Seznam kouzel

Systém magie je ve světě Xeenu standardně rozdělen na klerickou a kouzelnickou magii. Přesto však existuje pár kouzel, která jsou společná oběma odvětvím magie a můžou je tedy ovládat jak klerici, tak i kouzelníci. Přímo na pomezí obou škol pak stojí druidi, kteří jsou schopni osvojit si kouzla obou škol, ale jsou za to limitováni levelem kouzel, resp. nemohou se naučit ty nejmocnější kouzla příslušné školy. Svým způsobem to velmi připomíná systém známý z novějších dílů, kdy se druidi nemůžou stát mistry/velmistry v elementárních magiích a klerické magii.

Univerzálním platidlem za sesílání kouzel je jako vždy mana, ale krom toho je zde i malá novinka - k sesílání řady kouzel je třeba mít i dostatečný počet drahokamů (Gems). Protože ve světě Xeenu se neuvažuje úroveň dovedností a navíc zde ani žádné magické dovednosti nejsou, tak zde principielně ani neexistuje škálování kouzel podle příslušné úrovně dovedností. Nicméně účinnost některých kouzel se odvíjí přímo od levelu sesilatele.

Tabulky seznamu jsou navíc doplněny o kolonku Cíl, která určuje, co je cílem příslušného kouzla. Tady je třeba si osvětlit použité termíny, protože ve výsledku to může mít dost výrazný vliv. Především hra rozlišuje monstra jako taková a monstra, která jsou zvířecího původu. Kouzla jako Beast Master a Hypnotize tedy nejsou vzájemně záměnná. Pokud jsou cílem všechna viditelná monstra, pak kouzlo opravdu zásahne všechna monstra v dohledu. Ovšem pokud je cílem skupina monster, pak kouzlo zasáhne jen jednu z útočících skupin - např. pokud útočí kostlivci a zombie, pak Holy Word zasáhne buďto jen kostlivce nebo jen zombie, nikoliv oboje dohromady. Podobně je to i s ostatními cíly.

Přehled kouzel rozdělených podle možností jednotlivých povolání pak naleznete v kapitole Rozdělení kouzel podle povolání postav.

Klerická magie

Acid Spray
Spotřeba many / krystalů 8 many
Cíl všechna monstra v dohledu
Popis Kouzelník před sebou rozpráší velmi účinnou mlhu kyseliny, která zasáhne všechna monstra stojící před ním a každému z nich způsobí újmu 15 bodů zdraví
Awaken
Spotřeba many / krystalů 1 many
Cíl družina
Popis Probudí všechny spící členy v družině (ruší i magický spánek).
Beast Master
Spotřeba many / krystalů 5 many a 2 drahokamy
Cíl 1 skupina zvířat
Popis Zhypnotizuje skupinu monster.
Bless
Spotřeba many / krystalů 2 many za Level a 1 drahokam
Cíl 1 člen družiny
Popis Zvyšuje třídu zbroje postavy - 1 bod AC za každý level sesilatele.
Cold Ray
Spotřeba many / krystalů 2 many za Level a 4 drahokamy
Cíl všechna monstra v dohledu
Popis Z dlaně sesilatele vyjde kužel, který způsobuje zranění chladem za 2-4 body zdraví za každý level sesilatele a zasáhne všechna monstra v jeho dohledu.
Create Food
Spotřeba many / krystalů 20 many a 5 drahokamů
Cíl družina
Popis Pro každého živého člena družiny vytvoří jednotku jídla.
Cure Disease
Spotřeba many / krystalů 10 many
Cíl 1 člen družiny
Popis Odstraňuje negativní stav nemoci (diseasse).
Cure Paralysis
Spotřeba many / krystalů 12 many
Cíl 1 člen družiny
Popis Odstraňuje negativní stav paralýzy (paralyzed).
Cure Poison
Spotřeba many / krystalů 8 many
Cíl 1 člen družiny
Popis Odstraňuje negativní stav otravy (poisoned).
Cure Wounds
Spotřeba many / krystalů 3 many
Cíl 1 člen družiny
Popis Magicky vyléčí postavě 15 bodů zdraví.
Day of Protection
Spotřeba many / krystalů 75 many a 10 drahokamů
Cíl družina
Popis Zároveň sešle kouzlo Light, Protection from all elements, Heroism, Holy Bonus, and Bless za cenu výhodných 75 bodů many.
Deadly Swarm
Spotřeba many / krystalů 12 many
Cíl skupina monster
Popis Vyvolá skupinu kousajícího a štípajícího hmyzu, která každému z monster způsobí fyzické zranění 40 bodů zdraví.
Divine Intervention
Spotřeba many / krystalů 200 many a 20 drahokamů
Cíl družina
Popis Výlečí každé zranění všech členů družiny vyjma vymýcení (erradication).
Fiery Flail
Spotřeba many / krystalů 25 many a 5 drahokamů
Cíl 1 monstrum
Popis Sesilatel zapálí magický oheň, který sežehne jedno určité monstrum a způsobí mu ohnivé zranění za 100 bodů zdraví.
First Aid
Spotřeba many / krystalů 1 many
Cíl 1 člen družiny
Popis Magicky vyléčí lehká zranění z boje - obnoví 6 bodů zdraví zraněnému členu družiny.
Flying Fist
Spotřeba many / krystalů 2 many
Cíl 1 monstrum
Popis Způsobí 6 bodů fyzického zranění.
Frostbite
Spotřeba many / krystalů 7 many
Cíl 1 monstrum
Popis Vysaje část životní energie a způsobí zranění chladem za 35 bodů zdraví.
Heroism
Spotřeba many / krystalů 2 many za Level a 3 drahokamy
Cíl 1 člen družiny
Popis Dočasně zvýší level postavy o 1 za každý level sesilatele.
Holy Bonus
Spotřeba many / krystalů 2 many za Level a 1 drahokam
Cíl 1 člen družiny
Popis Zvyšuje poškození postavy o 1 bod za každý level sesilatele.
Holy Word
Spotřeba many / krystalů 100 many a 20 drahokamů
Cíl 1 skupina nemrtvých
Popis Kompletně odstraní veškerou magii udržující nemrtvé při životě a obrátí je zpět v prach.
Hypnotize
Spotřeba many / krystalů 15 many a 4 drahokamy
Cíl skupina monster
Popis Podobně jako kouzlo Beast Master zhypnotizuje skupinu monster, ale vyjma těch, která lze zařadit mezi zvířata.
Light
Spotřeba many / krystalů 1 Spell Point
Cíl družina
Popis Vyplní dungeon stálým jemným světlem, které vydrží do té doby, dokud se družina neuloží k odpočinku.
Mass Distortion
Spotřeba many / krystalů 75 many a 10 drahokamů
Cíl skupina monster
Popis Zvyšuje tělesnou hmotnost protivníka a tím ho připraví o polovinu jeho zdraví.
Moon Ray
Spotřeba many / krystalů 60 many a 10 drahokamů
Cíl všechna monstra v dohledu a družina
Popis Způsobuje 30 bodů energetického zranění každému monstru v dohledu a každému členu družiny vyléčí 30 bodů zdraví.
Nature´s Cure
Spotřeba many / krystalů 6 many
Cíl 1 člen družiny
Popis Vyléčí postavě 25 bodů zdraví.
Pain
Spotřeba many / krystalů 4 many
Cíl skupina monster
Popis Stimuluje centra bolesti v mozku vašich protivníků a způsobuje tak 8 bodů fyzického zranění.
Power Cure
Spotřeba many / krystalů 2 many za Level a 3 drahokamy
Cíl 1 člen družiny
Popis Vyléčí postavě 2-12 bodů zdraví za každý level sesilatele.
Protection From Elements
Spotřeba many / krystalů 1 many za Level a 1 drahokam
Cíl družina
Popis Snižuje zranění způsobené elementárním útokem. Sesilatel si může předem vybrat, na který z elementů bude kouzlo aplikováno.
Raise Dead
Spotřeba many / krystalů 50 many a 10 drahokamů
Cíl 1 člen družiny
Popis Odstraňuje negativní stav smrt (dead).
Resurrection
Spotřeba many / krystalů 125 many a 20 drahokamů
Cíl 1 člen družiny
Popis Odstraňuje negativní stav vymýcení (eradicated).
Revitalize
Spotřeba many / krystalů 2 many
Cíl 1 člen družiny
Popis Odstraňuje negativní stav slabost (weak).
Sparks
Spotřeba many / krystalů 1 many za Level a 1 drahokam
Cíl skupina monster
Popis Obklopí monstrum elektricky nabitou mlhou a způsobí 2 body zranění elektřinou za každý level sesilatele.
Stone to Flesh
Spotřeba many / krystalů 35 many a 5 drahokamů
Cíl 1 člen družiny
Popis Odstraňuje negativní stav zkamenění (stoned).
Sun Ray
Spotřeba many / krystalů 150 many a 20 drahokamů
Cíl všechna monstra v dohledu
Popis Všechna monstra v dohledu zasáhne intenzivní sluneční světlo a způsobí jim 200 bodů energetického zranění.
Suppress Disease
Spotřeba many / krystalů 5 many
Cíl 1 člen družiny
Popis Zpomaluje šíření nemoci (disease), ale v žádném případě ji tímto kouzlem nelze odstranit.
Suppress Poison
Spotřeba many / krystalů 4 many
Cíl 1 člen družiny
Popis Zpomaluje vliv jedu (poison), ale v žádném případě nelze tímto kouzlem otravu vyléčit.
Town Portal
Spotřeba many / krystalů 30 many a 5 drahokamů
Cíl družina
Popis Transportuje družinu do města dle výběru.
Turn Undead
Spotřeba many / krystalů 5 many a 2 drahokamy
Cíl 1 skupina nemrtvých
Popis Oslabuje ďábelskou magii, která drží nemrtvé pohromadě a nemrtvým způsobuje 25 bodů zranění.
Walk on Water
Spotřeba many / krystalů 7 many
Cíl družina
Popis Umožňuje družině zdolávat vodní plochy.

Kouzelnická magie

Awaken
Spotřeba many / krystalů 1 many
Cíl družina
Popis Probudí všechny spící členy v družině (ruší i magický spánek).
Clairvoyance
Spotřeba many / krystalů 5 many a 2 drahokamy
Cíl družina
Popis Oživí dvě gargoylí hlavy na herní obrazovce, aby pomohly družině rozhodovat např. při otevírání truhel.
Dancing Sword
Spotřeba many / krystalů 3 many za Level a 10 drahokamů
Cíl skupina monster
Popis Podobně jako Shrapmetal, tančící meč vytvoří stovku ostrých střepů, které odříznou každičký kousek masa. Dancing Sword způsobuje 6-14 bodů fyzického zranění za každý level sesilatele.
Day of Sorcery
Spotřeba many / krystalů 40 many a 10 drahokamů
Cíl družina
Popis Současně sešle Light, Levitate, Wizard Eye, Clairvoyance a Power shield na všechny členy družiny.
Detect Monster
Spotřeba many / krystalů 6 many
Cíl družina
Popis Ukáže všechny lokace s monstry v okolí družiny.
Dragon Sleep
Spotřeba many / krystalů 10 many a 4 drahokamy
Cíl 1 drak
Popis Uspí draka.
Elemental Storm
Spotřeba many / krystalů 100 many a 10 drahokamů
Cíl všechna monstra v dohledu
Popis Rozdrtí všechna monstra v dohledu bouří magické energie a způsobí jim přitom 150 bodů zranění náhodně vybraným typem útoku.
Enchant Item
Spotřeba many / krystalů 30 many a 20 drahokamů
Cíl 1 předmět
Popis Propůjčí magickou sílu předmětu, který ji předtím neměl. Zdatnější sesilatelé dokáží seslat silnější očarování.
Energy Blast
Spotřeba many / krystalů 1 many za Level a 1 drahokam
Cíl 1 monstrum
Popis Z prstu sesilatele vystřelí proud čisté energie, který způsobuje 2-6 bodů energetického zranění za každý level sesilatele.
Etherealize
Spotřeba many / krystalů 30 many a 10 drahokamů
Cíl družina
Popis Přesune družinu o čtverec vpřed bez ohledu na možné překážky. Toto kouzlo je užitečné tam, kde selhává kouzlo teleportace.
Fantastic Freeze
Spotřeba many / krystalů 15 many a 5 drahokamů
Cíl skupina monster
Popis Sníží teplotu vzduchu v okolí zasažených monster k absolutní nule a způsobí tak 40 bodů zranění chladem každému z nich.
Finger of Death
Spotřeba many / krystalů 10 many a 4 drahokamy
Cíl skupina monster
Popis Zabije každého protivníka, na kterého sesilatel ukáže.
Fire Ball
Spotřeba many / krystalů 2 many za Level a 2 drahokamy
Cíl skupina monster
Popis Zpusobí ohnivý výbuch uvnitř skupinky monster a způsobí 3 až 7 bodů zranění ohněm za každý level sesilatele.
Golem Stopper
Spotřeba many / krystalů 20 many a 10 drahokamů
Cíl 1 golem
Popis Golem stopper ruší účinky magie, která golema drží při životě a způsobuje mu 100 bodů zranění.
Identify Monster
Spotřeba many / krystalů 5 many
Cíl skupina monster
Popis Odhaluje stav monster, se kterými družina bojuje.
Implosion
Spotřeba many / krystalů 100 many a 20 drahokamů
Cíl 1 monstrum
Popis Ultimátní ničivé kouzlo. Imploze koncentruje lokální gravitaci uvnitř zasaženého monstra a způsobí mu 1000 bodů energetického zranění. Na většinu oponentů to má likvidační účinek, tomu dokáží odolat opravdu jen ti nejsilnější.
Incinerate
Spotřeba many / krystalů 35 many a 10 drahokamů
Cíl 1 monstrum
Popis Vystřělí proud ohně na vybraného protivníka a způsobí mu 250 bodů ohnivého zranění.
Inferno
Spotřeba many / krystalů 75 many a 10 drahokamů
Cíl skupina monster
Popis Zachvátí skupinu monster magickým ohněm, který skupině způsobí 250 bodů ohnivého zranění.
Insect Spray
Spotřeba many / krystalů 5 many a 1 drahokam
Cíl skupina monster
Popis Pokryje skupinu monster jedem, který je účinný zejména proti hmyzu.
Item to Gold
Spotřeba many / krystalů 20 many a 10 drahokamů
Cíl 1 předmět
Popis Přemění vybraný předmět na určité množství zlata, které odpovídá původní hodnotě předmětu (dovednost obchodování se přitom neuvažuje).
Jump
Spotřeba many / krystalů 4 many
Cíl družina
Popis Přenese část energie do nohou družiny a umožní jí tak přeskočit jeden čtverec za předpokladu, že v daném místě neni žádná fyzická nebo magická překážka. Toto kouzlo nemůže být použito během boje.
Levitate
Spotřeba many / krystalů 5 many
Cíl družina
Popis Propůjčuje členům družiny stav beztíže a chrání je tak před aktivací pastí, pádem do bažin, pádu při procházce oblaky apod.
Light
Spotřeba many / krystalů 1 many
Cíl družina
Popis Vyplní dungeon stálým jemným světlem, které vydrží do té doby, dokud se družina neuloží k odpočinku.
Lightning Bolt
Spotřeba many / krystalů 2 many za Level a 2 drahokamy
Cíl skupina monster
Popis Světelný záblesk z dlaně sesilatele způsobí zasaženému monstru 4-6 bodů zranění elektřinou za každý level sesilatele.
Lloyd´s Beacon
Spotřeba many / krystalů 6 many a 2 drahokamy
Cíl družina
Popis Toto kouzlo umožňuje navrátit se s pomocí magie na místo, které už družina jednou navštívila (kde je položena magická značka). První seslání kouzla nastaví příslušnou značku, druhé seslání pak družinu na tuto značku přesune. Každý člen družiny si může nastavit svoji vlastní značku.
Magic Arrow
Spotřeba many / krystalů 2 many
Cíl 1 monstrum
Popis Vystřelí magickou střelu na jednoho oponenta a způsobí mu 8 bodů zranění magií.
Mega Volts
Spotřeba many / krystalů 40 many a 10 drahokamů
Cíl skupina monster
Popis Mega Volts je vylepšená verze kouzla Lightning Bolt a způsobuje 150 bodů zranění elektřinou zaměřené skupině monster.
Poison Volley
Spotřeba many / krystalů 25 many a 10 drahokamů
Cíl všechna monstra v dohledu
Popis Vystřelí 6 otrávených šípů, které zasáhnou čtverce před členy družiny. Každý šíp způsobí 10 bodů zranění jedem.
Power Shield
Spotřeba many / krystalů 2 many za Level a 2 drahokamy
Cíl člen družiny
Popis Snižuje zranění způsobené členu družiny na hodnotu rovnou levelu sesilatele.
Prismatic Light
Spotřeba many / krystalů 60 many a 10 drahokamů
Cíl všechna monstra v dohledu
Popis Mystický paprsek světla z dlaně sesilatele způsobí 80 bodů zranění náhodným typem útoku (typ závisí na tom, jaký paprsek monstrum zasáhne). Typ útoku je však nepředvídatelný.
Recharge Item
Spotřeba many / krystalů 15 many a 10 drahokamů
Cíl 1 předmět
Popis Obnoví 1 až 6 nábojů jednomu předmětu, kterému zbyl poslední náboj. Existuje však jisté nebezpečí, že předmět bude během nabíjení zničen.
Shrapmetal
Spotřeba many / krystalů 1 many za level a 1 drahokam
Cíl skupina monster
Popis Rozpráší na skupinu monster ostré kovové úlomky, které způsobí 2 body fyzického zranění za každý level sesilatele.
Sleep
Spotřeba many / krystalů 3 many a 1 drahokam
Cíl skupina monster
Popis Uspí skupinu monster. Spánek vydrží tak dlouho, dokud kouzlo nevyprchá nebo nejsou monstra zabita.
Star Burst
Spotřeba many / krystalů 200 many a 20 drahokamů
Cíl všechna monstra v dohledu
Popis Zahrne všechna monstra v dohledu masivní explozí, která způsobí 500 fyzického zranění každému z nich.
Super Shelter
Spotřeba many / krystalů 15 many a 5 drahokamů
Cíl družina
Popis Ukryje družinu před zraky monster a umožní ji nerušeně odpočívat.
Teleport
Spotřeba many / krystalů 10 many
Cíl družina
Popis Pošle družinu 9 čtverců vpřed ve směru pohledu družiny a to bez ohledu na případné překážky v cestě.
Time Distortion
Spotřeba many / krystalů 8 many
Cíl družina
Popis Zdeformuje čas a umožní tak družině utéct z boje.
Toxic Cloud
Spotřeba many / krystalů 4 many a 1 drahokam
Cíl skupina monster
Popis Obklopí skupinu monster jedovatým plynem, který způsobí 10 bodů zranění jedem.
Wizard Eye
Spotřeba many / krystalů 5 many a 2 drahokamy
Cíl družina
Popis Wizard eye poskytne družině ptačí pohled na nejbližší okolí. Pohled se zobrazí v horním pravém rohu herního okna.