Rozmístění svatyň s trvalými bonusy

 

V řade oblastí jsou rozmístěné svatyně, které přidávají vybrané postavě určitý trvalý bonus (je třeba na ně klikat s každou postavou zvlášť). Jejich přehled uvádí následující tabulka. Krom toho narazíte v Avlee, Brakadské poušti a v Tatalii na svatyně, které slouží k úkolu s rozmístěním sošek. Tyto žádný bonus neposkytují.

Lokace Přidává trvale
Mohylové údolí +10 do odolnosti a síly
Erathie +10 ke štěstí
Tulareanský les +10 odolnost proti vodě, ohni a vzduchu
Deyja +10 odolnost proti mysli, zemi a tělu
Evenmorské ostrovy +10 do přesnosti a síly
Nighon +10 do osobnosti a inteligence