Přehled jednotlivých úkolů

 

Následující seznam obsahuje přehled jednotlivých úkolů podle oblastí, kde vám byly zadány. V seznamu jsou uvedeny jen ty, které se vám zapíší do deníku - krom nich ve hře naleznete i jeden další úkol, který se nezapíše. Jedná se o úkol s lektvarem v Bludné pláni. Alianční úkoly a povyšovací úkoly jsou navíc od ostatních odlišeny, aby byly snadno rozeznatelné. Všechny hlavní úkoly po vzniku aliance jsou pak uvedeny v samostatné části. Řešení jednotlivých úkolů je uvedeno jen velmi stručně, pokud vám nápověda nepomůže, podívejte se pro podrobnosti přímo do návodu.

Souostroví Dýky (Zpět na obsah)

Alianční úkol: Najít Daderosse, minotaura ve službách tvé karavany. Naposledy jsi ho viděl, když šel do vesnice promluvit si s náčelníkem klanu.

Řešení: A tam také Daderosse naleznete. Je to velký dům se dvěma portály před vchodem. Pokud Daderosse nenavštívíte do určité doby, vyhledá vás strážce karavany a úkol vám připomene. Dostanete následující úkol.

Alianční úkol: Doručit Daderossův dopis Elgaru Fellmonovi v Domě obchodníků na Havraním pobřeží.

Řešení: Jakmile se dostanete na Havraní pobřeží, navštivte cechovní dům a promluvte s Elgarem. Ostrov však neopustíte dříve, dokud se vám nepodaří dostat se do přístavu. Buďto zprovozníte portály, nebo se vám poštěstí koupit svitek s kouzlem Chůze po vodě.

Přinést Frederickovi Talimerovi portálový krystal Brekishe Onefanga.

Řešení: Brekish Onefang v Síni vůdce klanu (tam, kde jste nalezli i Daderosse) vám předá portálový kámen, který zaneste Fredericovi do jednoho z domků vesnice. Frederic vám poví něco o portálech a bude se k vám chtít přidat. Neni však nutné ho do družiny přibírat. Po rozmluvě s ním budete moci projít portálem na druhé straně ostrova.

Do šesti chatrčí na ostrůvcích kolem ostrova Dýka doručit svitky Uzdravení nemoci a informovat o tom Aislen z ostrova Dýka.

Řešení: Aislen vám k tomu dá 3 svitky, další 3 musíte buďto zakoupit anebo je naleznete v truhlách hned na prvním ostrůvku, kam vás přenese portál z ostrova Dýka. Svitky pak zaneste do všech domků na obou menších ostrůvcích s portály.

Nalézt knihu Proroctví hada pro Pascellu Tisk.

Řešení: Knihu najdete v Opuštěném chrámu v jednom ze skrytých výklenků v první části chrámu.

Vyhledat Rohtnaxova bratra Isthricka Tongua a oznámit to Rohtnaxovi z Krvavé vesnice na ostrově Dýka.

Řešení: Isthrick bydlí na jednom z menších ostrůvků s portály.

K Hissovi ze souostroví Dýky dopravit z Opuštěného chrámu sošku hada.

Řešení: Na konci chrámu je třeba v posledním sále s pastmi otevřít výklenek. Stačí si stoupnout na jednu z pastí dle návodu na Starém svitku, který se nachází ve skrytém výklenku v první části chrámu.

Najít posvěcený lektvar a přinést jej Languildovi ze souostroví Dýky.

Řešení: Lektvar naleznete v Pašerácké zátoce na Havraním pobřeží.

Thistlovi ze souostroví Dýky dodat základní přísady pro výrobu lektvaru ryzí rychlosti.

Řešení: Pokud budete sbírat všechny možné přísady už na souostroví Dýky, mohli byste už mít všechny potřebné.

Havraní pobřeží (Zpět na obsah)

Alianční úkol: Doručit Fellmoonův vyděračský dopis Arionu Hunterovi, veliteli krysodlačích pašeráků, pak o tom podat zprávu Fellmoonovi.

Řešení: Navštivte Pašeráckou zátoku a probojujte se až k obydlí Ariona. Poté si s ním promluvte o dopise. Navíc si od něj můžete vzít dva nepovinné úkoly.

Alianční úkol: Vrátit se k Fellmoonovi na Havraní pobřeží a informovat ho o úspěšném vydírání krysodlačího pašeráka Ariona Huntera.

Řešení: Po splnění předchozího úkolu se dopravte zpět do cechovního domu a oznamte splnění úkolu Elgarovi. Dostanete od něj následující úkol.

Alianční úkol: Zahlásit se Bastianu Loudrinovi, představenému cechu obchodníků v Alvaru.

Řešení: Navštivte Cech obchodníků v Alvaru a promluvte si s Bastianem. Poví vám o proroctví a dostanete od něj úkol najít svědka, viz. alianční úkol v části Alvar.

Strašnému pirátu Stanlyemu do krčmy U ospalého piráta na ostrově Regna doručit falešnou zprávu.

Řešení: Arion Hunter vám předá dopis pro velitele pirátů. Až se později v rámci aliance dostanete na Regnu, nezapomeňte ho donést do zdejší hospody.

Zachránit dceru Ariona Huntera ze Zlobří pevnosti v Alvaru.

Řešení: Navštivte Zlobří pevnost v Alvaru a probojujte se k vězení. Jeden ze zlobrů má u sebe klíč od cely, kterým otevřete mříž a budete si moci s Isabelle promluvit. Hlavně ji nezabíjejte, sice je to krysodlak, ale nebude na vás útočit.

Nalézt Štít zatmění a přinést jej Lathiusovi na Havraní pobřeží.

Řešení: úkol se Štítem zatmění budete moci splnit až ve chvíli, kdy začnete pro Bastiana Loudrina skládat Alianci. Podmínkou je oslovit Cech nekromancerů nebo Cech Světla (anebo oba ;)) a souhlasit s jejich podmínkami (k ničemu se tím ještě nezavazujete). Zcela bezproblémově to půjde jedině za předpokladu, že si do aliance vyberete Cech Světla, protože tímto aktem si Cech nekromancerů znepřátelíte (po respawnu se situace opět uklidní). V Cechu nekromancerů se vám tímto zpřístupní možnost najmout klerika Dysona Leylanda, který vám umožní vstup do hlídané části cechu. V truhle jednoho z pokojů pak najdete jmenovaný štít.

Zlikvidovat všechny strašné vlky na Havraním pobřeží a ohlásit to Maddiganě tamtéž.

Řešení: Celá východní část Havraního pobřeží je plná vlků. Ke splnění úkolu je třeba pozabíjet všechny vlky venku v oblasti i vlky uvnitř Doupěte strašných vlků.

V každé z jedenácti hospod zvítězit ve hře Arcomage a pak se vrátit k Tonce Blueswanové na Havraní pobřeží.

Řešení: Musíte vyhrát zápas v Arcomage v každé hospodě v Jadame. Nezapomeňte, že na Havraním pobřeží a v Alvaru jsou hospody dvě. V ostatních oblastech je vždy jen jedna. Až budete mít splněno, promluvte opět s Tonk a pak si vyzvedněte svou výhru z truhly vedle jejího domu.

Alvar (Zpět na obsah)

Alianční úkol: Přivést do Cechu obchodníků v Alvaru svědka, který na vlastní oči viděl vznik ohnivého jezera.

Řešení: Odcestujte do Železných písků a vyhledejte ve vesnici Overduna Snapfingera. Dostanete od něj úkol donést ostatky jeho bratra Vilebita do rodinné hrobky a teprve poté se k vám přidá. S Overdunem se vraťte do Cechovního domu v Alvaru a shlédněte animaci. Od Bastiana Loudrina dostanete následující úkol (vytvořit alianci) s pěti podúkoly, z nichž budete moci splnit jen 3; alianci s minotaury a dva další.

Alianční úkol: Vytvořit alianci mezi největšími frakcemi Jadame.

Řešení: Je třeba získat tři členy do aliance. Zcela určitě musíte vytvořit alianci s minotaury a pak v závislosti na vaší volbě s nekromancery či kleriky nebo s draky či drakobijci. Jakmile tyto úkoly splníte, dostanete se do části po vytvoření aliance.

Alianční podúkol: Vytvořit alianci s Cechem nekromancerů ze Země stínů.

Řešení: viz alianční úkol v části Země stínů. Bude třeba získat Kotel temnoty z Cechu Světla v Šeptajících lesích, čímž si kleriky znepřátelíte.

Alianční podúkol: Vytvořit alianci s Chrámem Slunce v Šeptajících lesích.

Řešení: viz alianční úkol v části Šeptající lesy. Bude třeba zničit měnič na kostlivce v Cechu nekromancerů v Zemi stínů, čímž si znepřátelíte kleriky.

Alianční podúkol: Vytvořit alianci s drakobijci z Garrotovy rokle.

Řešení: viz alianční úkol v části Garotova rokle. Bude třeba donést dračí vejce ze Zogovy pevnosti v Bludné pláni do Tábora drakobijců, čímž si znepřátelíte draky.

Alianční podúkol: Vytvořit alianci s draky s Garrotovy rokle.

Řešení: viz alianční úkol v části Garotova rokle. Bude třeba donést dračí vejce ze Zogovy pevnosti v Bludné pláni do Dračí jeskyně, čímž si znepřátelíte drakobijce.

Alianční podúkol: Vytvořit alianci s minotaury z Bludných plání.

Řešení: viz alianční úkol v části Bludná pláň. Budete muset zachránit minotaury v doupěti tím, že ho celé odvodníte.

Povyšovací úkol (Temný elf na Patriarchu): Najít Cauri Blackhorne a podat Dantillionovi z Šeptajících lesů zprávu o tom, kde se nachází.

Řešení: Tak tady můžou nastat menší obtíže s plněním. Úkol vám zadá Relburn Jeebes v Alvaru. V Šeptajících lesích navštivte ve vesnici Dantilliona a vyzvedněte si od něj svitky odkamenění, jedině s nimi budete moci odkamenit sochy ve zdejším lese. S nimi pak obejděte sochy v části lesa okolo Druidského kruhu a zkuste se sochami promlouvat. Jednou z nich bude i Cauri. Nezapomeňte s ní zahájit rozhovor na téma povýšení. Povýší elfy v družině, další pak bude povyšovat Relburn.

Zabít všechny zlobry na území Alvarského kaňonu a ve Zlobří pevnosti a zpravit o tom Keldona z Alvaru.

Řešení: Úkol je identický k úkolu se zabitím strašných vlků na Havraním pobřeží. Musíte zabít všechny zlobry v oblasti a ve zlobří pevnosti. Nezapomeňte na dva zlobří tábory ve skalách nad městem a nad pevností.

Asaelu Fromagovi z Alvaru obstarat kolo Frelandeauského sýra.

Řešení: Nejprve je třeba všechny tři vzorky získat, teprve pak bude úkol splněn. Frelandeau je ve Velechrámu Eepa v Garrotově rokli.

Asaelu Fromagovi z Alvaru obstarat špalek Eldenbrieského sýra.

Řešení: Eldenbrie je v Kapli Eepa na Havraním pobřeží.

Asaelu Fromagovi z Alvaru obstarat bochník Dunduckého sýra.

Řešení: Dunduck je v Kostele Eepa v Bludné pláni.

Rihansi z Alvaru si žádá základní přísady pro lektvar ryzího štěstí.

Řešení: Je třeba získat dostatek surovin.

Země stínů (Zpět na obsah)

Alianční úkol: Nalézt Kotel temnoty a přinést jej Sandrovi, Vůdci Cechu nekromancerů. Zmíněný kotel se nachází v Chrámu Slunce.

Řešení: Pokud se rozhodnete do aliance pozvat nekromancery, pak splňte následující úkol. Pokud splníte opačný úkol za kleriky, tento úkol sám zmizí, nemusíte se tedy obávat nechat si ho zadat. Nejprve je třeba do družiny přibrat klerika Dysona Leylanda, který se nachází zde v Cechu nekromancerů. S ním pak odcestujte do Chrámu Světla do Šeptajících lesů a pomocí tlačítka vedle dveří velmistra cechu si otevřete cestu do podzemí. Tam naleznete i Kotel temnoty.

Povyšovací úkol (Necromancer na Licha): Najít ztracenou knihu Khela a navrátit ji Vetrinusovi v Zemi stínů.

Řešení: Kniha se nachází v horním patře Vyzdvižené knihovny na Souostroví Dýky. Ke zdárnému splnění je však třeba donést ještě džbány proměny z Laboratoře šílené nekromancerky v Zemi stínů. Po splnění úkolu Vetrinus povýší nekromancery a o další povyšování se bude starat Lathean povyšující zároveň i upíry (v případě povyšování u Latheana je nutné upozornit na menší bug, který je více vysvětlen v samotném návodu v kapitole Povyšovací úkoly).

Povyšovací úkol (Upír na Nosferatu): Objevit Korbuův sarkofág a Korbuovy pozůstatky a dodat je Latheanovi v Zemi stínů.

Řešení: Korbuův sarkofág je v Korbuově kryptě v Bludné pláni, ostatky jsou ve Spíži kyklopů v Železných píscích.

U Derwishe Chevrona na Havraním pobřeží se poptat po léku pro Blazena Stormlaceho.

Řešení: K tomu aby jste Blazena mohli zachránit, je třeba mu nejprve donést kouzelný krystal. Ten vám dá kněz Derwish Chevron, kterého naleznete v druhé části města na Havraním pobřeží, v domě kousek za mostem.

Pro Tantiliona ze Země stínů nalézt Kost zhouby.

Řešení: Kost zhouby je v truhle Doupěte strašných vlků na Havraním pobřeží.

Pro Haliena ze Země stínů najít lahvičku s hřbitovní hlínou.

Řešení: Lahvička se nachází v podzemí Upíří krypty v Zemi stínů. Do podzemí se dostanete přes sarkofág v jedné části krypty.

Objevit Iseldirovu skříňku s hlavolamem a odevzdat ji Benefice ze Země stínů.

Řešení: Hlavolam je v truhle v podzemí Laboratoře šílené nekromancerky v Zemi stínů.

Pro Kelvina ze Země stínů získat základní přísady pro lektvar ryzí inteligence.

Řešení: Je třeba získat dostatek surovin.

Železné písky (Zpět na obsah)

Alianční úkol: Uložit Vilebitův popel k odpočinku do rodinné hrobky ve vesnici Rust a tuto skutečnost pak sdělit Overdunovi.

Řešení: S ostatky dojděte do Trolí hrobky na jih od vesnice Rust. Uvnitř dojděte k prvním dveřím a dejte se dveřmi vlevo. Musíte obejít hrobku po obvodu, čímž se dostanete dolu. Jakmile budete na úrovni vchodu, vydejte se dveřmi rovně na sever, kde je krypta. Zde klikněte na sarkofág před vámi a stejnou cestou se vraťte. Oznamte splnění úkolu Overdunovi a pokud chcete, můžete ho rovnou přibrat do družiny a dovést do Cechovního domu v Alvaru. Tím splníte první část hlavní dějové linie a zahájíte tvorbu aliance.

Povyšovací úkol (Trol na Válečného trola): Najít prastarý trolí domov a podat o tom zprávu Vologu Sandwindovy v poušti Železných písků.

Řešení: Prastarý trolí domov naleznete severozápadně od vesnice v Šeptajících lesích a neni vůbec ničím zajímavý. Po jeho návštěve se vraťte zpět a oznamte splnění úkolu Vologovi. Troly poté bude povyšovat Hobb Sandwind.

Do šesti nejjižnějších domů ve vesnici Rust dodat lektvar odolnosti proti ohni a podat o tom zprávu Hobertovi tamtéž.

Řešení: Od Hoberta dostanete 3 lahvičky lektvaru, další 3 si budete muset vyrobit nebo koupit. Poté je zaneste do domků na jihu vesnice.

Talionovi z pouště Železných písků opatřit základní přísady pro lektvar ryzí odolnosti.

Řešení: Je třeba získat dostatek surovin.

Garrotova rokle (Zpět na obsah)

Poznámka: Pokud chcete splnit i vedlejší úkoly pro drakobijce a draky, je třeba u dvou z nich počkat s tvorbou aliance. Stejně tak, pokud chcete splnit povyšovací úkoly.

Alianční úkol: Získat v Zogově pevnosti dračí vejce a donést jej Charlesu Quixotovi v Garrotově rokli.

Řešení: Pokud se rozhodnete do aliance pozvat drakobijce, pak splňte následující úkol. Pokud splníte opačný úkol za draky, tento úkol sám zmizí, nemusíte se tedy obávat nechat si ho zadat. Dračí vejce je ukryto v podzemí Zogovy pevnosti v Bludných pláních.

Alianční úkol: Získat dračí vejce a navrátit je Deftclawu Readreaverovi v Garrotově rokli.

Řešení: Pokud se rozhodnete do aliance pozvat draky, pak splňte následující úkol. Pokud splníte opačný úkol za drakobijce, tento úkol sám zmizí, nemusíte se tedy obávat nechat si ho zadat. Dračí vejce je ukryto v podzemí Zogovy pevnosti v Bludných pláních.

Povyšovací úkol (Rytíř na Šampióna): Najít Blazena Stormlanceho a zachránit kopí Ebonest. Vrátit se k Leane Stormlanceové v Garrotově rokli a kopí předat Charlesu Quixotovi.

Řešení: Ke splnění úkolu stačí vysvobodit Blazena Stomlanceho z Laboratoře šílené nekromancerky v Zemi stínů a v jejím podzemí rovnou naléz i kopí Ebonest. S tím pak zajdete za Charlesem, který povýší rytíře. Pokud to však chcete mít zadané, musíte nejprve navštívit Leane Stormlance ve městě, kterou pak informujte o záchraně otce.

Povyšovací úkol (Drak na Velkého wyrma): Zabít všechny drakobijce a Whistlebonův meč přinést Deftclawu Readreaverovi v Garrotově rokli.

Řešení: Je třeba pozabíjet všechny drakobijce v oblasti Garrotovy rokle, nemusíte však zabíjet i ty v hradu. Ve stanovém táboře je i rytíř Jeric Whistlebone, kterému seberte obouruční meč.

Získat legendární Buben vítězství a doručit jej Zelimovi v Garrotově rokli.

Řešení: Buben se nachází v Hrobce nagy v Garrotově rokli.

Najít květinu Dračí zhouby a donést ji Calindrilovi v Garrotově rokli.

Řešení: Květina roste v korytě říčky v horách.

Zabít všechny draky v okolí Garrotovy rokle a oznámit to Avalonovi tamtéž.

Řešení: Je třeba zabít nejen draky v oblasti, ale i draky uvnitř Dračí jeskyně.

Nalézt květinu Dračí zhouby a přinést ji Balionu Tearwingovi do dračích jeskyní v Garrotově rokli.

Řešení: Květina roste v korytě říčky v horách.

Pozabíjet všechny drakobijce v okolí Garrotovy rokle a oznámit to Jerinovy Flame-eye v dračích jeskyních v Garrotově rokli.

Řešení: Je třeba zabít nejen všechny drakobijce v oblasti, ale i drakobijce v hradu. V podstatě je to obdoba povyšovacího úkolu rytířů. Splněním tohoto úkolu zároveň splníte část povyšovacího úkolu draků, bude vám chybět už jen meč pro Readreavera.

Bludná pláň (Zpět na obsah)

Alianční úkol: Zachránit minotaury uvězněné v jejich doupěti na Bludné pláni.

Řešení: Zatáhněte za páku A a sejděte do odvodněné části. Dále se řiďte instrukcemi popsanými ve svitku, který zde naleznete. Po následné animaci si promluvte s vůdcem stáda Masulem.

Povyšovací úkol (Minotaur na Pána minotaurů):V trpasličích dolech se poohlédnout po Baltazarově sekyře. U Daderosse si ověřit její pravost a poté se s ní navrátit k Tessalarovi, vládci minotaurů.

Řešení: Navštivte Opevnění temných trpaslíků v Alvaru a v jeskyni na jihu naleznete v truhle hledanou sekeru. Vcelku jednoduchá cesta. Poté s ní odcestujte na souostroví Dýky a požádejte Daderosse o identifikaci. S ověřovací listinou se pak vraťte zpět k Tessalarovi. Tip: pokud chcete sekeru zpět, navštivte věštce na Havraním pobřeží a zaveďte hovor na ztráty.

Šeptající lesy (Zpět na obsah)

Alianční úkol: Vyhledat a zničit měnič na kostlivce v Cechu nekromancerů v Zemi stínů a podat o tom zprávu Oskaru Tyreovi.

Řešení: Pokud se rozhodnete do aliance pozvat kleriky, pak splňte následující úkol. Pokud splníte opačný úkol za nekromancery, tento úkol sám zmizí, nemusíte se tedy obávat nechat si ho zadat. Nejprve je třeba do družiny přibrat klerika Dysona Leylanda, který se nachází v Cechu nekromancerů v Zemi stínů. S ním pak v Cechu nekromancerů otevřete skryté dveře nad prvním schodištěm a sjeďte výtahem do podzemí. Jakmile vstoupíte do chodby, budou všichni v cechu nepřátelští. V místnosti před kruhovou místností aktivujte páky, poté zavřete dveře a zablokujte je závorou. Nyní můžete vstoupit do kruhové místnosti a sledovat animaci.

Povyšovací úkol (Klerik na Kněze Slunce):V Opuštěném chrámu nalézt knihu Proroctví Slunce a doručit ji Stephenovi.

Řešení: Knihu naleznete v oválné svatyni na jihu Opuštěného chrámu na Souostroví Dýky. Je ukryta v tajném výklenku. Po splnění úkolu Stephen povýší kleriky.

Castigeirovi ze Šeptajících lesů obstarat základní přísady pro lektvar ryzí osobnosti.

Řešení: Je třeba získat dostatek surovin.

Po vytvoření aliance (Zpět na obsah)

Poznámka: Následující úkoly dostanete až po vytvoření aliance.

Protože na Regnu se nedostanete dříve, než splníte všechny alianční úkoly, nemělo by smysl o zdejších úkolech mluvit dříve a zařadil jsem je až sem. Vlastně přímo na Regně získáte je jediný vedlejší úkol, na který mě upozornil Killer (léto 2008). Ostatní úkoly patří do hlavní příběhové linie a budou Vám zadávány už na Havraním pobřeží.

Najít poklad strašného piráta Stanleyho.

Řešení: Tento úkol vám zadá One-Eye ve vesnici v severní časti ostrovní podkovy. Poklad se nachází v šestici truhel v Bludné pláni poblíž Baltazarova doupěte. Po splnění se vám však úkol nezapíše mezi splněné a navíc pokud už jste truhly vybrali před cestou na Regnu, tak se vám úkol nezapíše ani do deníku a při kliknutí na odkaz u One-Eye se rovnou započítá jako splněný.

Potopit regnanskou flotilu a podat o tom zprávu Radě na Havraním pobřeží.

Řešení: Řiďte se radou Elgara Fellmoona a odcestujte na Souostroví Dýky, kde vstupte do nově objevené Předsunuté hlídky pirátů. V podzemí nastupte do ponorky a objevíte se v Malé základně na ostrově Regna. Je třeba projít Pirátskou tvrzí přes Průchod pod Regnou do Opuštěné pirátské tvrze, kde naleznete v jedné z truhel dělovou kouli s poznámkami ke kanónu. Kanón stojí venku v oblasti. Pokud máte kouli tak na něj klikněte a máte splněno. Vraťte se zpátky za Fellmoonem, dostanete následující úkol.

Promluvit si s Xanthorem, dvorním mudrcem rodu Ironfistů, o krystalu na Havraním pobřeží.

Řešení: Xanthor vás obeznámí se situací a dostanete následující 4 podúkoly s kameny označovanými jako Srdce elementů. Pokud však už máte všechny čtyři Srdce elementů u sebe, začne rovnou animace a po jejím skončení vám Xanthor předá klíč ke krystalu na náměstí.

Přinést Xanthorovi Srdce vody z Roviny vody.

Řešení: Navštivte Rovinu vody v Bludné pláni a z podstavce vemte Srdce vody.

Přinést Xanthorovi Srdce vzduchu z Roviny vzduchu.

Řešení: Navštivte Rovinu vzduchu v Šeptajících lesích a ve Vzdušném hradu naleznete Srdce vzduchu.

Přinést Xanthorovi Srdce země z Roviny země.

Řešení: Navštivte Rovinu země na Souostroví Dýky a ve stavbě na severu naleznete Srdce země.

Přinést Xanthorovi Srdce ohně z Roviny ohně.

Řešení: Navštivte Rovinu ohně v Železných píscích a v Ohnivém hradu naleznete Srdce ohně.

Vstoupit do krystalové brány a najít příčinu katastrofy.

Řešení: Poté, co Xanthorovi předáte jednotlivá Srdce elementů, vám vytvoří klíč a s ním otevřete průchod do krystalu na náměstí. Na konci krystalu najdete pult. Stiskněte tlačítko a dívejte se na barevný sled kamenů. Poté pořadí zopakujte a za vámi se mezi sloupky vytvoří teleport. Jakmile mezi ně vstoupíte, budete přeneseni do Roviny mezi rovinami. Zde navštivte Escatonův palác a pomocí jednotlivých tlačítek a pák si otevřete cestu k Escatonovi. Ten vám zadá tři jednoduché otázky, jejichž řešení naleznete na svitku z knihovny Cechovního domu na Havraním pobřeží, ale jde to i bez nich. Poté vám předá klíče a dostanete následující 4 podúkoly z osvobozením elementárních pánů. Až budete s osvobozením hotovi, vraťte se zpět na Havraní pobřeží.

Rovina mezi rovinami

Zachránit Pyrannasta, Pána ohně.

Řešení: Pyrannasta naleznete uvnitř vejce na severozápadě oblasti Roviny mezi rovinami. K otevření cely je třeba stisknout tlačítko na začátku dungeonu.

Zachránit Gralkora Krutého, Pána země.

Řešení: Gralkora Krutého naleznete uvnitř vejce na jihovýchodě oblasti Roviny mezi rovinami. Je třeba vyskákat po stupíncích nahoru.

Zachránit Acwalandera, Pána vody.

Řešení: Acwalandera naleznete uvnitř vejce na jihozápadě oblasti Roviny mezi rovinami.

Zachránit Shalwenda, Pána vzduchu.

Řešení: Shalwenda naleznete uvnitř vejce na severovýchodě oblasti Roviny mezi rovinami.