Ovšem když na to dojde, tak jsme ochotni prodávat hned v prvním krámku, který cestou potkáme a nijak nás nezajímá, jestli je to pro nás výhodné. Na druhou stranu budu naprosto souhlasit, když mi budete kontrovat tím, že stačí začátek přežít a pak už se peníze jen pohrnou. Přesto si však zkusme obchodování ukázat v trochu jiném světle.

Jak je asi zřejmé, základní dovedností pro tuto disciplínu je dovednost obchodník, která postavě umožní začít o každé ceně smlouvat. Nejedná se tedy jen o cenu za zboží, ale platí to i pro služby (např. cenu dovedností nebo cenu tréninku v halách - cvičírnách). U šestého dílu platí, že postava už jen pouhým naučením dovednosti získává bonus 7% + 3% za každý bod dovednosti. Např. obchodník na normální úrovni s 8 body v dovednosti získá celkový bonus 7 + 8 x 3 = 31%. V praxi to znamená, že např. při nákupu u zbrojíře zaplatí postava za předmět o 31% méně, než je požadováno. Naopak při prodeji získá o 31% lepší cenu (na konci kapitoly se k tomu vrátím). Expert pak získává za každý bod dovednosti 4% a mistr pak 5%. Jen zdůrazním, že sebevětší úroveň vám nikdy nezajistí, abyste na prodeji nebo nákupu vydělali. Limitem je skutečná cena předmětu.

Vynecháme teď vyšší úrovně dovednosti a podíváme se jen na normální úroveň. Protože obchodníci vám nabízejí různou přirážku při nákupu, je potřeba k jejímu zrušení i různé velikosti dovednosti. Principem je, abyste tuto přirážku svým bonusem zrušili, protože pak dostanete zboží za jeho skutečnou cenu. Pokud je přirážka 150%, pak musí váš obchodnický bonus činit minimálně 34%, protože abyste se dostali na 100%, musíte zrušit těch 50% navíc a 50 je právě 34% ze 150. Vyjde nám tedy 9 bodů v dovednosti. Pokud bude přirážka 400% pak už nám 9 bodů stačit určitě nebude, protože abychom klesli na 100%, musíme jít o 300 dolu a 300 je 75% z přirážky (opět z čísla 400). Obchodnický bonus musí tedy činit také 75%. Když to převedeme na body, tak nám vyjde dokonce 23 bodů v dovednosti. Z počátku budeme nakupovat určitě jen tam, kde je přirážka nejnižší.

Podobně to platí i pokud se pokoušíme předmět prodat. Tady už nejsou rozdíly tak velké a výkupní cena se pohybuje v rozmezí 12-28% skutečné ceny. Bonusem z obchodování tak nyní musíme naopak vyplnit mezeru do hranice 100%, abychom mohli předmět zakoupit za skutečnou cenu. Při normální úrovni nám vyjde 22-27 bodů. Protože nejhorší výkupní ceny nabízí kupci, můžeme se s jejich sortimentem obrátit spíše na magické krámky a pak se pohybujeme kolem 23 potřebných bodů v dovednosti. Zvyšováním úrovně dovednosti pak počet potřebných bodů klesá, takže nakonec si vystačíme se 14 body v dovednosti na úrovni mistra a můžeme vesele nakupovat i prodávat (vyjma kupce, který vám v této chvíli bude stále nabízet jen polovinu skutečné ceny předmětu).

Další zajímavou a možností, jak ceny snížit, je schopnost najmout si do družiny NPC postavy s dovedností obchodování. Jsou jimi kupec (+4 body k dovednosti), obchodník (+6 bodů k obchodování) a šejdíř (+8 bodů k obchodování). Jakmile tyto postavy do družiny získáte, začnou se všechny postavy tvářit, jako by dovednost obchodování ovládaly na normální úrovni a měly v ní daný počet bodů. U postav, které už obchodování ovládají, se jen body přičtou k původní hodnotě dovednosti a řídí se jejich úrovní (expert dále zůstává expertem apod.). Pokud najmete kupce, tak všechny postavy získají 4 body do normální úrovně, expert se 4 body se stane expertem s 8 body. Výhodou je, že do družiny můžete najmout až dvě NPC, ale nevýhodou to, že stejná povolání se vzájemně nesčítají. Kombinace šejdíř+šejdíř se tak bude tvářit jako jeden jediný šejdíř (+8 bodů). Funkční kombinace jsou jen šejdíř+kupec, šejdíř+obchodník a kupec+obchodník. Tím pádem je určena i maximální výše bonusu 14 bodů (šejdíř+obchodník).

Výhody NPC jsou tedy nesporné a jejich přítomnost v družině se určitě vyplatí. Není nutné je mít stále sebou, ale vřele doporučuji si je najímat např. před tréninkem v halách, kdy výrazně sníží cenu tréninku (obzvláště u vysokých levelů je to dost znát). Můžete je také využít jako vhodný doplněk k vyšší úrovni dovednosti - stačí mít v dovednosti jen 10 potřebných bodů pro mistrovskou úroveň a k tomu najmete např. kupce a jste na 14 bodech. Ušetřené dovednostní body pak můžete investovat jinde. Následující tabulka ukazuje pro ilustraci právě vliv dovednosti obchodování (normální úroveň a bez vlivu bonusů) na základní cenu tréninku), základní cena je zvolena na 50 zl.:

Bodů v dovednosti obchodování MM6 MM7 a 8
0 50 50
1 45 46
2 43 45
3 42 45
4 40 44
5 39 44
6 37 43
7 36 43
8 34 42
9 32 42
10 31 41
11 30 41
12 28 40
13 27 40
14 25 39

Výpočet ceny tréninku pro konkrétní level je dán prostým násobením základní ceny x aktuálního levelu x hodnosti, kde hodnost odráží úroveň povýšení. Základní povolání má hodnost rovnu 1, první povýšení pak 2 a druhé povýšení má hodnotu 3. Proto stačí znát pouze hodnotu modifikovaného základu. Osobně jsem toho názoru, že najmutí NPC obchodníků je mnohem vhodnější řešení, než např. v šestém díle investovat do tréninku mistrovské úrovně u všech postav, protože je to vzhledem k investovaným dovednostním bodům nevýhodné. V tabulce je pro porovnání záměrně uveden i sedmý a osmý díl. U šestého dílu je celkem pěkně vidět, že při 14 bodech klesne cena tréninku přesně na polovinu, u sedmého a osmého dílu jsou to přibližně 3/4. V možnostech obchodování je tedy šestý díl přívětivější.

Z předchozího textu také plyne, že bonusy lze vzájemně sčítat a přitom je jedno v jakém pořadí je počítáte. Zkusíme malý příklad. V sedmém díle budeme obchodovat s postavou, která nemá dovednost obchodování, ale máme v družině najmutého šejdíře. Obchodník se nám snaží prodat meč za 1500 zl., přičemž jeho skutečná hodnota je 500 zl. Otázkou samozřejmě je, kolik za něj postava skutečně zaplatí.

Bonus z přítomnosti šejdíře je 7% + (8 x 3%) = 31%, přepočteno na faktor je to 0,31 (odpovídá výslednému bonusu 31%). Faktor nám říká, jak velkou část z nabízené ceny ušetříme, tedy ušetříme 1500 x 0,31 = 465 zl., nebo-li obráceně, skutečně zaplatíme 1500 - 465 = 1035 zl.. Odtud plyne, že obecně se sleva počítá jako:

cena = nabízená cena x (1 - faktor)

Pokud bude chtít postava tento meč prodat zpět, pak budeme potřebovat znát za kolik ho obchodník zase vykoupí. Řekněme, že nám za něj nabídne 20% skutečné ceny, tedy 100 zl. (opravdu nic nereálného). Bonus z obchodování zůstává 31%, tedy faktor je 0,31. Rozdíl je jen v tom, že nyní ho přičteme k procentům nabízených obchodníkem. Tedy 20%/100 = 0,2, sečteno s faktorem je výsledný faktor 0,51 (bonus 51%). Tím pak vynásobíme skutečnou cenu předmětu, 0,51 x 500 = 255 zl. Obecně se zisk z prodeje počítá jako:

cena = skutečná cena předmětu x (faktor obchodníka + faktor postavy)

Ve světě Might and Magic však mějte stále na paměti, že v případě desetinných výsledků se zaokrouhluje směrem dolů: 17,5 není 18, ale 17! Ne vždy to totiž vychází takto pěkně. Podobným způsobem se počítají slevy za služby a trénink. Konkrétní hodnoty základů pro výpočet se dozvíte v kapitole Rozmístění gild v Enrothu.

Obchodník vám vždy poskytne konkrétní nabídku a ta je pak základem pro výpočet (jak už bylo zřejmé z předchozího příkladu). Při prodeji je to vždy číslo větší jak 1 (obvykle 1,5 - 4), při nákupu analogicky menší jak 1 (obvykle 0,20 - 0,28). Obchoddník je holt jen obchodník a bude se vás snažit za každou cenu oškubat. Už jste se s tím setkali i v tabulce vlivu reputace, kde je nákup uveden ve tvaru x + %. Za x se pak konkrétně dosazuje právě z rozmezí 0,20 - 0,28. Obchodníci si naštěstí necucají čísla z prstů, ale v každé oblasti jsou základy pevně stanoveny a je proto snadné je uvést ve formě tabulky, která výpočty značně zjednoduší. Následující tabulka uvádí faktory násobku skutečné ceny, za kterou můžete u daného obchodníka nakoupit nebo prodávat. Skutečná cena, kterou taková postava zaplatí je pak prostým součinem skutečné ceny předmětu a příslušného faktoru.:

Oblast Zbrojíř / Mečíř Mágův krámek
Prodej Nákup Prodej Nákup
Nový Sorpigal 1,5 0,28 1,5 0,28
Mist 1,5 0,28 1,5 0,28
Hrad Ironfist 2 0,25 2 0,25
Zátoka pašeráků 2 0,25 1,5 0,28
Svobodný přístav 3 0,20 4 0,16
Stříbrná zátoka 2,5 0,22 1,5 0,28
Bílá Čapka 3 0,20 3 0,20
Blackshire 2,5 0,22 3 0,20
Kriegspire 3 0,20 3 0,20
Rajské údolí 3 0,20 4 0,16
Močál prokletých 2 0,25 2 0,25

V šestém díle se setkáte i s obchodem běžných kupců. U nich platí, že faktor pro prodej je vždy 2 a pro nákup 0,10-0,12. V případě magických gild platí, že novická gilda prodává kouzla s faktorem 2, pokročilá gilda s faktorem 3, novická gilda sebepoznání a živlů s faktorem 1,5, pokročilá gilda sebepoznání a živlů s faktorem 2,5, novická gilda černé a bílé magie s faktorem 3 a pokročilá gilda černé a bílé magie s faktorem 4.

Jak už jsem zmínil, s faktory se počítá velmi snadno. Např. budu chtít u mečíře na Hradě Ironfist koupit meč jehož skutečná cena je 1500 zl. Pokud postava nebude ovládat obchodování, pak bude muset zaplatit rovných 1500 x 2,0 = 3000 zl. Pokud ho bude chtít naopak prodat, pak za něj dostane jen 1500 x 0,25 = 375 zl. O nic složitější neni ani počítání s bonusy.

V případě nákupu zboží od obchodníka platí:

cena = skutečná cena předmětu x [ faktor prodeje x (1 - bonus) ]

V případě prodeje zboží obchodníkovi platí:

cena = skutečná cena předmětu x (faktor nákupu + bonus)

Zkusíme tedy postavu naučit dovednost obchodování. Nyní má tedy 1 bod v úrovni normální. Počáteční bonus je 7% plus 1 x 3%, celkem tedy 10%. Převedeme si to na faktor 10/100 = 0,10. Budu-li chtít meč koupit tak cena bude 1500 x [2,0 x (1- 0,10)] = 2700 zl. Budu-li ho chtít prodat, pak za něj dostanu 1500 x (0,25 + 0,10) = 525 zl.

Na závěr jen shrnu hlavní myšlenku celé kapitoly. Jak je patrné, ve hře existují poměrně dobré možnosti, jak nevýhodné podmínky prodeje zvrátit nebo alespoň zmírnit. Např. podle výše uvedených tabulek si snadno vyberete, který obchod je pro vás z pohledu nákupu výhodnější a ve kterém se vám nevyplatí získané předměty prodávat. V ranných fázích hry určitě nebudete nakupovat u obchodníků s přirážkou 400%, ale budete si vybírat ty, kteří vám budou více nakloněni (viz úvod kapitoly o snižování přirážky velikostí bonusu z obchodování). U některých dokonce již malou investicí do dovednosti obchodování (např. najmutím příslušných NPC) dosáhnete dobrého prodeje, takže zatímco např. zbrojíř ve Svobodném přístavu vám za drahou zbroj nabídne 57% skutečné ceny, tak zbrojíř v Novém Sorpigalu vám nabídne až 65% (kombinace NPC kupec+obchodník). Díky tomu začnete vydělávat mnohem dříve a to je přesně to, co družina potřebuje.