Povolání postav a dovednosti

V třetím díle máte na výběr z deseti druhů povolání, od čistokrevných bojovníků až po čistokrevné uživatele magie. V této části najdete podrobný popis a vlastnosti každého z nich, doplněný o přehled jednotlivých dovedností. Obsahem navazuje na Vlastnosti postav, ve které jsem se věnoval statistikám postav a odvozeným vlastnostem. Pokud vám nebude něco jasné, doporučuji nakouknout tam.

Přehled povolání

Knight (Rytíř): Řídící atribut je síla (minimum 15). Rytíř je nejlepším bojovníkem ve hře. Může používat jakoukoliv zbraň a zbroj a ze všech ostatních charakterů způsobuje nejvyšší zranění. Rytíři ve hře začínají s dovedností Arms Master a ze všech dostupných tříd získávají nejvíce bodů zdraví (vyjma barbarů). Nemůžou však sesílat žádná kouzla.

Paladin (Paladin): Řídící atributy jsou síla, osobnost a odolnost (minimálně 13 pro každou z nich). Paladin je dobrý bojovník, ale ne tak dobrý jako rytíř. Může být vyzbrojen jakoukoliv zbraní a zbrojí, ale disponuje menším množstvím bodů zdraví, než rytíř. Paladin ve hře začíná s dovedností Crusader a schopností ovládat klerickou magii.

Archer (Lučištník): Řídící atributy jsou inteligence a přesnost (minimálně 13 pro každou z nich). Lučištník je dobrý bojovník, stejně jako paladin. Ve hře začíná se schopností ovládat kouzelnická kouzla, ale není schopen nosit těžší zbroj, než-li kroužkovou a nemůže používat štít. Navíc na začátku neovládá žádnou dovednost.

Cleric (Klerik): Řídící atribut je osobnost (minimum 13). Klerik je průměrný bojovník, ale nemůže používat sečné a střelné zbraně. Na druhou stranu může nosit těžší brnění a má dvojnásobné množství many než paladin pro sesílání klerických kouzel. Ve hře začíná bez jakékoliv dovednosti.

Sorcerer (Čaroděj): Řídící atribut je inteligence (minimum 13). Kouzelník je podprůměrný bojovník. Smí nosit pouze róby a používat hole a dýky. Jeho kouzla však patří mezi nejničivější ve hře a oproti lučištníkovi disponuje dvojnásobkem many. Kouzelník začíná ve hře s dovedností Cartography.

Robber (Zloděj): Řídící atribut je štěstí (minimum 13). Zloděj je průměrný bojovník a nemůže nosit zbroj těžší než kroužkovou. Zloděj může používat jen jednoruční zbraně a smí nosit štít, nemůže však sesílat žádná kouzla. Zloděj ve hře začíná s dovedností Thievery.

Ninja (Ninja): Řídící atributy jsou rychlost a přesnost (minimálně 13 pro každou z nich). Ninja je dobrý bojovník, ale je limitován nošením lehké zbroje a nemůže používat štít. Dokáže používat většinu zbraní, z obouručních však jen hůl a naginata. Podobně jako zloděj začíná ve hře s dovedností Thievery a není mu dovoleno používat magii.

Barbarian (Barbar): Řídící atribut je odolnost (minimum 15). Barbar je stejně dobrý bojovník jako rytíř, ale nemůže používat více než-li tvrzené kožené zbroje. Může používat většinu zbraní a štítů. Nemůže používat magii a ve hře začíná bez jakékoliv dovednosti.

Druid (Druid): Řídící atributy jsou inteligence a osobnost (minimum 15). Druid je podprůměrný bojovník a smí používat pouze lehké zbroje a slabší zbraně. Na druhou stranu ovládá jak klerickou tak i kouzelnickou magii. Ovšem jen do určité úrovně kouzel. Druid ve hře začíná s dovedností Direction Sense a dvojnásobným množstvím many než-li hraničář.

Rangers (Hraničář): Řídící atributy jsou inteligence, osobnost, odolnost a rychlost (minimum 12). Hraničář je dobrý bojovník a smí používat většinu zbraní a zbrojí. Navíc smí používat jak klerickou tak i kouzelnickou magii, ovšem podobně jako druid je limitován úrovní kouzel. Ve hře začíná s dovedností Pathfinder.

Jak je z přehledu patrné, jedinou podmínkou pro přiřazení povolání, je dosažení alespoň minimální úrovně řídícího atributu. Rasa ani pohlaví nemají na volbu vliv.

Následující tabulka ukazuje několik zajímavých charakteristik pro každé z výše uvedených povolání. Najdete v ní počáteční počet bodů zdraví, což je zároveň i hodnota zdraví při přechodu na další level, dále pak počet útoků, schopnost ovládat magii a počáteční kouzla při tvorbě charakteru. Hodnoty zdraví jsou uvažovány pro rasu lidí a nulový bonus z odolnosti, ostatní parametry v tabulce jsou na rase nezávislé.

Povolání Modifikátor zdraví Útoky *) Magie Počáteční kouzla
Knight (Rytíř) 10 5 Ne -
Paladin (Paladin) 8 6 Ano Light
Archer (Lučištník) 7 6 Ano Detect Magic
Cleric (Klerik, kněz) 5 7 Ano všechna kouzla prvního levelu
Sorcerer (Čaroděj) 4 8 Ano všechna kouzla prvního levelu
Robber (Zloděj) 8 6 Ne -
Ninja (Ninja) 7 5 Ne -
Barbarian (Barbar) 12 4 Ne -
Druid (Druid) 6 7 Ano všechna kouzla prvního levelu
Ranger (Hraničář) 9 6 Ano Awaken

*) Bonus v položce Útoky (Attacks) vyjadřuje, za kolik levelů získá postava další útok navíc. Postava s více útoky bude moci vícekrát útočit v jednom kole. Z tabulky je pak dobře vidět, že nejlépe jsou na tom zcela dle očekávání bojovníci a nejhůře kouzelníci a ostatní povolání zaměřující se převážně na magii. Rytíř na levelu 50 tak bude mít 11 útoků za kolo, kouzelník na stejném levelu jen 7 útoků. Na druhou stranu vyššího počtu útoků si na družině nějak moc nevšimnete, každá postava stále zasahuje jen jednou, rozdíl je však v tom, že v této jedné ráně jsou skryté i další útoky, takže celkové zranění může být docela vysoké. Při té příležitosti musím zmínit ještě jednu věc související s útoky a která se za ně může snadno zaměnit. Jedná se o tzv parametr "to hit". Ten je totiž mírou pravděpodobnosti, s jakou monstrum zasáhneme - čím vyšší je celkový bonus to hit, tím lépe. Při vyšších hodnotách snadněji prorazíte brnění i odolnějším monstrům (počítá se na třídu zbroje). Naopak nízké hodnoty často způsobí, že odolnější monstra ani neškrábnete.

Protože třetí díl nezná zbraňové dovednosti, bude pro vás určitě zajímavá i dvojice následujících tabulek, kde je uveden vztah mezi povoláním a možností používat příslušné zbroje a zbraně (nošení všech ostatních předmětů je na povolání nezávislé):

Zbroje

Název zbraně Smí používat
Padded Armor All
Leather Armor All except Sorcerer
Scale Armor All except Sorcerer, Druid
Ring Mail All except Sorcerer, Barbarian, Druid
Chain Mail Knight, Paladin, Archer, Robber, Cleric, Ranger
Splint Mail Knight, Paladin, Cleric, Ranger
Plate Mail Knight, Paladin
Plate Armor Knight, Paladin

Zbraně

Název zbraně Smí používat
Broad Sword Knight, Paladin, Archer, Robber, Ranger
Club All
Cudgel All except Sorcerer
Cutlass Knight, Paladin, Archer, Robber, Ranger
Dagger All except Cleric
Flail All except Sorcerer
Hand Axe All except Cleric, Sorcerer
Katana Knight, Ninja
Long Sword Knight, Paladin, Archer, Robber, Ranger
Mace All except Sorcerer
Maul All except Sorcerer
Nunchaka Knight, Ninja
Sabre Knight, Paladin, Archer, Robber, Ranger
Scimitar Knight, Paladin, Archer, Robber, Ranger
Short Sword Knight, Paladin, Archer, Robber, Ranger
Spear All except Cleric, Sorcerer
Wakazashi Knight, Ninja
Bardiche All except Cleric, Sorcerer, Druid
Battle Axe Knight, Paladin, Archer, Robber, Barbarian, Ranger
Flamberge Knight, Paladin, Archer, Ranger
Glaive All except Cleric, Sorcerer, Druid
Grand Axe Knight, Paladin, Archer, Robber, Barbarian, Ranger
Great Axe Knight, Paladin, Archer, Robber, Barbarian, Ranger
Halberd All except Cleric, Sorcerer, Druid
Hammer All except Sorcerer
Naginata Knight, Ninja
Pike All except Cleric, Sorcerer, Druid
Staff All
Trident All except Cleric, Sorcerer, Druid
Crossbow All except Cleric, Sorcerer, Druid
Long Bow All except Cleric, Sorcerer, Druid
Short Bow All except Cleric, Sorcerer, Druid
Sling All except Cleric, Sorcerer, Druid

Dovednosti

Dovednosti patří mezi schopnosti, které se každá postava učí až během hry (vyjma startovních dovedností, viz dále). Umožňují postavám dělat rozličné věci, nebo vylepšují statistiky a bez některých nelze hru dokonce dohrát. V závislosti na zvoleném povolání a rase se může stát, že postava začíná bez dovedností, ale pro všechny postavy bez rozdílu platí, že se mohou naučit jakoukoliv z dostupných dovedností a to dokonce včetně Thievery (ve hře existuje bonusová socha, která v tomto ohledu nedělá rozdíly mezi povoláními).

Následující tabulka ukazuje závislost startovních dovedností na rase:
Rasa Počáteční dovednost
Human (člověk) Swimmer
Elf (elf) -
Dwarf (trpaslík) Danger Sense
Gnome (gnóm nebo také půlčík) Secret Doors
Half-orc (půl-ork) -
Následující tabulka ukazuje závislost startovních dovedností na povolání:
Povolání Počáteční dovednost
Knight (rytíř) Arms Master
Paladin (paladin) Crusader
Archer (lučištník) -
Cleric (klerik, kněz) -
Sorcerer (čaroděj) Cartographer
Robber (zloděj) Thievery
Ninja (ninja) Thievery
Barbarian (barbar) -
Druid (druid) Direction
Ranger (hraničář) Path finder

Dovednosti jako takové nemají žádné úrovně, tudíž se dále nevyvíjejí. Vyjímkou je akorát dovednost Thievery, kdy postava za každý level dostává 2 body k dovednosti, které pak zlepšují její účinnost. Jednotlivé dovednosti se budete učit od různých postav nebo objektů, jejich seznam naleznete v přehledu učitelů. Následující seznam popisuje všech 18 dostupných dovedností ve hře.