Kouzla - systém magie

 

Systém magie byl v devátém dílu Might and Magic do značné míry změněn a více připomíná systém naznačený v Crusaders of Might and Magic. Bylo zrušeno klasické striktní rozdělení kouzel do jednotlivých kategorií a namísto původních 9 kategorií máme jen 4 kategorie magických dovedností (živly, duch, temnota a světlo). K naučení kouzla je třeba znalost minimálně dvou z nich na určité úrovni (normální, expertní, mistrovská, velmistrovská). První potřebná dovednost se pak označuje jako primární skill a druhá jako sekundární skill a jejich velikost má i vliv na funkci příslušného kouzla (např. velikost zranění, doba trvání apod.). U 5 kouzel je třeba umět dovednosti tři a tato třetí dovednost se označuje jako terciární skill. Samotná kouzla se postavy učí z kouzelných knih, které jsou běžně ke koupi u mága v magických krámcích.

V cestě magie se může jakákoli postava naučit všem čtyřem magickým dovednostem, liší se jen možností dosáhnout vyšších úrovní v dané dovednosti. Vzhledem k tomu neni nic neobvyklého, že kněz může používat kouzla mága a naopak - samozřejmě pokud na to jeho úroveň dovednosti stačí. Obvykle však také díky tomu nedokáže silnější kouzla využívat stejně efektivně. Jako názorný příklad lze uvést řetězový blesk nebo uzdravení. V cestě síly se může magii učit jen větev křižáka a může dosáhnout max. expertní úrovně (paladin v magii ducha a světla, hraničář v magii ducha a živlů), nemůže se však naučit dovednosti temnoty.

Následující tabulka uvádí rozdělení jednotlivých kouzel podle výsledného efektu. Stejné dělení je možné vidět i v přehledu ve hře.

 

Kategorie kouzel
Útočná Obranná Léčivá
     
Déšť meteorů Čarodějovo oko Božský zásah
Dotyk smrti Leggibovo oko Očištění
Hněv brouků Letky Regenerace
Jiskry Lloydův maják Sdílený život
Magická mina Městská brána Uzdravení
Mocné vysátí Očarování věci Vzkříšení
Nákaza Odolnost proti smrti  
Objetí země Odrážení bolesti  
Oko bouře Odvrácení nemrtvých  
Otrava Pád pírka  
Otrávený oblak Pochodeň  
Prokletí Požehnání  
Řetězový blesk Přírodní zbroj  
Sloupec ohně Přízračný bojovník  
Strach Víra  
Temné sevření Zrychlení  
Transfúze Živelná ochrana  
Vysátí duše Živelný štít  
Zloděj kouzel    
Znehybnění    
Zranění    
Zuřivost    
Živelná bouře    
Živelná střela    

 

Následující tabulka ukazuje rozdělení kouzel do příslušných úrovní - normální, expertní, mistrovská a velmistrovská. Normální úroveň znamená, že oba potřebné skilly má daná postava na normální úrovni, expertní úroveň kouzel vyžaduje primární skill minimálně na expertní úrovni atd. Úroveň kouzla tedy určuje požadovanou minimální úroveň primárního skillu. Pokud je vyšší, nic se nestane, ale nemůže být nižší. Požadovaná úroveň sekundárního skillu může být shodná s primárním, nebo může být i nižší, záleží na konkrétním kouzle, jak je patrné z další uvedené tabulky.

 

Rozdělení kouzel podle úrovně
Normální Expertní Mistrovská Velmistrovská
       
Čarodějovo oko Leggibovo oko Déšť meteorů Božský zásah
Jiskry Letky Hněv brouků Dotyk smrti
Očarování věci Magická mina Lloydův maják Oko bouře
Odvrácení nemrtvých Městská brána Mocné vysátí Vysátí duše
Otrava Nákaza Otrávený oblak  
Pád pírka Objetí země Přírodní zbroj  
Pochodeň Očištění Regenerace  
Požehnání Odolnost proti smrti Řetězový blesk  
Prokletí Odrážení bolesti Sdílený život  
Uzdravení Přízračný bojovník Sloupec ohně  
Živelná ochrana Strach Temné sevření  
Živelná střela Víra Transfúze  
  Zloděj kouzel Vzkříšení  
  Znehybnění    
  Zranění    
  Zrychlení    
  Zuřivost    
  Živelná bouře    
  Živelný štít    

 

Mám tu ještě jednu souhrnější tabulku k té předchozí, aby bylo jasněji vidět, jaké dovednosti a na jaké úrovni je třeba mít, abychom se mohli příslušné kouzlo naučit.

Cena udává hodnotu kouzla v obchodě. Kouzlo Božský zásah lze zakoupit, spíše jsem v obchodech nenašel jiné kouzlo velmistrovské úrovně.

 

Jméno kouzla/úroveň Úroveň dovednosti Cena
živly duch světlo temnota
 

normální úroveň

 
 
Čarodějovo oko - N N - 500
Jiskry N - N - 250
Očarování věci N N - - 250
Odvrácení nemrtvých - N N - 250
Otrava N - - N 250
Pád pírka N - N - 500
Pochodeň N - N - 500
Požehnání - N N - 250
Prokletí - - N N 250
Uzdravení - N N - 250
Živelná ochrana - N N - 250
Živelná střela N N - - 250

expertní úroveň

 
 
Leggibovo oko - E - E 500
Letky E N - - 250
Magická mina E - - N 500
Městská brána E - N - 500
Nákaza N - - E 500
Objetí země E E - - 500
Očištění N - E - 250
Odolnost proti smrti N - E - 500
Odrážení bolesti - N - E 500
Přízračný bojovník N E - - 500
Strach - N - E 500
Víra - N E - 500
Zloděj kouzel - E E - 500
Znehybnění N - - E 500
Zranění - E - E 500
Zrychlení - N E - 500
Zuřivost N E - - 500
Živelná bouře E - E - 500
Živelný štít E N - - 500
 

mistrovská úroveň

 
 
Déšť meteorů M - E - 750
Hněv brouků M N - - 750
Lloydův maják M E E - 2000
Mocné vysátí - M N - 750
Otrávený oblak M - - E 750
Přírodní zbroj N M - - 750
Regenerace N - M - 750
Řetězový blesk M - N - 750
Sdílený život - M N - 750
Sloupec ohně M - E - 750
Temné sevření - E - M 750
Transfúze - N - M 750
Vzkříšení E - M - 750
 

velmistrovská úroveň

 
 
Božský zásah N E V - 2000
Dotyk smrti N - E V 2000
Oko bouře V E E - nelze koupit
Vysátí duše E E - V 2000

 

Následující dvojice schemat ukazuje možnosti jednotlivých povolání naučit se konkrétní kouzla. Platí zde obecně dědičnost v dané větvi, což znamená, že třebas léčitel kromě uvedených čtyř kouzel samozřejmě ovládá i kouzla předchozího stupně (kategorie nad ním), tedy novice.

 

Rozdělení kouzel podle povolání - cesta magie
 

Novic

Čarodějovo oko
Jiskry
Letky
Magická mina
Městská brána
Očarování věci
Očištění
Odolnost proti smrti
Odvrácení nemrtvých
Otrava
Pád pírka
Pochodeň
Požehnání
Prokletí
Uzdravení
Víra
Zrychlení
Živelná bouře
Živelná ochrana
Živelná střela
Živelný štít

Léčitel

Učenec

Objetí země Nákaza
Přízračný bojovník Odrážení bolesti
Zloděj kouzel Strach
Zuřivost Znehybnění

Druid

Kněz

Mág

Lich

Déšť meteorů Božský zásah Božský zásah Déšť meteorů
Hněv brouků Déšť meteorů Déšť meteorů Dotyk smrti
Lloydův maják Hněv brouků Hněv brouků Hněv brouků
Mocné vysátí Leggibovo oko Leggibovo oko Leggibovo oko
Přírodní zbroj Lloydův maják Lloydův maják Lloydův maják
Řetězový blesk Mocné vysátí Objetí země Objetí země
Sdílený život Nákaza Oko bouře Oko bouře
Sloupec ohně Odrážení bolesti Otrávený oblak Otrávený oblak
  Otrávený oblak Přízračný bojovník Přízračný bojovník
  Přírodní zbroj Regenerace Řetězový blesk
  Regenerace Řetězový blesk Sloupec ohně
  Řetězový blesk Sloupec ohně Temné sevření
  Sdílený život Vzkříšení Transfúze
  Sloupec ohně Zloděj kouzel Vysátí duše
  Strach Zranění Zloděj kouzel
  Vzkříšení Zuřivost Zranění
  Znehybnění   Zuřivost
  Zranění    
 

 

Rozdělení kouzel podle povolání - cesta síly

Bojovník

Za cestu síly nelze ve fázi bojovníka kouzla používat (vyjma svitků a hůlek). Schopnost kouzlit je umožněna jen po povýšení na křižáka.

Křižák

Čarodějovo oko
Jiskry
Očarování věci
Odvrácení nemrtvých
Pád pírka
Pochodeň
Požehnání
Uzdravení
Živelná ochrana
Živelná střela

Paladin

Hraničář

Očištění Letky
Odolnost proti smrti Městská brána
Přízračný bojovník Objetí země
Víra Přízračný bojovník
Zrychlení Zuřivost
Zuřivost Živelný štít
 

Na závěr jen uvedu, že ani v devátém díle neni nemagickým povoláním magie zapovězena. Byť se nemohou naučit kouzla přímo, mají možnost je stejně jako ostatní povolání používat prostřednictvím runových kamenů, magických hůlek a svitků. Runové kameny jsou novinkou a používají se tak, že se na nepřítele hodí a poté se z nich uvolní příslušné kouzlo. Hůlky zůstaly nezměněny, každá z nich obsahuje určitou zásobu kouzla a po jejím vyčerpání hůlka zmizí (nelze je opětovně dobíjet). Podobné je to i s magickými svitky. Jakmile je kouzlo ze svitku zakouzleno, svitek též zmizí (svitky jsou podrobněji rozebrány v kapitole Magické svitky).