Knihy vědění, knihy kouzel a svitky

Následující tři tabulky ukazují přehled knih vědění, knih kouzel a všech svitků, které ve hře můžete nalézt nebo je zakoupit v příslušných obchodech.

Knihy vědění

Knihy vědení lze zakoupit v městských knihovnách a slouží nám k učení příslušných dovedností.

Kniha vědění Cena Popis
Dovednost boje beze zbraní 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti boje beze zbraní.
Dovednost ducha 75 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti sesílání kouzel ducha.
Dovednost identifikace nestvůr 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti identifikace nestvůr.
Dovednost identifikace věcí 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti identifikace věcí.
Dovednost kopí 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti práce kopím.
Dovednost luku 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti práce s lukem.
Dovednost meditace 250 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti meditace.
Dovednost obchodování 250 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti obchodování.
Dovednost opravování věcí 250 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti opravování věcí.
Dovednost ovládání zbraní 75 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti ovládání zbraní.
Dovednost palice 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti práce s palicemi.
Dovednost posilování 250 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti posilování.
Dovednost světla 75 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti sesílání kouzel světla.
Dovednost štítu 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti štítu.
Dovednost temnoty 75 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti sesílání kouzel temnoty.
Dovednost uhýbání 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti uhýbání.
Dovednost vnímání 250 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti vnímání.
Dovednost vrhacích zbraní 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti s vrhacími zbraněmi.
Dovednost vzdělávání 250 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti vzdělávání.
Dovednost zbroje 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti zbroje.
Dovednost zneškodnění pastí 50 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti zneškodnění pastí.
Dovednost živlů 75 Umožní postavě dosáhnout normální úrovně v dovednosti sesílání živelných kouzel.

Knihy kouzel

Knihy kouzel lze zakoupit v obchodech se svitky a slouží nám k učení kouzel. K naučení příslušného kouzla musíte mít samozřejmě potřebné magické dovednosti na určitých úrovních, tak jak je uvedeno v přehledu kouzel.

Kniha kouzel Cena Popis
Božský zásah 2000 Umožní postavě naučit se kouzlo "božský zásah".
Déšť meteorů 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "déšť meteorů".
Dotyk smrti 2000 Umožní postavě naučit se kouzlo "dotyk smrti".
Hněv brouků! 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "hněv brouků".
Jiskry 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "jiskry".
Letky 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "letky".
Lloydův maják 2000 Umožní postavě naučit se kouzlo "Lloydův maják".
Magická mina 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "magická mina".
Městská brána 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "městská brána".
Mocné vysátí 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "mocné vysátí".
Nákaza 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "nákaza".
Objetí země 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "objetí země".
Očarování věci 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "očarování věci".
Očištění 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "očištění".
Odolnost proti smrti 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "odolnost proti smrti".
Odrážení bolesti 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "odrážení bolesti".
Odvracení nemrtvých 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "odvracení nemrtvých".
Oko bouře 2000 Umožní postavě naučit se kouzlo "oko bouře".
Otrava 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "otrava".
Otrávený oblak 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "otrávený oblak".
Požehnání 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "požehnání".
Prokletí 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "prokletí".
Přírodní zbroj 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "přírodní zbroj".
Přízračný bojovník 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "přízračný bojovník".
Regenerace 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "regenerace".
Řetězový blesk 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "řetězový blesk".
Sdílený život 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "sdílený život".
Sloupec ohně 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "sloupec ohně".
Strach 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "strach".
Temné sevření 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "temné sevření".
Transfúze 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "transfúze".
Uzdravení 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "uzdravení".
Víra 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "víra".
Vysátí duše 2000 Umožní postavě naučit se kouzlo "vysátí duše".
Vzkříšení 750 Umožní postavě naučit se kouzlo "vzkříšení".
Zloděj kouzel 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "zloděj kouzel".
Znehybnění 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "znehybnění".
Zranění 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "zranění".
Zrychlení 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "zrychlení".
Zuřivost 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "zuřivost".
Živelná aura 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "živelný štít".
Živelná bouře 500 Umožní postavě naučit se kouzlo "živelná bouře".
Živelná ochrana 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "živelná ochrana".
Živelná střela 250 Umožní postavě naučit se kouzlo "živelná střela".

Svitky

Svitky lze zakoupit v alchymistických obchodech. Na rozdíl od knih kouzel se z nich postavy příslušné kouzlo naučit nemohou, ale za to je mohou k sesílání kouzel používat všechny postavy bez ohledu na povolání. Po použití je svitek bezcenný a zmizí z inventáře.

Obecně lze říci, že postava sešle kouzlo s takovou účinností, jako by sama ovládala příslušné magické dovednosti na požadované minimální úrovni, tedy na úrovni potřebné k naučení kouzla. Např. kouzlo Živelná bouře vyžaduje dovednost živlů a světla minimálně na expertní úrovni. Tato úroveň je zároveň vázána se 4 body v dovednosti, takže jakákoliv postava sešle ze svitku Živelnou bouři, jako by sama byla na expertní úrovni v dovednostech živlů a světla a měla v nich právě 4 body. Výsledné zranění pak odpovídá 4-24 bodům, tak jak je uvedeno v přehledu kouzel.

Svitky Cena Popis
Svitek blesků 500 Tento svitek sesílá kouzlo "řetězový blesk".
Svitek bouře 1000 Tento svitek sesílá kouzlo "oko bouře".
Svitek božského zásahu 750 Tento svitek sesílá kouzlo "božský zásah".
Svitek brouků 500 Tento svitek sesílá kouzlo "hněv brouků".
Svitek čarodějova oka 150 Tento svitek sesílá kouzlo "čarodějovo oko".
Svitek dotyku smrti 750 Tento svitek sesílá kouzlo "dotyk smrti".
Svitek jisker 150 Tento svitek sesílá kouzlo "jiskry".
Svitek kradení kouzel 150 Tento svitek sesílá kouzlo "zloděj kouzel".
Svitek leggiba 500 Tento svitek sesílá kouzlo "leggibovo oko".
Svitek letky 250 Tento svitek sesílá kouzlo "letky".
Svitek majáků 750 Tento svitek sesílá kouzlo "Lloydův maják".
Svitek městské brány 500 Tento svitek sesílá kouzlo "městská brána".
Svitek meteorů 750 Tento svitek sesílá kouzlo "déšť meteorů".
Svitek min 250 Tento svitek sesílá kouzlo "magická mina".
Svitek nákazy 250 Tento svitek sesílá kouzlo "nákaza".
Svitek očarování 250 Tento svitek sesílá kouzlo "očarování věci".
Svitek očištění 250 Tento svitek sesílá kouzlo "očištění".
Svitek odolnosti proti smrti 250 Tento svitek sesílá kouzlo "odolnost proti smrti".
Svitek odrážení bolesti 250 Tento svitek sesílá kouzlo "odražení bolesti".
Svitek odvracení nemrtvých 150 Tento svitek sesílá kouzlo "odvracení nemrtvých".
Svitek ohně 500 Tento svitek sesílá kouzlo "sloupec ohně".
Svitek otráveného oblaku 750 Tento svitek sesílá kouzlo "otrávený oblak".
Svitek otravy 150 Tento svitek sesílá kouzlo "otrava".
Svitek pádu pírka 250 Tento svitek sesílá kouzlo "pád pírka".
Svitek pochodně 250 Tento svitek sesílá kouzlo "pochodeň".
Svitek požehnání 150 Tento svitek sesílá kouzlo "požehnání".
Svitek prokletí 150 Tento svitek sesílá kouzlo "prokletí".
Svitek přírodní zbroje 500 Tento svitek sesílá kouzlo "přírodní zbroj".
Svitek přízraků 250 Tento svitek sesílá kouzlo "přízračný bojovník".
Svitek regenerace 500 Tento svitek sesílá kouzlo "regenerace".
Svitek sdíleného života 500 Tento svitek sesílá kouzlo "sdílený život".
Svitek strachu 250 Tento svitek sesílá kouzlo "strach".
Svitek temného sevření 500 Tento svitek sesílá kouzlo "temné sevření".
Svitek transfúze 500 Tento svitek sesílá kouzlo "transfúze".
Svitek uzdravení 150 Tento svitek sesílá kouzlo "uzdravení".
Svitek víry 250 Tento svitek sesílá kouzlo "víra".
Svitek vysávání duší 750 Tento svitek sesílá kouzlo "vysátí duše".
Svitek vzkříšení 750 Tento svitek sesílá kouzlo "vzkříšení".
Svitek znehybnění 250 Tento svitek sesílá kouzlo "znehybnění".
Svitek zranění 150 Tento svitek sesílá kouzlo "zranění".
Svitek zrychlení 250 Tento svitek sesílá kouzlo "zrychlení".
Svitek zuřivosti 250 Tento svitek sesílá kouzlo "zuřivost".
Svitek živelné aury 250 Tento svitek sesílá kouzlo "živelná aura".
Svitek živelné bouře 250 Tento svitek sesílá kouzlo "živelná bouře".
Svitek živelné ochrany 150 Tento svitek sesílá kouzlo "živelná ochrana".
Svitek živelné střely 150 Tento svitek sesílá kouzlo "živelná střela".