Hexaeditace uložených pozic

 

Když se budete probírat sekcí Ke stažení, neujde vám, že k devátému dílu ságy je velmi poskrovnu různých editorů uložených pozic a jejich funkce jsou navíc velmi omezené. Žádný z nich vám ve skutečnosti neumožňuje provádět změny inventáře. Možné příčiny jejich absence jsou dvě. První je nízká popularita devátého dílu a druhou je změna herního enginu, kdy se nedá vycházet z již hotových editorů pro starší díly. Pokud k tomu přičtete i nižší stabilitu editovaných souborů, neni divu, že se do toho nikomu nechtělo. Jedinou možností, jak změny inventáře provádět je tzv. hexaeditace, jejíž stručný popis je předmětem tohoto článku. Předem však upozorňuji, že změny provedené při hexaeditaci mohou soubor uložené pozice poškodit!

Než se pustíme do podrobnějšího popisu, jak soubory upravovat, budu muset vysvětlit některé nezbytné pojmy. Obecně rozlišujeme soubory na dva typy - textové a binární. Textový soubor obsahuje jen obyčejný text a pokud si ho otevřeme v jakémkoliv textovém editoru, můžeme si v klidu jeho obsah přečíst a můžeme ho dle libosti upravovat. Textovým souborem je i obyčejná webová stránka. Naproti tomu pokud si otevřeme binární soubor, uvidíme v něm změť různých znaků, které nám už nic říkat nebudou. Uložená data mohou být různé instrukce, mohou popisovat různé datové struktury apod. Typickým příkladem jsou exe soubory. Takovéto soubory nemůžeme editovat běžným způsobem, protože bychom narušili jejich funkčnost. Je však velmi jednoduché si je otevřít pomocí hexaeditoru, který nám obsažená data zobrazí pomocí šestnáctkové soustavy a pokud víme, co děláme, můžeme je pomocí něj měnit. Obecně však platí, že prováděné změny nesmí měnit velikost souboru, tedy nesmíme přidávat nic navíc a naopak nesmíme nic ubírat.

V hexaeditoru se nám soubor rozloží na část hexadecimální a textovou, přičemž hexadecimální část se skládá z číslic od 0 do 9 a písmen od A do F (celkem šestnáct znaků). Dvojice znaků pak představuje 1 byt a ten může reprezentovat konkrétní věc, např. znak 6E je písmeno "n". Z praktického hlediska nás budou zajímat právě takovéto dvojice neboli byty. Budeme si pomocí nich popisovat pozice a délky. Pokud tedy napíšu, že nějaká instrukce se nachází o 30 bytů dále od výchozí pozice, znamená to, že se celkem posuneme o 2 x 30 tedy 60 znaků v hexadecimální části. Pro úplnost dodám, že textové informace lze editovat i v textové části editoru, ale v drtivé většině případů budeme měnit znaky v hexadecimální části.

Nyní se můžeme směle pustit do samotného popisu hexaeditace. V případě hry nás zajímají hlavně soubory HDR obsažené v adresáři SaveGames. Pokud nevlastníte žádný čistokrevný hexaeditor, doporučuji stáhnout a nainstalovat PSPad editor, který se umí do hexamódu přepnout. Ve hře stačí uložit příslušnou pozici pod příhodným názvem a HDR soubor tohoto názvu pak pomocí PSPadu otevřít. Než tak učiníte, je dobré si nejprve vypsat názvy vašich postav, protože podle jejich jména si naleznete počáteční pozice charakteru. Jenom ještě doplním, že je na místě provést zálohu uložených pozic, protože při hexaeditaci je snadné se přehlídnout a dospět tak k nefunkčním změnám. Jste-li hotovi, můžeme pokračovat.

Otevřete si tedy příslušný HDR soubor a pomocí funkce Najít (u PSPadu je to Hledat -> Najít ...) si vyhledejte jméno příslušné postavy, kterou chcete editovat. Výsledek pak může vypadat podobně, jako u následujícího obrázku (samozřejmě bez toho zvýraznění). Kdyby se tak nestalo, využijte nabídku Soubor -> Otevřít v Hexa editoru.

Z textové části se dozvíme, že naše postava se jmenuje Broccan a pokud je to jméno, které jsme hledali, tak jsme tu správně. Když si v textové části kliknete na první písmenko jména, tedy B, tak se vám v hexadecimální části automaticky zvýrazní hodnota 42, která je právě číselným kódem písmene B. Jméno Broccan se skládá ze 7 písmen a je v hexadecimální části reprezentováno 7 byty, tedy 14 znaky. Odpovídá to zeleně vyznačené oblasti - obě oblasti jsou tedy shodné. Každopádně si zapamatujte, že první písmeno jména nám reprezentuje první byt charakteru a odtud začínáme počítat vzdálenosti.

Abychom se na chvíli oprostili od teorie, můžete si v klidu a beze spěchu změnit jméno charakteru. Pro snažší orientaci tak můžete učinit v samotné textové části, kde prostě jen přepíšete slovo Broccan. Můžete používat i diakritiku. Ovšem nezapomeňte, že jméno nesmí být delší jak 16 písmen. Je-li však požadované jméno kratší, budete muset zbývající znaky vymazat, což učiníte tak, že v hexadecimální části je přepíšete znakem 0. Po provedení změn nezapomeňte soubor uložit. O vaší úspěšnosti se můžete přesvědčit opětovným načtením uložené pozice ve hře. Pokud vše proběhne v pořádku, pozice se načte a na informační tabuli charakteru uvidíte změnu jména. Krom jména je možné měnit i další parametry charakteru, ale to ponechme stranou, není to účelem tohoto článku.

Pokud má náš charakter něco v inventáři, pak první položka inventáře začíná na 177 bytu od počátku charakteru a každá položka je velká 30 bytů (oranžově zvýrazněná oblast). Z každé položky nás zajímá jen prvních 9 bytů, které jsou označeny červeným orámováním a v případě dalších položek pak žlutým podkreslením. Naše postava má tedy v inventáři celkem 5 položek. Následující obrázek vysvětluje význam prvních devíti bytů každé položky.

První dva byty určují druh předmětu, pátý byt pak jeho modifikátor neboli bonus a devátý byt jeho kvalitu. Kvalita nabývá hodnot od 01 do 03 a odpovídá stupňům normální (01), dobrá (02) a vynikající (03).

Princip editace inventáře spočívá v tom, že měníte jen vlastnosti předmětů, které jsou již v inventáři obsažené. Pokud nic v inventáři neni, pak ani neni co měnit. Prozatím jsem nepřišel na způsob, jak měnit velikost inventáře. Proto před uložením nezapomeňte postavě inventář naplnit potřebným počtem předmětů - editací nebudete moci přidávat nic navíc. Chcete-li např. změnit kvalitu předmětu z uvedené normální na vynikající, pak prostě jen přepíšete byt 01 na byt 03 a soubor uložíte. Stejně tak můžete změnit samotný předmět nebo jen jeho bonus.

V této souvislosti je nutné se zmínit o problémech vyskytujících se při editaci. Ne každá hodnota bytu představuje reálný předmět a tyto hodnoty pak zůstávají volné. Pokud je omylem použijete, pak vám hra při pokusu o načtení pozice spadne. Krom toho existují i hodnoty, které sice konkrétní předmět představují, ale jejich použitím může též dojít k pádu hry. Nedoporučuje se je proto používat.

V následujících tabulkách naleznete všechny použitelné hexakódy předmětů a bonusů (modifikátorů). Místy narazíte na zdánlivé chybky v popisu, ale ve skutečnosti se jedná o převzatý popis z překladu; takto je to zapsáno i ve hře.

Hexa Předmět Hexa Předmět Hexa Předmět
00-01 Lék proti nákaze 57-00 Prošívaná kožená zbroj B3-00 Jorhgameš
01-01 Probuzení 58-00 Vyztužená kožená zbroj B4-00 Černé srdce
02-01 Lék proti otravě 59-00 Beldonská tvrzená kožená zbroj B5-00 Integris
03-01 Zrychlení 5A-00 Šupinatá kůže B6-00 Krvavá sekyra
04-01 Požehnání 5B-00 Zbroj vznešených B7-00 Sygnir
05-01 Červený kámen 5C-00 Brigantská zbroj B8-00 Přesnostříl
06-01 Odstranění strachu 5D-00 Bojová brigantská zbroj B9-00 Trolleri
07-01 Odstranění prokletí 5E-00 Brigan der Combit BA-00 Tillhygge
08-01 Zvýšení síly 5F-00 Aklean Bouila BB-00 Kraftig Bage
09-01 Zvýšení magie 60-00 Sbitá kroužková zbroj BC-00 Černoprach
0A-01 Zvýšení odolnosti 61-00 Snýtovaná kroužková zbroj BD-00 Gungnir
0B-01 Zvýšení přesnosti 62-00 Železná kroužková zbroj BE-00 Formanir
0C-01 Zvýšení rychlosti 63-00 Ocelová kroužková zbroj BF-00 Einherjar
0D-01 Zvýšení štěstí 64-00 Kroužkové brnění C0-00 Stouka Couta
0E-01 Odstranění znehybnění 65-00 Drátěná košile C1-00 Vanirovo kladivo
0F-01 Ohnivý nátěr 66-00 Chedijská kroužková zbroj C2-00 Blutterbunger
10-01 Mrazivý nátěr 67-00 Kroužková brň C3-00 Manarus
11-01 Upíří nátěr 68-00 Lachmonská drátěná košile C4-00 Samarjit
12-01 Elektrizující nátěr 69-00 Trigvanijská zbroj C5-00 Thjorad
13-01 Božský lék 6C-00 Ronenguardská plátová zbroj C6-00 Spencerova poslušnost
14-01 Božská moc 6D-00 Polní plátová zbroj C7-00 Mjulnir
15-00 Flamberge 6E-00 Plná plátová zbroj C8-00 Igdrasine
15-01 Božský zásah 6F-00 Křižácká plátová zbroj C9-00 Poltergeist
16-00 Sekáč 70-00 Těžká plátová zbroj CA-00 Zhouba mečů
16-01 Čistá síla 71-00 Thjoradská plátová zbroj CB-00 Zhouba čarodějnic
17-01 Čistá magie 72-00 Císařské brnění CC-00 Brongnoker
18-01 Čistá odolnost 73-00 Temná plátová zbroj CD-00 Vycházkové boty
19-01 Čistá přesnost 74-00 Čapka CE-00 Laet´ax
1A-00 Stilleto 75-00 Prostá helmice CF-00 Šípuzmar
1A-01 Čistá rychlost 77-00 Helmice s chocholem D0-00 Hubris
1B-01 Čisté štěstí 78-00 Bochníková helmice D1-00 Weregild
1D-00 Elitní dýka 79-00 Špičatá vojenská čepice D2-00 Prsten duší
20-00 Špikovač 7A-00 Přilbice D3-00 Sturkabygel
22-00 Vrhací dýka 7B-00 Dračí helmice D4-00 Slizoun
24-00 Sekyrka 7C-00 Císařská helmice D5-00 Zelený mužíček
25-00 Bojová sekyra 7D-00 Helmice jarlů D6-00 Mountbatten
26-00 Bitevní zázrak 7E-00 Kožené boty D7-00 Přívěsek sfér
27-00 Bouřná sekyra 7F-00 Vyztužené boty D8-00 Fizbin smůly
28-00 Vrhací sekyra 80-00 Kroužkové boty D9-00 Prosebník
29-00 Studentský luk 81-00 Ronenguardské boty DA-00 Srdce Fré
2A-00 Jízdní luk 82-00 Ocelové boty DB-00 Vítězný Gladius
2B-00 Luk zbabělců 83-00 Sabaton DC-00 Vítězná plátová zbroj
30-00 Skládaný luk 84-00 Prote der Fatte DD-00 Vítězná čapka
32-00 Temný luk 85-00 Kožené rukavice DE-00 Vítězný prsten
33-00 Kuše mtvého muže 86-00 Kožené rukavice DF-00 Vítězný štít
37-00 Thjoradský samostříl 87-00 Drátěné rukavice E0-00 Broderickův obouruční meč
38-00 Primitivní kopí 88-00 Ocelové rukavice E1-00 Broderickova drátěná košile
39-00 Kopí seržanta 89-00 Neobyčejné drátěné rukavice E2-00 Broderickova helmice
3A-00 Abli Duta 8A-00 Nejlepší ocelové rukavice E3-00 Broderickovy rukavice
3B-00 Píka 8B-00 Prote der Hanne E4-00 Broderickův amulet
3C-00 Císařské kopí 8C-00 Procesní rukavice E5-00 Smrtonosné kladivo
3D-00 Halapartna 8D-00 Rukavice magríba E6-00 Smrtonosný kyrys
3E-00 Ronenguardovo želízko 8E-00 Komorníkův terčík E7-00 Smrtonosná kápě
3F-00 Yagarská sekyra 8F-00 Malý štít E8-00 Smrtonosný prsten
40-00 Plukovní halapartna 90-00 Velký štít E9-00 Boty smrti
41-00 Laga Couta 91-00 Střední štít EA-00 Jemná hůlka Fré
42-00 Kostěný kyj 92-00 Pavéza EB-00 Prsten Fré
43-00 Primitivní palcát 93-00 Ronengardský štít EC-00 Helma Fré
44-00 Hřeby pobitý kyj 94-00 Prote der Solle ED-00 Rukavice Fré
45-00 Dračí kyj 95-00 Haklea Shovis EE-00 Kroužkové boty Fré
46-00 Thjoradský palcát 96-00 Pás vesničana EF-00 Zelený kámen
47-00 Cep 97-00 Elegantní opasek F0-00 Pramen vlasů
48-00 Jezdecký cep 98-00 Vojenský opasek F1-00 Strom života
49-00 Řemdih 99-00 Královský prsten F2-00 Verhoffinova kniha
4A-00 Válečná hvězda 9A-00 Dračí prsten F3-00 Verhoffinova kniha
4B-00 Císařská hvězda 9B-00 Železný prsten F4-00 Klíč ke knihám
4C-00 Dřevěná hůl 9C-00 Zlatý prsten F5-00 Instrukce pro licha
4D-00 Turnajová hůl 9D-00 Skládaný prsten F6-00 Očistný elixír
4E-00 Ocelová hůl 9E-00 Prsten s perlou F7-00 Milostný dopis
4E-02 Čtyřlístek 9F-00 Diamantový amulet F8-00 Ludwigův rukopis
4F-00 Mnišská hůl A0-00 Bronzový amulet F9-00 Bečka s podivným mokem
50-00 Hůl pravdy A1-00 Platinový amulet FA-00 Černý orb vědění
51-00 Kladivo A2-00 Amulet s drahokamy FB-00 Svitek špatných zpráv
52-00 Trpasličí kladivo A3-00 Válečnický amulet FC-00 Orb přenosu
53-00 Pondata A4-00 Thjoradský amulet FD-00 Léčba zranění
54-00 Dračí kladivo AF-00 Zpívající meč FE-00 Magický lektvar
55-00 Trellborgské kladivo B0-00 Excala Banna FF-00 Lék na slabost
56-00 Zbrojní kabátec B2-00 Mevanský meč

Následuje tabulka bonusů ...

Hexa Bonus Hexa Bonus Hexa Bonus
00 Zrychlení 23 Plamene života 46 Gezzampta
01 Rychlosti 24 Smrtelnosti 47 Obrany
02 Letu 25 Uvolnění 48 Jarba
03 Větru 26 Entropický 49 Punjarba
04 Ledový 27 Antiduchovní 4A Jajarba
05 Plamenný 28 Dutý 4B Velké nohy
06 Valčíku 29 Bezduchý 4C Sasquatche
07 Rejdováka 2A Trvanlivosti 4D Yetiho
08 Polky 2B Odolnosti 4E Přesný
09 Bláta 2C Stálosti 4F Bdělý
0A Kamenování 2D Surovců 50 Bystrozraký
0B Strachu 2E Rváčů 51 Mátohy
0C Upíří nátěr 2F Zápasníků 52 Hněvu
0D Upíří meditace 30 Zběhlosti 53 Přízraku
0E Upířího vysátí 31 Hbitých prstů 54 Skřítka
0F Expertní 32 Šikovných rukou 55 Víly
10 Mistrovský 33 Výměny 56 Elfa
11 Velmistrovský 34 Směňování 57 Historie věcí
12 Magie 35 Obchodování 58 Historie věcí
13 Kouzlení 36 Dobrých reflexů 59 Historie věcí
14 Zaříkávání 37 Mrštnosti 5A Řemesel
15 Spánku 38 Zotavení 5B Zručnosti
16 Věčného spánku 39 Čilý 5C Mistrovství
17 Smrti 3A Hbitých prstů 5D Smyslů
18 Života 3B Svěží 5E Vnímání
19 Existence 3C Života 5F Vševidoucí
1A Bytí 3D Meditace 60 Ovádání zbraní
1B Ducha 3E Zlepšení 61 Ovádání zbraní
1C Duše 3F Eroze 62 Ovádání zbraní
1D Životní síly 40 Vypařování 63 Zvířat
1E Stromu 41 Nákazy 64 Netsvůr
1F Řeky 42 Obrany 65 Obludné historie
20 Kamene 43 Ochrany 66 Drakobijství
21 Života 44 Strážný 67 Křehký
22 Životní jiskry 45 Gladiátora 69 (bez bonusu)

Na závěr jsem si nechal tabulku úkolových předmětů, které úzce souvisejí se známějšími bugy ve hře. Původně jsem si totiž od možnosti hexaeditace sliboval snadnou možnost jejich řešení, ale to se nakonec nepotvrdilo. První bug se týká výhry plyšového dráčka v Thingu, druhý pak získání Písma osudu ve Verhoffinových ruinách. Oba jsou zároveň spojeny se skriptem, který musí nejprve proběhnout. Samotné vlastnění příslušného předmětu nestačí. V skrytu duše předpokládám, že by přeci jen ke spuštění skriptu při bugu mohlo dojít, takže pak by manuální přidání předmětu mohlo pomoci. Je to však jen teorie, ozkoušené to nemám, pokud na to tedy někdo narazí a pomohlo by mu to, dejte vědet. Třetí bug se týká nesebratelných mečů jarlů v Posmrtném světě (kdysi mi jedna hráčka zaslala své save pozice s bugem) - tady pouhé přidání předmětů k úspěšnému dokončení úkolu postačuje. Se získáním samotného Kamene řádu problémy nebývají, ale pro jistotu jsem doplnil i jeho hexakód. Opět ho stačí jen manuálně dodat do inventáře.

Hexa Předmět Hexa Předmět Hexa Předmět
8B-01 Plyšový dráček 33-02 Swenův meč 36-02 Tryygvův meč
8C-01 Kámen řádu 34-02 Bjarniho meč 37-02 Kiřin meč
88-01 Písmo osudu 35-02 Sigmundův meč