Magické svitky

Existenci magických svitků ocení zejména nemagická povolání, tedy povolání odvozená od třídy bojovníků (vyjma křižáků, paladinů a hraničářů), protože pro ně je to vedle magických hůlek a runových kamenů jediný způsob, jak využívat výhody magie. Svitky může používat jakákoliv herní postava a mnohdy je využijí i mágové, obzvláště pokud jim náhle dojde mana. K používání magických svitků totiž nepotřebujete nic zvláštního. Stačí jen svitek přečíst a případně ukázat na cíl. Jakmile však svitek použijete bude nenávratně zničen.

Až na kouzlo Mocné vysátí mají všechna ostatní svou alternativu v podobě svitku. Na Mocné vysátí se nejspíše pozapomělo, ale určitě se bez něj obejdete. Svitky se dělí do 4 kategorií podle úrovní (normální, expertní, mistrovské a velmistrovské), stejně jako samotná kouzla a můžete je zakoupit v obchodech alchymistů, smíšených obchodech anebo je kupříkladu nalézt v truhlách na různých místech v Chedianu.

Následující tabulka ukazuje přehled vyobrazení jednotlivých úrovní svitků a kouzelných knih.

Úroveň Kniha Svitek
Normální
Expertní
Mistrovská
Velmistrovská

V devátém díle se společně se systémem magie pozměnilo i sesílání kouzel ze svitků. Nyní ze svitku sesíláte kouzlo tak, jako by příslušná postava byla na minimální požadované úrovni potřebné k sesílání kouzla a to včetně investovaných bodů do dovednosti. Například při použití svitku meteorů, které sesílá kouzlo Déšť meteorů, má pro výpočet efektu postava zdánlivě nastavenu dovednost živlů na mistrovskou úroveň a dovednost světla na expertní úroveň. V dovednosti živlů je tedy zdánlivě 7 bodů a v dovednosti světla zdánlivě 4 body (to odpovídá minimální hodnotě bodů pro příslušnou úroveň dovednosti). Postava tedy sesílá kouzlo na mistrovské úrovni a výsledný efekt kouzla bude následující: Zranění bude 57 bodů a okruh působení 20 stop. Nijak se přitom neuvažuje skutečná hodnota dovednosti, takže mág sešle ze svitku Déšť meteorů se stejným efektem jako žoldák i kdyby sám měl v dovednosti živlů mnohem více bodů.

Následující tabulka ukazuje přehled všech dostupných svitků, včetně jejich zařazení do příslušné úrovně kouzel a popisu výsledného efektu.

Jméno svitku Úroveň Kouzlo Účinek Cena
Svitek blesků mistrovská Řetězový blesk 7-56 zranění. Okruh 8 stop. 500
Svitek bouře velmistrovská Oko bouře 100-200 zranění. Okruh 10 stop. 1000
Svitek božského zásahu velmistrovská Božský zásah Různé. 750
Svitek brouků mistrovská Hněv brouků Přidá nestvůře 8 ke zotavení. Trvá 14 minut. 500
Svitek čarodějova oka normální čarodějovo oko Trvá 5 minut. 150
Svitek dotyku smrti velmistrovská Dotyk smrti 17-77 zranění. Přidává 5-23 k životům. 750
Svitek jisker normální Jiskry 5 jisker, každá zraňuje za 3 body. 150
Svitek kradení kouzel expertní Zloděj kouzel V daném okruhu rozptýlý magii. Okruh 3 stopy. 150
Svitek leggiba expertní Leggibovo oko Dosah 100 stop. Trvá 5 minut. 500
Svitek letky expertní Letky Zvyšuje rychlost o 125%. Trvá 1 hodinu. 250
Svitek majáků mistrovská Lloydův maják Nastaví až 3 majáky. Trvá 1 týden. 750
Svitek městské brány expertní Městská brána Teleportuje v dané oblasti. 500
Svitek meteorů mistrovská Déšť meteorů 57 zranění. Okruh 20 stop. 750
Svitek min expertní Magická mina 6 zranění. Okruh 2 stopy. 250
Svitek nákazy expertní Nákaza 2 zranění za minutu. Trvá 20 minut. 250
Svitek očarování normální Očarování věci Účinkuje na předměty kvality normální. 10% šance na úspěch. 250
Svitek očištění expertní Očištění Vyléčí únavu, šílenství a trvání dalších negativních stavů sníží na polovinu. 250
Svitek odolnosti proti smrti expertní Odolnost proti smrti 8 bodů odolnosti. Trvá 28 minut. 250
Svitek odrážení bolesti expertní Odražení bolesti Odráží 40% zranění. Trvá 5 minut. 250
Svitek odvracení nemrtvých normální Odvracení nemrtvých Trvá 4 minuty. 150
Svitek ohně mistrovská Sloupec ohně 37-72 zranění. Okruh 2 stopy. 500
Svitek otráveného oblaku mistrovská Otrávený oblak 32-95 zranění. Okruh 6 stop. 750
Svitek otravy normální Otrava 1-4 zranění + 1-2 zranění za minutu. Trvá 10 minut. 150
Svitek pádu pírka normální Pád pírka Trvá 5 minut. 250
Svitek pochodně normální Pochodeň Okruh 8 stop. Trvá 1 hodinu. 250
Svitek požehnání normální Požehnání Bonus 4 k zásahu. Trvá 3 minuty. 150
Svitek prokletí normální Prokletí Postih 21 k zásahu. Trvá 1 minutu. 150
Svitek přírodní zbroje mistrovská Přírodní zbroj Třída zbroje +7. Trvá 10 minut. 500
Svitek přízraků expertní Přízračný bojovník Účinkuje na nemagickou zbraň ŕovně 1-2. Bojovník bude mít úroveň 2. 250
Svitek regenerace mistrovská Regenerace Regeneruje 1 život za minutu. Trvá 7 minut. 500
Svitek sdíleného života mistrovská Sdílený život Různé. 500
Svitek strachu expertní Strach Trvá 20 minut. 250
Svitek temného sevření mistrovská Temné sevření Rychlost pohybu -50%, třída zbroje -25%, zranění zblízka -50%. trvá 1 hodinu a 10 minut. 500
Svitek transfúze mistrovská Transfúze Účinky trvají po stanovený čas. 500
Svitek uzdravení normální Uzdravení Vyléčí 7 životů. 150
Svitek víry expertní Víra Bonus ke zranění: 9. Trvá 6 minut. 250
Svitek vysávání duší velmistrovská Vysátí duše 35-105 zranění a uzdravení. 750
Svitek vzkříšení mistrovská Vzkříšení Vzkříšená postava bude v bezvědomí. 750
Svitek země expertní Objetí země Zpomalí na 75% rychlosti, okruh 30 cm. Trvá 8 minut. 250
Svitek znehybnění expertní Znehybnění Trvá 4 minuty. 250
Svitek zranění expertní Zranění 18-34 zranění. 150
Svitek zrychlení expertní Zrychlení Snižuje čas na zotavení o 4 sekundy. Trvá 1 hodinu a 8 minut. 250
Svitek zuřivosti expertní Zuřivost Trvá 4 minuty. 250
Svitek živelné aury expertní Živelná aura 20 bodů ochrany. Vrací 100% zranění. 250
Svitek živelné bouře expertní Živelná bouře 4-24 zranění. Okruh 15 stop. 250
Svitek živelné ochrany normální Živelná ochrana +1 k odolnosti. Trvá 5 minut. 150
Svitek živelné střely normální Živelná střela 1-4 zranění. 150