Přehled jednotlivých úkolů

Následující seznam obsahuje přehled jednotlivých úkolů, které ve hře můžete získat. Vzhledem ke komplikovanosti děje nebylo možné všechny rozdělit jen podle oblastí, protože by tím vznikl menší zmatek. Jsou tedy rozděleny na tři samostatné celky - úkoly před volbou strany, úkoly po volbě strany a ostatní úkoly. První část představuje typický seznam úkolů podle oblastí a druhá část zahrnuje výběr cesty světla a cesty temnoty. Na konci seznamu pak naleznete i úkoly související s válkou lidí a elfů a úkoly související s existencí pana Malwicka na Smaragdovém ostrově. Příběhové a povyšovací úkoly jsou příslušně označeny. Řešení jednotlivých úkolů je uvedeno jen velmi stručně, pokud vám nápověda nepomůže, nebo se chcete o podrobnostech děje dozvědět více, podívejte se přímo do návodu.

Úkoly před volbou cesty (Zpět na obsah)

Putování vaší družiny začíná na Smaragdovém ostrově a po splnění hlavního úkolu se přesunete na pevninu do oblasti Harmondale. V této části jsou příběhové úkoly v podstatě jen tři, vyčištění a oprava hradu Harmondale a s tím související záchrana trpaslíků. Jakmile trpaslíky zachráníte, poběží vám 4 měsíční lhůta, než umře soudce Grey a budete si muset zvolit soudce nového, tedy vybrat si cestu. Zároveň se objeví možnost splnit úkoly související s válkou lidí a elfů. V této první fázi před volbou strany budete moci splnit většinu vedlejších úkolů a budete moci dosáhnout prvního povýšení vašich postav. Další povýšení souvisí s volbou cesty temnoty nebo světla. Ještě na Smaragdovém ostrově máte možnost přijmout nabídku pana Malwicka, ale tomu je věnována samostatná kapitola na konci v úkolech.

Smaragdový ostrov (Zpět na obsah)

Ihned po začátku hry se vám v záznamech objeví následujících 6 úkolů sběratelské soutěže, jejichž splnění vám zaručí odchod z ostrova a dostanete k tomu i jeden nepovinný úkol.

Hlavní úkol: Soudci na Smaragdovém ostrově donést červený lektvar.

Řešení: Neni nic snažšího, než si lektvar namíchat sami. Stačí vzít červenou ingredienci, např. bobule kominičníku a pravým tlačítkem je přidat na prázdnou láhev.

Hlavní úkol: Soudci na Smaragdovém ostrově donést mušli.

Řešení: Mušli naleznete buďto v truhle ve skladišti na západě ostrova, nebo vám ji za 100 zl prodá Sally, která se pohybuje poblíž Dračí sluje.

Hlavní úkol: Soudci na Smaragdovém ostrově donést dlouhý luk.

Řešení: Dlouhý luk leží v Dračí sluji.

Hlavní úkol: Soudci na Smaragdovém ostrově donést dlaždici.

Řešení: Dlaždice leží ve skryté místnosti Chrámu Měsíce.

Hlavní úkol: Soudci na Smaragdovém ostrově donést hudební nástroj.

Řešení: Od pěvkyně Ailyssi kupte harfu - chodí okolo hospody.

Hlavní úkol: Soudci na Smaragdovém ostrově donést parádní klobouk.

Řešení: Klobouk naleznete v jedné ze skříněk ve svatyni Chrámu Měsíce, ale máte ještě další možnost. Nad osadou je na stráni poblíž mostu trojice rytířů, jeden z nich, Brent Filiant, vám za červený lektvar dá klobouk.

Nalézt ztracené účastníky soutěže na Smaragdovém ostrově a podat o tom vévodovi Markhamovi důkaz.

Řešení: Musíte donést štít soutěžícího z Dračí sluje.

Harmondale (Zpět na obsah)

Hlavní úkol: Vyčistit hrad Harmondale od nezvaných vetřelců a oznámit to Butlerovi v harmondalské hospodě Na účet podniku.

Řešení: Tento úkol dostanete ihned, jakmile se prvně pokusíte vstoupit do hradu - začne rozhovor s Butlerem. Řešení je jednoduché, vstupte dovnitř a pozabíjejte vše živé.

Hlavní úkol: Poradit se s trpaslíky z Kamenného města v Mohylovém údolí, jak opravit hrad Harmondale.

Řešení: Tohle už tak snadné nebude. Musíte se nejprve pěšky přepravit do Mohylového údolí a po mostech dojít do středu mapy, kde je vstup do Kamenného města. Ve východní části je trůnní místnost krále Hothfarra IX, od něhož dostanete úkol zachránit trpaslíky (viz. úkoly pro Mohylové údolí). Za odměnu vám slíbí opravu hradu Harmondale.

Povyšovací úkol (Mnich na Zasvěcence): Vyhledat ztracené meditační místo v trpasličích mohylách.

Řešení: Opět je třeba se nejprve vypravit do Mohylového údolí. Zde naleznete na povrchu celkem tři vstupy do mohyl, jsou to mohyla VII, mohyla IX a mohyla X. Každá z mohyl obsahuje dva teleporty a mezi nimi řídící panel, který určuje, kam bude příslušný teleport směřovat. Jen tyto tři jsou trochu odlišné. Zdejší ovládací panely jsou totiž zamčené. Musíte proto nejprve příslušnou mohylu prohledat a nalézt klíč. Poté budete moci panel odemknout a pokračovat dále podle nastavení teleportů. Tyto první tři moyhyly jsou zároveň vzájemně propojené, takže nemusíte chodit po údolí. Vašim cílem je Zokarrova hrobka, do které se nejrychleji dostanete cestou přes mohyly X -> III -> IV a tady nastavíte teleport na symbol Slunečního kříže. Uvnitř hrobky dojděte dolu a klikněte na studnu, Bartholomew se s vámi telepaticky spojí a družinu povýší.

Pro Davrika Paladia v hospodě v Harmondale získat ztracený Davrikův pečetní prsten, povalující se v Jeskyni banditů na severovýchodě Erathie.

Řešení: Odcestujte tedy do Erathie a na severovýchodě naleznete za kopcem menší roklinku. V ní je vchod do jeskyní. Přestože na povrchu je střet s bandity nepříjemný, uvnitř jeskyně jsou slabší nepřátelé, takže to neni zas tak těžké.

Objasnit osud Darronova bratra v jeskyních Bílého útesu a povědět o tom Darronu Temperovi z Harmondale.

Řešení: Na jihu oblasti Harmondale je most, který vede přes jezero. Na jeho konci je v kopci nalevo vstup do jeskyní. Podél západní části jeskyně se dostanete až nakonec do úzké chodby, kde seberte svitek a balíček karet. S tím se vraťte za Darronem.

V Mohylovém údolí nalézt Lucernu dobra a donést ji Tarinu Withernovi z Harmondale.

Řešení: Úkol je vhodné splnit zároveň s úkolem pro povýšení mnicha. Lucerna se nachází v Mohyle II. Nejkratší spojení je: mohyly IX -> V -> II.

Mohylové údolí (Zpět na obsah)

Následující dva úkoly získáte v Kamenném městě.

Hlavní úkol: Z Dolů rudého trpaslíka zachránit všechny trpaslíky a přivést je ke králi v Kamenném městě v Mohylovém údolí.

Řešení: Tento úkol dostanete poté, co navštívíte krále Hothfarra IX a je pokračováním úkolu s obnovou hradu Harmondale. Od krále dostanete lektvar se kterým navštivte Doly rudého trpaslíka v Brakadské poušti (jsou na severovýchodě). V prvním patře obejděte všechny sochy a promluvte si s nimi. Přítomného slizu si nevšímejte, je zranitelný jen magií, takže je lepší kolem něj jen probíhat. Soch je celkem 7 a po každé rozmluvě se k vám zachráněný trpaslík přidá. Poté se vraťte ke králi. Do druhého patra dolů vstupovat nemusíte.

Zlikvidovat všechny troglodyty pod Kamenným městem a zpravit o tom Sparka Burnkindla z Kamenného města.

Řešení: Vedle chrámu v Kamenném městě je výtah do štol pod městem. Sjeďtě dolu a poté druhým výtahem dále. Ve štolách pozabíjejte všechny troglodyty, tím máte úkol splněn.

Erathie (Zpět na obsah)

Povyšovací úkol (Rytíř na Šlechtice): Zničit všechny nemrtvé ve Strašidelném domě v mohylovém údolí a oznámit to Fredericku Orgovi z Erathie.

Řešení: Strašidelný dům naleznete na severozápadě Mohylového údolí. V prvním patře najdete v knihovničce vlevo vysunutou knihu, která otevírá dveře z knihovny dolu do uzavřené části přízemí (alternativně je možné se sem dostat pomocí tlačítek na postelích v ložnicích). Jakmile zabijete všechny zdejší nestvůry, máte splněno. Jen bych chtěl upozornit na to, že často mě zdejší nemrtví zraňovali i přes schody, takže to chce větší opatrnost.

Povyšovací úkol (Paladin na Křižáka): Zabít Wromthraxe Nemilosrdného přímo v jeho jeskyni v Tatalii a posléze si promluvit s panem Charlesem Quixotem.

Řešení: Jakmile vám Charles tento úkol zadá, tak se rovnou připojí k vaší družině. Zabít Wromthraxe neni nic jednoduchého, takže se na to dobře připravte, popř. počkejte až si budete moci vylepšit své bojové dovednosti. Jakmile jste připraveni, vydejte se do Tatalie a do osady v horách. Cestou dále za osadou dorazíte k jeskyni. Uvnitř vás čeká modrý drak. Pokud máte u sebe hůlku paralýzy, budete to mít snažší. Po zabití draka se vám automaticky otevře rozhovor s Charlesem a družina bude povýšena.

Povyšovací úkol (Zloděj na Lupiče): Vloudit se do sídla Lorda Markhama v Tatalii, ukrást tam vázu a předat ji Billu Laskerovi v Erathijských stokách.

Řešení: Než vám Bill Lasker tento úkol zadá, budete se k němu muset vůbec dostat. Žije v Erathijské stoce, která pro vás neni zrovna přátelským místem. Nejlepší je do stoky vstoupit vchodem na západ od přístavu a na konci první chodby zahněte doleva a jděte rovně k černé stěně. Ta vás teleportuje na "balkón" místnosti s kamennými bloky. Pokud některá z vašich postav ovládá kouzlo skok, budete to mít jednoduché a přeskákejte nakonec do protější chodby. Zde žije samotný Bill. Pokud kouzlo nemáte, budete muset do místnosti zpět a vyjít do postranních dlouhých chodeb. Na balkónku každé z nich je páka, která vysune most. Na konci každé z chodeb jsou pak další místnůsky s dalšími třemi pákami. Po stisku všech šesti pák se kamenné bloky přeskupí a vytvoří se z nich most do chodby k Billovi. Ten vás pošle splnit uvedený úkol. Dopravte se proto do Tatalie a kousek od stájí je zámeček vévody Markhama. Budete muset otevřít dveře do místnosti vpravo a nad krbem sebrat vázu. Nevím, jak to bude s postavou zloděje a dovedností kradení, ale je dobré na sebe zakouzlit neviditelnost, protože budete zcela určitě napadeni a místnost vévody se uzamkne. Tento úkol si proto nechte až poté, co nejprve splníte následující vedlejší úkol.

Védodovi Markhamovi v jeho zámečku v Tatalii doručit zapečetěný dopis sběratele Norberta Thrushe.

Řešení: Dopis jednoduše dopravte k vévodovi do jeho zámečku v Tatalii. Každopádně je dobré úkol splnit dříve, než se vydáte plnit úkol pro povýšení zloděje.

Obehrát v Arcomage karbaníky ve všech třinácti hospodách a pochlubit se s tím Gině Barnes z Erathie.

Řešení: Než budete vůbec moci začít v hospodách hrát, budete potřebovat balíček karet. Pokud už jste splnili úkol pro Darrona Tempera z Harmondale, pak už ho nejspíše máte, v opačném případě se podívejte na řešení uvedeného úkolu. S balíčkem pak budete moci začít hrát. Oproti obdobnému úkolu z osmého dílu je tento jednodušší, protože se do všech potřebných hospod dostanete vcelku rychle. Krom Eofolu a finálních Mělčin se nachází hospoda v každé oblasti a hospoda je pak i v Oblačném městě, Jámě a Kamenném městě. Po splnění výher se vraťte ke Gině pro výhru (bude v truhle před domem).

Tulareanský les (Zpět na obsah)

Povyšovací úkol (Druid na Vznešeného druida): Navštívit tři kamenné kruhy podobající se Stonehenge v Tatalii, na ostrovech Evenmorn a v Avlee. Poté o tom podat zprávu Anthonymu Greenovi z Tulareanského lesa.

Řešení: Nepříjemností tohoto úkolu je, že oltáře se nacházejí na méně přístupných a bezpečných místech a jsou v oblastech nedostupných pomocí Městské brány. Umístění všech tří kamenných kruhů jsem zakreslil i do map, takže se podívejte tam. V kruhu je třeba kliknout na nádržku uprostřed. Poté se vraťte k Anthonymu a on povýší členy družiny.

Povyšovací úkol (Hraničář na Lovce): Odhalit tajemství vstupu do Vílí mohyly v Avlee a promluvit si s králem víl.

Řešení: Mohyla se nachází západně od města. Uvnitř narazíte na jakousi kopuli, kterou je třeba několikrát oběhnout dokola (nejlépe proti směru hodinových ručiček). Při každé otočce budete teleportováni až se vám ve finále objeví vchod dovnitř mohyly. Přímo v něm vás zastaví král víl, tak si s ním popovídejte a on povýší hraničáře. Se setkáním s králem víl souvisí i následující úkol s dopisem.

Králi víl v Síni pod horou doručit zapečetěný dopis.

Řešení: Postupujte podobně jako v předchozím úkolu a předejte králi dopis. Dostanete od něj na oplátku píšťaly a s nimi se vraťte k Johannu Kerridovi.

Obstarat tři sošky a rozmístit je do kapliček v Brakadské poušti, Tatalii a Avlee a vyrozumět o tom Thoma Lumbra z Tulareanského lesa.

Řešení: Umístění kapliček jsem zakreslil do map oblastí, horší to bude s hledáním sošek. V Chrámu Měsíce a Slunce na Evenmorských oblastech naleznete sošku rytíře a orla. V Labyrintu v Nighonu pak najdete sošku anděla. Soška rytíře patří do kapličky v Avlee, soška orla patří do kapličky v Tatalii a soška anděla patří do kapličky v Brakadské poušti.

Avlee (Zpět na obsah)

Povyšovací úkol (Lučištník na Bojového mága): Sabotovat výtah v dolech Rudého trpaslíka v Brakadské poušti a informovat o tom Steagala Snicka z Avlee.

Řešení: Opět bude třeba navštívit Doly rudého trpaslíka v Brakadské poušti. Tentokrát však budete muset i do druhého patra. Zde naleznete v chodbě na východě strojovnu, tak na ni klikněte. Tím předáte lano, které vám dal Snick. Nyní utíkejte zpět k výtahu a ven - moc se nezdržujte. Tím máte hotovo, ovšem opatrně, druhé patro je plné medůz.

Brakadská poušť (Zpět na obsah)

Povyšovací úkol (Kouzelník na Čaroděje): Sehnat šest dílů golema a kompletně z nich celou tuto bytost vyrobit. Potom dojít za Thomasem Greyem ze Školy kouzelnictví v Brakadské poušti.

Řešení: Opět jeden z úkolů, při kterém se docela naběháte. Dostaňte se na centrální shromaždiště teleportů v poušti a zde v truhle naleznete svitek se zprávou a Abnormální golemovou hlavu. Hlavy si nevšímejte, ale svitek si dobře pročtěte. Je v něm uvedeno, kde části hledat. Nyní dojděte k domům s mostem u stájí a vedle něj je truhla s hlavou golema, tu tentokrát vemte. Na ostrově v Tatalii pak najdete golemovu pravou ruku, levá je na ostrově s obeliskem v Avlee. Obě nohy najdete v Deyji v truhlách u pobřeží na východě a na západě. Trup je pak v truhle na konci západního mostu v Mohylovém údolí. Jakmile máte úkol zadaný, objeví se mezi NPC hlava golema, když na kliknete, budete moci části golema začít skládat. Až budete hotovi, vraťte se zpět za Thomasem, povýší kouzelníky.

Tatalie (Zpět na obsah)

Norbertu Thrushovi z Erathie doručit Parsonův brk.

Řešení: Úkol navazuje na úkol od Norberta Thrushe z Erathie. Poté co vévodovi doručíte jeho dopis, dostanete tento úkol. Vemte brk a doneste ho Norbertovi, k vévodovi už se vracet nemusíte.

Ferninandovi Visconti z Tatalie opatřit tři obrazy.

Řešení: Jeden z obrazů už jste mohli najít ve Strašidelném domě v Mohylovém údolí. Další dva jsou pak v nepřístupných částech hradu Gryphonheart v Erathii (pokud nechcete naštvat stráže, použijte neviditelnost).

Deyja (Zpět na obsah)

Povyšovací úkol (Klerik na Kněze): V Příbojových jeskyních v Tatalii vypátrat ztracenou pirátskou mapu a ohlásit to Daedalusi Falkovi z pustin Deyje.

Řešení: Vchod do Příbojové jeskyně naleznete na ostrově v Tatalii. Dojděte až do lodě a do "prvního patra". Zde je ve stěně skryta místnost s truhlou a v ní je hledaná mapa. S mapou se vraťte za Daedalusem a on povýší družinu.

Nighon (Zpět na obsah)

Pro Mazima Duska z Nighonu vyzvednout Haldarovy pozůstatky z Labyrintu ve stejné oblasti.

Řešení: Vypravte se tedy do Labyrintu na severozápadě mapy a projděte bludištěm až k hradu. V jeskyních dále je pak truhla s ostatky.

Volba cesty (Zpět na obsah)

Hlavní úkol: Zvolit soudce, který by nahradil zesnulého Greye ve funkci smírčího soudce v Harmondale.

Řešení: Čtyři měsíce po záchraně trpaslíků zemře soudce Grey. Při vstupu do oblasti Harmondale vás dostihne posel a dostanete tento úkol. V hradu Harmondale na vás čekají poslové, kteří vám poví o dvou vhodných kandidátech (s posli však nemusíte mluvit, pokud víte co dělat). Jakmile se rozhodnete, odcestujte do hospody v Deyji pro souce Sleena (cesta temnoty) nebo do hospody v Brakadské poušti pro soudce Fairweathera (cesta světla). Se soudcem se pak vraťte a doprovoďte ho do domku smírčího soudce v Harmondale. V této chvíli se děj rozštěpí v závislosti na volbě.

Úkoly za cestu temnoty (Zpět na obsah)

Jakmile zemře soudce Grey, dostihne vás při vstupu do oblasti Harmondale posel a odkáže vás za vyslanci do hradu Harmondale. Od nich si budete moci vyslechnout nabídky kandidátů pro úřad smírčího soudce. Pokud se rozhodnete pro cestu temnoty, navštivte hospodu v pustinách Deyje a vyzvedněte si soudce Sleena a s ním navštivte dům smírčího soudce v Harmondale.

V hlavní dějové linii nás čeká osm úkolů a jeden vedlejší úkol specifický jen pro danou cestu. Všechny hlavní úkoly dostanete zadány v Jámě.

Vedlejší úkol: Vyhubit všechny gryfy v Erathii a v Brakadské poušti a dát to na vědomost Sethu Drakksonovi z pustin Deyje.

Řešení: Vyhubení gryfů v Brakadské poušti je podstatně jednodušší. Jedna skupinka se nachází před vchodem do Dolů rudého trpaslíka a druhá pak v západní časti mapy. Obě skupinky na vás bez rozmýšlení zaútočí. Naproti tomu v Erathii jsou kromě trojice divokých gryfů na ostrovech u hradu Gryphonheart také cvičení strážní gryfové. Ti vás narozdíl od těch divokých sami nenapadnou. Pokud je však napadnete vy, okamžitě si znepřátelíte stráže a obyvate Steadwicku. Funguje však na ně velmi dobře kouzlo Berserk, takže je můžete odlákat a zabít mimo město (nesmíte jim však v této chvíli zmizet z dohledu, jinak napadnou obyvatele).

Hlavní úkol: Vstoupit do Jámy z její předsíně v pustinách Deyje a promluvit si s Archibaldem v hradě Gloaming.

Řešení: Předsíně Jámy se nacházejí v roklince na severozápadě Deyji (vchod je špatně vidět). Na konci Předsíní je vstup do Jámy. Uvnitř Jámy je několik samostatných oblastí propojených teleporty, vždy když projdete nakonec chodby, budete teleportováni do další části. Nelze se vracet, vždy budete teleportováni dále až ve finále skončíte opět v hlavní části. Tímto způsobem se dopravte do čtvrté části Jámy, kde je hrad Gloaming a uvnitř se vydejte z hlavního sálu chodbou vlevo na loď. Vstupte do lodi a postupně 2x klikněte na kormidlo. Objevíte se na molu s vchodem k trůnní místnosti. Zde si promluvte s Archibaldem a dostanete následující úkol.

Hlavní úkol: Projít Líhní a vyrozumět o tom Archibalda z Jámy.

Řešení: Líheň je ve vstupní části Jámy. Monstra uvnitř se respawnují při každém vstupu a stejně tak se i s novým vstupem obnovuje stav dungeonu. Během úkolu tedy Líheň neopouštějte. U mostu seskočte dolu a běžte do místnosti s nádrží. Naproti je ve stěně skrytý vchod. Za ním se dejte doprava a na druhý konec nové chodby. Tlačítka na pultu otevírají sloup kousek zpátky, kterým projdete do další části. Zde klikněte na nádržku v rohu a vysune se most. Za ním stiskněte tlačítko a seskočte dolu. Chodba na východ vede k druhému východu z dungeonu. Tím musíte projít. Pozor však na behemonty. Objevíte se opět ve vstupní části Jámy. Jakmile to oznámíte Archibaldovi, budete moci splnit i ostatní hlavní úkoly.

Hlavní úkol: Zneškodnit magickou obranu uvnitř Clankerovy laboratoře a povyprávět o tom Darku Shadovi z Jámy.

Řešení: Vydejte se do Tulareanského lesa a na ostrově na severovýchodě najdete vstup do laboratoře. Jděte nahoru a nakonec do knihovny. Hned od vstupu do knihovny je napravo knihovna, kde je vysunutá kniha. Stiskněte ji o otevře se vchod do tajné sekce. Zde naleznete i štít, který přes hlavní panel deaktivujte.

Hlavní úkol: Od černokněžníků z Hromové hory získat bednu se džbány proměny a vydat se s nimi za Maximem z Jámy.

Řešení: Pokud jste zde ještě nebyli, budete to mít složitější. Nejprve musíte dojít do Kamenného města v Mohylovém údolí a sjet do štol. Poblíž obelisku se nachází vchod do Nighonských tunelů. V nich se musíte dopravit do východní části, kde je pro změnu vchod do Hromové hory. Přibližně ve středu tunelů hory najdete podzemní hrad. Na konci přízemní části je v knihovně truhla se džbány.

Hlavní úkol: Shromáždit části oltáře z Chrámu Světla v Oblačném městě a z Chrámu Temnoty v Jámě a předat je Kastorovi z Jámy.

Řešení: Chrám Měsíce naleznete přímo v Jámě a stačí dojít jen k oltáři naproti východu. Z druhé strany oltáře je na něm dole tlačítko, kterým oltář odsunete a objeví se truhla s dlaždicí. Chrám Slunce je v Oblačném městě a cesta k dlaždici je složitější. Musíte se dostat nakonec chrámu do místnosti s oltářem v podobě hvězdy. Na ochozu nad ním jsou tlačítka, která musíte nastavit podle pořadí na svitku, který v chrámu též naleznete. Poté se kliknutím na oltář otevře tajná místnost a v truhle bude dlaždice. S oběma kusy se vraťte za Kastorem.

Hlavní úkol: Zavraždit Roberta Moudrého v jeho domě v Oblačném městě a popsat to Tolbertimu z Jámy.

Řešení: Tento úkol dostanete teprve po splnění předchozích tří úkolů rádců. V Oblačném městě navštivte ubytovny poradců a vstupte do domu Roberta Moudrého. Pokud máte postavu s velmistrovskou úrovní magie těla, budete si moci s Ochranou proti magii tento úkol výrazně usnadnit.

Hlavní úkol: Vyrazit do kolonie Zod v Zemi obrů, zabít Xenofexe a pak se dostavit ke Kastorovi z Jámy.

Řešení: Jedna odbočka z Hromové hory v Nighonu vede do Eofolských tunelů, na jejichž konci je vstup do Eofolu. Na jihozápadě naleznete Kolonii Zod. Uvnitř dojděte do vězeňské části a pomocí tlačítek otevřete dveře cel (mimo jiné otevřete i chodbu níže). V jedné z cel je v kleci Roland. Promluvte s ním a dostanete klíč. Vraťte se směrem k východu a vstupte do nové části kolonie. Vyjeďte výtahem nahoru a pomocí tlačítek v bočních místnostech otevřete dveře od dalšího výtahu. Ten vás doveze k místnosti, kterou otevírá Rolandův klíč. V ní na vás čeká Xenofex. Po jeho smrti to oznamte Rolandovi a kolonii opusťte. Bude vás čekat animace.

Hlavní úkol: Připlavat k Lincolnu v moři západně od Avlee, v něm se poohlédnout po Oscilačním přetlakovači, s nímž se pak dostavit za Kastorem z Jámy.

Řešení: Vemte si z truhel před trůnní místností skafandry a odcestujte do Avlee. V jihozápadním rohu je na břehu vstup do oblasti Mělčin. Nasaďte skafandry a vstupte do oblasti. Plavte severně k lodi a klikněte na trysky motoru. Objevíte se v lodi. Proběhněte dveřmi a na jedné z odboček najdete výtah, který vás doveze k počítači. Tím aktivujte systém lodě. Nyní se dopravte do řídící části lodi a z prostředního pultu vemte přetlakovač. Vraťte se ke Kastorovi a čeká vás finální animace.

Povyšovací úkoly za cestu temnoty (Zpět na obsah)

Každé povolání je možné podruhé povýšit (druhé povýšení) - jednotlivé úkoly už jsem nedělil podle oblastí, je to uvedeno přímo v popisu. Úkoly pro druhé povýšení se v rámci jednotlivých cest liší, část z nich zadávají stejné osoby jako při prvním povýšení a část osoby nové (především z pustin Deyje a Jámy).

Povyšovací úkol (Šlechtic na Černého rytíře): Vyloupit elfí pokladnici na hradě Navan v Tulareanském lese a povědět o tom Fredericku Orgovi z Erathie.

Řešení: Protože jste si vybrali cestu temnoty a zavinili jste pokračování války mezi elfy a lidmy, nebudou vás mít na hradě Navan zrovna v oblibě a po vstupu budete napadeni. Sjeďte výtahem dolu a dejte se chodbou napravo. Na konci je na podlaze skryt vchod do pokladnice, který otevřete. Více dělat nemusíte, ale neni na škodu se trochu obohatit. Pak se vraťte za Frederickem.

Povyšovací úkol (Křižák na Zloducha): Zajmout Alici Hargreaves v jejím sídle na hradě Gryphonheart a dopravit ji do Williamovy věže v pustinách Deyje.

Řešení: Podobně jako v předchozím úkolu, ani v hradu Gryphonheart nebudete vítáni. Od trůnní místnosti se vydejte chodbou na jih a v jednom z pokojů naleznete Alici - klikněte na dveře a zahájí se rozhovor. Zajměte ji a dopravte ji k Williamovi.

Povyšovací úkol (Bojový mág na Ostrostřelce): Z pevnosti titánů v Avlee získat skvělý luk a ukázat jej Steagalu Snickovi z Avlee.

Řešení: Pevnost titánů se nachází v jihovýchodním rohu oblasti Avlee. Uvnitř je třeba se dopravit do kruhové místnosti v západní části. V truhle pak naleznete luk, který doneste Snickovi, který vám ho zároveň upraví.

Povyšovací úkol (Zasvěcenec na Ninju): Rozluštit kód ve Škole kouzelnictví v Brakadské poušti a zjistit tak přesné umístění hrobky Ashwara Nog´Nogotha. Objevit přesné místo, vstoupit tam a věci odevzdat Stephanu Sandovi v Jámě.

Řešení: Ve skutečnosti neni třeba Svitek vln schánět, natož něco luštit. Stačí, když dojdete do oblasti Erathie a na jihu najdete na břehu řeky vstup do hrobky. Pomocí správné kombinace tlačítek otevřte vchod a vstupte.

Povyšovací úkol (Lupič na Vraha): Proniknout na soudní dvůr v Oblačném městě a sprovodit ze světa Lady Eleanor Carmine. Důkaz o tom předložit Seknitu Undershadowovi v Deyji.

Řešení: Úkol je trochu obtížnější, protože se v Oblačném městě nejspíše boji nevyhnete. Eleanor se pohybuje před hradem Lambent. Pokud máte v družině postavu s dovedností kradení, můžete se pokusit Eleanor dýku ukrást, což je ke splnění úkolu dostačující, ale je potřeba mít dovednost alespoň na expertní úrovni a mít v ní minimálně 7 bodů. S dýkou se pak vraťte k Seknitovi.

Povyšovací úkol (Lovec na Lovce odměn): Vydělat si 10 000 zlatých na odměnách za lov vyhlašovaný městskými radnicemi a své úspěchy popsat Ebednezeru Sowerovi z Tulareanského lesa.

Řešení: Tady je dobré vědět, že lov vám sice může zadat kterákoliv radnice, ale v jeden měsíc smíte splnit jen jeden lov. Takže si vyberte jen ten, za který dostanete nejvíce peněz a danou nestvůru ulovte. Jakmile lovem získáte alespoň požadovaných 10 000 zl, tak se vraťte k Ebednezerovi.

Povyšovací úkol (Kněz na Kněze temnoty): Poskvrnit oltář Dobra v Chrámu Slunce na ostrově Evenmorn, načež se dostavit k Daedalusi Falkovi z pustin Deyje.

Řešení: Je třeba se vydat na ostrov Evenmorn a navštívit Chrám Světla. Nejlepší spojení je lodí z Brakadské pouště. Uvnitř chrámu dojděte k oltáři a klikněte na něj, čímž ho znesvětíte.

Povyšovací úkol (Vznešený druid na Černokněžníka): V Dračí jeskyni v Zemi obrů získat dračí vejce a dodat je Toru Anwynnovi na hoře Nighon.

Řešení: Pokud už jste v Eofolu byli, budete to mít snažší, protože máte zřejmě aktivní teleport z Harmondale. Pokud jste zde však ještě nebyli, podívejte se na popis cesty u hlavního úkolu se zabitím Xenofexe. Na východním svahu hory naleznete kousek od vrcholku vstup do té správné části jeskyně. Na jejím konci leží na zemi dvě dračí vejce. Stačí sebrat jen jedno a donést ho zpět Toru Anwynnovi.

Povyšovací úkol (Čaroděj na Licha): Z výcvikových prostor v Oblačném městě odnést džbány proměny a přinést je zpět Halfgildovi Wynacovi z Jámy.

Řešení: Tento úkol je dosti zrádný, protože je spojen s velmi nepříjemným bugem. Často džbány v bedně v Mlžných stěnách nejsou. Problém měl vyřešit patch 1.1, ale i tak jsem je tam nenašel. Na Flamestryku jsem však našel zmínku o tom, že tento úkol je třeba vyřešit dříve, než si necháte od Maxima zadat úkol s donesením džbánů proměny z Nighonu. Skutečně to funguje, dokonce mi to šlo i na verzi 1.0 a nijak tomu nevadilo, že jsem měl u sebe i nighonské džbány. Ke konfliktu pravděpodobně dochází až po zadání příslušného úkolu. Pro splnění povyšovacího úkolu musíte projít Mlžnými stěnami podobně jako je tomu u vstupního úkolu za cestu světla, ovšem s tou vyjímkou, že zde můžete i bojovat. Jakmile máte všechny tři klíče, otevřete podstavce a jděte k druhému východu z Mlžných stěn. V truhle vedle východu by se měly nacházet ony džbány proměny. Poté si džbány rozdělte mezi postavy a promluvte s Halfgildem. Pokud by i tak v truhle nebyly, nainstalujte patch 1.1 a zkuste to znovu. Poslední možností je uloženou pozici otevřít v editoru savů a džbány si přidat pomocí něj. Bez liche se totiž budete muset obejít bez možnosti dosáhnout velmistrovských úrovní v magii živlů a temnoty.

Úkoly za cestu světla (Zpět na obsah)

Jakmile zemře soudce Grey, dostihne vás při vstupu do oblasti Harmondale posel a odkáže vás za vyslanci do hradu Harmondale. Od nich si budete moci vyslechnout nabídky kandidátů pro úřad smírčího soudce. Pokud se rozhodnete pro cestu světla, navštivte hospodu v Brakadské poušti a vyzvedněte si soudce Fairweathera a s ním navštivte dům smírčího soudce v Harmondale.

V hlavní dějové linii nás čeká osm úkolů a jeden vedlejší úkol specifický jen pro danou cestu. Všechny hlavní úkoly dostanete zadány v Oblačném městě. Jen bych chtěl upozornit, že v překladu se objevily chybky, první čtyři hlavní úkoly dostanete zadány jen v samotném Oblačném městě, teprve po zabití Tolbertiho se Resurectra přesune do hradu Lambent.

Vedlejší úkol: Vypravit se do předsíně Jámy - místa úkrytu sváteční štóly, kterou předat Gary Zimmovi z Brakadské pouště.

Řešení: Předsíně Jámy se nacházejí v roklince na severozápadě Deyji (vchod je špatně vidět). Na konci Předsíní je vstup do Jámy a vedle něj je truhla se sváteční štólou.

Hlavní úkol: Vstoupit do Oblačného města prostřednictvím hlavního teleportu v Brakadské poušti a promluvit si s Gavinem Magnusem v hradě Lambent v Oblačném městě.

Řešení: V Brakadské poušti naleznete na kopci teleport do Oblačného města. Zde dojděte do hradu Lambent a uvnitř něj chodbou rovně a na konci doleva do trůnní místnosti. Promluvte s Gavinem a dostanete následující úkol.

Hlavní úkol: Projít Mlžnými stěnami bez zabití jediné nestvůry a vyrozumět o tom Gavina Magnuse z hradu Lambent v Oblačném městě.

Řešení: Mlžné stěny se nacházejí v ulici směrem k teleportu. Nesmíte v nich nikoho zabít, takže neviditelnost je více než vhodná. Podobně jako Líheň se i Mlžné stěny s každým vstupem obnovují. Uvnitř uvidíte ve vstupní místnosti trojici bran a za nimi jsou podstavce s klíčovými dírkami. Každá brána vás přesune do určité části, kde naleznete určitý klíč od podstavce. Až budete mít všechny tři, odemkněte podstavce a za nimi se otevře místnost s druhým východem z dungeonu. Jakmile jím projdete a oznámíte splnění úkolu Gavinovi, budete moci splnit i následující hlavní úkoly. Při plnění úkolu můžete Mlžné stěny i opouštět, např. pro obnovení neviditelnosti, proto je dobré klíče použít až najednou.

Hlavní úkol: Shromáždit části oltáře z Chrámu Světla v Oblačném městě a z Chrámu Temnoty v Jámě a doručit je Resurectře z hradu Lambent v Oblačném městě.

Řešení: Chrám Měsíce naleznete Jámě, stačí dojít jen k oltáři naproti východu. Z druhé strany oltáře je na něm dole tlačítko, kterým oltář odsunete a objeví se truhla s dlaždicí. Chrám Slunce je přímo v Oblačném městě a cesta k dlaždici je složitější. Musíte se dostat nakonec chrámu do místnosti s oltářem v podobě hvězdy. Na ochozu nad ním jsou tlačítka, která musíte nastavit podle pořadí na svitku, který v chrámu též naleznete. Poté se kliknutím na oltář otevře tajná místnost a v truhle bude dlaždice. S oběma kusy se vraťte za Resurectrou.

Hlavní úkol: Z hradu Gloaming v Jámě uloupit bednu džbánů proměny a pak se vydat za panem Caneghemem v Oblačném městě.

Řešení: V hradu Gloaming nasedněte na loďku a klikněte na kormidlo. Vystupte na molo a vydejte se po mostě dozadu a pak po schodech nahoru. Dojdete do místnosti s truhlou, v níž jsou džbány proměny.

Hlavní úkol: Prozkoumat Vinný sklep v Tatalii a nato zamířit ke Cragu Hackovi z hradu Lambent v Oblačném městě.

Řešení: Vinný sklep je první domek napravo u cesty k zámečku vévody Markhama v Tatalii. Uvnitř pozabíjejte všechny nemrtvé a máte splněno. Regál v rohu místnosti otevírá další místnost a v ní naleznete skrytou místnost s upíry.

Hlavní úkol: Zavraždit Tolbertiho v jeho domě v Jámě a jeho ovládací krychli předat Robertu Moudrému z Oblačného města.

Řešení: Tento úkol dostanete teprve po splnění předchozích tří úkolů rádců. V Oblačném městě navštivte ubytovny poradců a vstupte do domu Tolbertiho. Pokud máte postavu s velmistrovskou úrovní magie těla, budete si moci s Ochranou proti magii tento úkol výrazně usnadnit.

Hlavní úkol: Vyrazit do kolonie Zod v Zemi obrů, zabít Xenofexe a povyprávět o tom Resurectře z hradu Lambent v Oblačném městě.

Řešení: Jedna odbočka z Hromové hory v Nighonu vede do Eofolských tunelů, na jejichž konci je vstup do Eofolu. Na jihozápadě naleznete Kolonii Zod. Uvnitř dojděte do vězeňské části a pomocí tlačítek otevřete dveře cel (mimo jiné otevřete i chodbu níže). V jedné z cel je v kleci Roland. Promluvte s ním a dostanete klíč. Vraťte se směrem k východu a vstupte do nové části kolonie. Vyjeďte výtahem nahoru a pomocí tlačítek v bočních místnostech otevřete dveře od dalšího výtahu. Ten vás doveze k místnosti, kterou otevírá Rolandův klíč. V ní na vás čeká Xenofex. Po jeho smrti to oznamte Rolandovi a kolonii opusťte. Bude vás čekat animace.

Hlavní úkol: Připlavat k Lincolnu v moři západně od Avlee, v něm se poohlédnout po Oscilačním přetlakovači, s nímž se pak dostavit za Resurectrou z Oblačného města.

Řešení: Vemte si z truhel před trůnní místností skafandry a odcestujte do Avlee. V jihozápadním rohu je na břehu vstup do oblasti Mělčin. Nasaďte skafandry a vstupte do oblasti. Plavte severně k lodi a klikněte na trysky motoru. Objevíte se v lodi. Proběhněte dveřmi a na jedné z odboček najdete výtah, který vás doveze k počítači. Tím aktivujte systém lodě. Nyní se dopravte do řídící části lodi a z prostředního pultu vemte přetlakovač. Vraťte se k Resurectře a čeká vás finální animace.

Povyšovací úkoly za cestu světla (Zpět na obsah)

Každé povolání je možné podruhé povýšit (druhé povýšení) - jednotlivé úkoly už jsem nedělil podle oblastí, je to uvedeno přímo v popisu. Úkoly pro druhé povýšení se v rámci jednotlivých cest liší, část z nich zadávají stejné osoby jako při prvním povýšení a část osoby nové (především z Brakadské pouště).

Povyšovací úkol (Šlechtic na Šampióna): Pětkrát zvítězit v zápasech v Aréně, načež navštívit Ledu Rowan v Brakadské poušti.

Řešení: Tento úkol je časově dosti náročný. Do Arény se dostanete jen v neděli drožkou z Harmondale a v Aréně můžete v jeden den zvítězit jen jednou. Celkem vás to tedy vyjde na pěkných 5 týdnů. Ovšem počítají se i vítězství získáná před zadáním úkolu, takže je dobré Arénu navštěvovat průběžně od počátku hry. Je třeba si zvolit obtížnost Rytíř. Jakmile máte splněno, vraťte se k Rowan.

Povyšovací úkol (Křižák na Hrdinu): Osvobodit Alici Hargreaves z Williamovy věže v pustinách Deyje a zpravit o tom pana Charlese Quixota.

Řešení: Dům Williama Setaga je v jižní části Deyje. V jednom z pokojů v patře naleznete hledanou Alici, kterou dopravte zpět k Charlesovi. Vypadá to sice snadně, ale William neni zrovna slabý protivník.

Povyšovací úkol (Bojový mág na Lučištnického mistra): Z pevnosti titánů v Avlee získat Skvělý luk a ukázat jej Lawrenci Markovi v Harmondale.

Řešení: Pevnost titánů se nachází v jihovýchodním rohu oblasti Avlee. Uvnitř je třeba se dopravit do kruhové místnosti v západní části. V truhle pak naleznete luk, který doneste Markovi, který vám ho zároveň upraví.

Povyšovací úkol (Zasvěcenec na Mistra): Vydat se do Chrámu Baa v Avlee, zabít velekněze Baa a sdělit to Bartholomewu Humemu z Harmondale.

Řešení: Chrám Baa se nachází na jihu oblasti Avlee. Je třeba dojít nakonec západní chodby, kde nalenete velekněze, kterého zabijte a oznamte to Bartholomewu.

Povyšovací úkol (Lupič na Zvěda): Vplížit se do Strážní věže 6 v pustinách Deyje a přemístit závaží z jejího vrcholku až dolů. Poté se vrátit k Billu Laskerovi v Erathijských stokách.

Řešení: Přestože je Strážní věž co do obsazení monster vcelku obtížný dungeon, splnění tohoto úkolu je s neviditelností jednoduché. Ostatně to vám i Bill radí. Je třeba se dostat ke středovému sloupu a výtahem vyjet nahoru. Pomocí tlačítka na jižním sloupu vysuňte most do jižní části, kde naleznete tlačítko, kterým spustíte závaží. Nyní můžete dungeon opustit a oznámit splnění úkolu.

Povyšovací úkol (Lovec na Pána hraničářů): Uklidnit stromy v Tulareanském lese rozhovorem s Nejstarším stromem a vylíčit to Lysanderu Sweetovi v Brakadské poušti.

Řešení: Dopravte se do Tulareanského lesa a na jižním ostrově se přibližte ke stromu s tváří. Zahájí se tím rozhovor a strom vám zadá následující podúkol. Jakmile ho splníte, budete se moci vrátit k Lysanderovi.

Povyšovací úkol (Lovec na Pána hraničářů) - PODÚKOL: V Cechu žoldáků v Tatalii najít Srdce lesa a vrátit jej Nejstaršímu stromu v Tulareanském lese.

Řešení: Cech je v horské osadě v Tatalii. Uvnitř se vydejte z hlavního sálu dveřmi vpravo a poté hned dveřmi vlevo. Za knihovničkou se skrývá místnost s truhlami. V jedné z nich je i Srdce lesa, které poté zaneste zpět Nejstaršímu stromu.

Povyšovací úkol (Kněz na Kněze světla): Očistit oltář Zla v Chrámu Měsíce na ostrově Evenmorn, načež se dostavit k Rebecce Devine z Oblačného města.

Řešení: Je třeba se vydat na ostrov Evenmorn a navštívit Chrám Měsíce. Nejlepší spojení je lodí z Brakadské pouště. Uvnitř chrámu dojděte hned do místnosti naproti vchodu, kde klikněte na oltář, čímž ho očistíte.

Povyšovací úkol (Vznešený druid na Arcidruida): Z tunelů mezi Kamenným městěm a Nighonem vyzvednout pozůstatky trpasličího krále, uložit je k věčnému odpočinku v Mohylovém údolí a říci to Anthonymu Greenovi z Tulareanského lesa.

Řešení: Cestu do Nighonských tunelů nejspíše znáte, pokud ne, pak vězte, že se tam dostanete ze štol pod Kamenným městem. V severovýchodní části tunelů nalezenete v jeskyni hromádku kostí, z nichž budete moci vzít lebku. S tou se dostavte do Zokarrovy hrobky v Mohylovém údolí (cesta přes mohyly X -> III -> IV) a klikněte na sarkofág. Tím máte splněno.

Povyšovací úkol (Čaroděj na Arcimága): V Líhni v Jámě sebrat knihu Božského zásahu a odevzdat ji Thomasi Greyovi ve Škole kouzelnictví v Brakadské poušti.

Řešení: Narozdíl do vstupního úkolu za cestu temnoty neni třeba projít Líheň celou. Seskočte do propasti u prvního mostu a jděte tunelem nahoru do následující místnosti. Naproti vám jsou ve stěně skryté dveře. Za nimi se vydejte doleva. V této části naleznete dvě tlačítka, každé z nich otevírá výklenek v místnosti s druhým tlačítkem a v jednom z výklenků je truhla s knihou. Tu seberte a můžete se vrátit zpět do místnosti s nádrží. Stěna vpravo skrývá cestu k východu.

Válka lidí a elfů (Zpět na obsah)

Tyto úkoly budete moci dostat až po záchraně trpaslíků - velvyslanci Erathie a Avlee vás v hradu Harmondale odkážou za svými panovníky. Budete si moci vybrat ke komu se přidáte, ale je možno splnit úkoly za obě znepřátelené strany zároveň. Na každý z prvních úkolů dostanete časový limit jeden měsíc (28 dní), ve kterém ho musíte splnit (ve hře jsem narazil na chybku, i když úkoly v daném čase nesplníte, nebo je dokonce nesplníte vůbec, budou se počítat jako splněné - verze s patchem 1.1, jestli to dělalo i ve starší verzi nevím). Dva měsíce od záchrany trpaslíků válka vyvrcholí a při vstupu do oblasti Tulareanského lesa vás dožene posel a dostanete úkol s Gryphonheartskou trumpetou (maximálně se lze s příchodem do oblasti zpozdit o 1 měsíc, jinak tento úkol zmizí). Úkoly však nemají vliv na hlavní dějovou linii a můžete je tedy vynechat. První čtyři úkoly je kupodivu možné plnit i po volbě cesty, je tedy vcelku jedno, jestli si je necháte zadat před bitvou nebo až později.

Pokud se chcete přidat na jednu konkrétní stranu, je třeba plnit úkoly ve prospěch oné zvolené strany. Tedy donést skutečné plány pevnosti Rivestride králi Parsonovi nebo dovést skutečného Lorena Steela královně Catherine a splnit jejich další úkol s podvodem. Když si totiž necháte od obou panovníků zadat oba tyto úkoly, nabídne vám protistrana alternativu. Král Parson vám nabídne falešného Lorena a královna Catherine falešné plány. Donesete-li tedy skutečné plány králi a zároveň královně Catherine dovedete falešného Lorena, zvolíte si stranu elfů a v hradu Harmondale vám vyvěsí elfskou zástavu. Zajímavé je, že pokud si zvolíte stranu královny, tedy dovedete pravého Lorena a králi donesete falešné plány, zástavu Erathie nedostanete. Dostanete ji však za předpokladu, že podvedete oba panovníky - královně dovedete falešného Lorena a králi falešné plány (i toto můžete udělat). V žádné z variant se však nepřiznávejte k podvodu, jinak budete popraveni.

Z Tulareanských jeskyní v Tulareanském lese zachránit Lorena Steela a přivést ho ke královně Catherine.

Řešení: Na splnění úkolu máte 28 dní. Jeskyně naleznete na severu nad jezerem v oblasti Tulareanského lesa. Uvnitř se vydejte cestou doleva a před velkou jeskyní zahněte doprava. Dojdete tak až k "propasti" přes kterou vede neviditelný most. Za ním je v jedné jeskyni tlačítko aktivující teleporty, jeden z nich vás pak přenese do vězeňské části. Zde naleznete Lorena, se kterým pak jděte za královnou. Máte však ještě další možnost. Pokud se přikláníte spíše na stranu elfů, vyzvedněte si u krále Parsona falešného Lorena a dostanete následující úkol.

Královně Catherine z hradu Gryphonheart v Erathii přivést nepravého Lorena.

Řešení: Vezmete-li si úkol od královny Catherine se záchranou Lorena, nabídne vám král Parson podstrčení dvojníka. S dvojníkem dojděte ke královně.

Odcizit plány pevnosti Riverstride a doručit je Eldrichu Parsonovi z hradu Navan v Tulareanském lese.

Řešení: Na úkol máte 28 dní. Pevnost Rivestride slouží zároveň jako most přes řeku v Erathii. Dovnitř vedou dva vchody, jeden přímo z mostu a druhý zespoda od řeky a je o něco bezpečnější (pokud projdete vchodem s neviditelnsotí, nespustí se alarm a nikdo na vás nebude útočit). Uvnitř naleznete na jihu místnost s oválným stolem a na stěně bude obraz královny Catherine, za nímž jsou skryty plány. Existuje však ještě jedna možnost řešení úkolu. Pokud se přikláníte spíše na stranu Erathie, zajděte za královnou Catherine do hradu Gryphonheart, ona vám vystaví falešné plány a dostanete následující úkol.

Eldricha Parsona z hradu Navan v Tulareanském lese ošálit falešnými plány pevnosti Riverstride.

Řešení: Nemáte-li v úmyslu se vloupat do pevnosti Rivestride, vyzvedněte si od královny falešné plány a doneste je králi Parsonovi do hradu Navan v Tulareanském lese. Nemluvte s ním však na téma falešných plánů.

Z bitvy v Tulareanském lese ukořistit Gryphonheartskou trumpetu a darovat ji zvolené straně.

Řešení: Tento úkol dostanete dva měsíce od záchrany trpaslíků a to bez ohledu na to, jestli jste splnili předchozí úkoly války. Maximálně se lze s příchodem do oblasti zpozdit o jeden měsíc, po tomto limitu by vás už posel nezastavil. Při vstupu do oblasti Tulareanského lesa vás tedy dostihne posel a předá vám zprávu o probíhající bitvě. Opět se vydejte ke vchodu do Tulareanských jeskyní. Bude zde probíhat bitva. Z truhly vezměte trumpetu a zaneste ji zvolené straně, tedy královně Catherine nebo králi Parsonovi. Druhá možnost je zanést trumpetu smírčímu soudci do Harmondale (nedostanete sice odměnu, ale zato dostanete nemalé množství zkušeností).

Úkoly pana Malwicka (Zpět na obsah)

Narozdíl od války lidí a elfů, tato část může mít na hlavní dějovou linii významný vliv. Na pana Malwicka neboli p. Malwicka narazíte na Smaragdovém ostrově poblíž magických gild a nabídne vám pomoc s řešením sběratelské soutěže. Za slib pozdější protislužby od něj dostanete Alakornskou hůlku ohnivých koulí, která vám může velmi usnadnit průchod začátkem, popř. pro ni můžete nalézt uplatnění i na pevnině. Návrh se vám nikam nezapíše a dostanete ho jen v případě, že ještě nemáte sběratelskou soutěž splněnou. Jinak se s vámi na toto téma nebude bavit.

Na ostrově však také naleznete svitek se zprávou, v níž budete před Malwickem a jeho podivným chováním varováni. Jeho návrh je více než podivný a nebude divu, když ho odmítnete. Pokud však jeho návrh přijmete, dostanete hůlku a v nějaké fázi po volbě cesty světla nebo temnoty vás dostihne v oblasti Harmondale posel. Od něj dostanete úkol navštívit Stantleyho v Cechu žoldáků v Tatalii a od něj poté úkol ukrást tapisérii z hradu vašich spojenců. I se zlodějem s vysokou úrovní dovednosti kradení je to prakticky neřešitelné. Krádeží proti sobě poštvete stráže a tím se uzavře trůnní místnost příslušného hradu. Nebudete tedy moci pokračovat v příběhu a osvobodí vás až respawn mapy - hrad Lambent a Gloaming se obnovují po 12-ti měsících, když tedy počkáte 1 rok, bude váš čin "zapomenut" a budete moci pokračovat, což je poněkud zdlouhavé.

Dalším možným a také schůdnějším řešením je krádež ignorovat. Když totiž nestihnete tapisérii donést včas nebo se prostě rozhodnete úkol nesplnit, obsadí po uplynutí lhůty městečko Harmondale armáda goblinů a žoldáků, která se vesele pustí i do obyvatel. Dokud všechny gobliny a žoldáky nepozabíjíte, budou uzavřeny všechny obchody a domy. Musíte pozabíjet nejen nepřátele venku ve městě, ale i ty v hradu (ve vězení nezapomeňte na tajnou chodbu do podzemí). Poté už bude vše v pořádku. Je to přijatelnější řešení, než si znepřátelit spojence, takže radím spíše tapisérii nekrást. Také se můžete částečně spoléhat na možné chybky v zahájení úkolu - stalo se mi, že mě posel po celou dobu hraní nenavštívil. Jen za cestu světla se mi ho podařilo objevit ve chvíli, kdy postavy při plnění finálního úkolu zahynuly a objevily se v Harmondale. V době trvání úkolu také neni možné v cestě světla splnit úkol s povýšením lovce, protože se po celou tuto dobu nebudete moci dostat ani dovnitř Cechu žoldáků.

Během dvou týdnů se dostavit do Cechu žoldáků v Tatalii a porozprávět s Nilesem Stantleym.

Řešení: Potíž tohoto úkolu je v tom, že dopředu neni jasné, v jakou chvíli vám bude zadán, jestli ihned po volbě cesty nebo později. Jakmile si tedy zvolíte cestu světla nebo temnoty, dostihne vás při vstupu do oblasti Harmondale posel a odkáže vás na Stantleyho. V uvedeném termínu se k němu dostavte a dostanete následující úkol.

Pro Nilese Stantleyho z Cechu žoldáků v Tatalii uzmout z hradu tvých spojenců tapisérii.

Řešení: Můžete postupovat podle mé rady v úvodu k této kapitole a nedělat nic. Pokud se však pro krádež rozhodnete, budete muset nejprve najít příslušnou část hradu, kde se tapisérie nachází. Nejsnažší je to za cestu temnoty, protože v hradu Gloaming najdete tapiserii v místnosti dosažitelné ihned z ochozu vstupní části a ta bude zároveň i slabě střežená. Za cestu světla budete muset navštívit hrad Lambent a dojít do místnosti naproti chodbě k trůnní místnosti. Vedle okýnka s výhledem na nádrž je páka, která do nádrže napustí vodu a vy tak budete moci projít do zadní části k tapisérii. Pro bezpečný průchod do hlídaných částí obou hradů je vhodné použít neviditelnost, jinak vás stráže při neuposlechnutí výzvy napadnou.