Trénink postav

Postavy plněním zadaných questů a bojem získávají zkušenosti, které je možné při dosažení určité hodnoty proměnit tréninkem na dovednostní body. Postava při tom postupuje o level/y výše a krom dovednostních bodů se jí zvyšuje množství zdraví a many (konkrétní hodnoty závisejí na zvoleném povolání). Jedná se o základní trénink, který je za poplatek prováděn v trenérských halách (cvičírnách). Jejich rozmístění uvádí následující tabulka:

Umístění Trenér Základní cena tréninku *) Cvičí do levelu
Sturmford Tjorvi Isleifson 60 15
Drangheim Skuli Thorsteinssen 125 20
Guberland Kiren Tridor 100 40
Thjorgard Hal'an Swordstrong 150 200
Thjorgard Fafnir Framissen **) 50 25
Thronheim Magnus ver Magnussen 125 60
Frosgard Vel Dra'dna 50 100
Arslegard Stu Grimssen 200 255
 
*) vysvětlení dále v textu, **) trenér se nachází v prvním patře hospody

Trenéři se liší nejenom úrovní, do které mohou postavy vytrénovat, ale také zejména cenou. Z počátku hry je dobré trénovat se u Fafnira Framissena v hospodě v Thjorgardu, protože je to nejlevnější učitel ve hře (bodeť by ne, když své umění provozuje načerno :) ). Poté přichází na řadu cvičírna ve Frostgardu. Bohužel nejdražší cvičírna se nachází v Arslegardu, ale je také jediná, která vás vytrénuje na max. level. Cenu tréninků můžete také snížit tím, že postavy naučíte dovednost Obchodování.

Konkrétní cenu tréninku si můžete i snadno vypočítat. Používá se k tomu hodnota základní ceny tréninku, která je odvozena z ceny za trénink z prvního na druhý level. Cena tréninku při přechodu na další level se pak počítá prostým násobením základní cena x aktuální level x hodnost, kde hodnost odráží úroveň povýšení. Základní povolání má hodnost rovnu 1, první povýšení pak 2 a druhé povýšení má hodnotu 3. Pokud nás tedy např. zajímá cena za trénink kněze (hodnost je tedy 3) z 15 levelu na 16 level ve cvičírně v Guberlandu, pak je to 100 x 15 x 3 = 4500 zlatých.

Oproti předchozím dílům došlo k zajímavé změně v hodnotě času stráveného během tréninku. Bez ohledu na výši levelu je totiž tento čas nulový, tedy po skončení tréninku je stejné datum jako na jeho počátku. Čas během tréninku se jednoduše zastaví. Je to dost výrazná změna i když dle mého nesmyslná, protože to ubírá na realitě.

Pro postup na další level v základním tréninku platí jednoduché pravidlo. Vždy potřebujete o 1000 zkušeností více, než bylo třeba při postupu na předchozí level. Např. pro postup z 1 levelu na 2 level potřebujete získat 1000 zkušeností, ze 2 na 3 už je to 2000 zkušeností, ze 3 na 4 level 3000 zkušeností atd., tedy platí rovnice: potřebné zkušenosti = (level - 1) * 1000. S výhodou je možné využít následujícího vzorce, který je úpravou vzorce uvedeného na stránkách mm-world.gamesurf.tiscali.de (původní vzorec počítal skok mezi levely, namísto level - 1 je tam level + 1):

dosažené zkušenosti = 1000 * [ level * (level - 1) / 2 ]

Pro názornost uvedu příklad: na 6 levelu bude mít postava celkem 1000*[6*(6-1)/2] = 15 000 zkušeností anebo jinak také řečeno, při dosažení 15 000 zkušeností bude moci postava postoupit na 6 level.

level postavy pro dosažení následujícího levelu je třeba zkušeností celkový počet získaných zkušeností
1 1000 0
2 2000 1000
3 3000 3000
4 4000 6000
5 5000 10000
6 6000 15000
7 7000 21000
8 8000 28000
9 9000 36000
10 10000 45000

Počet získávaných zkušeností lze ovlivnit dovedností vzdělávání (viz. Dovednosti). Postava s touto dovedností získává bonus k dosaženým zkušenostem a velikost tohoto bonusu je úměrná počtu investovaných bodů do dovednosti a úrovni dovednosti. Krom toho je možné si ve hře najmout do party jedno NPC, které poskytuje bonus 10% k získaným zkušenostem.

Množství dovednostních bodů, které postava postupem o úroveň získává, neni konstantní. Do levelu 9 získává postava za každý postup 5 dovednostních bodů, do levelu 19 je to 6 bodů atd., vždy za každou další desítku je to o 1 dovednostní bod navíc. Blíže viz následující tabulka.

level počet dovednostních bodů získaný za každý postup
1-9 5
10-19 6
20-29 7
30-39 8
40-49 9
50-59 10
a dále vždy o 1 bod navíc

Získané dovednostní body pak můžete investovat při sekundárním tréninku, což je trénink jednotlivých dovedností postavy. Tento výcvik provádějí učitelé dovedností a jejich seznam a rozmístění naleznete zde. Na úroveň experta je třeba mít v dovednosti 4 body a trénink stojí 500 zl., na mistra 7 bodů a trénink stojí 1000 zl., na velmistra 10 bodů a trénink stojí 2000 zl. Ke zvýšení hodnoty dovednosti o jedna potřebujete stejný počet dovednostních bodů, jako je velikost vyšší hodnoty. Např. máme v dovednosti obchodování 1 bod, pokud chceme dovednost zvýšit na 2 body, musíme do ní investovat 2 dovednostní body. Ze 2 bodů na 3 to budou 3 dovednostní body atd. Systém je tedy stejný jako u předchozích dílů. Pro názornost uvádím následující tabulku, do hodnoty dovednosti 10:

hodnota dovednosti ke zvýšení na následující hodnotu je třeba investovat dovednostních bodů celkový počet investovaných dovednostních bodů
1 2 0 *)
2 3 2
3 4 5
4 5 9
5 6 14
6 7 20
7 8 27
8 9 35
9 10 44
10 11 54
 
*) dovednost se účite ze svitku bez investice dovednostních bodů

Jak je patrné, trénink dovedností (skillů) je na vyšších úrovních náročný na množství dovednostních bodů. Je proto dobré se při vývoji postavy orientovat spíše jen na podstatné skilly pro dané povolání a nesnažit se o univerzálnost, tak jako to bylo do jisté míry u Might and Magic VI. Zde jste limitováni možností, či spíše nemožností, dosáhnout vyšších úrovní dovednosti u příslušného povolání, takže je vaše postavy nemusí využívat dostatečně efektivně.