Respawn map

 

Následující tabulka ukazaje tzv. respawn map. Protože tento pojem nemusí být každému zřejmý, uvedu ve stručnosti oč se jedná. Každá mapa, která se ve hře vyskytuje, má nastavený určitý počáteční stav (monstra, obnovitelné zdroje, existenci určitých postav a jejich chování apod.). Jak se hrou pohybujete, dochází ke změnám v tomto stavu. Typickým příkladem je zabíjení nestvůr. Každá mapa má tedy krom počátečních podmínek nastavený i čas, za který se návrátí do původního stavu (ten nemusí být striktně totožný s počátečními podmínkami). V praxi to poznáte nejzřetelněji tak, že se na již vyčištěných místech opět objeví původní nestvůry. Čas do respawnu je počítán čistě jen jako čas uběhlý ve hře. Během respawnu se i takříkajíc vymaže pamět NPC, což má velký praktický význam. Pokud někoho napadnete, tak si to daná NPC nebude po této době již pamatovat.

V této souvislosti mě napadá častý diskutovaný problém s úkolem zcizit Thjorad. Řada hráčů ho prostě vzala násilím a znepřátelila si tak obyvatele kláštera. Odvážnější je pobili, jiní utekli. Problém však nastal ve chvíli, kdy jste v družině měli čekatele na kněze nebo paladina. Nyní nebylo možno v klášteře hovořit s příslušnými NPC a celé to vypadalo beznadějně. Řešení by za normálních okolností spočívalo právě v respawnu, ale vypadá to, že v devátém díle tohle nefunguje. Nakonec není divu, tento nepřátelský akt by měl v paměti zůstat. Původně jsem respawn radil i jako řešení problému, protože si vybavuju, že mi to jednou šlo, ale jakýkoliv pokus to zopakovat selhal. Hledání důvodu, proč to najednou nejde mě přivedlo k novým poznatkům a hlavně ke zdárnému řešení problému, jehož popis naleznete mezi tipy na úvodní stránce (viz. Řešení problému s ukradeným Thjoradem).

V následující tabulce naleznete i údaje o mapách, které nejsou součástí přehledu. Hodnoty respawnu jsou totiž opsány z datového souboru a nezaručuju, že se nebudou lišit od skutečnosti. Nemám dost sil na to, abych uvedené hodnoty v plném rozsahu ověřoval :). Je poněkud s podivem, že ve skutečnosti se respawn např. Lindisfarnu a Lindisfarnského kláštera děje každých 30 dní.

Oblast Respawn (počet herních dní)
Anskramská tvrz 300
Aréna 1
Beet Hoven 300
Bembridgská univerzita 150
Cvičiště 300
Čarodějova laboratoř 600
Dookův hrad 600
Dračí doupě 600
Drangheim 600
Drangheimská věznice 300
Frosgard 600
Guberland 600
Horský průsmyk 600
Chrám kejhovitů 600
Inventa Storca 600
Klusův dům 150
Lázně 300
Lichova laboratoř 150
Lindisfarn 600
Lindisfarnský klášter 600
Město Arslegard 600
Město Drangheim 600
Město Frosgard 600
Město Guberland 600
Město Sturmford 600
Město Thjorgard 600
Město Thronheim 600
Ostrov popela 600
Posmrtný svět 300
Ratatoskův chrám 600
Ravensford 600
Rokle smrti 300
Síň bohů 150
Spojovací tunel 600
Sturmford 600
Ta'Sarova akademie 300
Temný průchod 150
Thjoradský důl 600
Thjorgard 600
Thronheim 600
Tisíc hrůz 600
Verhoffinovy ruiny 600
Yanmirova pevnost 300
Yorwick 600
Zříceniny chrámu 150
Žalář tajemství 150