Hádanka z obelisků

 

Podobně jako tomu bylo v předchozích dílech, je i v osmém díle přítomna obelisková hádanka. Na obelisk již nyní nemusíte klikat jen u podstavce, stačí kliknout kdekoliv na jeho povrchu. Výsledný text se poté čte po řádcích a jeho znění je: "Král jednorožců má ve své moci klíč císaře Thorna. Hledej u lesní studny, dokud svítí slunce v den letního slunovratu."

Číslo obelisku lokace Zpráva
1 Garrotova rokle k r á l j e d n o r o ž c
2 Regna ů m á v e s v é m o
3 Železné písky c i k l í č c í s a ř
4 Bludná pláň e t h o r n a h l e
5 Alvar d e j u l e s n í s t
6 Šeptající lesy u d n y d o k u d s
7 Havraní pobřeží v í t í s l u n c
8 Země stínů e v d e n l e t n í
9 Souostroví Dýky h o s l u n o v r a t u

Úkol je časově náročný, protože je vázán na jeden jediný den v roce a pokud ho prošvihnete, budete muset čekat další rok. Problém je i to, že všechny obelisky jen tak rychle neoběhnete. Nejvíce budete postrádat ten z Regny, kam se budete moci podívat až v rámci pokročilého děje hlavní příběhové linie. Aby toho nebylo málo, letním slunovratem se zde nemyslí 21.6., ale až 24.6 a nejlépe kolem poledne. V tu dobu se vám u lesní studny v Šeptajících lesích zjeví Král jednorožců. Poté, co ho zabijete, obdržíte klíč od Hrobky času na Havraním pobřeží, kde na vás čeká pár artefaktů a nejlepší rudy. Pro úplnost ještě připomenu, že obelisky musíte mít oběhnuté opravdu všechny, bez nich se nic nestane.