Bonusy předmětů

Jak už jsem uvedl k kapitole s popisem předmětů (viz Seznam předmětů), každý z předmětů ve hře může nést i určitý magický bonus (očarování). Ten je poté dán jeho různými přídavky k základnímu názvu předmětu. Očarování může mít vliv jak na sekundární tak i na primární vlastnosti postavy nebo může předmětu propůjčit efekty různých kouzel. V principu rozeznáváme tři předložkové bonusy - Elements, Metals a Attributes a jeden příponový bonus - Special Ability. Elements popisuje bonusy spojené s elementární magií a rozděluje se dále do pěti kategorií (Fire - oheň, Electric - elektřina, Cold - chlad, Acid/Poison - kyselina/jed, Energy - energie a Magic - magie). Metals popisuje bonusy způsobené použitým materiálem. Attributes je souhrnem bonusů, které se přidávají k primárním a sekundárním vlastnostem postav nebo se připočítávají k dovednosti Thievery. Special Ability pak zahrnuje veškeré bonusy, které se projevují efektem některého z kouzel.

Každý předmět smí nést pouze jeden typ očarování, přičemž Elements, Metals a Attributes smí mít jakýkoliv předmět vyjma "ostatních předmětů" (Miscelaneous Items), naopak Special Ability smí nosit jen ostatní předměty a žádné jiné. Bonusové předměty si můžete vyrábět i sami, vystačíte si s kouzlem Enchant Item. U každé z kategorií následujícího seznamu pak naleznete i podrobnější popis efektů.

Metals

Použitý materiál předmětu má významný vliv na samotné statistiky postavy, konkrétně na odvozené vlastnosti jakými jsou poškození (damage), bonus k útoky (útočný bonus, to hit - pravděpodobnost zásahu) a třída zbroje (Armor Class, AC). V závislosti na materiálu je mohou jak zvyšovat, tak i snižovat. U zbraní tedy dochází k modifikaci poškození a útočného bonusu, u zbrojí se pak bonus započítává do třídy zbroje. Např. meč s přídavkem Steel přidá 6 bodů k základnímu poškození a 3 body k útočnému bonusu. Zbroj s přídavkem Steel přidá další 4 body k třídě zbroje. Jen ještě dodám, že materiálové modifikátory mohou být uplatněny u všech předmětů vyjma skupiny Ostatních předmětů (nakonec, např. takovému svitku je celkem jedno, z čeho je vyroben). Materiálů je celkem 22 a jsou seřazeny od nejhorších po ty nejlepší. Samozřejmě jak je pro bonusové předměty typické, jejich pořizovací cena je podstatně vyšší (viz modifikátor ceny) a dají se též výhodně prodat.

Materiál Bonus k útoku Bonus k poškození Bonus ke třídě zbroje Modifikátor ceny (základní cena x bonus)
Wooden -3 -3 -3 x 0.1
Leather -4 -6 +0 x 0.25
Brass +3 -4 -2 x 0.5
Bronze +2 -2 -1 x 0.75
Iron +1 +2 +1 x 2
Silver +2 +4 +2 x 5
Steel +3 +6 +4 x 10
Gold +4 +8 +6 x 20
Platinum +6 +10 +8 x 50
Glass +0 +0 +0 x 2
Coral +1 +1 +1 x 3
Crystal +1 +1 +1 x 5
Lapis +2 +2 +2 x 10
Pearl +2 +2 +2 x 20
Amber +3 +3 +3 x 30
Ebony +4 +4 +4 x 40
Quartz +5 +5 +5 x 50
Ruby +6 +12 +10 x 60
Emerald +7 +15 +12 x 70
Sapphire +8 +20 +14 x 80
Diamond +9 +30 +16 x 90
Obsidian +10 +50 +20 x 100

Elements

Elements propůjčují předmětům vlastnosti jednoho z vybraných elementů - Fire - oheň, Electric - elektřina, Cold - chlad, Acid/Poison - kyselina/jed, Energy - energie a Magic - magie. V případě zbrojí se bonus přičítá k příslušné odolnosti postavy, v případě zbraní se projevuje jako dodatečné poškození příslušným elementem. Např. Pyric Robes přidává +9 bodů k odolnosti proti ohni, Pyric Sword způsobuje dodatečné 4 body zranění ohněm.

Fire (oheň)

Bonus Odolnost (Resistance) Poškození (Damage)
Burning 5 2
Fiery 7 3
Pyric 9 4
Fuming 12 5
Flaming 15 10
Seething 20 15
Blazing 25 20
Scorching 30 30

Electric (elektřina)

Bonus Odolnost (Resistance) Poškození (Damage)
Flickering 5 2
Sparking 7 3
Static 9 4
Flashing 12 5
Shocking 15 10
Electric 20 15
Dyna 25 20

Cold (chlad)

Bonus Odolnost (Resistance) Poškození (Damage)
Icy 5 2
Frost 10 4
Freezing 15 5
Cold 20 10
Cryo 25 20

Acid / Poison (kyselina / jed)

Bonus Odolnost (Resistance) Poškození (Damage)
Acidic 10 2
Venomous 15 4
Poisonous 20 8
Toxic 25 16
Noxious 40 32

Energy (energie)

Bonus Odolnost (Resistance) Poškození (Damage)
Glowing 5 2
Incandescent 7 3
Dense 9 4
Sonic 11 5
Power 13 10
Thermal 15 15
Radiating 20 20
Kinetic 25 30

Magic (magie)

Bonus Odolnost (Resistance) Poškození (Damage)
Mystic 5 5
Magical 10 10
Ectoplasmic 20 25

Attributes

Attributes patří mezi významné bonusy, protože dokáží výrazně měnit základní charakteristiky postavy. Krom všech sedmi primárních vlastností může mít vliv i na množství bodů zdraví, many nebo třídy zboje a jedna ze skupin očarování zvyšuje dovednost Thievery (zlodějství).

Might (síla)

Bonus Navýšení
Might 2
Strength 3
Warrior 5
Ogre 8
Giant 12
Thunder 17
Force 23
Power 30
Dragon 38
Photon 47

Personality (osobnost)

Bonus Navýšení
Buddy 2
Friendship 3
Charm 5
Personality 8
Charisma 12
Leadership 17
Ego 23
Holy 30

Intelect (intelekt)

Bonus Navýšení
Clever 2
Mind 3
Sage 5
Thought 8
Knowledge 12
Intellect 17
Wisdom 23
Genius 30

Speed (rychlost)

Bonus Navýšení
Quick 2
Swift 3
Fast 5
Rapid 8
Speed 12
Wind 17
Accelerator 23
Velocity 30

Accuracy (přesnost)

Bonus Navýšení
Sharp 3
Accurate 5
Marksman 10
Precision 15
True 20
Exacto 30

Luck (štěstí)

Bonus Navýšení
Clover 5
Chance 10
Winners 15
Luck 20
Gamblers 25
Leprechauns 30

Hit points (body zdraví, HP)

Bonus Navýšení
Vigor 4
Health 6
Life 10
Troll 20
Vampyric 50

Spell points (Body many, SP)

Bonus Navýšení
Spell 4
Castors 8
Witch 12
Mage 16
Archmage 20
Arcane 25

Armor class (Třída zbroje, AC)

Bonus Navýšení
Protection 2
Armored 4
Defender 6
Stealth 10
Divine 16

Thievery (dovednost zlodějství)

Bonus Navýšení
Mugger 4
Burglar 6
Looter 8
Brigand 10
Filch 12
Thief 14
Rogue 16
Plunderer 18
Criminal 20
Pirate 25

Special Abilities

Jak už bylo zmíněno v úvodu, Special Abilities jsou výhradně doménou Ostatních předmětů (např. hůlky nebo svitky), kterým propůjčují schopnost sesílat různé efekty kouzel tak, jako by je sesílal přímo kouzelník. Výhodou takovýchto předmětů je však to, že je smí používat jakákoliv postava a díky tomu se magie dostává i do rukou nekouzelnických povolání.

Bonus Efekt kouzla
of Antidotes Cure Poison
of Awakening Awaken
of Beacons Lloyd´s Beacon
of Beast Control Beastmaster
of Blessing Blessed
of Clairvoyance Clairvoyance
of Cold Rays Cold Ray
of Curing Cure Wounds
of Daily Protection Day of Protection
of Daily Sorcery Day of Sorcery
of Dancing Swords Dancing Sword
of Deadly Swarms Deadly Swarm
of Death Finger of Death
of Dragon Sleep Dragon Sleep
of Elemental Protection Protection from Elements
of Enchant Item Enchant Item
of Energy Blasts Energy Blast
of Etherealization Etherealize
of Feasting Create Food
of Fireballs Fireball
of Fiery Flails Fiery Flail
of First Aid First Aid
of Fists Flying Fist
of Free Movement Cure Paralysis
of Freezing Fantastic Freeze
of Frost Biting Frost Bite
of the GODS! Divine Intervention
of Golem Stopping Golem Stopping
of Heroism Heroism
of Holy Bonuses Holy Bonus
of Holy Words Holy Word
of Hypnotism Hypnotize
of Implosions Implosion
of Incinerating Incinerate
of Infernos Inferno
of Jumping Jump
of Levitation Levitate
of Light Light
of Lightning Lightning Bolt
of Magic Arrows Elemental Arrow
of Mass Distortion Mass Distortion
of Megavoltage Megavolts
of Monster Finding Detect Monster
of Monster Identification Identify Monster
of Moon Rays Moon Ray
of Nature´s Cures Nature´s Cure
of Pain Pain
of Poison Volley Poison Volley
of Power Curing Power Cure
of Prismatic Light Prismatic Light
of Raising the Dead Raise Dead
of Recharging Recharge Item
of Resurrection Resurrection
of Revitalization Revitalize
of Shelter Super Shelter
of Shielding Power Shield
of Shrapmetal Shrapmetal
of Sleeping Sleep
of Sparking Sparks
of Star Bursts Star Burst
of Stone to Flesh Stone to Flesh
of Storms Elemental Storm
of Sun Rays Sun Ray
of Teleportation Teleport
of Time Distortion Time Distortion
of Town Portals Town Portal
of Toxic Clouds Toxic Cloud
of Undead Turning Turn Undead
of Vaccination Cure Disease
of Water Walking Walk on Water
of Wizard Eyes Wizard Eye