Povolání postav a dovednosti

Ve světě Xeenu máte k dispozici na výběr z deseti povolání od čistokrevných bojovníků přes přechodová povolání až po čistokrevné magiky. V této kapitole najdete jejich podrobný popis a dozvíte se mimo jiné i o dostupných dovednostech, kterými je můžete vybavit. Místy najdete informace shodné s předchozí kapitolou Základní charakteristiky a tvorba družiny, ale to je dáno tím, že řada věcí se ve světě Xeenu dokonale prolíná a informace tak nelze jenoduše rozdělit do příslušných kapitol, jako tomu je u novějších dílů. Např. vliv výběru rasy na počáteční dovednosti a zároveň bonusy z rasy k množství zdraví a many.

Knight (Rytíř): Řídící vlastnost je síla (minimum 15). Rytíř je nejlepším bojovníkem ve hře. Může používat jakoukoliv zbraň a zbroj a ze všech ostatních charakterů způsobuje nejvyšší zranění. Rytíři ve hře začínají s dovedností Arms Master a ze všech dostupných tříd získávají nejvíce bodů zdraví (vyjma barbarů). Nemůžou však sesílat žádná kouzla.

Paladin (Paladin): Řídící vlastnosti jsou síla, osobnost a odolnost (minimálně 13 pro každou z nich). Paladin je dobrý bojovník, ale ne tak jako rytíř. Může být vyzbrojen jakoukoliv zbraní a zbrojí, ale disponuje menším množstvím bodů zdraví, než rytíř. Paladin ve hře začíná s dovedností Crusader a schopností ovládat klerickou magii.

Archer (Lučištník): Řídící vlastnosti jsou inteligence a přesnost (minimálně 13 pro každou z nich). Lučištník je dobrý bojovník, stejně jako paladin. Ve hře začíná se schopností ovládat kouzelnická kouzla, ale není schopen nosit těžší zbroj, než-li kroužkovou a nemůže používat štít. Navíc na začátku neovládá žádnou dovednost.

Cleric (Klerik): Řídící vlastnost je osobnost (minimum 13). Klerik je průměrný bojovník, ale nemůže používat sečné a střelné zbraně. Na druhou stranu může nosit těžší brnění a má dvojnásobné množství many než paladin pro sesílání klerických kouzel. Ve hře začíná bez jakékoliv dovednosti.

Sorcerer (Kouzelník): Řídící vlastnost je inteligence (minimum 13). Kouzelník je podprůměrný bojovník. Smí nosit pouze róby a používat hole a dýky. Jeho kouzla však patří mezi nejničivější ve hře a oproti lučištníkovi disponuje dvojnásobkem many. Kouzelník začíná ve hře s dovedností Cartography.

Robber (Zloděj): Řídící vlastnost je štěstí (minimum 13). Zloděj je průměrný bojovník a nemůže nosit zbroj těžší než kroužkovou. Zloděj může používat jen jednoruční zbraně a smí nosit štít, nemůže však sesílat žádná kouzla. Zloděj ve hře začíná s dovedností Thievery.

Ninja (Ninja): Řídící vlastnosti jsou rychlost a přesnost (minimálně 13 pro každou z nich). Ninja je dobrý bojovník, ale je limitován nošením lehké zbroje a nemůže používat štít. Dokáže používat většinu zbraní, z obouručních však jen hůl a naginata. Podobně jako zloděj začíná ve hře s dovedností Thievery a není mu dovoleno používat magii.

Barbarian (Barbar): Řídící vlastnost je odolnost (minimum 15). Barbar je stejně dobrý bojovník jako rytíř, ale nemůže používat více než-li tvrzené kožené zbroje. Může používat většinu zbraní a štítů. Nemůže používat magii a ve hře začíná bez jakékoliv dovednosti.

Druid (Druid): Řídící vlastnosti jsou inteligence a osobnost (minimum 15). Druid je podprůměrný bojovník a smí používat pouze lehké zbroje a slabší zbraně. Na druhou stranu ovládá jak klerickou tak i kouzelnickou magii. Ovšem jen do určité úrovně kouzel. Druid ve hře začíná s dovedností Direction Sense a dvojnásobným množstvím many než-li hraničář.

Rangers (Hraničář): Řídící vlastnosti jsou inteligence, osobnost, odolnost a rychlost (minimum 12). Hraničář je dobrý bojovník a smí používat většinu zbraní a zbrojí. Navíc smí používat jak klerickou tak i kouzelnickou magii, ovšem podobně jako druid je limitován úrovní kouzel. Ve hře začíná s dovedností Pathfinder.

Dovednosti

Dovednosti patří mezi sekundární vlastnosti, které se každá postava běžně učí až během hry (vyjma startovních dovedností odvislých od povolání nebo rasy). Dovednosti postavám umožňují dělat rozličné věci od zvyšení zranění během bojů až po hledání tajných dveří. Přestože ne každý charakter v závislosti na rase začíná s nějakou dovedností, každý z charakterů se nakonec může ve hře naučit takměř jakoukoliv dovednost (vyjma dovedností specifických pro konkrétní povolání). Dovednost Thievery, která je počáteční dovedností pro povolání zloděje nebo ninji, se ve hře naučit nelze a nikdo jiný krom zloděje a ninji ji tak nemůže používat.

Následující tabulka ukazuje závislost počáteční dovednosti postavy na rase.

Rasa Počáteční dovednost
Human (člověk) Swimmer
Elf (elf) -
Dwarf (trpaslík) Danger Sense
Gnome (gnóm nebo také půlčík) Secret Doors
Half-orc (půl-ork) -

Následující tabulka ukazuje závislost počáteční dovednosti postavy na povolání.

Povolání Počáteční dovednost
Knight (rytíř) Arms Master
Paladin (paladin) Crusader
Archer (lučištník) -
Cleric (klerik, kněz) -
Sorcerer (kouzelník) Cartographer
Robber (zloděj) Thievery
Ninja (ninja) Thievery
Barbarian (barbar) -
Druid (druid) Direction
Ranger (hraničář) Path finder

Jednotlivé dovednosti se budete ve hře učit od různých postav. Některé za to budou požadovat pouze určitý poplatek, pro jiné budete muset nejprve splnit určitý úkol. Systém gild zde ještě není zaveden v té podobě v jaké ho známe v pozdějších dílech ságy, navíc je zde ještě jeden výrazný rozdíl. Dovednosti se ještě nedělí do žádných úrovní, takže v nich nelze dosáhnout vyšších hodnot (expert, mistr atd.). Určitou vyjímkou je jen dovednost Thievery, kde postava za každý level dostává určitý počet bodů k dovednosti, které zlepšují její účinnost. Následující seznam popisuje všech 17 dostupných dovedností ve hře.

Arms Master: Tato dovednost zvyšuje šanci postavy úspěšně zasáhnout potvoru během boje. Množství bodů se zvyšuje s levelem postavy.

Astrologer: Zvyšuje kapacitu many u druidů a hraničářů o +2 many za level.

Body Builder: Přidává +1 bod zdraví za Level.

Cartographer: Tato dovednost umožňuje automatický záznam do mapy. Postačí, aby tuto dovednost ovládala jen jedna postava.

Crusader: Tato dovednost umožňuje družině vstoupit na určitá místa ve hře. Každá z postav, která bude chtít na takovéto místo vstoupit musí tuto dovednost ovládat. Jedná se o velice důležitou dovednost, bez které nelze dokončit hlavní příběhovou linii hry.

Danger Sense: Tato dovednost "oživí" gargoylí hlavu na vrchu herního okna. Jakmile monstra v okolí družinu zahlédnou, spustí se animace pohybu hlavy.

Direction Sense: Tato dovednost zajistí směrový ukazatel (kompas) na centrálním diamantu v herním okně.

Linguist: Umožní postavě rozumět starobylým jazykům.

Merchant: Umožní družině smlouvat o cenách (snižuje cenu nákupu).

Mountaineer: Tato dovednost umožňuje družině putovat přes horský terén. Je však nutné, aby tuto dovednost ovládaly minimálně dvě postavy v družině.

Navigator: Ochraňuje družinu před tím, aby se ztratila.

Pathfinder: Tato dovednost umožňuje družině putovat neprostupnými houštinami a lesy na pevnině. Je však nutné, aby tuto dovednost ovládaly minimálně dvě postavy v družině.

Prayer Master: Zvyšuje kapacitu many u kleriků a paladinů o +2 many za level.

Prestidigitator: Zvyšuje kapacitu many u kouzelníků a lučištníků o +2 many za level.

Spot Secret Doors: Pokud má některá z postav v družině tuto dovednost, bude pravá gargoyla v herním okně fungovat jako ukazatel - jakmile se družina přiblíží ke skrytým dveřím nebo zeslabené stěně, bude gargoyla mávat paží.

Swimmer: Tato dovednost umožňuje postavě zdolávat vodní plochy. Aby ji však postava mohla využít, je nutné aby ji ovládaly všechny postavy v družině.

Thievery: Tato dovednost vám umožní otevírat zámky na truhlách a dveřích. Je to jediná dovednost, která má i číselné hodnocení - čím vyšší hodnota, tím větší šance na úspěch.

Následující tabulka ukazuje několik zajímavých charakteristik pro každé z výše uvedených povolání. Najdete v ní počáteční počet bodů zdraví, což je zároveň i hodnota zdraví při přechodu na další level (počítáno při velikosti odolnosti 11-12 a pro lidskou rasu blíže pak viz kapitola Základní charakteristiky a tvorba družiny), dále pak počet útoků, schopnost ovládat magii a počáteční kouzla při tvorbě charakteru.

Povolání Modifikátor zdraví Útoky *) Magie Počáteční kouzla
Knight (rytíř) 10 5 Ne -
Paladin (paladin) 8 6 Ano Light
Archer (lučištník) 7 6 Ano Detect Magic
Cleric (klerik, kněz) 5 7 Ano všechna kouzla prvního levelu
Sorcerer (kouzelník) 4 8 Ano všechna kouzla prvního levelu
Robber (zloděj) 8 6 Ne -
Ninja (ninja) 7 5 Ne -
Barbarian (barbar) 12 4 Ne -
Druid (druid) 6 7 Ano všechna kouzla prvního levelu
Ranger (hraničář) 9 6 Ano Awaken

*) Bonus v položce Útoky (Attacks) zde vyjádřuje, za kolik levelů postavy získá postava další útok navíc. Postava s více útoky bude moci vícekrát útočit v jednom kole. Z tabulky je pak dobře vidět, že nejlépe jsou na tom zcela dle očekávání bojovníci a nejhůře kouzelníci a ostatní povolání zaměřující se převážně na magii. Rytíř na levelu 50 tak bude mít 11 útoků za kolo, kouzelník na stejném levelu jen 7 útoků. Na druhou stranu vyššího počtu útoků si na družině nějak moc nevšimnete, každá postava stále zasahuje jen jednou, rozdíl je však v tom, že v této jedné ráně jsou skryté i další útoky, takže celkové zranění může být docela vysoké. Při té příležitosti musím zmínit ještě jednu věc související s útoky a která se za ně může snadno zaměnit. Jedná se o tzv parametr "to hit". Ten je totiž teprve mírou pravděpodobnosti, s jakou monstrum zasáhneme - čím vyšší je celkový bonus to hit, tím tedy lépe. Při vyšších hodnotách snadněji prorazíte brnění i odolnějším monstrům (počítá se na třídu zbroje). Naopak nízké hodnoty často způsobí, že odolnější monstra ani neškrábnete.