Mapa světa Might and Magic V (Darkside of Xeen)

Poznámka - stav k roku 2015: Přehledy map vznikly zhruba na začátku roku 2010 a od té doby se toho mnohé změnilo, zejména dostupnost oskenovaných / ofotografovaných verzí map. Rozhodl jsem se proto přehledy předělat a zároveň doplnit. Jako zdroj podkladů mi posloužila hlavně databáze obrázků na Google a Museum of Computer Adventure Game History. Ne vše je v úplně ideálním stavu, ale získat dokonalou kopii z originálu je zkrátka problém. Vadí tomu různá drobná poškození, protože mapy jsou v baleních skládané a to třeba křídovému papíru moc dobře nedělá. I nová mapa tak může mít na exponovaných místech trhlinky nebo dírky. Pokud to však bude možné, pokusím se některé mapy dodat i z vlastní sbírky.

Stejně jako u čtvrtého dílu i tady je autorem mapy světa Michael Winterbauer (viz http://www.winterbauerarts.com). V podstatě platí to samé, co u čtvrtého dílu. Pokud jde o verze map, tak ty jsou v základu opět jen dvě, což souvisí mimo jiné s omezeným množstvím platforem, na které byl tento díl portován. Vynechám-li barvy a jejich odlišnou sytost, pak největší rozdíl je patrný u popisků. Mapy ze samostatných balení hry, stejně tak z prvních edicí World of Xeen, obsahují černé písmo s jemným bílým okrajem (mapa č. 1). Typ písma je víceméně konstantní, byť se může mírně lišit v rámci jednotlivých edicí (velikost, tučnost). Podklady k mapám byly totiž bez popisků, takže si je mohla každá tiskárna dodat sama. Tohle má význam hlavně kvůli lokalizaci.

Největší změna díky tomu přišla s vydáním Might and Magic Trilogy, kdy se mapy dočkaly popisků v odstínech žluté, s oranžovým okrajem (mapa č. 2). Nutno dodat, že jsou lépe čitelné. Nebyl to ovšem standard pro všechny další následovatele, např. Ultimate Might and Magic Archives (1998) obsahují opět původní reprinty map, akorát jsou na levé straně doplněny o logo Ultimate Archives.

Mapa č. 3 ukazuje upravený reprint původní mapy, kterou vytvořil v roce 2014 Mike Winterbauer. Ostatně poslední obrázek ukazuje autora u hotového plátna s Darkside of Xeen (před ním je pro porovnání velikosti položená původní mapa). Pokud byste náhodou po nějakém tom reprintu zatoužili, Mike má na eBay svůj obchod, kde občas některé reprinty prodává. Ovšem v menší velikosti, než je to plátno za ním ;).

Obrázky map si můžete zvetšit otevřením v samostatném okně / záložce, nebo na ně prostě jen klikněte a poté si můžete obrázek držením myší posouvat.

mapa č. 1
mapa č. 2
mapa č. 3
Mike Winterbauer u plátna s přepracovanou mapou Darkside of Xeen.