Přehled kouzel

Jak už jsem uvedl v kapitole Kouzla - systém magie, systém magie se v devátém díle změnil. K naučení každého kouzla potřebujete znát minimálně dvě konkrétní magické dovednosti na určitých úrovních, které jsou potřebné pro úspěšné sesílání kouzla. Jedna z dovedností, ta podstatnější, se označuje jako primární skill a ta druhá jako sekundární skill. Úroveň primárního skillu nám zároveň určuje úroveň kouzla, tedy jestli dané kouzlo patří do normální, expertní, mistrovské nebo velmistrovské úrovně. Např. pro naučení kouzla Čarodějovo oko je třeba ovládat dovednost světla a dovednost ducha, obě na normální úrovni. Bez nich se Čarodějovo oko zkrátka nenaučíte. U Oka bouře je třeba ovládat hned tři dovednosti - magii živlů na velmistrovské úrovni, magii ducha na expertní úrovni a magii světla na expertní úrovni. Magie živlů je zde vzhledem ke své úrovni primárním skillem a řadí Oko bouře do kouzel velmistrovské úrovně. Sekundárním skillem je pak magie ducha.

Velikost primárních a sekundárních skillů se obvykle přímo podílí na výsledném efektu kouzla - velikost zranění, doba trvání kouzla apod., ale jak už jste mohli vidět, neni vždy jednoznačné, který skill je primární a který sekundární. Ve hře to poznáte tak, že v popisu potřebných dovedností je u kouzla nebo kouzelné knihy primární skill uveden jako první a po něm následuje sekundární skill. Každá kniha kouzel vás zároveň obeznámí s potřebnou úrovní jednotlivých dovedností.

Následující seznam kouzel je vzhledem k lepší orientaci řazen abecedně. V řádku "Potřebná úroveň dovednosti" naleznete potřebné magické dovednosti a jejich požadovanou úroveň, přičemž platí to samé jako ve hře - první uvedená dovednost je primární skill. Jednotlivé úrovně kouzel od sebe rozeznáte krom úrovní dovednosti také podle příslušného popisu. Pokud se postava nemůže kouzlo na určité nižší úrovni naučit, je v kolonce "Popis" značka n/a, podobně jako tomu bylo u předchozích dílů. Oproti původnímu seznamu kouzel jsem provedl jednu výraznou změnu. Ve stylu starších dílů jsem původně používané výpočtové vztahy převedl ve slovní popis. Doufám, že to povede k lepší přehlednosti.

Božský zásah

Potřebná úroveň dovednosti: Světlo velmistrovská, Duch expertní, Živly normální

Jednou denně smíš volat k nebesům, aby všechny tvé postavy zbavila veškeré újmy, navrátila jim manu a odstranila všechny nežádoucí stavy.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr n/a
Velmistr 55 Toto kouzlo je tak dobré, jak jen může být.

Čarodějovo oko

Potřebná úroveň dovednosti: Světlo normální, Duch normální

Vyvolá věštebnou kouli, která umožní družině vidět nestvůry i poklady v širokém okolí. To, co spatří, závisí na mistrovství sesilatele.

Úroveň Mana Popis
Normální 5 Ukazuje nestvůry. Kouzlo trvá 5 minut za každý bod v magii světla.
Expert 5 Ukazuje nestvůry. Kouzlo trvá 10 minut za každý bod v magii světla.
Mistr 10 Ukazuje nestvůry a poklady. Kouzlo trvá 10 minut za každý bod v magii světla.
Velmistr 10 Ukazuje nestvůry a poklady. Kouzlo trvá 15 minut za každý bod v magii světla.

Déšť meteorů

Potřebná úroveň dovednosti: Živly mistrovská, Světlo expertní

Vyvolá ohnivé kameny, jež se budou kolem vytčeného cíle sypat z nebes - proto by ses měl během kouzlení raději držet dál od svých obětí.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 25 Zranění 50 bodů plus 1 za každý bod magie živlů. Okruh 5 stop za každý bod magie světla.
Velmistr 35 Zranění 50 bodů plus 1 za každý bod magie živlů. Okruh 5 stop za každý bod magie světla.

Dotyk smrti

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota velmistrovská, Světlo expertní, Živly normální

Hráč používá své vlastní body many, aby z nepřítele vysál životy.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr n/a
Velmistr 10 7 zranění plus 1-7 bodů za každý bod v magii temnoty. Přidává 30% ze seslaného zranění k životům postav.

Hněv brouků

Potřebná úroveň dovednosti: Živly mistrovská, Duch normální

Na vybraný cíl zaútočí roj brouků, kteří jej zmatou tak, že se po každém úderu bude déle vzpamatovávat; na velmistrovské úrovni toto kouzlo zcela znemožní účinné útoky.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 35 Přidá nestvůře k zotavení tolik sekund, kolik činí součet bodů magie živlů a ducha u postavy. Trvá 2 minuty za každý bod magie živlů.
Velmistr 40 Přidá nestvůře k zotavení tolik sekund, kolik činí součet bodů magie živlů a ducha u postavy. Trvá 3 minuty za každý bod magie živlů.

Jiskry

Potřebná úroveň dovednosti: Živly normální, Světlo normální

Jiskry jsou malé elektrické střely, které se rozptýlí po určitém prostoru, kde se odrážejí od překážek, dokud někoho nezasáhnou, nebo se nerozplynou. Je téměř nemožné určit, kam se vydají, tedy se vyplatí toto kouzlo používat především v místnosti zamořené drobnými příšerami.

Úroveň Mana Popis
Normální 5 5 jisker a každá způsobuje 3 body zranění za bod v magii živlů.
Expert 10 7 jisker a každá způsobuje 3 body zranění za bod v magii živlů.
Mistr 15 9 jisker a každá způsobuje 3 body zranění za bod v magii živlů.
Velmistr 20 12 jisker a každá způsobuje 3 body zranění za bod v magii živlů.

Leggibovo oko

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota expertní, Duch expertní

Podobá se kouzlu "čarodějovo oko" až na to, že sesilatel vysílá své vlastní zpodobnění, které má za úkol prozkoumat okolí.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 20 Dosah 25 stop za každý bod v magii temnoty. Trvá 5 minut. Avatar může být nestvůrou zahlédnut a zničen.
Mistr 20 Dosah 25 stop za každý bod v magii temnoty. Trvá 5 minut. Avatar je méně viditelný, než předtím.
Velmistr 20 Dosah 25 stop za každý bod v magii temnoty. Trvá 5 minut. Avatar je neviditelný a sesilatel může skrze něj uplatnit bonus přesnosti k nalezení pastí a tajných dveří.

Letky

Potřebná úroveň dovednosti: Živly expertní, Duch normální

Podle úrovně dané dovednosti zvyšuje rychlost celé družiny.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 15 Zvyšuje rychlost na 125%. Trvá 15 minut za každý bod v magii živlů.
Mistr 15 Zvyšuje rychlost na 150%. Trvá 30 minut za každý bod v magii živlů.
Velmistr 15 Zvyšuje rychlost na 175%. Trvá 1 hodinu za každý bod v magii živlů.

Lloydův maják

Potřebná úroveň dovednosti: Živly mistrovská, Světlo expertní, Duch expertní

Je třeba, aby si sesilatel toto nejdokonalejší teleportační kouzlo poněkud naplánoval. Předtím, než se někam teleportuje, musí nejprve na zvolené místo umístit maják.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 60 Nastaví až 3 majáky. Každá značka zmizí za 1 týden za bod v magii živlů.
Velmistr 45 Nastaví až 5 majáků. Každá značka zmizí za 1 týden za bod v magii živlů.

Magická mina

Potřebná úroveň dovednosti: Živly expertní, Temnota normální

Umožní sesilateli nastražit magickou minu. Poté, co družina opustí kritickou oblast, bude první stvoření, jež se vyskytne v okolí 15 stop od daného místa, zasaženo výbuchem.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 7 Zranění 6 bodů. Okruh 2 stopy.
Mistr 15 Zranění 8 bodů. Okruh 3 stopy.
Velmistr 30 Zranění 11 bodů. Okruh 4 stopy.

Městská brána

Potřebná úroveň dovednosti: Živly expertní, Světlo normální

Napojí se na magické vlastnosti prastarých oltářů, které se dochovaly v každém větším městě, a sesilatel pak může jejich moc použít, aby se přenesl přímo k nim. Nezkušený mág je schopen se přenést pouze k nejbližšímu oltáři, ten zběhlejší ve svém oboru se již může přemísťovat podle libosti. Je tu jediná podmínka - oltáře byly poněkud zanedbávány a aby fungovaly, je třeba je očistit a opravit.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 10 Teleportuje v dané oblasti.
Mistr 15 Lze se přemístit i do okolních oblastí.
Velmistr 20 Lze se přemisťovat bez omezení.

Mocné vysátí

Potřebná úroveň dovednosti: Duch mistrovská, Světlo normální

Cíl "zasáhne" svými magickými body životy cíle. Výše vynaložené many má vliv na velikost způsobované újmy.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 40 Trvá 3 minuty za každý bod v magii světla.
Velmistr 40 Trvá 4 minuty za každý bod v magii světla.

Nákaza

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota expertní, Živly normální

Přivodí oběti nákazu, jež ho postupně sžírá, dokud se pomocí lektvaru či kouzla nevyléčí.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 2 2 zranění za minutu. Trvá 5 minut za každý bod v magii temnoty.
Mistr 4 4 zranění za minutu. Trvá 5 minut za každý bod v magii temnoty.
Velmistr 5 7 zranění za minutu. Trvá 5 minut za každý bod v magii temnoty.

Objetí země

Potřebná úroveň dovednosti: Živly expertní, Duch expertní

Ze země se vynoří paže, které se ovinou kolem tvého protivníka. Čím je úroveň kouzla vyšší, tím větší plochu toto kouzlo zasáhne.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 30 Zpomalí nestvůru na 75%. Okruh 30 palců za každý bod v magii ducha. Trvá 2 minuty za každý bod v magii živlů.
Mistr 30 Zpomalí nestvůru na 50%. Okruh 60 palců za každý bod v magii ducha. Trvá 2 minuty za každý bod v magii živlů.
Velmistr 30 Zpomalí nestvůru na 25% a působí zranění ve výši 2-12 životů. Okruh 60 palců za každý bod v magii ducha. Trvá 5 minut za každý bod v magii živlů.

Očarování věci

Potřebná úroveň dovednosti: Živly normální, Duch normální

Toto kouzlo má moc obdařit běžnou věc magickými vlastnostmi.

Úroveň Mana Popis
Normální 5 Účinkuje na předměty kvality normální. Šance na úspěch je 10% za každý bod v magii ducha.
Expert 10 Účinkuje na předměty kvality normální. Šance na úspěch je 5% za každý bod v magii ducha.
Mistr 15 Účinkuje i na předměty kvality dobré. Šance na úspěch je 10% za každý bod v magii ducha.
Velmistr 20 Účinkuje i na předměty kvality vynikající. Šance na úspěch je 20% za každý bod v magii ducha.

Očištění

Potřebná úroveň dovednosti: Světlo expertní, Živly normální

Očistí životní sílu cíle a odstraní negativní stavy jako jed, nákazu, šílenství, strach, znehybnění atd.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 15 Vyléčí únavu, šílenství a trvání dalších negativních stavů sníží na polovinu.
Mistr 25 Léčí všechny negativní stavy.
Velmistr 30 Léčí všechny negativní stavy a doplní 1 bod zdraví za každý bod v magii světla.

Odolnost proti smrti

Potřebná úroveň dovednosti: Světlo expertní, Živly normální

Dodá cíli mimořádnou odolnost proti magii temnoty.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 15 Za každý bod v magii světla přidá 2 body k odolnosti.
Mistr 20 Za každý bod v magii světla přidá 3 body k odolnosti.
Velmistr 25 Za každý bod v magii světla přidá 4 body k odolnosti.

Odrážení bolesti

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota expertní, Duch normální

Pokud někdo zasáhne postavu chráněnou pomocí odrážení bolesti, bude svým vlastním útokem také zraněn.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 20 Odráží 10% zranění za každý bod v magii temnoty. Trvá 5 minut za každý bod v magii ducha.
Mistr 20 Odráží 10% zranění za každý bod v magii temnoty. Trvá 15 minut za každý bod v magii ducha.
Velmistr 40 Odráží 10% zranění za každý bod v magii temnoty. Trvá 20 minut za každý bod v magii ducha.

Odvrácení nemrtvých

Potřebná úroveň dovednosti: Duch normální, Světlo normální

Sesilatel prosí nebesa, aby zrušila zlou magii, jež oživuje záhrobní bytosti. Zpočátku tyto tvory obrací na útěk, ale na vyšších úrovních už je může citelně zranit. Toto kouzlo účinkuje pouze na nemrtvé.

Úroveň Mana Popis
Normální 5 Kouzlo trvá 3 minuty plus 1 minutu za každý bod v magii ducha. Účinkuje jen na jednu nestvůru.
Expert 10 Kouzlo trvá 3 minuty plus 3 minuty za každý bod v magii ducha. Účinkuje jen na jednu nestvůru.
Mistr 20 Kouzlo trvá 3 minuty plus 5 minut za každý bod v magii ducha. Účinkuje na všechny nestvůry v dohledu a každé způsobuje zranění ve výši 8 bodů plus 1 bod za každý bod v magii světla.
Velmistr 25 Kouzlo trvá 3 minuty plus 2 minuty za každý bod v magii ducha. Účinkuje na všechny nestvůry v dohledu a každé způsobuje zranění ve výši 16 bodů plus 1-16 bodů za každý bod v magii světla.

Oko bouře

Potřebná úroveň dovednosti: Živly velmistrovská, Duch expertní, Světlo expertní

Toto kouzlo má své epicentrum v družině a má otřesný účinek srovnatelný s atomovou bombou. Dokáže omráčit nebo zabít vše, co se nachází v bezprostřední blízkosti. Oko bouře smí být sesláno pouze jednou denně.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr n/a
Velmistr 45 10-20 zranění za bod v magii živlů. Okruh 10 stop.

Otrava

Potřebná úroveň dovednosti: Živly normální, Temnota normální

Cíli pronikne do těla jed, který způsobí jak okamžitá, tak i následná zranění, jež přetrvají, dokud jed nevyprchá.

Úroveň Mana Popis
Normální 5 Poskytuje 1-4 body zranění za každý bod v magii živlů, každou minutu způsobuje dodatečné zranění ve výši 1-2 body za každý bod v magii temnoty. Kouzlo trvá 10 minut.
Expert 8 Poskytuje 1-6 bodů zranění za každý bod v magii živlů, každou minutu způsobuje dodatečné zranění ve výši 1-2 body za každý bod v magii temnoty. Kouzlo trvá 10 minut.
Mistr 15 Poskytuje 1-8 bodů zranění za každý bod v magii živlů, každou minutu způsobuje dodatečné zranění ve výši 1-2 body za každý bod v magii temnoty. Kouzlo trvá 10 minut.
Velmistr 25 Poskytuje 1-10 bodů zranění za každý bod v magii živlů, každou minutu způsobuje dodatečné zranění ve výši 1-2 body za každý bod v magii temnoty. Kouzlo trvá 10 minut.

Otrávený oblak

Potřebná úroveň dovednosti: Živly mistrovská, Temnota expertní

Před sesilatelem se objeví oblak zhoubných plynů a pomalu se pohybuje směrem od tvé družiny.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 20 25 bodů zranění plus 1-10 bodů za každý bod v magii živlů. Okruh 1,5 stopy za každý bod v magii temnoty.
Velmistr 25 25 bodů zranění plus 1-10 bodů za každý bod v magii živlů. Okruh 2 stopy za každý bod v magii temnoty.

Pád pírka

Potřebná úroveň dovednosti: Živly normální, Světlo normální

Zjednodušuje pády z velké výšky tím, že velmi sníží váhu celé družiny.

Úroveň Mana Popis
Normální 5 Trvá 5 minut za každý bod v magii živlů.
Expert 5 Trvá 5 minut za každý bod v magii živlů.
Mistr 5 Trvá 5 minut za každý bod v magii živlů.
Velmistr 5 Trvá 5 minut za každý bod v magii živlů.

Pochodeň

Potřebná úroveň dovednosti: Živly normální, Světlo normální

Obklopí družinu světelnou aurou, jež jí pomůže v pouti temnými místy.

Úroveň Mana Popis
Normální 5 Osvětlí okruh 8 stop. Trvá 1 hodinu za každý bod v magii živlů.
Expert 7 Osvětlí okruh 15 stop. Trvá 1 hodinu za každý bod v magii živlů.
Mistr 9 Osvětlí okruh 20 stop. Trvá 1 hodinu za každý bod v magii živlů.
Velmistr 12 Osvětlí okruh 30 stop. Trvá 1 hodinu za každý bod v magii živlů.

Požehnání

Potřebná úroveň dovednosti: Světlo normální, Duch normální

Požehnání zvyšuje svému příjemci šanci na zásah. Dokáže také zrušit prokletí téže úrovně.

Úroveň Mana Popis
Normální 5 Bonus k zásahu je 4 body za každý bod v magii světla. Trvá 3 minuty za každý bod v magii ducha.
Expert 10 Bonus k zásahu je 6 bodů za každý bod v magii světla. Trvá 5 minut za každý bod v magii ducha.
Mistr 10 Bonus k zásahu je 11 bodů za každý bod v magii světla. Trvá 7 minut za každý bod v magii ducha.
Velmistr 10 Bonus k zásahu je 16 bodů za každý bod v magii světla. Trvá 10 minut za každý bod v magii ducha.

Prokletí

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota normální, Světlo normální

Prokletí snižuje své oběti pravděpodobnost zásahu.

Úroveň Mana Popis
Normální 10 Postih k zásahu je 21 bodů za každý bod v magii temnoty. Trvá 1 minutu za každý bod v magii světla.
Expert 10 Postih k zásahu je 22 bodů za každý bod v magii temnoty. Trvá 1 minutu za každý bod v magii světla.
Mistr 10 Postih k zásahu je 24 bodů za každý bod v magii temnoty. Trvá 1 minutu za každý bod v magii světla.
Velmistr 10 Postih k zásahu je 26 bodů za každý bod v magii temnoty. Trvá 1 minutu za každý bod v magii světla.

Přírodní zbroj

Potřebná úroveň dovednosti: Duch mistrovská, Živly normální

Použije síly přírody, které obdaří cíl čaromocnou zbrojí, jež se hodí zejména pro druida. Cíl tohoto kouzla nemůže nosit kovové brnění.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 15 Třída zbroje se zvýší o 1 bod za každý bod magie ducha. Trvá 10 minut za bod v magii živlů.
Velmistr 20 Třída zbroje se zvýší o 2 body za každý bod magie ducha. Trvá 15 minut za bod v magii živlů.

Přízračný bojovník

Potřebná úroveň dovednosti: Duch expertní, Živly normální

Vyvolá přízrak experta v umění meče. Poté, co kouzlo vyprchá, tento fantóm si jako odměnu za svou službu vezme tvou zbraň. Toto kouzlo může být sesláno pouze za předpokladu, že třímáš jednoruční neočarovanou sečnou zbraň.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 15 Účinkuje na nemagickou zbraň úrovně 1-2. Bojovník bude mít úroveň 2. Kouzlo trvá, dokud jsou body zdraví bojovníka vyšší než 0.
Mistr 25 Účinkuje i na magickou zbraň úrovně 1-3. Bojovník bude mít úroveň 10. Kouzlo trvá, dokud jsou body zdraví bojovníka vyšší než 0.
Velmistr 30 Účinkuje i na magickou zbraň úrovně 1-5. Bojovník bude mít úroveň 20. Kouzlo trvá, dokud jsou body zdraví bojovníka vyšší než 0.

Regenerace

Potřebná úroveň dovednosti: Světlo mistrovská, Živly normální

Obdaří cíl schopností přirozené léčby, která je mnohem rychlejší než běžné zotavování.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 25 Každou minutu regeneruje 1 bod zdraví za bod v magii živlů. Trvá 1 minutu za bod v magii světla.
Velmistr 40 Každou minutu regeneruje 1 bod zdraví za bod v magii živlů. Trvá 3 minuty za bod v magii světla.

Řetězový blesk

Potřebná úroveň dovednosti: Živly mistrovská, Světlo normální

První elektrický výboj, jenž vylétne ze sesilatelovy ruky, udeří na jednoho protivníka. Pakliže se v určitém jeho okruhu vyskytne další nestvůra, bude zasažena stejnou dávkou elektřiny.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 20 1-8 zranění za každý bod v magii živlů. Okruh 8 stop.
Velmistr 20 1-8 zranění za každý bod v magii živlů. Okruh 16 stop.

Sdílený život

Potřebná úroveň dovednosti: Duch mistrovská, Světlo normální

Sdílený život spojí životní sílu všech postav a co možná nejrovnoměrněji ji mezi ně rozdělí. Při tomto dělení však není dovoleno, aby některá postava získala více životů, než činí její běžné maximum.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 20 Za každý bod v magii ducha se uvolní 3 body zdraví.
Velmistr 30 Za každý bod v magii ducha se uvolní 4 body zdraví.

Sloupec ohně

Potřebná úroveň dovednosti: Živly mistrovská, Světlo expertní

Nesmírně ničivý sloupec ohně, jenž se spustí z nebe a cíli způsobí značnou újmu. Obvykle je velký právě tak, aby udeřil pouze na jediný cíl, ale vyšší úroveň mu umožňuje i větší záběr.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 30 30 zranění plus 1-6 bodů za každý bod v magii živlů. Okruh 2 stopy.
Velmistr 30 30 zranění plus 1-6 bodů za každý bod v magii živlů. Okruh 8 stop.

Strach

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota expertní, Duch normální

Cílená bytost bude přemožena strachem ze sesilatele a bude prchat (nemůže bojovat). Pakliže takto postižený tvor utrpí nějaké zranění, bude kouzlo zrušeno. Strach nepůsobí na nemrtvé bytosti.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 10 Trvá 5 minut za každý bod v magii temnoty.
Mistr 10 Trvá 10 minut za každý bod v magii temnoty.
Velmistr 10 Trvá 15 minut za každý bod v magii temnoty.

Temné sevření

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota mistrovská, Duch expertní

Toto kouzlo obklopí cíl neproniknutelnou tmou a znemožní mu podnikat střelné útoky či čarovat. K tomu je navíc ještě zpomalen, jeho třída zbroje je snížena a zranění, jež způsobuje při boji zblízka, je omezeno.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 45 Rychlost pohybu -50%, třída zbroje -25%, zranění zblízka -50%. Trvání 10 minut za bod dovednosti v magii temnoty.
Velmistr 45 Rychlost pohybu -75%, třída zbroje -50%, zranění zblízka -50%. Trvání 15 minut za bod dovednosti v magii temnoty.

Transfúze

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota mistrovská, Duch normální

Pomocí tohoto kouzla je možno přenést na zvolený cíl pozitivní či negativní stav. Lze je použít jak na člena družiny, tak i na nepřítele. Sesilatel přitom musí stát na dosah svého cíle.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 20 Účinky trvají po stanovený čas.
Velmistr 30 Zahájí všechny stavy, jako by byly právě nastoleny.

Uzdravení

Potřebná úroveň dovednosti: Duch normální, Světlo normální

Po seslání vyléčí svému příjemci několik životů.

Úroveň Mana Popis
Normální 5 Vyléčí 5 bodů zdraví plus 2 body za každý bod v magii ducha.
Expert 8 Vyléčí 5 bodů zdraví plus 3 body za každý bod v magii ducha.
Mistr 15 Vyléčí 5 bodů zdraví plus 4 body za každý bod v magii ducha.
Velmistr 20 Vyléčí 5 bodů zdraví plus 10 bodů za každý bod v magii ducha.

Víra

Potřebná úroveň dovednosti: Světlo expertní, Duch normální

Svému příjemci maximalizuje útočnou dovednost.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 10 Bonus ke zranění je 6 bodů za každý bod v magii světla. Trvá 5 minut plus 1 minutu za každý bod v magii ducha.
Mistr 15 Bonus ke zranění je 11 bodů za každý bod v magii světla. Trvá 5 minut plus 1 minutu za každý bod v magii ducha.
Velmistr 15 Bonus ke zranění je 16 bodů za každý bod v magii světla. Trvá 5 minut plus 1 minutu za každý bod v magii ducha.

Vysátí duše

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota velmistrovská, Duch expertní, Živly expertní

Toto strašlivé kouzlo vysaje život všem tvorům v dohledu, ať už jsou to přátelé nebo nepřátelé. Takto získaná vitální energie pak bude rozdělena mezi členy tvé družiny, podobně jako u kouzla "sdílený život".

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr n/a
Velmistr 55 25 plus 1-8 bodů za každý bod v magii temnoty ke zranění a uzdravení.

Vzkříšení

Potřebná úroveň dovednosti: Světlo mistrovská, Živly expertní

Vzkřísí postavu, jejíž tělo bylo zničeno. Zotavení z tohoto kouzla je velmi pomalé.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert n/a
Mistr 20 Vzkříšená postava bude v bezvědomí.
Velmistr 30 Vzkříšená postava bude unavena.

Zloděj kouzel

Potřebná úroveň dovednosti: Světlo expertní, Duch expertní

Toto kouzlo zamezí živým bytostem v daném prostoru v čarování (závisí to na mistrovství sesilatele). Bohužel však nedokáže odstranit magické nástrahy na truhlicích či dveřích.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 15 V daném okruhu rozptýlí magii, vyjma pastí a skrytých dveří. Okruh 10 palců za každý bod v magii světla.
Mistr 15 V daném okruhu rozptýlí magii, vyjma pastí a skrytých dveří. Okruh 15 palců za každý bod v magii světla.
Velmistr 15 V daném okruhu rozptýlí magii, vyjma pastí a skrytých dveří. Okruh 20 palců za každý bod v magii světla.

Znehybnění

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota expertní, Živly normální

Znehybnění zabraňuje příšeře v pohybu a útocích po celou dobu trvání. Ty můžeš na bezmocnou bytost klidně útočit, co hrdlo ráčí, a znehybněný tvor ti nemůže tvé rány oplatit.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 25 Trvá 1 minutu za bod v magii temnoty.
Mistr 25 Trvá 1 minutu za bod v magii temnoty.
Velmistr 25 Trvá 1 minutu za bod v magii temnoty.

Zranění

Potřebná úroveň dovednosti: Temnota expertní, Duch expertní

Bytosti v dosahu způsobí zranění.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 10 Zranění 10 bodů plus 2-6 bodů za každý bod magie temnoty.
Mistr 15 Zranění 10 bodů plus 2-8 bodů za každý bod magie temnoty.
Velmistr 20 Zranění 10 bodů plus 2-10 bodů za každý bod magie temnoty.

Zrychlení

Potřebná úroveň dovednosti: Světlo epxertní, Duch normální

Toto kouzlo snižuje čas, který cíl potřebuje na zotavení po úderu, takže bude moci čarovat a útočit daleko rychleji než kdy dříve. Po vypršení kouzla bude dotyčný tvor unaven.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 15 Snižuje čas na zotavení o 1 sekundu za každý bod magie světla. Trvá 1 hodinu plus 2 minuty za každý bod magie světla.
Mistr 20 Snižuje čas na zotavení o 1,5 sekundy za každý bod magie světla. Trvá 1 hodinu plus 3 minuty za každý bod magie světla.
Velmistr 30 Snižuje čas na zotavení o 2 sekundy za každý bod magie světla. Trvá 1 hodinu plus 4 minuty za každý bod magie světla.

Zuřivost

Potřebná úroveň dovednosti: Duch expertní, Živly normální

Uvrhne na zvolenou nestvůru krvelačné šílenství, v jehož žáru bude útočit na nejbližší živou bytost, dokud nevyprší doba trvání kouzla, anebo dokud onen tvor nezahyne.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 15 Trvá 1 minutu za každý bod magie ducha.
Mistr 15 Trvá 1 minutu za každý bod magie ducha.
Velmistr 15 Trvá 1 minutu za každý bod magie ducha.

Živelná bouře

Potřebná úroveň dovednosti: Živly expertní, Světlo expertní

Na určenou bytost vystřelí magický úder.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 10 1-6 zranění za každý bod magie živlů. Okruh 15 stop.
Mistr 15 1-8 zranění za každý bod magie živlů. Okruh 20 stop.
Velmistr 20 1-10 zranění za každý bod magie živlů. Okruh 35 stop.

Živelná ochrana

Potřebná úroveň dovednosti: Duch normální, Světlo normální

Zvyšuje odolnost postavy proti újmě způsobené živelnou magií.

Úroveň Mana Popis
Normální 5 Poskytuje 1 bod odolnosti za každý bod v magii ducha a trvá 5 minut za každý bod v magii ducha.
Expert 10 Poskytuje 2 body odolnosti za každý bod v magii ducha a trvá 7 minut za každý bod v magii ducha.
Mistr 15 Poskytuje 3 body odolnosti za každý bod v magii ducha a trvá 7 minut za každý bod v magii ducha.
Velmistr 20 Poskytuje 4 body odolnosti za každý bod v magii ducha a trvá 7 minut za každý bod v magii ducha.

Živelná střela

Potřebná úroveň dovednosti: Živly normální, Duch normální

Na protivníka vypálí magickou střelu z jednoho ze čtyř elementů.

Úroveň Mana Popis
Normální 2 1-4 zranění za každý bod v magii živlů.
Expert 5 1-6 zranění za každý bod v magii živlů.
Mistr 10 1-8 zranění za každý bod v magii živlů.
Velmistr 15 1-10 zranění za každý bod v magii živlů.

Živelný štít

Potřebná úroveň dovednosti: Živly expertní, Duch normální

Obklopí postavu ochranným polem, jež vrací všechny údery. Každý zásah sice způsobí zranění, ale živelná síla na oplátku útočníka také zraní.

Úroveň Mana Popis
Normální n/a
Expert 20 Přidá 5 bodů ochrany za každý bod magie živlů. Vrací 100% zranění.
Mistr 30 Přidá 10 bodů ochrany za každý bod magie živlů. Vrací 150% zranění.
Velmistr 40 Přidá 15 bodů ochrany za každý bod magie živlů. Vrací 200% zranění.