Respawn map

 

Následující tabulka ukazaje tzv. respawn map. Protože tento pojem nemusí být každému zřejmý, uvedu ve stručnosti oč se jedná. Každá mapa, která se ve hře vyskytuje, má nastavený určitý počáteční stav (monstra, obnovitelné zdroje, existenci určitých postav a jejich chování apod.). Jak se hrou pohybujete, dochází ke změnám v tomto stavu. Typickým příkladem je zabíjení nestvůr. Každá mapa má tedy krom počátečních podmínek nastavený i čas, za který se návrátí do původního stavu (ten nemusí být striktně totožný s počátečními podmínkami). V praxi to poznáte nejzřetelněji tak, že se na již vyčištěných místech opět objeví původní nestvůry. Čas do respawnu je počítán čistě jen jako čas uběhlý ve hře. Během respawnu se i takříkajíc vymaže pamět NPC, což má velký praktický význam. Pokud někoho napadnete, tak si to daná NPC nebude po této době již pamatovat.

Oblasti a roviny

Oblast Respawn (dní)
Alvar 672
Bludná pláň 336
Garrotova rokle 336
Havraní pobřeží 672
Poušť Železných písků 336
Regna 672
Rovina mezi rovinami 168
Rovina ohně 336
Rovina vody 336
Rovina vzduchu 336
Rovina země 336
Souostroví Dýky 672
Šeptající lesy 336
Země stínů 336

Dungeony

Dungeon Respawn (dní)
Aréna 0
Baltazarovo doupě 672
Cech Nekromancerů 168
Doupě strašných vlků 168
Dračí jeskyně 168
Druidský kruh 336
Dům obchodníků z Alvaru 672
Escatonův krystal 672
Escatonův palác 336
Hrobka lorda Brinna 336
Hrobka nagy 336
Chrám Slunce 336
Jeskyně Ilsingora 672
Jeskyně starého Loeba 672
Kaple Eepa 672
Korbuova krypta 672
Kostel Eepa 672
Laboratoř šílené nekromancerky 336
Lávový tunel 672
Malá základna 336
NWC 0
Ohnivý hrad 336
Opevnění temných trpaslíků 336
Opuštěná pirátská tvrz 336
Opuštěný chrám 672
Pašerácká zátoka 168
Pevnost barbarů 672
Prastarý trolí domov 336
Průchod pod Regnou 336
Předsunutá hlídka pirátů 672
Spíž kyklopů 168
Tábor drakobijců 168
Trolí hrobka 672
Tvrz pirátů 336
Upíří krypta 336
Válečný tábor 336
Velechrám Eepa 336
Vězení Pána ohně 336
Vězení Pána vody 336
Vězení Pána vzduchu 336
Vězení Pána země 336
Vosí hnízdo 168
Vyzdvižená knihovna 336
Vzdušný hrad 336
Yaardrakova jeskyně 672
Zlobří pevnost 672

Musím ještě zmínit jednu podstatnou věc. Ve světě Might and Magic trvá herní měsíc 28 dní, tedy rok má celkem jen 336 dní.