Bonusy předmětů

Ve hře máte k dispozici řadu předmětů, které může postava při svém cestování používat. Jsou to zbraně, zbroje, prsteny, amulety, knihy kouzel, svitky, lektvary a různé úkolové předměty. Každý z daných předmětů může kromě svých základních vlastností disponovat ještě určitým bonusem navíc. Bonus se projevuje buďto jako přídavek do základních a sekundárních vlastností postavy (primární atributy, zdraví, mana, třída zbroje, odolnosti) anebo jako bonus k dovednosti, ke zranění, k magii aj. Velikost bonusu je v devátém díle vždy konstantní.

Předměty s bonusem je možné ve hře získat prohledáváním truhel, mrtvol nepřátel, nakupováním nebo můžete předměty s bonusem vyrábět. K výrobě předmětů poslouží jakýkoliv dostatečně kvalitní neokouzlený předmět, na který pak zakouzlíme Očarování věci. V závislosti na úrovni v příslušných dovednostech a na kvalitě předmětu pak dostaneme odpovídající trvalé očarování. Nekvalitní předmět se při pokusu o očarování rozbije. Stejně tak rozbitý očarovaný předmět ztrácí svůj bonus do té doby, než je znovu opraven.

Následující tabulka uvádí přehled bonusů s vlivem na základní vlastnosti postavy:

Bonus Cena předmětu se zvýší o Popis
bdělý 1500 +15 k Přesnosti
bystrozraký 2000 +30 k Přesnosti
Velké nohy 500 +5 k Odolnosti
Sasquatche 1500 +15 k Odolnosti
Yetiho 2000 +30 k Odolnosti
skřítka 500 +5 ke Štěstí
víly 1500 +15 ke Štěstí
elfa 2000 +30 ke Štěstí
Jarba 500 +5 k Magii
Punjarba 1500 +15 k Magii
Jajarba 2000 +30 k Magii
gladiátora 500 +5 k Síle
gezzampta 1500 +15 k Síle
obra 2000 +30 k Síle
mátohy 500 +5 k Rychlosti
hněvu 1500 +15 k Rychlosti
přízraku 2000 +30 k Rychlosti
stromu 500 +5 proti Živelné magii
řeky 1500 +10 proti Živelné magii
kamene 2000 +20 proti Živelné magii
antiduchovní 500 +5 proti magii Ducha
dutý 1500 +10 proti magii Ducha
bezduchý 2000 +20 proti magii Ducha
smrtelnosti 500 +5 proti magii Světla
uvolnění 1500 +10 proti magii Světla
entropický 2000 +20 proti magii Světla
života 500 +5 proti magii Temnoty
životní jiskry 1500 +10 proti magii Temnoty
plamene života 2000 +20 proti magii Temnoty

Následující tabulka uvádí přehled ostatních bonusů:

Bonus Cena předmětu se zvýší o Popis
Expertní 500 Zbraň přidává bonus 1 k dovednosti pro danou zbraň. Brnění přičítá 1 k úrovni dovednosti zbroje.
Mistrovský 1500 Zbraň přidává bonus 3 k dovednosti pro danou zbraň. Brnění přičítá 2 k úrovni dovednosti zbroje.
Velmistrovský 3000 Zbraň přidává bonus 5 k dovednosti pro danou zbraň. Brnění přičítá 3 k úrovni dovednosti zbroje.
čilý 500 +1 do dovednosti Uhýbání
hbitý 1500 +3 do dovednosti Uhýbání
svěží 3000 +5 do dovednosti Uhýbání
ovládání zbraní 500 +1 do dovednosti Ovládání zbraní
ovládání zbraní 1500 +3 do dovednosti Ovládání zbraní
ovládání zbraní 3000 +5 do dovednosti Ovládání zbraní
magie 500 +1 do dovednosti Živelná magie
kouzlení 1500 +3 do dovednosti Živelná magie
zaříkávání 3000 +5 do dovednosti Živelná magie
ducha 500 +1 do dovednosti Magie ducha
duše 1500 +3 do dovednosti Magie ducha
životní síly 3000 +5 do dovednosti Magie ducha
života 500 +1 do dovednosti Magie světla
existence 1500 +3 do dovednosti Magie světla
bytí 3000 +5 do dovednosti Magie světla
spánku 500 +1 do dovednosti Magie temnoty
věčného spánku 1500 +3 do dovednosti Magie temnoty
smrti 3000 +5 do dovednosti Magie temnoty
smyslů 500 +1 do dovednosti Vnímání
vnímání 1500 +3 do dovednosti Vnímání
vševidoucí 3000 +5 do dovednosti Vnímání
výměny 500 +1 do dovednosti Obchodování
směňování 1500 +3 do dovednosti Obchodování
obchodování 3000 +5 do dovednosti Obchodování
zběhlosti 500 +1 do dovednosti Zneškodnění pastí
hbitých prstů 1500 +3 do dovednosti Zneškodnění pastí
šikovných rukou 3000 +5 do dovednosti Zneškodnění pastí
řemesel 500 +1 do dovednosti Opravování věcí
zručnosti 1500 +3 do dovednosti Opravování věcí
mistrovství 3000 +5 do dovednosti Opravování věcí
historie věcí 500 +1 do dovednosti Identifikace věcí
historie věcí 1500 +3 do dovednosti Identifikace věcí
historie věcí 3000 +5 do dovednosti Identifikace věcí
zvířat 500 +1 do dovednosti Identifikace nestvůr
nestvůr 1500 +3 do dovednosti Identifikace nestvůr
obludné historie 3000 +5 do dovednosti Identifikace nestvůr
valčíku 2000 Zvyšuje počet útoků touto zbraní (+1 útok navíc).
rejdováka 5000 Zvyšuje počet útoků touto zbraní (+2 útoky navíc).
polky 8000 Zvyšuje počet útoků touto zbraní (+3 útoky navíc).
větru*) 750 Působí další živelnou újmu (1k6).
ledový*) 2000 Působí další živelnou újmu (2k6).
plamenný*) 5000 Působí další živelnou újmu (3k6).
dobrých reflexů 0 Snižuje zotavení při útoku zbraní o 5%.
mrštnosti 0 Snižuje zotavení při útoku zbraní o 10%.
zotavení 0 Snižuje zotavení při útoku zbraní o 15%.
surovců*) 500 Zbraň odhodí cíl o 2k1,5 m zpět.
rváčů*) 1500 Zbraň odhodí cíl o 2k1,5 m zpět a způsobí mu další zranění ve výši 2k4.
zápasníků*) 2000 Zbraň odhodí cíl o 2k1,5 m zpět, způsobí mu další zranění ve výši 2k6 a omráčí jej.
eroze 1000 Každý, kdo je zasažen touto odpornou zbraní, nebo udeří na cíl, jenž nosí takovéto brnění, utrpí dalších 2-7 bodů zranění.
vypařování 1500 Každý, kdo je zasažen touto odpornou zbraní, nebo udeří na cíl, jenž nosí takovéto brnění, utrpí dalších 4-10 bodů zranění.
nákazy 2000 Každý, kdo je zasažen touto odpornou zbraní, nebo udeří na cíl, jenž nosí takovéto brnění, utrpí dalších 3-12 bodů zranění.
zrychlení 1000 Snižuje zotavení na iniciativu (-5).
rychlosti 1500 Snižuje zotavení na iniciativu (-10).
letu 3000 Snižuje zotavení na iniciativu (-15).
obrany 500 Skýtá bonus k tříde zbroje ve výši 2.
ochrany 1000 Skýtá bonus k tříde zbroje ve výši 5.
strážný 1500 Skýtá bonus k tříde zbroje ve výši 10.
bláta 1500 Zpomalí cíl.
kamenování 3000 Omráčí cíl.
strachu 5000 Znehybní cíl.
upíří 1500 1/3 způsobeného zranění se přičítá k životům postavy.
upíří meditace 3000 1/3 způsobeného zranění se přičítá k bodům many.
upířího vysátí 5000 1/3 způsobeného zranění se přičítá k bodům many i životům.
drakobijský 2000 Při boji s drakem dvojnásobná zranění.
křehký 0 Při každém zásahu je 30% pravděpodobnost, že se zlomí.
trvanlivosti 1000 Předmět pomaleji podléhá zkáze a má vyšší hodnotu.
odolnosti 2000 Předmět lze jen těžko zničit a má vyšší hodnotu.
stálosti 3000 Předmět je nezničitelný a má tu nejvyšší hodnotu.
zdraví 1000 Zdvojnásobuje regeneraci bodů zdraví.
meditace 1000 Zdvojnásobuje regeneraci bodů many.
zlepšení 3000 Zdvojnásobuje regeneraci bodů zdraví a many.

*) U těchto 6 bonusů se setkáváme se zvláštním typem zápisu ve tvaru náhodného hodu (obdoba zranění v předchozích dílech). První číslo před "k" je multiplikátor, druhé číslo je rozsah. V případě zápisu 2k1,5m můžou tedy nastat dva případy. Padne 1 a postava bude odhozena o 1,5 metru zpět, nebo padne 2 a postava bude odhozena o 2 x 1,5 = 3 metry zpět. Zranění 2k4 pak znamená, že budeme házet dvakrát a k dispozici máme čtyřstěnou kostku s čísly 1-4. Možné zranění je pak určeno minimálním a maximálním hodem. Můžeme hodit dvakrát 1 nebo dvakrát 4 - rozsah možného zranění je pak 2-8 (blíže viz Vlastnosti herních předmětů).