Zbraně

Meče (Zpět na obsah)

Všechny meče ve hře se dělí celkem do čtyř samostatných kategorií - na dlouhé meče, obouruční meče, široké meče, šavle a tesáky. Krom obouručních mečů se všechny ostatní drží jen v jedné ruce. Mezi šavlemi a tesáky prakticky neexistuje rozdíl a tak jsou uvedeny společně. Každá z kategorií je pak opět seřazena podle kvality od nejhoršího po nejlepší.

Dlouhé meče

Jméno: Dlouhý meč
Útok: 0
Zranění: 3d3
Tyto meče produkované ve velkém množství jsou mírně nevyvážené. Používají je ozbrojenci v celé této zemi.
Cena: 50
Jméno: Trolí válečný meč
Útok: 3
Zranění: 3d3+3
Ačkoli je tato zbraň z primitivní řemeslnické dílny, její velká váha jí dává překvapující sílu.
Cena: 200
Jméno: Dlouhý meč Temných elfů
Útok: 6
Zranění: 3d3+6
Zbraň obchodníku z města Temných elfů Alvaru. Její zvlněná vybroušená čepel činí zbraň velmi ostrou.
Cena: 350
Jméno: Templářův meč
Útok: 9
Zranění: 3d3+9
Meč pro skutečného šermíře. Na meči nejsou žádné ozdobné prvky a na první pohled je vidět, že tento meč vůbec není na okrasu.
Cena: 500
Jméno: Rytířský meč
Útok: 12
Zranění: 3d3+12
Tyto meče byly vyrobeny speciálně pro členy erathijského řádu Čepele. Podle tradice jsou pohřbeny s jejich padlými nositeli na posvátných a dobře hlídaných místech. Vyskytují se skutečně velice zřídka.
Cena: 650

Obouruční meče

Jméno: Obouruční meč
Útok: 0
Zranění: 4d5
Velká hmotnost a délka tohoto meče umožňuje dávat rány na větší vzdálenost a působit větší zranění. Samozřejmě jsou tyto meče vyrobeny velmi kvalitně.
Cena: 400
Jméno: Plamenný meč Temn. elfů
Útok: 2
Zranění: 4d5+2
Takové meče většinou používají strážci elfských karavan. Jejich mírně neproporcionální čepel je téměř, ale ne zcela tak lehká, aby se meč dal použít jako jednoruční zbraň.
Cena: 500
Jméno: Minotauří bojový meč
Útok: 6
Zranění: 4d5+6
Pouze jedinec s velkou sílou a rovnováhou může v bojové vřavě ladně ovládat a kontrolovat tento ohromný meč.
Cena: 800
Jméno: Dračí meč
Útok: 9
Zranění: 4d5+9
Velice ostrá a perfektně vyvážená zbraň určená pro jediný účel - zabíjení draků.
Cena: 1250
Jméno: Popravčí meč
Útok: 12
Zranění: 4d5+12
Vyrobený z čisté erudinové slitiny, poté zakalený v tekoucí lávě. Tento meč je prakticky neztupitelný a perfektně vyvážená čepel jen zvyšuje jeho zastrašující vzhled.
Cena: 2000

Široké meče

Jméno: Železný široký meč
Útok: 0
Zranění: 3d4
Někteří šermíři přísahají, že měkký kov tohoto železného meče jim dává v boji jisté výhody. Žádný z těchto šermířů se však nedožil vysokého věku.
Cena: 100
Jméno: Trolí obouruční meč
Útok: 2
Zranění: 3d4+2
I když tyto meče kované troly vypadají dost primitivně, v silných rukou jsou velmi účinné.
Cena: 300
Jméno: Ještěrčí široký meč
Útok: 6
Zranění: 3d4+6
Meč z produkce ještěrčího lidu může prokázat cenné služby.
Cena: 600
Jméno: Rytířský široký meč
Útok: 9
Zranění: 3d4+9
Ovládání tohoto meče by bylo dost těžkopádné, pokud by jeho těžká čepel nebyla dokonale vyvážená protizávažím.
Cena: 800
Jméno: Archandělský široký meč
Útok: 12
Zranění: 3d4+12
Tato zbraň z čisté erudinové oceli září hvězdným žárem a krájí brnění jako máslo. Jistěže existují lepší meče než tento, ale jejich počet lze spočítat na prstech jedné ruky.
Cena: 1100

Šavle a tesáky

Jméno: Rezavá šavle
Útok: 0
Zranění: 2d4
Tato zbraň možná byla kdysi kvalitní, i když to lze nyní těžko posoudit kvůli silné vrstvě koroze.
Cena: 40
Jméno: Gobliní šavle
Útok: 2
Zranění: 2d4+2
Poté, co byli v Jadame goblini z Gowdar Deep vyhlazeni ve válce zlobrů a goblinů, objevily se na místních trzích tisíce těchto zbraní.
Cena: 290
Jméno: Regnanský tesák
Útok: 6
Zranění: 2d4+6
Tato šavle si vydobyla dobrou reputaci jako hlavní zbraň regnanských námořníků.
Cena: 590
Jméno: Regnanský široký meč
Útok: 8
Zranění: 2d4+8
Extrémně dopředu posunuté těžiště této zbraně ji dává překvapující sílu. Její ovládání však vyžaduje velkou sílu a dokonale zvládnutou techniku boje.
Cena: 750
Jméno: Kapitánský tesák
Útok: 11
Zranění: 2d4+11
Tuto vznešenou zbraň dostávají regnanští kapitáni při jejich první bojové akci, aby jim pomohla ovládnout nepřítele i jejich podřízené.
Cena: 1100

Dýky (Zpět na obsah)

Podobně jako je tomu u mečů, tak se i dýky dělí do dvou samostatných kategorií - na obyčejné dýky a na dlouhé dýky. Každá z kategorií je opět řazena podle kvality od nejhorší po nejlepší.

Jméno: Primitivní dýka
Útok: 0
Zranění: 2d2
Tato dýka je spíše ostrým nástrojem či kuchyňským nožem, než zbraní. Je vyrobena z měkké oceli a její ostří se po krátkém používání ztupí.
Cena: 8
Jméno: Křišťálová dýka
Útok: 2
Zranění: 2d2+2
Tyto dýky často nosí členové cechu nekromancerů. Krystaly, z kterých jsou čepele vyráběny, se nacházejí v horách Země stínů. Dýky jsou velmi ostré, ale mají tendenci se lámat.
Cena: 100
Jméno: Obchodníkova dýka
Útok: 3
Zranění: 2d2+3
Tato dýka je typickou ukázkou výrobků kovářů z Alvaru. Je vyrobena z tvrzené oceli a je skvěle vyvážená.
Cena: 150
Jméno: Mistrovská dýka
Útok: 5
Zranění: 2d2+5
Takto kvalitní dýky jsou velmi vzácné. Jsou vyrobeny z erudinu a ze dřeva vzácných stromů. Kdyby to nebyla tak skvělá zbraň, pozlacená a posázená velkými rubíny, vypadala by jako nějaká výstřednost zbohatlíka.
Cena: 250
Jméno: Zubaté ostří
Útok: 6
Zranění: 2d2+6
Omotávka na rukojeti této šavle byla již mnohokrát měněna. Říká se, že tyto zbraně byly používané upíry, kteří se objevili tisíce let před Tichem. Možná, že se jedná o jednu ze starobylých zbraní.
Cena: 300

Dlouhé dýky

Jméno: Dlouhá dýka
Útok: 0
Zranění: 2d3
Tato zbraň se délkou svého ostří řadí někam mezi dýky a meče. Je určena pro bojovníka s nožem, který chce mít v boji větší dosah. Tato zvláštní zbraň je průměrné kvality a je vyrobena z měkké oceli.
Cena: 15
Jméno: Alvarská dýka
Útok: 2
Zranění: 2d3+2
Při zastávání mnoha společenských funkcí v Alvaru je požadováno nosit meč. Pro elfy se stalo jakýmsi nepsaným pravidlem, že malá čepel je považována za nezdvořilost.
Cena: 200
Jméno: Regnanský bojový nůž
Útok: 4
Zranění: 2d3+4
Mnoho regnanských pirátů považuje štít za zbytečnou přítěž a bojují se šavlí v jedné ruce a s tímto nožem v ruce druhé.
Cena: 350
Jméno: Dýka soumraku
Útok: 6
Zranění: 2d3+6
Tento dlouhý nůž se zvlněnou čepelí je vyroben z oceli nejlepší kvality zbrojíři ve městě Soumraku. Pro tvar krytu ve tvaru netopýřích křídel s krvavě červenými rubíny je označován jako zbraň upírů.
Cena: 500
Jméno: Dlouhý soubojový nůž
Útok: 7
Zranění: 2d3+7
I když před zbytkem světa vystupují jako dokonale jednotná komunita, je mezi upíry ze Země stínů mnoho vnitřních sporů. Podle obecných zvyků řeší upíři své vážné názorové rozdíly pomocí těchto smrtonosných zbraní znamenité kvality.
Cena: 790

Sekyry (Zpět na obsah)

Aby to nebylo tak snadné, tak i sekyry mají své dvě samostatné kategorie. Krom běžných seker se ve hře setkáme i s obouručními sekyrami, které se zcela dle očekávání drží oběma rukama. Nemůžete je tedy používat společně s meči. Každá z kategorií je opět dělena podle kvality od nejhorší po nejlepší.

Jméno: Kamenná sekyra
Útok: 0
Zranění: 4d2
Nejde o nic víc, než ostrý kamen připevněný k ohněm vytvrzenému klacku. Spíše než o zbraň se jedná o velmi primitivní a jednoduchý nástroj.
Cena: 30
Jméno: Bitevní sekyra
Útok: 2
Zranění: 4d2+2
Tato sekyra je často nošena jízdními rytíři jako druhá zbraň. Je upřednostňována těmi, kterým bylo odepřeno nosit meč.
Cena: 100
Jméno: Bojová sekyra
Útok: 5
Zranění: 4d2+5
Tyto těžké jednoruční sekyry jsou určeny pro boj jak proti obrněným, tak i proti neobrněným protivníkům.
Cena: 250
Jméno: Trpasličí bojová sekyra
Útok: 8
Zranění: 4d2+8
I když kováři temných trpaslíků z Jadame nejsou tak zruční jako jejich příbuzní z Erathie, stále dokáží vyrobit skvělý produkt nedostižný pro zbytek světa.
Cena: 550
Jméno: Minotauří bojová sekyra
Útok: 11
Zranění: 4d2+11
Vykována minotaury pro jejich války proti zlobrům ze slitiny, jejíž složení je tajemstvím. Ostří sekyry se jen těžce ztupí a ještě hůře brousí.
Cena: 775

Obouruční sekyry

Jméno: Obouruční sekyra
Útok: 0
Zranění: 3d7
Spíše pracovní nástroj pro sekání dřeva, ale i tak tato hrubá sekyra dokáže zasadit ochromující úder.
Cena: 225
Jméno: Pěchotní sekyra
Útok: 2
Zranění: 3d7+2
Tato obouruční sekyra je schopna snadno prorazit zbroj, a proto je oblíbená mezi jízdními rytíři.
Cena: 450
Jméno: Minotauří válečná sekyra
Útok: 5
Zranění: 3d7+5
Tyto obouruční sekyry jsou běžně používané minotaury, kteří mají dostatek síly k tomu, aby zvládli její velkou váhu.
Cena: 900
Jméno: Sekyra elitního minotaura
Útok: 9
Zranění: 3d7+9
Těmito vynikajícími sekyrami disponovali jenom členové Očerněného rohu, elitní bojovníci, kteří strážili posvátná minotauří místa.
Cena: 1250
Jméno: Sekyra vůdce minotaurů
Útok: 12
Zranění: 3d7+12
Minotauří velitelé, kteří vedli svoje jednotky do bitvy, byli ozbrojeni touto zničující, skvěle vyváženou válečnou sekyrou.
Cena: 1500

Kopí (Zpět na obsah)

Jméno: Zlobří bojové kopí
Útok: 0
Zranění: 1d9
Ohněm vytvrzený a nabroušený stromek s trny. Kopí jako toto, používají zlobří vojáci pro základní vojenský výcvik.
Cena: 15
Jméno: Ocelové kopí
Útok: 2
Zranění: 1d9+2
Jednoduché kopí vyskytující se ve zbrojnicích mnoha národů z jednoho prostého důvodu - jde o efektivní a smrtonosné zbraně. Toto bylo vyrobeno minotaury.
Cena: 50
Jméno: Elfí dlouhé kopí
Útok: 5
Zranění: 1d9+5
Skvělé zpracování a vyvážení tohoto kopí s legovanou ocelovou špicí prozrazuje, že se jedná o práci zbrojířů z Alvaru.
Cena: 250
Jméno: Válečné kopí
Útok: 9
Zranění: 1d9+9
Toto kopí bylo vyrobeno pro boj. Je příliš těžké na to, aby ho mohl nosit příležitostný strážný. Je vyrobeno pro profesionálního žoldnéře, který dává přednost kopí před ostatními zbraněmi.
Cena: 450
Jméno: Dračí harpuna
Útok: 13
Zranění: 1d9+13
Ocelová hlavice této zbraně je opatřena zpětnými háčky a dokáže zasadit fatální ránu i těm nejstarším z draků. Samozřejmě, že záleží jen na majiteli, kdo se stane jeho obětí.
Cena: 650

Halapartny (Zpět na obsah)

Jméno: Primitivní halapartna
Útok: 0
Zranění: 3d6
Tato jednoduchá halapartna vypadá, že byla vyrobena přidáním čepele k obyčejnému kopí.
Cena: 200
Jméno: Halapartna
Útok: 3
Zranění: 3d6+3
Všestranná zbraň, která spojuje kvality sekyry a kopí. Halapartna je navržena jak pro boj ve formaci, tak i pro boj jednotlivce v omezeném prostoru.
Cena: 400
Jméno: Zahnutá halapartna
Útok: 6
Zranění: 3d6+6
Tato vylepšená verze halapartny má špičaté ostří otočené proti ostří sekyry. Poskytuje tak dobré vyvážení a prostředek k proniknutí pod plátové brnění.
Cena: 700
Jméno: Minotauří dlouhá sekyra
Útok: 10
Zranění: 3d6+10
Když táhli minotauři do války proti Mrazivým obrům do daleké Vori, vybavil jejich král Baltazar své jednotky těmito sekyrami s dlouhou rukojetí. Pravil: "Protože budou pryč velmi dlouho, vybavte je něčím všestranným."
Cena: 1300
Jméno: Drapák hlídky labyrintu
Útok: 13
Zranění: 3d6+13
Minotauři mají jen velmi málo pochopení pro vetřelce v jejich posvátných bludištích. Toto je patrné i v péči, jakou věnovali konstrukci zbraní pro jejich strážce.
Cena: 1600

Trojzubce (Zpět na obsah)

Jméno: Vidle
Útok: 0
Zranění: 2d6
Ačkoli jsou určené pro obyčejné farmaření, tyto vidle na seno mají robustní konstrukci a mohou být použity jako útočná zbraň.
Cena: 100
Jméno: Pěchotní vidlice
Útok: 2
Zranění: 2d6+2
Vysoce specializovaná část vybavení, vytvořená pro vyrovnání rozdílu mezi pěšáky a obrněnou jízdou protivníka. Tyto upravené trojzubce jsou účinné, ale hůře se ovládají.
Cena: 400
Jméno: Ještěrčí trojzubec
Útok: 6
Zranění: 2d6+6
Kováři ze souostroví Dýky dokáží vykovat velmi mnoho různých variant kopí. Tento trojzubec je jedním z jejich nejneobvyklejších výrobků. Zahnuté háčky způsobují dodatečné poranění při přímém bodném útoku.
Cena: 650
Jméno: Regnanský trojzubec
Útok: 9
Zranění: 2d6+9
Žádná regnanská loď neopustí přístav bez dostatečné zásoby trojzubců. Pokud se nepřátelům povede dostat na jejich loď, málokdy jsou úspěšní proti hradbě jejich erudinových špicí.
Cena: 900
Jméno: Tritónský trojzubec
Útok: 13
Zranění: 2d6+13
První věc, kterou si nový majitel uvědomí při prvním setkání s tímto trojzubcem, je, že je neobvykle chladný na dotyk. Pak přijde nejasný pocit, že háčky z kostí dračí želvy mají tendenci vyhledávat slabiny v protivníkově obraně, jakoby byly vedeny neviditelnou rukou.
Cena: 1250

Luky (Zpět na obsah)

Jméno: Lovecký luk
Střelba: 0
Zranění: 5d2
Tyto lehké luky jednoduché konstrukce jsou určeny k lovu menších zvířat, ne pro přímý boj.
Cena: 200
Jméno: Zakřivený luk
Střelba: 2
Zranění: 5d2+2
Zakřivené lučiště dovoluje lučištníkovi napnout luk více, než mu to umožňuje jeho vlastní síla. Větší napnutí znamená větší rychlost šípu a tím i zvýšení dostřelu a poškození.
Cena: 300
Jméno: Luk z hadího dřeva
Střelba: 4
Zranění: 5d2+4
Vojska lidí z Enrothu nosí luky vyrobené z místního hadího stromu. Z tohoto silného a poddajného dřeva se vyrábějí silné luky.
Cena: 400
Jméno: Elfí válečný luk
Střelba: 6
Zranění: 5d2+6
Složením několika vrstev dřeva, ocele a kostí tvoří výrobci luků z Alvaru luky dokonale vyvážené, silné a přesné. Zdlouhavý výrobní postup, mistrovská práce a drahé materiály vysvětlují jejich vysokou cenu.
Cena: 500
Jméno: Luk z ďáblovy kosti
Střelba: 7
Zranění: 5d2+7
Výrobci luků Temných elfů objevili mimořádné vlastnosti páteře Kreeganů a používají je jako nejlepší materiál pro těžká lučiště. Dovedné uspořádání složitých kladek umožňuje napnout tuto zbraň i těm, co nevládnou nadlidskou silou.
Cena: 750

Kuše (Zpět na obsah)

Jméno: Lehká kuše
Střelba: 0
Zranění: 4d2
Pro své jednoduché použití jsou kuše, jako je tato, ve zbrojních skladech všech jednotek domobrany. Kvůli svému lehkému napínání a průměrnému provedení nejsou příliš efektivní.
Cena: 50
Jméno: Kuše z Krvavé vesnice
Střelba: 3
Zranění: 4d2+3
Lehká kuše dobré kvality. Tyto zbraně mají charakteristické rýhovaní a používají se především ke shazování ořechů.
Cena: 200
Jméno: Lovecká kuše
Střelba: 5
Zranění: 4d2+5
Kuše je konstruovaná pro použití v poli. Tato střední kuše je navržena pro lov, ale je dostatečně účinná i jako bojová zbraň.
Cena: 300
Jméno: Cestovatelova kuše
Střelba: 7
Zranění: 4d2+7
Obchodníci z Alvaru mají rádi, když jsou stráže jejich karavan dobře ozbrojeny. Tato řemeslně vyrobená těžká kuše je opatřena klikovým napínacím mechanizmem.
Cena: 400
Jméno: Regnanská kuše
Střelba: 8
Zranění: 4d2+8
Piráti ostrova Regna strávili staletí zdokonalováním návrhů svých kuší. Výsledná zbraň má křišťálový dalekohled a lučiště z ryzího staltu, které je nemožné napnout bez speciální kliky z erudinové slitiny.
Cena: 550

Palcáty a řemdihy (Zpět na obsah)

Jméno: Palcát
Útok: 0
Zranění: 2d4
Díky nepatrnému vylepšení obyčejného kyje jsou palcáty lépe vyvážené, trvanlivější a způsobují větší zranění.
Cena: 50
Jméno: Řemdih
Útok: 2
Zranění: 2d4+2
Ačkoli vznikl jako farmářský nástroj, jako zbraň má velký dosah a jeho útočná síla z něj dělá hrůzostrašnou zbraň.
Cena: 150
Jméno: Chrámový palcát
Útok: 5
Zranění: 2d4+5
Korunka slunečních paprsků kroužící kolem hlavice tohoto palcátu výborné kvality slouží jednak jako znak kleriků chrámu Slunce, ale také ke zvýšení jeho ničivé síly.
Cena: 300
Jméno: Žezlo ctihodných
Útok: 7
Zranění: 2d4+7
Symbol úřadu a zároveň zbraň. Tyto skvělé zbraně jsou určeny jen pro kněží vnitřního kruhu chrámu Slunce. Jeho vysoce zdobené držadlo kontrastuje s erudino-ocelovou pozlacenou hlavici.
Cena: 450
Jméno: Trolí válečný palcát
Útok: 11
Zranění: 2d4+11
Trolové se na rozdíl od většiny národů, kteří dávají přednost sečným zbraním, zaměřili na vývoj a vylepšování jednoduchých kyjů. Tato brutální zbraň je vykována z jednoho kusu staltové slitiny a je skvělým důkazem jejich umění.
Cena: 600

Kladiva (Zpět na obsah)

Jméno: Mlat
Útok: 0
Zranění: 2d5
Toto kladivo je spíše pracovním nástrojem nežli zbraní. Nicméně, ačkoliv je dost těžkopádné, dokáže nepříteli uštědřit nejednu ránu.
Cena: 120
Jméno: Polní kladivo
Útok: 3
Zranění: 2d5+3
Toto kladivo je navrženo jako druhotní zbraň pěchoty, určená k doražení obrněných protivníků, kteří skončili na zemi.
Cena: 300
Jméno: Válečné kladivo
Útok: 6
Zranění: 2d5+6
Vylepšená verze polního kladiva. Tato zbraň je těžší, lépe vyvážená a méně náchylná k poškození. Vyžaduje velkou sílu, ale nahání strach obrněným i neobrněným protivníkům.
Cena: 450
Jméno: Sluneční kladivo
Útok: 9
Zranění: 2d5+9
Klerikové chrámu Slunce mají zakázáno používat sečné zbraně. Je proto přirozené, že se válečná kladiva těší jejich velké oblibě. Jako výraz úcty je na úderové straně kladiva obrácený obraz reliéfu jejich slunečního symbolu.
Cena: 650
Jméno: Trolí palice
Útok: 12
Zranění: 2d5+12
Ten, kdo tuto zbraň nikdy nedržel v ruce, nikdy neocení její skvělou rukojeť a vyváženost. Hlavice kladiva je vyrobena opracováním jediného kusu krystalu. Trolí mistři věnují celý život vylepšování technik opracování a výsledkem je neskutečná tvrdost bez sklonů k rozbití.
Cena: 890

Kyje (Zpět na obsah)

Jméno: Kyj
Útok: 0
Zranění: 1d3
Dřevěná hlava a rukojeť s krátkými železnými bodci. Nejlepší vlastností tohoto kyje je, že může být vyroben z běžně dostupných materiálů.
Cena: 1
Jméno: Trnovníkový kyj
Útok: 3
Zranění: 1d3+3
Trolové v poušti Železných písků vyrábějí tyto kyje z ohněm vytvrzeného velmi tvrdého dřeva kořenů trnovníku.
Cena: 100
Jméno: Tyranův kyj
Útok: 6
Zranění: 3d3+6
Trolí kmenoví náčelníci si musí své postavení vybojovat v souboji. Vítězovi slouží jeho kyj jako symbol jeho funkce. Kyj poraženého se většinou objeví na trhu se zbraněmi.
Cena: 350

Hole (Zpět na obsah)

Jméno: Cestovní hůl
Útok: 0
Zranění: 2d4
Na cestovatele v Jadame číhá mnoho nebezpečí. Dokonce i nejméně bojovně založený poutník by měl vlastnit nějakou zbraň. Tato železem zakončená cestovní hůl je dobrou volbou.
Cena: 40
Jméno: Hůl s koulí
Útok: 2
Zranění: 2d4+2
Tato hůl je zakončena leštěnou tyrkysovou koulí, která dává holi větší útočnou sílu.
Cena: 150
Jméno: Kněžská hůl
Útok: 4
Zranění: 2d4+4
Tato pěkně zdobená hůl je produktem řemeslníků ještěrčího lidu. Je obalena exotickými kůžemi a zakončena bronzovou hlavicí. Tyto hole nosí kněží ještěrčího lidu jako symbol svého postavení.
Cena: 250
Jméno: Hadovitá hůl
Útok: 6
Zranění: 2d4+6
Tyto velmi vzácné hole možná vypadají těžkopádně, ale jsou produktem magie. Při boji se ohýbají se zvířecím instinktem a zasazují údery skrze protivníkovu obranu.
Cena: 400
Jméno: Kostěná hůl
Útok: 8
Zranění: 2d4+8
Tyto hole jsou vyrobeny nekromancery. Jsou vytvarované z páteří ještěrů a zakončené hrotem z dračí šupiny. Je velice neobvyklé, pokud je takováto hůl nalezena bez jakéhokoliv mocného okouzlení.
Cena: 600