Prolog Might and Magic IV

Následující článek je překladem prologu z manuálu k Might and Magic IV: Clouds of Xeen.

Šesté zrcadlo

Vy a malý okruh přátel jste se shromáždili v místní krčmě ve Vertigu k diskuzi o událostech z posledních několika měsíců. Vaše konverzace přecházela postupně od peněz k ženám a pití, ale hlavním tématem byly stále se vracející sny, které začaly před osmi měsíci.

První sen přišel jako noční můra, děsivý ve své jasnosti a síle. Zdálo se vám, že k vám promlouvá poradce krále Burlocka, Crodo. Jako by mluvil z velké vzdálenosti a zpráva byla adresována někomu jinému.

Tato zpráva není sen. Lituji, že vás musím obtěžovat ve spánku, ale nemám jiný způsob jak s vámi komunikovat. Před pár měsíci se objevil muž, který tvrdil, že je Roland, ztracený bratr krále Burlocka a sám se králi u dvora ohlásil. Roland před mnoha lety zahájil misi pod horou Firestone, hledajíc průchod do bájné země pod zemí. Roland měl po návratu velmi dobré zprávy pro krále, ale já jsem měl vůči tomu své výhrady. Kde byl po celý tento čas a proč nepřišel domů mnohem dříve?

Nejprve jsem ho podezříval. Sledoval jsem jeho vyprávění o starověkých pokladech a ukázkách síly. Artefaktem, o kterém Roland ponejvíce hovořil, bylo Šesté zrcadlo. Šesté zrcadlo bylo jediné kouzelné zrcadlo, které bylo přenosné a proto nemělo žádné jméno. Majitel zrcadla byl schopen projít skrze něj, podobně jako u pěti dalších, ale toto jediné mohl vzít přitom sebou.

Stále více bylo zřejmé, že Roland je zrcadlem posedlý, ale zdá se, že král si toho nevšiml. Spíše se chystal financovat expedici za ztraceným zrcadlem. Mnoho odvážných a statečných dobrodruhů se o to pokusilo, ale žádný neuspěl. I přes opakovaná selhání Roland stále na krále naléhal, aby pokračoval v hledání.

Jak se hledání stávalo intenzivnějším, král Burlock začal zanedbávat své povinnosti vůči zemi. Jeho zdraví se zhoršilo a morálka sloužících poklesla. Stav pokladnice se začal nebezpečně snižoval. Cítil jsem, že musím něco udělat a musím to udělat brzy. Rozhodl jsem se, že ráno s králem promluvím.

Uvědomil jsem si mrazivý polibek temného kouzla poblíž. Seskočil jsem s postele, oblékl roucho a vyrazil do temné chodby. Slyšel jsem odsud tlumené zvuky přicházející z Rolandova pokoje. Opatrně jsem se připlížil a nahlédl klíčovou dírkou.

K mé hrůze jsem viděl, jak Roland sedí se zkříženýma nohama, držíc černý svazek v jedné ruce. Z pentagramu na podlaze vyvstal obraz ducha rytíře s rohy prostupujícími jeho přilbu. Roland s ním hovořil jazykem, kterému jsem nerozuměl.

Musel jsem způsobit nějaký hluk, Roland se prudce otočil a upřeně se zadíval na dveře. Stihl jsem se v rychlosti vzdálit a dobře jsem udělal. Náhle se odfoukl závěs a dveře se prudce rozlítly proti protější stěně. Ze strachu o svůj život jsem se dal na útěk. Běžel jsem tak rychle, jak to jen mé staré kosti dovolovaly, jako by mi v patách hořelo samo Peklo.

Když jsem míjel první roh, těsně mě minul výbuch Rolandova mrazícího kouzla. Proběhl jsem točitým schodištěm Burlockova hradu, skrze prašné místnosti a erbovní sál s válečným příslušenstvím. Ocitl jsem se v obtížné situaci na konci haly bez možnosti úniku.

V zoufalství jsem se obrátil čelem k Rolandovi a zvýšil svou magickou odolnost, vědom si, že je silnější. Roland obešel roh místnosti a když viděl, že již nemohu uniknout, pozvedl ruce k magickému útoku. Pousmál se a pravil, "Co se stalo Crodo? Obáváš se toho, co jsi viděl?" Roland pokračoval pomalou chůzí ke mně. "Slabý starý muži, tvůj strach z magie ti nikdy nedovolí porozumět mému kouzlu."

"Já rozumím vašemu ďábelskému kouzlu dobře, Rolande." Řekl jsem beznadějně, má ramena poklesla a sklonil jsem svou hlavu. "Nedoufám, že dokáži vyhrát proti takovéto síle." Toužil jsem shromáždit zbytek své energie pro jeden jediný pečlivý úder. Podíval jsem se na Rolanda, který se stále usmíval a pomalu se přibližoval. Tančící čepele vylétly ode mne a zamířili proti zdi.

Roland zaváhal a nestihl kouzlo odklonit. Ostří vylétlá z mých rukou obnažily maso z jeho těla. Naděje ve mně rostla, když jsem viděl výsledek svého činu a poté přišlo opět zoufalství, když jsem ho viděl stále stát. Zbytky masa se lepily zpět k jeho lebce a jedno zbývající oko na mně civělo. Poznal jsem, že Roland je nemrtvý a toho já porazit nedokážu.

"Kdo jste?" Lapal jsem po dechu, strnule hledíc na figuru před sebou.

"Lord Xeen," řekl netvor. "Oslovuj mě Lorde Xeene, vládče světa, kterým se velmi brzy stanu!"

"Král Burlock…," začal jsem.

"Udělá jak se řekne," a Xeen dodal. "Zvláště pokud Tě nebude mít po ruce, pak poslechne i špatnou radu."

Nebylo co dalšího dodat. Xeen udělal zvláštní gesto s pravou rukou a pak zaťal pěst. Cítil jsem tlak na mých ochranách a na mé hlavě, který rychle a nesnesitelně rostl. Pojmula mne temnota a více už nevím.

Když jsem se vzbudil, zjistil jsem, že jsem ve věži na ostrově obklopeném vodou. Z mého okna mohu za vodu vidět hrad krále Burlocka. Každý den vidím pátrací skupiny odcházející z hradu hledat zrcadlo. Je jen jediné místo na světě s pohledem jaký mám já a tím je věž barona Darzoga.

Kvůli materiálům, ze kterého je místnost postavena nemohu použít magii ke svému útěku. Jediná věc, kterou mohu udělat je posílat tyto sny a doufat, že uslyším odpověď. Nevím, proč chce Lord Xeen zrcadlo, ale nebude to nic dobrého. Bojím se selhání, pokud uspěje. Jste jediní lidé na světě, kteří jsou schopni porazit Lorda Xeena pomocí zbraní z laboratoří v Newcastle. Musíte si pospíšit. Jestli Lord Xeen odhalí, co máte v plánu, zničí vás.

Tím sen končí.

Tento sen se několikrát opakoval po následující dva měsíce a pak to přestalo. Den poté jste měli váš poslední sen. Newcastle byl zničen bleskem z oblohy a všichni jeho obyvatelé byli zabiti. Každý z vás si uvědomil, že jste jediná žijící osoba, která obdržela zprávu. Jestli nic nepodniknete, pak už nikdo. Ukončili jste práci a odcestovali do Vertiga. Zde jste našli trénink v kouzlech a zbraních a zde jste se i navzájem potkali.

Mluvili jste dlouho do noci, vzrušení a nervozita bylo znát ve vašich hlasech. Konverzace postupně utichala a připravili jste se na noc, souhlasíc, že zítra je ten správný den začít vaše společné dobrodružství.