Příběhová linie Might and Magic I-V

03.09.2018 - v průběhu let jsem se postupně prokousal většinou starších dílů ságy Might and Magic a dnes mohu zodpovědně říci, že mnoho dosavadních zdrojů o historii ságy je poněkud nepřesných a mají tendenci popisovat historii z pohledu následujících dílů, což není zcela správný postup. Při tvorbě následujícího článku jsem vycházel ještě z různých dostupných zdrojů, takže jsem se defacto stal taktéž součástí mystifikace :) Časem bych se proto rád pokusil sestavit celý přehled znovu tak, aby odpovídal skutečnosti a teprve poté ho zasadím do kontextu dalších dílů. V současné době je nejlepším a nejpřesnějším zdrojem informací Perduův článek z historie univerza Might and Magic, viz Kapitola I. - CRON, VARN, TERRA, XEEN.

06.11.2010 - Zpracovávat příběhovou lini prvních dílů Might and Magic je poněkud obtížnější, protože některé údaje zůstávají pouze součastí dohadů - příběh v některých místech nepůsobí příliš konzistentně a tak dává prostor spekulacím. Nicméně mu to neubírá na kráse. Dlouhá léta se také těmto starším dílům mnoho lidí nevěnovalo a osobně jsem ve skutečnosti v současné době ani jeden z nich nedohrál. Dlouhá léta byl jediným českým zdrojem článek Fingona Felagunda, který se mi ale nepodařilo v současné době nalézt (měl bych však mít někde jeho kopii, tak to zkusím porovnat). V principu to totiž vypadalo na překlad zahraničního článku, který se později objevil na Celestial Heavens a z nějž jsem si na úvod připravil krátký úryvek:

Edit 03.11.2012 - jak jsem skoro před dvěma lety slíbil, tak se také stalo ... :) Článek Fingona Felagunda jsem úspěšně nalezl a přečíst si ho můžete zde. Musím ještě dodat, že s dříve odkazovaným článkem na Celestial Heavens nemá nakonec prakticky nic společného, tedy vyjma tématu.

Začátek příběhu (nevyskytuje se v žádné z aktuálních her) - Jsou známí jako Pradávní i když zatím přesně nevíme, co jsou zač. Víme však, že stáli za "naočkováním" galaxie mikrokosmy, což jsou malé biosféry s podporou života. Mikrokosmy v prvních 5-ti dílech Might and Magics jsou ploché planety, ale důvod toho je nám také utajen.

Pradávní se dostali do velmi ošklivého válečného konfliktu s démoní rasou známou jako Kreegani. Během ní byla velká část galaxie odříznuta od přímého vlivu Pradávných. A byly to právě ty světy, které se poté objevily v Might and Magic sérii. Mnoho z těchto světů mělo určeno svého strážce, který měl dohlížet na to, aby tyto ploché planetky zdárně dosáhly svého cíle. Jeden z nich se jmenoval Sheltem a byl strážcem Terry. Bohužel se mu to jaksi v hlavě pomotalo a protože Terra byla pro Pradávné velmi důležitá, poslali Coraka zjistit, co se stalo. Corak je dle mého názoru také Pradávný, nebo je jen jejich výtvorem, tím si opravdu nejsem jist.

Corak Sheltema dostihl a uvěznil, aby ho mohl dopravit zpět ke kontrole. Sheltemovi se však podařilo za záhadných podmínek uprchnout a hned bylo zaděláno na pořádný problém. Corak se opět vydá Sheltemovi po stopě a zde začíná příběh Might and Magic.

Might and Magic: Secret of the Inner Sanctum (Tajemství vnitřní svatyně) - Sheltem přistane na VARNu (Vehicular Astropod Research Nacelle). Porazí dobrotivého krále Alamara a veme na sebe jeho podobu. Skupina dobrodruhů, s nadějemi odhalit tajemství okolo svatyně, náhodně objeví, že Alamar je ve skutečnosti Sheltem. Ten pochopí, že je prozrazen a uniká prostřednictvím magie portálu ještě dříve, než to zjistí i všichni ostatní.

Might and Magic II: Gates to Another World (Brány do jiného světa) - Sheltem unikl magickým portálem a přistál na CRONu (Central Research Observational Nacelle). Chopil se jeho řízení a nasměřoval jeho trajektorii přímo do Slunce. Zatímco naši dobrodruzi se snaží CRON zastavit před zničením, Sheltem opět uniká.

Might and Magic III: Isles of Terra (Ostrovy Terry) - Sheltem utekl zpět na Terru, kde vše začalo. Ale naši dobrodruzi zjistí jeho plány a opět se mu je pokusí překazit. Sheltem je nucen znovu uniknout, tentokráte v raketoplánu. Corak ho pronásleduje druhým raketoplánem a našich 8 dobrodruhů se za nimi vydá třetím raketoplánem. Sheltem bezpečně přistane na XEENu (Xylonite Experimental Environment Nacelle), ovšem Corakovi už se přistání tolik nepovede (nevím přesně, co se s ním stalo). Pokud jde o našich 8 dobrodruhů, ti nikdy na XEENu nepřistáli! Pravděpodobně už je také nikdy nespatříme. (Mějte je však prosím na paměti, stanou se velmi důležitou součástí pozdějšího příběhu.)

Might and Magic IV: Clouds of Xeen (Mračna Xeenu) - Nová družina dobrodruhů je vytvořena s vizí míru, aby porazila nemrtvého jménem Lord XEEN, který obývá Mračna XEENu, svět umístěný na obloze. Jakmile se to našim dobrodruhům povede, obdrží vidinu od samotného Sheltema, který k nim promluví: "Je možné, že jste dokázali porazit mého poručíka, ale Temná strana XEENu zůstane vždy moje. BWAHAHAHAHAHAHA !!!!!"

Swords of XEEN (Meče XEENu) - (Tato hra nebyla vytvořena přímo 3DO, byla jí však distribuována ..) Nemá to mnoho co do činění s původním příběhem. Poté, co byl Lord Xeen poražen, byl objeven portál, kterým sem přišel. Skupina 6-ti dobrodruhů se přes něj rozhodne cestovat a nalezne totální chaos. Tento svět se rozrostl v neplodnou pustinu a pomalu je dobyt zlými silami. Těchto 6 lidí musí zastavit svět před záhubou v područí šíleného boha.

Might and Magic V: The Darkside z Xeen (Temná strana XEENu) - Sheltem se opět vydává za krále Alamara a opět žene planety do svých sluncí. Drak Pharaoh předvolává naše dobrodruhy a oni musí plnit řadu úkolů, aby dali věci zas do pořádku. Dobrodruzi naleznou Corakův raketoplán a něco, co se nazývá "Soul Box". S tímto přístrojem mohou propašovat Corakovu esenci (duši) do Sheltemova hradu, aniž by o tom Sheltem věděl. Když se jim to podaří, vypustí Coraka a konfrontují ho se Sheltemem. Ten se však v průběhu času stal silnějším a chvilku to vypadalo, že vyhraje. Corak ale Sheltema zadrží a aktivuje jeho sebedestrukční mechanismus, což je nakonec zničí oba. Tímto končí první příběh ve světě Might and Magic. (Pokud jste byli zvědaví, tak World of XEEN (Svět XEENu) je kombinací Might and Magics IV & V.)

Autorem výše uvedeného je CJ a přestože neni tento úryvek tolik podrobný, dostatečně vystihuje základní kostru příběhu a popis mikrosvětů starších dílů. Zároveň ukazuje směr, kterým by se měly vydat případné otázky a věřte, že jich nebude málo.

Mnoho z vás zajisté hrálo šestý díl série a v hrobce VARN se setkalo s podivnými svitky s kódy: krik, kcops, yoccm, ulus, yttocs a aruhu. Daleko lépe jsou "čitelné" z prava do leva: kirk, spock, mccoy, sulu, scotty a uhura. Kdo netuší oč jde, tak tato pětice legendárních důstojníků velela federální lodi USS Enterprise v originální sérii seriálu Star Trek. Už jste doma? Ano, byli součástí i nedávno uvedeného filmu, ale ten je již příběhově jinde. Fascinace vývojářů NWC tímto seriálem (potažmo pozdějšími celovečerními filmy) se totiž znatelně promítla i do námětu starších dílů série Might and Magic. Dokonce tak, že vzala za svůj námět projekt Genesis, který v pozdějších dobách přerostl v projekt řízené přeměny atmosféry a přírodních podmínek, tzv. terraformace.

Z nehostinné planety se tak stává planeta třídy M s klasickou kyslíko-dusíkovou atmosférou, která je vhodná pro následnou kolonizaci. Ta je zajištěna jak jinak, než přepravou pomocí gondol (Nacelle). Samotná Terra je tedy skutečná planeta, která byla pomocí terraformace přeměněna a míří sem osidlovací gondola CRON (k ní jsou připojeny jednotlivé VARNy). Díky Sheltemovy skončí nakonec většina konvoje v oceánu, ale pět VARNů přistane po jednom na každém z ostrovů Terry a jsou zde vidět v podobě pyramid (tady bych zas pro změnu viděl dokonalou ispiraci filmem Hvězdná brána). Vše je to ale součástí daleko většího experimentu Pradávných, kdy už samotný CRON je vytvořen za pomoci formace elementárních sil, tedy jinými slovy za účasti elementálů, jak je popsáno v historii CRONu.

Stejně tak jako je samostatným experimentem CRON, tak je samostatným experimentem i XEEN. První tři díly tedy nemají fyzickou spojitost s následujícími dvěma díly série. Vývoj a určení XEENu jsou odlišné. Cílem XEENu (nebo lépe XEENů, bylo jich také mnohem více) je dosáhnout orbity okolo vhodné hvězdy a projít procesem zvaným Sjednocení, kdy se přemění v plnohodnotnou planetu. Každý XEEN je totiž složený ze dvou fyzicky oddělených polovin, které se poté v čase Sjednocením propojí. Toliko teorie, pravda je taková, že při vývoji IV a V dílu série se ve skutečnosti neuvažovalo o dvou samostatných hrách, nýbrž se mělo jednat o jeden rozsáhlý a vzájemně propojený svět a proto Sjednocení mělo smysl. 3DO se ale typicky rozhodlo z marketingových důvodů hru rozdělit. Původní společný vývoj obou dílů však nakonec znamenal, že obě hry bylo možno opět snadno propojit v jeden celek jako World of XEEN.

Vrátím se teď k citovanému úryvku od CJ. Neni divu, že na vysvětlení některých věcí jsme si museli počkat tak dlouho. Autoři sami byly v tomto ohledu tajemní a kdo třebas neměl ponětí právě o Star Treku, tak mu některé věci mohly snadno unikat (nakonec unikalo to dlouhou dobu i mě :)) Druhá věc je, jak už jsem naznačil v úvodu, že popularita starších dílů byla aktuální někde v letech 1986-95, tedy v podstatě na počátku rozmachu internetu. Pokud kdy existovaly spolehlivé zdroje, tak jsou už léta nedostupné. Věřím tomu, že se v současné době najde i málokdo, kdo by starší díly opravdu dohrál (mám nyní na mysli zejména I a II díl) a tak se dlouhou dobu přenášely i nepodložené informace. Corak je stejně jako Sheltem android, oba jsou tedy výtvory Pradávných. Sheltem byl určen strážcem Terry a mířil k ní s osidlovací lodí CRON. Porucha jeho programování však Pradávné přinutila sestrojit a poslat za ním Coraka, aby ho dopravil zpět ke kontrole. Sheltem to však považuje za útok a podaří se mu uprchnout. Dále to již znáte. Vysvětlení "placatosti" planetek je také jednoduché, v obou případech se totiž v podstatě jedná o obrovské vesmírné lodě, které ani jinak koncipované být nemůžou (vynechme tedy nyní román Rama od A. C. Clarke, kde byla zvolena jiná varianta uspořádání biosféry, nicméně i v tomto případě se jednalo ve skutečnosti o plochou konstrukci). Faktem je, že všechny tyto planetky jsou řiditelné.

Trochu odbočím, ale jednou jsem v diskuzi dostal i dotaz, jak je to vlastně s hrobkou VARN v Dračích píscích a Orákulem u šestého dílu. Rovnou asi mohu říci, že VARN v Dračích píscích neni tentýž jako VARN v prvním díle. Sice je zde možno nalézt podobnost v přítomnosti města Sorpigal vs Nový Sorpigal, ale jak už víme, celý CRON skončil v oceánu planety Terra. Lze se tedy domnívat, že kontinent v šestém díle byl kolonizován jiným VARNem. O něco zajímavější je to s oním Orákulem, což je ve skutečnosti hlavní počítač vesmírné lodi. Kompatibilita kontrolní kostky z VARNu s Orákulem totiž naznačuje úzkou technologickou příbuznost a tím vyvstává zajímavá otázka, zda-li posádka oné lodi nejsou ve skutečnosti Pradávní? A odpověď bude kladná, vezmeme-li to z pohledu Star Treku, tak lidé jsou zodpovědni za terraformaci, která náležela Pradávným a tím pádem ani nemůžou být nikým jiným. Jinou otázkou je, co tu ta vesmírná loď pohledávala. Tady se lze domnívat, že byla poškozena během války s Kreegany a ztroskotala. Protože však tato část galaxie byla již odříznuta od komunikace, musela zde posádka zůstat a vytvořila novou kolonii. Podle kódů ve VARNu se pak mohlo jednat o kapitána Kirka a jeho posádku ... málo uvěřitelné? Ale proč ne. Každý příběh může mít alternativní konce, nakonec tady se taky válka odehrává mezi Prádávnými a Kreegany, nikoliv mezi lidmi a klingony (i když k těm špičatým uším by spíše příslušeli Romulani).

Prolog Might and Magic II

Následující článek je překladem prologu z manuálu k Might and Magic II: Gates To Another World. Krom jiného je v něm nastíněn zrod světa Might and Magic (resp. lze to zevšeobecnit) a elementárních pánů.

Prolog

Popis vysvětlující zmizení Coraka Mystického, jak bylo podáno jeho učňem, Gwyndonem Youngem:

Corak měl vždy mnoho hrozných tajemství, ale v poslední době se ukázal být navenek příliš smutný. Toto mě velmi znepokojovalo. Co mohlo rozrušit tak silnou a koncentrovanou bytost, jakou Corak bezesporu byl? Nebyl jen veleknězem, jak na něho ostatní pohlíželi, ale byl také válečníkem a po padlém králi Kalohnovi Poraziteli také nejmocnějším arcimágem. On byl vše, čím se učenci snaží být a co neznalí tvrdí, že jsou.

Corak mi často povídal různé příběhy o podivuhodných světech s odpornými netvory a mocnými válečníky. Jednou se dokonce zmínil, že on sám přišel z jiného světa. Myslel jsem si, že jeho příběhy jsou pouhé bajky nebo mýty, které mě měly pobavit. Málo jsem však věděl, že mluvil pravdu a že problém, který by vzešel z této pravdy by ho dokázal dovést až na pokraj šílenství.

Jednoho dne, zatímco jsem pracoval na překladu kouzelného svitku, Corak vpadnul do knihovny s utrápeným výrazem ve tváři. Řekl mi o zločinci z jiného světa, který vpadl na náš milovaný CRON! Pak úplně zapoměl na mou přítomnost a přešel ke kletí a začal si cosi mumlat, zatímco zuřivě prohledával knihy, hledajíc nějaký ztracený text, který by obsahoval jasnou informaci, jež by mu pomohla nevítané cizince vyhnat. Hnán šílenou zvědavostí jsem se pokusil tajně poslouchat konverzaci, kterou vedl sám se sebou. Mluvil o tom, že CRON je mimo svůj směr, o vysoce destruktivní bytosti jménem Sheltem a o požehnaném šampiónovi, jež by dokázal CRON uchránit před nastávající vlnou ohnivého ničení, která by zničila celou zem.

Po příhodě s jeho vpádem do knihovny se po několik následujících dní choval velmi podivně. Uzavíral se po celé hodiny osamocen v soukromí své studovny. Strašlivý zvuk vždy vycházel z poza zamčených dveří a pak náhle utichl. Vždy se objevil poněkud pozměněn. Do studovny se vracel až poté, co spořádal téměř celou hostinu sám, jako by nejedl celé dny. Jindy byl bledý z dlouhých hodin intenzivního výzkumu prováděného v knihovně. Pak se vrátil zpět ke studiu a za několik hodin se navrátil opálený tak, jako by se právě vrátil z Murrayho Letoviska, kde se celý týden jen slunil.

Toto podivné chování pokračovalo téměř čtrnáct dní. Jeden den, po neobvykle dlouhém sezení, opustil svoje studium a ihned začal křičet o konci světa a o tom, jak to nemůže zastavit. Bylo to něco neskutečného. Byl pokryt sněhem, přestože právě vrcholilo léto! Zoufale se rozhlédl a vytáhl podivný dráp se čtyřmi spáry, který jsem ještě nikdy neviděl. Corak pronesl kouzelné slovo a v tu chvíli jeho tělo zahalil oslepující žár ryzí moci. Byl na něj děsivý pohled, koupal se ve sprše čiré éterické energie a jen tak tam stál, povznesen svou nově nalezenou mocí.

O chvilku později otřásl budovou hrom a Corak byl pryč. Věřím, že se takto sám přepravil, aby zastavil zkázu valící se na CRON. Bohužel, mám o tom jisté pochybnosti. Možná kouzlo moci bylo nad jeho síly a Corak tak zavinil svou vlastní zkázu. Jistý si však být nemohu. Zůstal jsem tak zcela osamocen, učeň bez mistra, který by mi řekl, zda-li mám nebo nemám pravdu.

O týden později mě navštívil Lord Pinehurst a zamířil rovnou do Corakovi studovny. Cizí, děsivé hluky začaly znovu a Lord Pinehurst byl pryč. Vstoupil jsem do studovny a všiml si, že jeden z Corakových strojů chybí. Nazítří jsem přijal zapečetěný dopis, doručený zvláštním kurýrem Lorda Pinehursta. Psal, že byl opatrný a abych se neobával. Měl jsem odcestovat k hradu Pinehurst a pokračovat ve svých studiích tam. Odcházím s nadějí, že narůstající chaos v mém životě brzy skončí.

Historie CRONu

Toto je shrnutí historie CRONu, jak ji shromáždil Corak Mystik, nalezená ve studovně Luxus Palace Royale Gwyndonem Youngem:

Já Corak, zvaný Mystik, jsem shromažďoval tyto historie ze světa vhodně pojmenovaného CRON díky osobní zkušenosti, získané užitím magického artefaktu, který dovoluje cestovat napříč celou strukturou času.

Zpočátku tam byla jen nicota. Přesto z této nicoty cosi povstalo. Nehmotná substance, která je schopna tvořit život, náhle ožila. Od chvíle stvoření jsem já i ostaní započali počítat čas. Formování této substance zabralo celé jedno století, než se vytvarovala do rozpoznatelné formy.

Poté se z chaosu vynořilo velké množství vody a smísilo se s prázdnotou. Podivné bytosti vzešly z tohoto chaotického spojení. Elementární páni velké síly bojovali o vládu nad vodami. Největším z nich byl mocný Acwalandar, nejmocnější a nevznešenější z králů vod. Nadpřirozená divokost spojená s tajemnou inteligencí mu umožnila udržet nezpochybnitelnou vládu nad všemi ostatními elementály. Vládl po tři generace, než přišly první nepokoje.

Mocná stvoření z neznámého a tajemného světa vtrhla na CRON s cílem vyrvat ho z rukou krutým pánům vod. Bitva, která měla trval staletí, právě započala. Acwalandar a jeho přisluhovači byli překvapeni a podivné bytosti získaly opěrný bod, který už nepustily. Rozpačitost a strach z neznáma se rozšířily mezi jinak netečnými vodními elementály. Kdo byli tito válečníci, kteří se tu náhle vynořili z prázdnoty? Byli to duchové vzduchu, kteří přišli z dálky rozšiřovat své impérium. Jejich pán, stvoření bouřlivého vzduchu, děsivý na pohled, se jmnenoval Shalwend. Mohl povolat obrovské zástupy strašlivých vzdušných elemntálů, jež by dokázaly překvapené vodní pány odfouknout. Vzduch bojoval s vodou víc než sto let až do chvíle, kdy se rovnováha stran přiblížila natolik, že ani jedna ze stran ji už nedokázala vychýlit.

V úsilí o narušení rovnováhy a ve snaze najít východisko, Acwalandar pověřil své služebníky, aby vytvořili ultimátní zbraň. Dostal však mnohem více, než očekával. Jeho vazalové vyvolali neuvěřitelně mocné bytosti ničení, které měly zůstat pod plnou kontrolou vodních pánů. Tak se zrodili elementálové ohně. Tato nenávistná stvoření měla jediný smysl života - ničení, ale nedokázali se k němu přiblížit. Pomalu a bez slitování stravovali svými plameny elementály vzduchu až z nich nezbylo nic. Pánů ohně bylo však málo a nedokázali zničit pány vzduchu zcela.

Vůdce ohnivých hord, Pyrannaste, Pán plamenu, neměl rád železnou vládu Acwalandara a vodních pánů. Jakékoliv zaváhání při plnění rozkazu mělo za následek uhašení provinilého ohnivého elementála. Pyrannaste čekal, protože byl trpělivý a ačkoliv se svými vazaly trpěl, trpěl pod vládou vodních elementálů, ještě více nenáviděl Shalwenda a vdušné elementály.

Osmdesát let otroctví a války uběhlo než se Pyrannaste začal domnívat, že je již čas povstat proti Acwalandarovi. Protože chtěli jen uniknout z otroctví, ale přitom byli stále schopni zničit opovrhovaného Shalwenda, Pán ohně se rozhodl rozejít se vzdušnými elementály v míru. Z počátku se jim dařilo, ale zášť a přílišná sebedůvěra bujela v řádách Legie vody - nejsou snad ohniví elementálové našimi služebníky, vytvořeni proto, aby nám sloužili? Nemůžeme je snad rozdrtit stejně, jako jsme rozdrtili pány vzduchu? Takto armády Ackwalandara uvažovaly, ale zapoměly přitom, že budou proti vzduchu bojovat opět bez pomoci. Také zapoměly, že na uhašení ohnivých elementálů ztratí páni vod hodně ze své síly.

Chytrý Acwalandar si uvědomil, že sféra vody nemůže skončit vítězně ve válce proti oběma, vzduchu a ohni. Přesto jeho zástupci byli příliš hluší. K čemu je hlas rozumu proti rozzuřenému davu? Po padesát let voda bojovala proti vzduchu a ohni, oheň bojoval s vodou a vzduchem a vzduch proti ohni a vodě. Bitvy byly kruté a spojenectví neexistovala. CRON se přeměnil v chaotické bojiště, kde ani jedna ze zůčastněných stran nedokázala získat převahu nad ostatními.

A pak přišla pohroma. Z míst o jejichž existenci se pramálo vědělo přišla ještě hrůzostrašnější stvoření, která sama sebe nazývala císaři země. Byli vedeni Gralkorem Krutým. Jediným úderem napadli CRON a způsobili zastavení malicherného boje mezi vodou, vzduchem a ohněm. Starověcí nepřátelé byli přinucení se spojit proti novému nepříteli, aby přežili. Zpočátku se sféra země zdála být nezranitelná, avšak o osmdesát let později, po nesčíslných bitvách, byl objeven způsob, jak je zničit. Acwalandar a vodní páni rozmočili zemní elementály záplavou vody. Pak Pyrannaste a páni ohně vodou upekli rozpuštěné tvory v prach. A nakonec Shalwend a páni vzduchu vyzdvihli prach k obloze a rozptýlili jeho částečky přes všechen tehdejší svět, čímž elementály země zcela vymýtili.

Běda však jejich snaze! Úsilí třech elementárních kmenů přišlo příliš pozdě, aby zastavilo Gralkora Krutého a císaře země. Ti se spojili dohromady a vytvořili obrovskou masu země, která plavala na vodě, byla imunní vůči ohni a nerozptýlila se jako listí ve větru. Po dvacet let se elementálové pokoušeli porazit zemskou masu Gralkora Krutého. Bídně selhali a císaři země převzali kontrolu nad tím, co jednou bude CRONem.

V roce 500 Gralkor a zemní elementálové s pomocí dřiny svých otroků pilně vytvářeli pevnou zem. Téměř sto let se všichni elementálové, voda, vzduch, oheň, a země snažili vytvořit dokonalou pevninu. To, co vytvořili, je dnes známo jako pevná hmota země CRON.

Zvěsti o CRONu se nějakým způsobem šířily i na další světy v neúprosném toku, tak to alespoň připadalo elementálům. V 7. století začala Gralkorův svět osidlovat malá a ubohá stvoření. Jednalo se o mnoho typů humanoidních tvorů, ale všichni byli v základu podobní a oplývali stejnou odolností, která jim umožňovala přežít na CRONu. Voda je pohlcovala, vzduch vířil kolem nich, oheň je pálil, ale jen v extrémních případech a po mocné zemi chodili. Humanoidé dokázali extrahovat vlastnosti z každého ze čtyř elementů a využít je ve svůj vlastní prospěch. Ale nejdůležitější ze všech byla jejich schopnost ovládat magii. Nejprve zde bylo jen pár těchto patetických tvorů, ale rychle se množili a šířili po celé pevnině. Humanoidé po letech dřiny a bolesti zesílili. Jejich ambice rostly a pokusili se CRON přivlastnit. To vzbudilo pozornost Gralkora Krutého a přinutilo jej to jednat.

Bohužel pro elementály jednal Gralkor příliš pozdě. Humanoidé byli na CRONu již přes sedmdesát let a přizpůsobili se všem potížím, které jim elementálové mohli způsobit. Měli zbraně a kouzla, kterými mohli zastavit takměř všechny elementály, vyjma elementárních pánů. Gralkor si toto neuvědomil a dopustil se závažné chyby, když je napadl. Vyburcoval své síly, aby vymazaly tyto slabé humanoidy. Humanoidé však již věděli, co očekávat a připravili pro elementály past.

Shromáždili všechny své mágy na ostrově Pradávných a spojili své síly při tvorbě koule moci. Tento orb měl mystickou schránku a pařát se čtyřmi drápy. Po jednom drápu za každou elementární sílu a sám mohl kontrolovat elementární bytosti, které představoval. Čtyři drápy mohly být spojeny tak, že vytvořily držák na kouli. Toto tvořilo zbraň nezměrné síly, která mohla zaručit porobení nebo zničení každé elementární bytosti. Mnohé testy byly provedeny za účelem vylepšení této jedinečné zbraně. Těžká zmrzačení a hrozné smrti byly výsledkem většiny z nich. V druhé polovině osmého století se objevil muž jménem Kalohn, sice slabý v umění magie, ale zato s velkou kuráží, který testoval orb a přežil bez úhony. Předtím zemřelo mnoho humanoidů jak při testování, tak i při útocích Gralkora. Kalohn to vše ihned ukončil.

Sám vyšel na nejvyšší horu v celém CRONu a vyzval čtyři elementární pány k bitvě. Následovalo mocné ničení, přičemž došlo k přetvoření bojiště v kráter, dnes známý jako Mrtvá zóna. Kalohn ozbrojený zářícím oranžovým orbem se stal vítězem. Poté vykázal každého ze čtyř elementárních kmenů do různých rohů CRONu a vytvořil bariéry, aby je za nimi uvěznil. Uvnitř každé elementární zóny umístil odpovídající dráp mocného pařátu v pořadí voda, vzduch, oheň a země. Orb si pak ponechal.

Po zapuzení elementálů a znemožnění jejich vlivu na humanoidy na CRONu došlo k rychlému vývoji civilizace a všichni prosperovali. Kalohn získal velkou magickou moc díky častému používání orbu při boji s elementály. Stal se králem Kalohnem Zaklínačem a vládl moudře přes třicet let. Mladým se dostávalo vzdělání a lepších podmínek života. Tvořila se nová společenství a obchod kvetl. Lidé byli šťastní a spokojení.

V polovině dévátého století se elementálové pokusili o pomstu. Ačkoliv neschopný fyzicky vstoupit do CRONu, nemohl Ackwalandar zapomenout na porážku od jednoho tak malého a nicotného člověka, že se rozhodl začít studovat to, čím byl poražen - magii. Měl velké vlohy pro kouzelnictví, učil se velmi rychle díky pozorování humanoidů, kteří procházeli poblíž jeho říše. Získal významné dovednosti ve formování a vyzývání. Výsledkem těchto schopností bylo monstrum ohromných rozměrů a síly. Naplnil ho životem mnoha svých stoupenců a obdaroval ho nejstrašnější zbraní, kterou znal - ohněm. Stvořil tak prvního draka, tvora bezduchého ničení a neuvěřitelné síly. Tento drak byl vytvořen jen kousek od vodní bariéry a opustil Acwalandara se záměrem zničit Kalohna a poté i celý CRON.

Král Kalohn Zaklínač cítil zrození dračího stvoření a hrozbu, kterou představuje. Snažil se jej najít, aby ho zahubil a poté skoncoval jednou pro vždy i s elementárními pány. Setkal se s tímto temným tvorem v Savanách hojnosti. Bohužel s veškerou svou mocí měl Kalohn už jen sílu z nyní mdle zářícího orbu a zemřel tak po velmi krátkém boji. Drak vypustil ohnivé plameny a zcela pohltil Kalohna ve smrtící lázni. Kalohn se pokusil vykouzlit vodní štít, ale kouzlo bylo v poslední chvíli změněno a vlna síly z orbu prošla Kalohnovým tělem a vlna zapříčinila zpustošení Savany. Přes svou sílu nemohl drak bez větru vzlétnout a byl příliš těžký, než aby mohl plavat. Zemřel pomalou smrtí, bezmocný v prostředí tolik přirozeném pro jeho pána.

Následky bitvy byly četné a katastrofální. Savana Hojnosti byla zničena a stala se Močálem zkázy, oblastí plné zla. Pověsti říkají, že orb stále ještě existuje kdesi v těchto končinách, ale nikdo jej dosud nenalezl. Draci vstoupily na CRON skrze dříve uzavřené bariéry a přinesli zmatek a zkázu mezi lidmi. Princezna Lamanda, Kalohnova dcera, převzala vládu nad zemí. Všechny tyto faktory vedly k úpadku a konečnému pádu civilizace.

Nyní je desáté století vlády chaosu. Meče a kouzelnictví nahradily zákon a pořádek a staly se způsobem života. Monstra se volně potulují zemí CRONu a dělají, co se jim zlíbí. Jen izolované oblasti odolávají barbarství, ale jsou odsouzeny ke zkáze. Vše co zbývá ze slavné minulosti CRONu jsou už jen příběhy stařen o mocných válečnících a kouzelnících bojujících proti ďábelským hordám a o tragické zkáze krále Kalohna.

Prolog Might and Magic IV

Následující článek je překladem prologu z manuálu k Might and Magic IV: Clouds of Xeen.

Šesté zrcadlo

Vy a malý okruh přátel jste se shromáždili v místní krčmě ve Vertigu k diskuzi o událostech z posledních několika měsíců. Vaše konverzace přecházela postupně od peněz k ženám a pití, ale hlavním tématem byly stále se vracející sny, které začaly před osmi měsíci.

První sen přišel jako noční můra, děsivý ve své jasnosti a síle. Zdálo se vám, že k vám promlouvá poradce krále Burlocka, Crodo. Jako by mluvil z velké vzdálenosti a zpráva byla adresována někomu jinému.

Tato zpráva není sen. Lituji, že vás musím obtěžovat ve spánku, ale nemám jiný způsob jak s vámi komunikovat. Před pár měsíci se objevil muž, který tvrdil, že je Roland, ztracený bratr krále Burlocka a sám se králi u dvora ohlásil. Roland před mnoha lety zahájil misi pod horou Firestone, hledajíc průchod do bájné země pod zemí. Roland měl po návratu velmi dobré zprávy pro krále, ale já jsem měl vůči tomu své výhrady. Kde byl po celý tento čas a proč nepřišel domů mnohem dříve?

Nejprve jsem ho podezříval. Sledoval jsem jeho vyprávění o starověkých pokladech a ukázkách síly. Artefaktem, o kterém Roland ponejvíce hovořil, bylo Šesté zrcadlo. Šesté zrcadlo bylo jediné kouzelné zrcadlo, které bylo přenosné a proto nemělo žádné jméno. Majitel zrcadla byl schopen projít skrze něj, podobně jako u pěti dalších, ale toto jediné mohl vzít přitom sebou.

Stále více bylo zřejmé, že Roland je zrcadlem posedlý, ale zdá se, že král si toho nevšiml. Spíše se chystal financovat expedici za ztraceným zrcadlem. Mnoho odvážných a statečných dobrodruhů se o to pokusilo, ale žádný neuspěl. I přes opakovaná selhání Roland stále na krále naléhal, aby pokračoval v hledání.

Jak se hledání stávalo intenzivnějším, král Burlock začal zanedbávat své povinnosti vůči zemi. Jeho zdraví se zhoršilo a morálka sloužících poklesla. Stav pokladnice se začal nebezpečně snižoval. Cítil jsem, že musím něco udělat a musím to udělat brzy. Rozhodl jsem se, že ráno s králem promluvím.

Uvědomil jsem si mrazivý polibek temného kouzla poblíž. Seskočil jsem s postele, oblékl roucho a vyrazil do temné chodby. Slyšel jsem odsud tlumené zvuky přicházející z Rolandova pokoje. Opatrně jsem se připlížil a nahlédl klíčovou dírkou.

K mé hrůze jsem viděl, jak Roland sedí se zkříženýma nohama, držíc černý svazek v jedné ruce. Z pentagramu na podlaze vyvstal obraz ducha rytíře s rohy prostupujícími jeho přilbu. Roland s ním hovořil jazykem, kterému jsem nerozuměl.

Musel jsem způsobit nějaký hluk, Roland se prudce otočil a upřeně se zadíval na dveře. Stihl jsem se v rychlosti vzdálit a dobře jsem udělal. Náhle se odfoukl závěs a dveře se prudce rozlítly proti protější stěně. Ze strachu o svůj život jsem se dal na útěk. Běžel jsem tak rychle, jak to jen mé staré kosti dovolovaly, jako by mi v patách hořelo samo Peklo.

Když jsem míjel první roh, těsně mě minul výbuch Rolandova mrazícího kouzla. Proběhl jsem točitým schodištěm Burlockova hradu, skrze prašné místnosti a erbovní sál s válečným příslušenstvím. Ocitl jsem se v obtížné situaci na konci haly bez možnosti úniku.

V zoufalství jsem se obrátil čelem k Rolandovi a zvýšil svou magickou odolnost, vědom si, že je silnější. Roland obešel roh místnosti a když viděl, že již nemohu uniknout, pozvedl ruce k magickému útoku. Pousmál se a pravil, "Co se stalo Crodo? Obáváš se toho, co jsi viděl?" Roland pokračoval pomalou chůzí ke mně. "Slabý starý muži, tvůj strach z magie ti nikdy nedovolí porozumět mému kouzlu."

"Já rozumím vašemu ďábelskému kouzlu dobře, Rolande." Řekl jsem beznadějně, má ramena poklesla a sklonil jsem svou hlavu. "Nedoufám, že dokáži vyhrát proti takovéto síle." Toužil jsem shromáždit zbytek své energie pro jeden jediný pečlivý úder. Podíval jsem se na Rolanda, který se stále usmíval a pomalu se přibližoval. Tančící čepele vylétly ode mne a zamířili proti zdi.

Roland zaváhal a nestihl kouzlo odklonit. Ostří vylétlá z mých rukou obnažily maso z jeho těla. Naděje ve mně rostla, když jsem viděl výsledek svého činu a poté přišlo opět zoufalství, když jsem ho viděl stále stát. Zbytky masa se lepily zpět k jeho lebce a jedno zbývající oko na mně civělo. Poznal jsem, že Roland je nemrtvý a toho já porazit nedokážu.

"Kdo jste?" Lapal jsem po dechu, strnule hledíc na figuru před sebou.

"Lord Xeen," řekl netvor. "Oslovuj mě Lorde Xeene, vládče světa, kterým se velmi brzy stanu!"

"Král Burlock ...," začal jsem.

"Udělá jak se řekne," a Xeen dodal. "Zvláště pokud Tě nebude mít po ruce, pak poslechne i špatnou radu."

Nebylo co dalšího dodat. Xeen udělal zvláštní gesto s pravou rukou a pak zaťal pěst. Cítil jsem tlak na mých ochranách a na mé hlavě, který rychle a nesnesitelně rostl. Pojmula mne temnota a více už nevím.

Když jsem se vzbudil, zjistil jsem, že jsem ve věži na ostrově obklopeném vodou. Z mého okna mohu za vodu vidět hrad krále Burlocka. Každý den vidím pátrací skupiny odcházející z hradu hledat zrcadlo. Je jen jediné místo na světě s pohledem jaký mám já a tím je věž barona Darzoga.

Kvůli materiálům, ze kterého je místnost postavena nemohu použít magii ke svému útěku. Jediná věc, kterou mohu udělat je posílat tyto sny a doufat, že uslyším odpověď. Nevím, proč chce Lord Xeen zrcadlo, ale nebude to nic dobrého. Bojím se selhání, pokud uspěje. Jste jediní lidé na světě, kteří jsou schopni porazit Lorda Xeena pomocí zbraní z laboratoří v Newcastle. Musíte si pospíšit. Jestli Lord Xeen odhalí, co máte v plánu, zničí vás.

Tím sen končí.

Tento sen se několikrát opakoval po následující dva měsíce a pak to přestalo. Den poté jste měli váš poslední sen. Newcastle byl zničen bleskem z oblohy a všichni jeho obyvatelé byli zabiti. Každý z vás si uvědomil, že jste jediná žijící osoba, která obdržela zprávu. Jestli nic nepodniknete, pak už nikdo. Ukončili jste práci a odcestovali do Vertiga. Zde jste našli trénink v kouzlech a zbraních a zde jste se i navzájem potkali.

Mluvili jste dlouho do noci, vzrušení a nervozita bylo znát ve vašich hlasech. Konverzace postupně utichala a připravili jste se na noc, souhlasíc, že zítra je ten správný den začít vaše společné dobrodružství.

Prolog Might and Magic V

Následující článek je překladem prologu z manuálu k Might and Magic V: Darkside of Xeen.

Deník draka Pharoaha

Zápis: 3/3/850

Minulou noc dopadly krátce po sobě na Temnou stranu dva meteority. Soudě dle jejich dráhy, musely dopadnout poblíž vulkánu. Poslal jsem Wolrowa, aby obhlédl místo dopadu. Čas Proroctví se přiblížil a já se domnívám, že tyto meteority jsou dobrým znamením.

Zápis: 3/4/850

Crinder Amn mi oznámila, že má 18 zdravých dětí! Jsem kvůli ní tak šťastný! Ani jeden z nich nemusel být snězen kvůli nemocem. Všechno na světě se zdá být v pořádku. Přípravy proroctví probíhají bezchybně a já úzkostlivě očekávám odpověď královny Kalindry na můj požadavek s její pomocí při dokončení příprav k Proroctví.

Zápis: 3/5/850

Vydal jsem prohlášení o dobrovolné pomoci s finálním stupněm přípravy Proroctví. Odpovědi dobrovolníků by měly dorazit brzy. Vyvrcholení Proroctví už je tak blízko, cítím to.

Zápis: 3/6/850

Očekávám, že dnes se vrátí Wolrow, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Pravděpodobně si vzal více času ke studiu úkazu. Ještě jsem neobdržel odpověď královny Kalindry ani od dobrovolníků.

Zápis: 3/7/850

Jsou to již čtyři dny, co jsem naposledy viděl Wolrowa. Už by měl být zpět, začínám mít o něj strach. Pokud se během dvou dní nevrátí, vyšlu zvědy. Přišly dobré zprávy, přihlásilo se několik dobrovolníků a vše nasvědčuje tomu, že během pár dní dorazí do královské pyramidy.

Zápis: 3/8/850

Zprávy od dobrovolníků stále přicházejí k mé spokojenosti. Všechny symboly a znamení ukazují na úspěšné vyvrcholení Proroctví.

Zápis: 3/9/850

Wolrow je stále nezvěstný. Poslal jsem za ním zvědy, aby ho ještě dnes našli. Mezi tím přijeli dobrovolníci a já je odesílám na příslušná místa. Královna Kalindra mi vzkázala, že je ochotna se podílet při obřadu a zmínila se, že sebou přivedla záhadného a okouzlujícím hosta jménem Alamar. Též vzkázala, že vyslanec z druhé strany zatím ještě nedorazil.

Zápis: 3/10/850

Studium znamení dnes ukázalo pokles šance pro úspěšné dokončení Proroctví o 10%! Něco je špatně, nemohu zcela jasně a srozumitelně přečíst znamení, abych zjistil, co to je. Mám velké obavy o Wolrova, doufám, že ho zvědi brzy najdou.

Zápis: 4/1/850

Dnes ráno pravděpodobnost klesla o další 3%, ale odpoledne se opět vrátila na původní hodnotu. Ve výpočtech je nějaký chaotický prvek a i malé výkyvy u mě vyvolávají škubání ocasem. Dobrovolníci přestali přicházet, odeslal jsem posledního z nich na své místo. Vše co zbývá už je jen to, aby královna splnila svůj úkol, aby dorazil vyslanec z druhé strany a aby nastal správný čas.

Zápis: 4/2/850

Zvědové se dnes navrátili se špatnými zprávami. Ohlásili, že nebyli schopni se k meteoritu přiblížit, protože se poblíž usadila armáda rebelů. Armáda rebelů? Kdo ji vede? Kdo by se odvážil postavit mé autoritě a mým služebníkům? Navrch těchto špatných zpráv poklesla pravděpodobnost úspěchu na 74%. Královna ještě nepotvrdila svou připravenost dokončit obřad, přitom první den obřadu může začít již zítra.

Zápis: 4/3/850

Dnes je první den, kdy mohlo být Proroctví naplněno. Ještě jsem nedostal žádné zprávy o královně. Zvědové mi ohlásili, že armáda rebelů narůstá na síle a blíží se ke královské pyramidě. Pravděpodobnost klesla na 40% a v poklesu pokračuje každou hodinu. Poslal jsem zprávu svým spojencům, kde je informuji o situaci a požaduji jejich podporu při obraně. Ocas mi švihá rozčilením.

Zápis: 4/4/850

Vše je ztraceno! Královna neodpovídá na mé pokusy navázat s ní kontakt s pomocí magie. Orkové poslali vzkaz, že jsou zrovna zapojeni do náboženských obřadů a nejsou proto schopni přijít mi v tento čas na pomoc. Nicméně, jakmile obřad během následujícího měsíce skončí, budou velmi šťastni, že budou moci přijít. Obři poslali jednoduché odmítnutí. O ostatních spojencích jsem zatím ani neslyšel. Zvědi předpovídají příjezd armády rebelů na zítřek. Dnes poklesla pravděpodobnost na 20%, rozhodl jsem se proto odvolat dobrovolníky a začít s obranou. Zprávy také vypovídají o skrytých kobkách na ostrově Ztracených duší a o hradu, který vyrostl poblíž místa dopadu meteoritu.

Zápis: 4/5/850

Armáda rebelů dnes oblehla pyramidu. Z okna zřetelně vidím, že někteří členové jsou moji bývalí spojenci. Přišlo odmítnutí ze strany víl a gremlinů, poslední bylo doprovázeno jen urážkami a posměšky. Vyslanec armády rebelů mi přinesl vzkaz, abych se vzdal jeho pánovi - Alamarovi. Samozřejmě jsem odmítl. Není přeci možné, aby vlastnil klíč k pyramidě. Pravděpodobnost klesla na 6%.

Zápis: 4/6/850

Alamar má klíč. Musel ho vzít královně Kalindře. Jeho armáda vstoupila do pyramidy a boj trval po celý den. První patro při něm bylo nenávratně ztraceno, a mé síly dále nezadržitelně slábnou. Udržet zbytek se zdá být nemožné. Ellinger, poradce královny Kalindry, oznámil, že hrad Kalindra byl "přemístěn mimo sféru" (pozn.: alias fázově posunut) a je nemožné do něj z tohoto světa vstoupit. Oznámil též, že lidé, elfové, trpaslíci a gnomové jsou uvězněni v malé části města Castleview.

Zápis: 4/7/850

Přikázal jsem svým jednotkám, aby se vzdaly a zachránily si tak své životy. Nastavil jsem pečetě poslední úrovně pyramidy, abych předešel neoprávněnému vstupu. Jsem si jist, že budou pracovat skvěle. Bohužel jsem nyní prakticky bezmocný. Zatímco armáda nemůže vstoupit dovnitř, nemohu ani já odejít ven. Ellinger mě informoval, že provedl podobné kroky k zabezpečení jeho věže v Castleview. Pravděpodobnost klesla na 1%.

Zápis: 5/7/850

Celý měsíc se nic nezměnilo. Alamarova armáda není schopná projít poslední pečetí. Jeho vyslanec mi každý den přináší výzvy ke kapitulaci - jsem zvědavý, kdy ho to unaví. Aby se mé trápení prohloubilo, Alamar mi oznámil, že se zmocnil vyslance druhé strany světa, prince Rolanda a poslal tam svého vlastního vyslance. Zdá se, že Alamar má nyní plně v moci Temnou stranu světa a to nevypadá příliš dobře. Musí přeci existovat způsob, jak mohu ovlivnit okolní běh událostí. Zítra se opět pokusím kontaktovat královnu.