Prolog Might and Magic V

Následující článek je překladem prologu z manuálu k Might and Magic V: Darkside of Xeen.

Deník draka Pharoaha

Zápis: 3/3/850

Minulou noc dopadly krátce po sobě na Temnou stranu dva meteority. Soudě dle jejich dráhy, musely dopadnout poblíž vulkánu. Poslal jsem Wolrowa, aby obhlédl místo dopadu. Čas Proroctví se přiblížil a já se domnívám, že tyto meteority jsou dobrým znamením.

Zápis: 3/4/850

Crinder Amn mi oznámila, že má 18 zdravých dětí! Jsem kvůli ní tak šťastný! Ani jeden z nich nemusel být snězen kvůli nemocem. Všechno na světě se zdá být v pořádku. Přípravy proroctví probíhají bezchybně a já úzkostlivě očekávám odpověď královny Kalindry na můj požadavek s její pomocí při dokončení příprav k Proroctví.

Zápis: 3/5/850

Vydal jsem prohlášení o dobrovolné pomoci s finálním stupněm přípravy Proroctví. Odpovědi dobrovolníků by měly dorazit brzy. Vyvrcholení Proroctví už je tak blízko, cítím to.

Zápis: 3/6/850

Očekávám, že dnes se vrátí Wolrow, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Pravděpodobně si vzal více času ke studiu úkazu. Ještě jsem neobdržel odpověď královny Kalindry ani od dobrovolníků.

Zápis: 3/7/850

Jsou to již čtyři dny, co jsem naposledy viděl Wolrowa. Už by měl být zpět, začínám mít o něj strach. Pokud se během dvou dní nevrátí, vyšlu zvědy. Přišly dobré zprávy, přihlásilo se několik dobrovolníků a vše nasvědčuje tomu, že během pár dní dorazí do královské pyramidy.

Zápis: 3/8/850

Zprávy od dobrovolníků stále přicházejí k mé spokojenosti. Všechny symboly a znamení ukazují na úspěšné vyvrcholení Proroctví.

Zápis: 3/9/850

Wolrow je stále nezvěstný. Poslal jsem za ním zvědy, aby ho ještě dnes našli. Mezi tím přijeli dobrovolníci a já je odesílám na příslušná místa. Královna Kalindra mi vzkázala, že je ochotna se podílet při obřadu a zmínila se, že sebou přivedla záhadného a okouzlujícím hosta jménem Alamar. Též vzkázala, že vyslanec z druhé strany zatím ještě nedorazil.

Zápis: 3/10/850

Studium znamení dnes ukázalo pokles šance pro úspěšné dokončení Proroctví o 10%! Něco je špatně, nemohu zcela jasně a srozumitelně přečíst znamení, abych zjistil, co to je. Mám velké obavy o Wolrova, doufám, že ho zvědi brzy najdou.

Zápis: 4/1/850

Dnes ráno pravděpodobnost klesla o další 3%, ale odpoledne se opět vrátila na původní hodnotu. Ve výpočtech je nějaký chaotický prvek a i malé výkyvy u mě vyvolávají škubání ocasem. Dobrovolníci přestali přicházet, odeslal jsem posledního z nich na své místo. Vše co zbývá už je jen to, aby královna splnila svůj úkol, aby dorazil vyslanec z druhé strany a aby nastal správný čas.

Zápis: 4/2/850

Zvědové se dnes navrátili se špatnými zprávami. Ohlásili, že nebyli schopni se k meteoritu přiblížit, protože se poblíž usadila armáda rebelů. Armáda rebelů? Kdo ji vede? Kdo by se odvážil postavit mé autoritě a mým služebníkům? Navrch těchto špatných zpráv poklesla pravděpodobnost úspěchu na 74%. Královna ještě nepotvrdila svou připravenost dokončit obřad, přitom první den obřadu může začít již zítra.

Zápis: 4/3/850

Dnes je první den, kdy mohlo být Proroctví naplněno. Ještě jsem nedostal žádné zprávy o královně. Zvědové mi ohlásili, že armáda rebelů narůstá na síle a blíží se ke královské pyramidě. Pravděpodobnost klesla na 40% a v poklesu pokračuje každou hodinu. Poslal jsem zprávu svým spojencům, kde je informuji o situaci a požaduji jejich podporu při obraně. Ocas mi švihá rozčilením.

Zápis: 4/4/850

Vše je ztraceno! Královna neodpovídá na mé pokusy navázat s ní kontakt s pomocí magie. Orkové poslali vzkaz, že jsou zrovna zapojeni do náboženských obřadů a nejsou proto schopni přijít mi v tento čas na pomoc. Nicméně, jakmile obřad během následujícího měsíce skončí, budou velmi šťastni, že budou moci přijít. Obři poslali jednoduché odmítnutí. O ostatních spojencích jsem zatím ani neslyšel. Zvědi předpovídají příjezd armády rebelů na zítřek. Dnes poklesla pravděpodobnost na 20%, rozhodl jsem se proto odvolat dobrovolníky a začít s obranou. Zprávy také vypovídají o skrytých kobkách na ostrově Ztracených duší a o hradu, který vyrostl poblíž místa dopadu meteoritu.

Zápis: 4/5/850

Armáda rebelů dnes oblehla pyramidu. Z okna zřetelně vidím, že někteří členové jsou moji bývalí spojenci. Přišlo odmítnutí ze strany víl a gremlinů, poslední bylo doprovázeno jen urážkami a posměšky. Vyslanec armády rebelů mi přinesl vzkaz, abych se vzdal jeho pánovi - Alamarovi. Samozřejmě jsem odmítl. Není přeci možné, aby vlastnil klíč k pyramidě. Pravděpodobnost klesla na 6%.

Zápis: 4/6/850

Alamar má klíč. Musel ho vzít královně Kalindře. Jeho armáda vstoupila do pyramidy a boj trval po celý den. První patro při něm bylo nenávratně ztraceno, a mé síly dále nezadržitelně slábnou. Udržet zbytek se zdá být nemožné. Ellinger, poradce královny Kalindry, oznámil, že hrad Kalindra byl "přemístěn mimo sféru" (pozn.: alias fázově posunut) a je nemožné do něj z tohoto světa vstoupit. Oznámil též, že lidé, elfové, trpaslíci a gnomové jsou uvězněni v malé části města Castleview.

Zápis: 4/7/850

Přikázal jsem svým jednotkám, aby se vzdaly a zachránily si tak své životy. Nastavil jsem pečetě poslední úrovně pyramidy, abych předešel neoprávněnému vstupu. Jsem si jist, že budou pracovat skvěle. Bohužel jsem nyní prakticky bezmocný. Zatímco armáda nemůže vstoupit dovnitř, nemohu ani já odejít ven. Ellinger mě informoval, že provedl podobné kroky k zabezpečení jeho věže v Castleview. Pravděpodobnost klesla na 1%.

Zápis: 5/7/850

Celý měsíc se nic nezměnilo. Alamarova armáda není schopná projít poslední pečetí. Jeho vyslanec mi každý den přináší výzvy ke kapitulaci - jsem zvědavý, kdy ho to unaví. Aby se mé trápení prohloubilo, Alamar mi oznámil, že se zmocnil vyslance druhé strany světa, prince Rolanda a poslal tam svého vlastního vyslance. Zdá se, že Alamar má nyní plně v moci Temnou stranu světa a to nevypadá příliš dobře. Musí přeci existovat způsob, jak mohu ovlivnit okolní běh událostí. Zítra se opět pokusím kontaktovat královnu.