Rozmístění studní s bonusy, sudy a kotle

 

Následující přehled ukazuje rozmístění jednotlivých studní s bonusy podle příslušné oblasti, kde se studna nachází. Studny s trvalým bonusem přidávají do vlastnosti vždy 2 body za každé napití až do určeného maxima (viz jednotlivé studny). Studny s dočasnými bonusy vám příslušný bonus poskytnou jen po dobu, než přespíte - jakmile zvolíte ozdravný spánek nebo přespíte v hospodě, bonusy pominou. Krom těchto studní existují i studny, které vám umí průběžně doplňovat manu nebo zdraví. Nakonec přehledu jsem umístil i seznam tekutin v sudech a kotlích včetně jejich efektu (trvalý efekt).

Souostroví Dýky

Studna v Krvavé vesnici na souostroví Dýky ti dá dočasně zvýší inteligenci o 15 bodů.

Studna v Krvavé vesnici na souostroví Dýky ti trvale zvýší štěstí až do hodnoty 16.

Studna v Krvavé vesnici na souostroví Dýky ti dá 1000 zlatých, pokud je tvé štěstí větší než 14 a tvé celkové množství zlata včetně vkladu v bance je menší než 100 zlatých.

Fontána v Krvavé vesnici na souostroví Dýky ti obnoví zdraví (25 bodů při každém napití).

Havraní pobřeží

Studna ve městě na Havraním pobřeží ti dočasně zvýší sílu o 25 bodů.

Fontána ve městě na Havraním pobřeží ti dá 200 zlatých, pokud tvé celkové množství zlata včetně vkladu v bance je menší než 100 zlatých.

Studna v severozápadní části města je pouze otrávená.

Alvar

Studna ve městě Alvaru ti dočasně přidá 25 bodů do osobnosti.

Studna ve městě Alvaru ti trvale zvýší sílu až do hodnoty 16.

Fontána ve městě Alvaru ti obnoví manu.

Železné písky

Studna ve vesnici Rust ti trvale zvýší odolnost až do hodnoty 16.

Fontána ve vesnici Rust v poušti Železných písků ti dá 200 zlatých, pokud tvé celkové množství zlata včetně vkladu v bance je menší než 100 zlatých.

Garrotova rokle

Studna v táboře drakobijců v Garrotově rokli ti dá 200 zlatých, pokud tvé celkové množství zlata včetně vkladu v bance je menší než 100 zlatých.

Studna v táboře drakobijců v Garrotově rokli ti trvale zvýší odolnost proti ohni až do hodnoty 10.

Studna v táboře drakobijců v Garrotově rokli ti trvale zvýší přesnost až do hodnoty 16.

Země stínů

Studna ve městě Soumraku v Zemi stínů ti trvale zvýší inteligenci až do hodnoty 16.

Studna ve městě Soumraku v Zemi stínů ti dá 200 zlatých, pokud tvé celkové množství zlata včetně vkladu v bance je menší než 100 zlatých.

Fontána ve městě Soumraku v Zemi stínů ti obnoví manu.

Šeptající lesy

Studna poblíž chrámu Slunce v Šeptajících lesích ti trvale zvýší osobnost až do hodnoty 16.

Voda ve studni poblíž chrámu Slunce v Šeptajících lesích je pouze otrávená.

Bludné pláně

Studna na Bludných pláních ti dá 200 zlatých, pokud tvé celkové množství zlata včetně vkladu v bance je menší než 100 zlatých.

Studna na Bludných pláních ti trvale zvýší odolnost až do hodnoty 16.

Fontána v Baltazarově doupěti ti obnoví zdraví.

Regna

Studna na ostrově Regna ti trvale zvýší rychlost až na hodnotu 16.

Rovina země, vzduchu, vody, ohně

Studna na Rovině země ti trvale zvýší odolnost proti zemi až na hodnotu 10.

Studna na Rovině vzduchu ti trvale zvýší odolnost proti vzduchu až na hodnotu 10.

Studna na Rovině vody ti trvale zvýší odolnost proti vodě až na hodnotu 10.

Studna na Rovině ohně dočasně zvýši tvoji odolnost proti ohni o 25 bodů.

Sudy a kotle

Červená znamená sílu.

Oranžová značí inteligenci.

Modrá zaručuje osobnost.

Zelená skýtá odolnost.

Žlutá zlepšuje přesnost.

Fialová zvyšuje rychlost.

Bílá dává štěstí.

Vřelá slibuje odolnost proti ohni.

Ledová představuje odolnost proti vodě.

Jiskrná zvýší odolnost proti vzduchu.

Špinavá zaručí odolnost proti zemi.