Dovednosti

Příslušné dovednosti si buď u jednotlivých postav vybíráte při tvorbě družiny, nebo je možné se je později naučit ve hře z knih vědění. Knihy vědění můžete zakoupit v knihovnách nebo je naleznete během svých výprav. Jednotlivé dovednosti se také označují jako skilly a do každé dovednosti lze vkládat určitý počet dovednostních bodů. Na úroveň experta je třeba mít v dovednosti 4 body, na úroveň mistra 7 bodů a na úroveň velmistra 10 bodů. S rostoucí hodnotou bodů v dovednosti roste její vliv na příslušnou vlastnost, kterou ovlivňuje (např. bonus ke zranění). Pokud to dané povolání umožňuje, po vložení určitého množství dovednostních bodů je možné dovednost nechat vytrénovat na vyšší úroveň (expertní, mistrovská, velmistrovská). Potřebujete k tomu najít příslušného učitele, kterému pak zaplatíte příslušný obnos.

Na konci kapitoly jsou uvedeny tabulky úrovní pro jednotlivá povolání.

Obranné dovednosti

Štít: Tato dovednost přímo vylepšuje třídu zbroje postavy, pokud používá štít.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá ke třídě zbroje
Expertní Snížený postih na zotavení
Mistrovská Ke třídě zbroje se přičítá dvojnásobek dovednostních bodů
Velmistrovská Útok úderem štítu, zranění za trojnásobek bodů této dovednosti

Zbroj: Dovednost zbroje zahrnuje všechny druhy brnění. Některé postavy však mohou nosit pouze určitý typ zbroje.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá ke třídě zbroje
Expertní Poloviční postih na zotavení, někteří mohou nosit kroužkovou zbroj
Mistrovská Ke třídě zbroje se přičítá dvojnásobek dovednostních bodů, někteří smí nosit plátovou zbroj
Velmistrovská Ke zbroji se přičítá trojnásobek dovednostních bodů, bez postihu na zotavení

Uhýbání: Uhýbání lze používat, pouze pokud na sobě nemáš žádné brnění ani nepoužíváš štít.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá ke třídě zbroje
Expertní Dovednost se přičítá ke třídě zbroje (dvojnásobný účinek)
Mistrovská Dovednost se přičítá ke třídě zbroje (trojnásobný účinek)
Velmistrovská Dovednost se přičítá ke třídě zbroje (pětinásobný účinek)

Bojové dovednosti

Meč: Dovednost meče zahrnuje všechny druhy čepelí kratších než 1,2 m.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Poloviční postih na zotavení
Mistrovská Dovoluje držet meč v levé ruce a bojovat i obouručními zbraněmi
Velmistrovská Účinky závisí na povolání

Kopí: Dovednost kopí umožňuje používat dřevcové zbraně.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Dovednost se přičítá k bonusu na zranění
Mistrovská Dovoluje třímat kopí v levé ruce
Velmistrovská Umožňuje druhý útok kopím

Palice: Dovednost boje s palicí zahrnuje všechny druhy tupých drtivých zbraní od kyjů až po cepy.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Dovednost se přičítá k bonusu na zranění
Mistrovská Omráčí cíl
Velmistrovská Dvojnásobný útok a zranění

Luk: Dovednost luku zahrnuje užívání luku i kuše.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Dovednost se přičítá k bonusu na zranění
Mistrovská Při každém útoku luk vystřeluje dva šípy
Velmistrovská Luk vystřeluje tři šípy s dvojnásobným útokem a způsobovaným zraněním

Vrhací zbraně: Dovednost vrhacích zbraní zahrnuje všechny vrhací zbraně, jakými jsou například dýky nebo sekyry.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá k útočnému bonusu
Expertní Dovednost se přičítá k bonusu na zranění
Mistrovská Postih na zotavení je poloviční
Velmistrovská Umožňuje druhý útok s dýkami. Žádný postih na zotavení.

Boj beze zbraní: Schopnost boje beze zbraně určuje, nakolik dokážeš v boji používat pouze ruce a nohy, nikoliv zbraně. Funguje pouze v případě, že máš prázdné ruce.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá k útočnému bonusu a bonusu na zranění
Expertní K útočnému bonusu a bonusu na zranění se přičítá dvojnásobek dovednostních bodů
Mistrovská K útoku a zranění se přičítá trojnásobek dovednostních bodů. Úroveň dovednosti se přidává ke třídě zbroje.
Velmistrovská Další útočný bonus za každé 3 body dovednosti

Magické dovednosti

Živelné magie: S pomocí sil všech čtyř živlů - vzduchu, země, ohně a vody - tě živelná magie může naučit ta nejsilnější ničivá kouzla.

Úroveň Bonus
Normální Účinky závisí na kouzlu
Expertní Účinky závisí na kouzlu
Mistrovská Účinky závisí na kouzlu
Velmistrovská Účinky závisí na kouzlu

Magie světla: Magie světla zahrnuje některá nejmocnější obranná kouzla, včetně léčení.

Úroveň Bonus
Normální Účinky závisí na kouzlu
Expertní Účinky závisí na kouzlu
Mistrovská Účinky závisí na kouzlu
Velmistrovská Účinky závisí na kouzlu

Magie temnoty: Magie temnoty má k dispozici ta nejpůsobivější ničivá kouzla a kouzla ovládající jiné bytosti.

Úroveň Bonus
Normální Účinky závisí na kouzlu
Expertní Účinky závisí na kouzlu
Mistrovská Účinky závisí na kouzlu
Velmistrovská Účinky závisí na kouzlu

Magie ducha: Magie ducha se soustřeďuje na duši, mysl a podstatu všech věcí. Obsahuje mnohá obranná a léčivá kouzla.

Úroveň Bonus
Normální Účinky závisí na kouzlu
Expertní Účinky závisí na kouzlu
Mistrovská Účinky závisí na kouzlu
Velmistrovská Účinky závisí na kouzlu

Speciální dovednosti

Zneškodňování pastí: Zneškodňování pastí se automaticky zapíná pokaždé, když otvíráš truhlici či jinou schránku opatřenou pastí.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost zvyšuje šanci na zneškodnění pastí na truhlicích
Expertní Dovednost má dvojnásobný účinek
Mistrovská Dovednost je trojnásob účinná
Velmistrovská 100% úspěch

Obchodování: Obchodování pomáhá upravovat ceny ve tvůj prospěch, a to jak při nakupování, tak i při prodeji.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost upravuje ceny v obchodech ve tvůj prospěch
Expertní Dovednost má dvojnásobný účinek
Mistrovská Dovednost je trojnásob účinná
Velmistrovská Věci jsou nakupovány a prodávány za skutečnou cenu

Vnímání: Vnímání dává postavě šanci všimnout si skrytých dveří a pastí a vyhnout se zranění, pokud je nějaká nástraha aktivována.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost zvyšuje šanci na únik před účinky pastí a nalezení pokladů
Expertní Dovednost má dvojnásobný účinek
Mistrovská Dovednost je trojnásob účinná
Velmistrovská 100% úspěch

Opravování věcí: Opravování věcí umožňuje postavě opravit poškozené vybavení. Aktivuje se automaticky, pokud v inventáři klikneš pravým myšítkem na rozbitý předmět.

Úroveň Bonus
Normální Schopnost opravovat předměty
Expertní Dovednost má dvojnásobný účinek
Mistrovská Dovednost je trojnásob účinná
Velmistrovská 100% úspěch

Identifikace věcí: Identifikace předmětů se automaticky uplatní, pokud klikneš pravým myšítkem na neidentifikovaný předmět v inventáři. Pokud je tato schopnost u dotyčné postavy na potřebné úrovni, věc bude identifikována.

Úroveň Bonus
Normální Schopnost identifikovat předměty
Expertní Dovednost má dvojnásobný účinek
Mistrovská Dovednost je trojnásob účinná
Velmistrovská 100% úspěch

Identifikace nestvůr: Identifikace nestvůr se automaticky aktivuje, když klikneš pravým myšítkem na nestvůru.

Úroveň Bonus
Normální Prozradí počet životů a třídu zbroje nestvůry
Expertní Zjistí druh útoku a zranění, jež příšera způsobuje
Mistrovská Odhalí, jaká kouzla může protivník sesílat
Velmistrovská Rozpozná odolnosti příšery

Poznámka k Identifikaci nestvůr (leden 2013): Tato dovednost nefunguje ve hře korektně, bez ohledu na úroveň lze zobrazit jen aktuální počet životů monstra.

Ovládání zbraní: Ovládání zbraní reprezentuje válečnické triky, které lze uplatňovat při používání zbraní nablízko.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá k útočnému bonusu všech zbraní nablízko
Expertní Dovednost se připočítává ke zranění způsobenému všemi zbraněmi nablízko
Mistrovská Dovednost snižuje čas na zotavení při používání všech zbraní nablízko
Velmistrovská Umožňuje druhý útok zblízka

Posilování: Posilování zvyšuje celkový počet životů postavy.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá k životům
Expertní Dovednost má dvojnásobný účinek
Mistrovská Dovednost je trojnásob účinná
Velmistrovská Účinek dovednosti je pětinásobný

Vzdělávání: Vzdělávání přímo zvyšuje množství zkušeností, jichž postava dosahuje. Každý bod této dovednosti představuje určité procento, jež se připočítává ke každé získané zkušenosti (plus počáteční bonus 9%). Poměr navýšení viz tabulka níže, ZB značí zkušenostní body:

Úroveň Bonus
Normální Dovednost zvyšuje získané zkušenosti - celkové ZB = (ZB x množství bodů v dovednosti x 0,01) + ZB
Expertní Dovednost má dvojnásobný účinek - celkové ZB = (ZB x množství bodů v dovednosti x 0,02) + ZB
Mistrovská Dovednost je trojnásob účinná - celkové ZB = (ZB x množství bodů v dovednosti x 0,03) + ZB
Velmistrovská Účinek dovednosti je pětinásobný - celkové ZB = (ZB x množství bodů v dovednosti x 0,05) + ZB

Poznámka ke Vzdělávání (jaro 2008): Vzdělávání je významná dovednost, protože nám dokáže navýšit množství získaných zkušeností, což zejména v počátku hry může zrychlit trénink postav. Oproti předchozím dílům se navýšení týká i zkušenostních bodů získávaných plněním úkolů.

Meditace: Umění meditace zvyšuje postavě celkový počet bodů many.

Úroveň Bonus
Normální Dovednost se přičítá k bodům many
Expertní Dovednost má dvojnásobný účinek
Mistrovská Dovednost je trojnásob účinná
Velmistrovská Účinek dovednosti je pětinásobný

Následující dvě tabulky ukazují úrovně dovedností pro jednotlivá povolání. První tabulka je pro cestu magie, druhá pro cestu síly.

N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, V - velmistrovská úroveň

  Novic Léčitel Kněz Druid Učenec Mág Lich
Zbroj N E M M N E E
Štít - N E E - - -
Uhýbání N N N V N N N
Meč - - - - - - -
Palice N N M E N E E
Kopí - - - - - - -
Vrhací zbraně - - - - N E M
Luk N E M E N N N
Boj beze zbraní - E M V - - -
Živly E E M M E V V
Duch N E V V N E E
Světlo E E V E E V E
Temnota N N E N E E V
Meditace N E V M E V V
Vzdělávání N E M M E V V
Identifikace věcí E E E M E V M
Identifikace nestvůr N N E E E M M
Vnímání E E E E E E E
Zneškodnění pastí N E M M E M M
Obchodování E E E E E E M
Opravování věcí N N V E N N N
Ovládání zbraní - N E E N E E
Posilování - N E V N N N

N - normální úroveň, E - expertní úroveň, M - mistrovská úroveň, V - velmistrovská úroveň

  Bojovník Křižák Paladin Hraničář Žoldák Gladiátor Vrah
Zbroj E E V M E M M
Štít E E M E E V E
Uhýbání N E E V E M M
Meč E E V E E V V
Palice N E V E N M N
Kopí E E E E E V M
Vrhací zbraně N N N E N E V
Luk E E M V E E E
Boj beze zbraní N N E N N M E
Živly - N N E - - -
Duch - N E E - - -
Světlo - N E N - - -
Temnota - - - - - - -
Meditace - N E E - - -
Vzdělávání N E M M E E M
Identifikace věcí E E E E E E M
Identifikace nestvůr N E E V N E E
Vnímání E E E V E E M
Zneškodnění pastí E E E M E M V
Obchodování E E V E E E M
Opravování věcí N N M M N M E
Ovládání zbraní N E M M E V M
Posilování N E V M E V M