Skryté poklady

 

Ani osmému dílu ságy se nevyhnula přítomnost bonusů v podobě skrytých pokladů. Oproti šestému dílu se však jejich výskyt omezil jen na venkovní oblasti. Protože s osmým dílem se v mapě objevila novinka v podobě ukazatele aktuální pozice v podobě souřadnic x/y, tak se hledání pokladů stává poměrně jednoduchým. Následující seznam je zpracován podle diskuse uvedené na stránkách http://www.celestialheavens.com/forums/viewtopic.php?t=7744&highlight=mm6 a o jeho zpracování a pečlivé ověření se opět postaral KILLER.

Aby to však nebylo zas tak snadné, tak k řadě pokladů se dostanete jedině tehdy, pokud vaše aktivní postava dosáhla předepsané úrovně opravování nebo hodnoty štěstí, případně pokud má v inventáři požadovaný předmět (viz sloupeček Požadované parametry postavy v následujících tabulkách). V případě štěstí se jedná o skutečnou hodnotu štěstí postavy - nepočítají se žádné bonusy. V případě nutnosti opravování se získaný předmět neobjeví v inventáři, ale na zemi. Podezřelá místa, kde se poklady nacházejí je možno někdy rozeznat podle zvláštního nebo chybějícího popisu. Truhly s artefakty obyvkle tyto předměty opravdu obsahují, ale pokud by se tak nestalo, tak je možné zkusit to znovunačtením uložené pozice. Čím lepší předmět truhla obsahuje, tím je obvykle kolem více potvor nebo jsou potvory tužší.

Souostroví Dýky

Značka Souřadnice X/Y Objekt Funkce Požadované parametry postavy
1 3745 / 18830 Bóje +2 Dovednostní body Štěstí 13
2 10600 / -3150 Bóje +5 Dovednostních bodů Štěstí 20
3 3950 / 8090 Palma Základní ingredience pro lektvar nebo Prázdná láhev Opravování - Level 3
4 -18805 / 5835 Květina Prsten Opravování - Level 5

Havraní pobřeží

Bod 4 - strom je kousek od Cechu osobnosti.

Značka Souřadnice X/Y Objekt Funkce Požadované parametry postavy
1 -5000 / -15270 Bóje +5 Dovednostních bodů Štěstí 20
2 -5035 / 14300 Strom Truhla s artefaktem nebo relikvií -
3 1325 / 5300 Strom Základní ingredience pro lektvar nebo Prázdná láhev Opravování - Level 3
4 18250 / -10090 Strom Lektvar v invetáři se vymění za Prázdnou láhev Lektvar v inventáři

Alvar

Poznámka k Pevnosti zlobřích nájezdníků: na první pohled to neni dobře zřetelné, ale samotná pevnost obsahuje obvodovou zeď, takže mezi zdí a samotnou pevností je úzká mezera, do které je možné se dostat např. pomocí kouzla Létání. Nesmíte se však dotknout podlahy, jinak budete okamžitě teleportováni ven před vchod do pevnosti. Ideální je proto použít i kouzlo Levitace. Zadní stěna pevnosti (blíž ke stráni) uvnitř této mezery pak obsahuje skrytou truhlu s ohnivou pastí, jak je uvedeno níže v tabulce.

V případě bodu 2 se jedná o jeden z kamenů kousek od Cechu živlů.

Značka Souřadnice X/Y Objekt Funkce Požadované parametry postavy
1 -20565 / 2835 Zadní stěna vnitřní zdi Pevnosti zlobřích nájezdníků Truhla s artefaktem nebo relikvií -
2 -4570 / 10635 Balvan Truhla s běžnou výbavou -
3 14680 / -190 Borovice Prsten Opravování - Level 5
4 -15160 / 19830 Borovice Bílý lektvar (neomezený počet) Opravování - Level 7

Země stínů

Značka Souřadnice X/Y Objekt Funkce Požadované parametry postavy
1 5475 / -12175 Runový sloup Základní ingredience pro lektvar nebo Prázdná láhev Opravování - Level 3
2 -3135 / -4025 Runový sloup Prsten Opravování - Level 5
3 -12265 / 7730 Runový sloup Bílý lektvar Opravování - Level 7
4 8700 / -9210 Zadní stěna alchymistického obchodu Svitek s kouzlem Lloydův maják -

Železné písky

Hledání kamenů trochu komplikuje fakt, že je jich v oblasti poněkud větší množství a poblíž se nachází poměrně velké houfy kyklopů.

Značka Souřadnice X/Y Objekt Funkce Požadované parametry postavy
1 -7560 / -4145 Kaktus Základní ingredience pro lektvar nebo Prázdná láhev Opravování - Level 3
2 1735 / -3845 Balvan Prsten Opravování - Level 5
3 14145 / -1185 Balvan Truhla s artefaktem nebo relikvií -

Garrotova rokle

Jediný skrytý poklad obsahuje květina kousek za domem na stráni.

Značka Souřadnice X/Y Objekt Funkce Požadované parametry postavy
1 12560 / -7815 Květina Truhla s běžnou výbavou -

Bludná pláň

V případě bodu 2 platí to samé, co jsem psal u Železných písků, tentokráte však narazíte na skupinky ještěrů.

Značka Souřadnice X/Y Objekt Funkce Požadované parametry postavy
1 -16555 / 11550 Otevřená bedna Truhla s artefaktem nebo relikvií -
2 2118 / 3405 Balvan Truhla s běžnou výbavou -

Šeptající lesy

Značka Souřadnice X/Y Objekt Funkce Požadované parametry postavy
1 3470 / 6200 Strom Vymění drahokam v invetáři za jiný předmět (viz následující seznam) Drahokam v inventáři

Regna

Značka Souřadnice X/Y Objekt Funkce Požadované parametry postavy
1 -1310 / 220 Strom Svitek s mistrovkým kouzlem -
2 4705 / -1225 Strom Lektvar v inventáři se vymění za Prázdnou láhev Lektvar v inventáři

Nenalezené poklady

Krom výše uvedených pokladů se podle uvedené diskuze má ve hře nacházet ještě jeden skrytý poklad, který se však nepodařilo ověřit. V Opuštěném chrámu na Souostroví Dýky se má na souřadnicích 13542/1331 nacházet diamant. (Edit podzim 2009: protože na daných souřadnicích se opravdu nic nenachází, je jednou z možností, že uvedené souřadnice byly chybně zaznamenány a ve skutečnosti se jedná o diamant ve svatyni na jihovýchodě (tam kde se skrývá Proroctví slunce), souřadnice přibližně 12121/-4297. Diamant je zde položen na malém oltáři, takže ani neni nijak skryt).