Cestování po Jadame

 

V zemích Jadame existují standardně 3 typy přepravy. Můžete se vydat pěšky, lodí nebo využít služeb koňského povozu (stájí v Cechu dopravce). Lodní přístavy naleznete jen na územích při pobřeží, tedy na Souostroví dýky, Havraním pobřeží, Zemi stínů, Bludných pláních a samozřejmě na Regně. Stáje k pozemní přepravě naleznete na Havraním pobřeží, Alvaru, Zemi stínů, Garrotově rokli a Železných píscích. Do oblasti Šeptajících lesů se dostanete jedině pešky. Alternativou k uvedeným způsobům přepravy je možnost využít teleportačních kouzel. Pomocí Lloydova majáku se můžete přepravit prakticky kamkoliv, kde si umístíte značku. Naproti tomu Městská brána vám umožní přepravu jen do oblastí s fontánou městké brány, ze které se musíte nejprve napít, jsou to Souostroví dýky, Havraní pobřeží, Alvar, Země stínů, Baltazarovo doupě v Bludných pláních a Regna.

Následující schematická mapka ukazuje rozložení oblastí v Jadame a naznačuje možnosti pěšího cestování po zemi. Modře orámované oblasti patří ostrovním oblastem, kam se samozřejmě pešmo dostat nelze. Cestování uvnitř Jadame je zřejmé, vyjímka je však u okrajových oblastí. Pokud opustíte oblast při krajích, dostanete se do sousedící oblasti, která je nejblíže (např. pokud odejdete ze Šeptajících lesů na severu, dostanete se do Alvaru, pokud na západě, dostanete se do Garrotovy rokle). Vyjímkou je severní část Alvaru, která sousedí se Železnými písky a jižní část Bludných plání, která nikam nevede.

Šeptající lesy Alvar Železné písky Garrotova rokle Havraní pobřeží Země stínů Bludná pláň Regna Souostroví dýky

 

Následující tři tabulky si kliknutím sem můžete pro lepší přehlednost zobrazit i v samostatném okně.

Stáje (čísla v závorkách udávají délku přepravy ve dnech)

Lokace Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Havraní pobřeží Alvar (2) - - Země stínů (2) - Alvar (2) Garrotova rokle (2), Aréna (5)
Alvar Havraní pobřeží (2) Země stínů (3) - Garrotova rokle (3) Havraní pobřeží (2) - Garrotova rokle (3)
Garrotova rokle Havraní pobřeží (2) Země stínů (3) Alvar (3) - Havraní pobřeží (2) - Aréna (5)
Země stínů Havraní pobřeží (2) Železné písky (2) Havraní pobřeží (2) - - Železné písky (2) Garrotova rokle (3)
Železné písky Alvar (2) - Země stínů (2) Havraní pobřeží (3) - Havraní pobřeží (3) Země stínů (2)

 

Lodní doprava (čísla v závorkách udávají délku přepravy ve dnech)

Lokace Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Souostroví dýky (loď Větrník) Havraní pobřeží (4) Havraní pobřeží (4) Havraní pobřeží (4) Havraní pobřeží (4) Havraní pobřeží (4) Havraní pobřeží (4) Havraní pobřeží (4)
Havraní pobřeží (loď Neochvějná) - Souostroví dýky (5) - Souostroví dýky (5) - - -
Havraní pobřeží (loď Vítr) Bludná pláň (4) - Země stínů (6) - Bludná pláň (4) - -
Země stínů (loď Kouř) Bludná pláň (4) Havraní pobřeží (4) - Havraní pobřeží (4) Bludná pláň (4) Havraní pobřeží (4) -
Bludná pláň (loď Mlha) - Havraní pobřeží (4) Země stínů (6) Havraní pobřeží (4) - Havraní pobřeží (4) -
Regna (loď Větrný vír) Havraní pobřeží (4) Havraní pobřeží (4), Souostroví dýky (5) Havraní pobřeží (4) Havraní pobřeží (4), Souostroví dýky (5) Havraní pobřeží (4) Havraní pobřeží (4) Havraní pobřeží (4)

 

Pěší přeprava (doba cestování z jedné oblasti do sousední oblasti)

Lokace Havraní pobřeží Alvar Země stínů Železné písky Garrotova rokle Bludné pláně Šeptájící lesy
Havraní pobřeží - 5 dní 5 dní - 5 dní - -
Alvar 5 dní - - 5 dní - - 5 dní
Země stínů 5 dní - - 5 dní - - -
Železné písky - 5 dní 5 dní - - - -
Garrotova rokle 5 dní - - - - 5 dní 5 dní
Bludné pláně - - - - 5 dní - -
Šeptájící lesy - 5 dní - - 5 dní - -