Rozmístění studní s bonusy, sudy a kotle

 

Následující přehled ukazuje rozmístění jednotlivých studní s bonusy podle příslušné oblasti, kde se studna nachází. Studny s trvalým bonusem přidávají do vlastnosti vždy 2 body za každé napití (řada těchto studní však umožní postavě právě jen jedno napití). Studny s dočasnými bonusy vám příslušný bonus poskytnou jen po dobu, než přespíte - jakmile zvolíte ozdravný spánek nebo přespíte v hospodě, bonusy pominou. Krom těchto studní existují i studny, které vám umí průběžně doplňovat manu nebo zdraví až do maxima. Nakonec přehledu jsem umístil i seznam tekutin v sudech a kotlích včetně jejich efektu (trvalý efekt).

Smaragdový ostrov

Studna v centru Smaragdového ostrova (poblíž hospody) dočasně přidává 50 bodů do odolnosti proti ohni.

Studna u léčitelčina stanu na Smaragdovém ostrově přidává 1000 zlatých pokud je štěstí postavy větší než 14 a družina má méně než 200 zlatých.

Studna východně od léčitelčina stanu na Smaragdovém ostrově doplňuje 5 bodů zdraví.

Studna západně od léčitelčina stanu na Smaragdovém ostrově doplňuje 5 bodů many.

Studna na západním okraji Smaragdového ostrova (poblíž magických cechů) trvale přidává 2 body k štěstí až do velikosti 15. Maximálně se lze napít 8 krát a pak je nutné vyčkat 2 měsíce, aby se studna zregenerovala.

Harmondale

Studna ve vesničce jižně od Harmondale dočasně přidává 10 bodů k síle.

Studna poblíž magických cechů přidává trvale 2 body k přesnosti. Každá postava se smí napít jen jednou.

Studna u stájí přidává 200 zlatých pokud má družina v inventáři méně než 200 zlatých nebo v bance méně než 100 zlatých.

Erathie

Studna ve vesničce severovýchodně od Steadwicku dočasně přidává 10 bodů k přesnosti.

Studna severozápadně od Steadwicku trvale přidává 2 body k síle. Každá postava se smí napít jen jednou.

Nejvýchodnější studna ve Steadwicku léčí nemoci.

Studna jižně od Steadwické radnice dočasně přidává 20 bodů k odolnosti těla.

Centrální fontána ve Steadwicku dočasně přidává 50 bodů k síle.

Žlab u fontány před Steadwickou radnicí dočasně přidává 5 bodů k osobnosti.

Studna na západě města přidává 200 zlatých pokud má družina v inventáři méně než 200 zlatých nebo v bance méně než 100 zlatých.

Tulareanský les

Centrální fontána v Pierpontu dočasně přidává 50 bodů k odolnosti proti zemi.

Studna u přístavu přidává 200 zlatých pokud má družina v inventáři méně než 200 zlatých nebo v bance méně než 100 zlatých.

Deyja

Studna v nejjižnější vesničce v Deyji trvale přidává 2 body k inteligenci. Každá postava se smí napít jen jednou.

Studna v nejzápadnější vesnici v Deyji trvale přidává 5 bodů k odolnosti proti ohni. Každá postava se smí napít jen jednou.

Studna ve vesnici na jihu oblasti přidává 200 zlatých pokud má družina v inventáři méně než 200 zlatých nebo v bance méně než 100 zlatých.

Ve vesnici na jihu oblasti jsou další 3 studny, jedna přidává dočasně 10 bodů do odolnosti proti ohni, další pak dočasně 10 bodů k osobnosti a třetí poskytuje opilost.

Studna poblíž chrámu Temnoty v Jámě dočasně přidává 10 bodů k osobnosti.

Studna na jižní straně Jámy dočasně přidává 10 bodů k odolnosti proti ohni.

Brakadská poušť

Fontána před Školou kouzelnictví v Brakadské poušti dočasně přidává 25 bodů k inteligenci a osobnosti.

Centrální fontána v Oblačném městě dočasně přidává 25 bodů k síle, inteligenci, osobnosti, odolnosti, rychlosti, přesnosti a štěstí.

Ve vesničce na jihovýchodě oblasti je tzv. Studna přání, která po napití na postavu sešle náhodný efekt. Každé napití přitom stojí 100 zlatých. Na výběr jsou následující efekty: šílenství, +20 odolnost proti zemi dočasně, +50 bodů k útoku magií země, proměna v zombii, +250 zlatých, +20 k náhodné vlastnosti dočasně, prokletí. Každý z efektů má stejnou pravděpodobnost na seslání.

Nighon

Centrální fontána ve vesničce Damocles na hoře Nighon dočasně přidává 50 bodů k inteligenci a osobnosti.

Studna u chrámu Sbírky a dary ve vesničce Damocles na hoře Nighon dočasně přidává 2 body magie. Každá postava se smí napít jen jednou.

Studna vedle hostince U Šťastného blázna ve vesničce Damocles na hoře Nighon trvale přidává 2 body k osobnosti. Každá postava se smí napít jen jednou.

Studna vedle Cechu ohně pro velmistry ve vesničce Damocles na hoře Nighon dočasně přidává 20 bodů k všem odolnostem.

Studna v západní vesnici na hoře Nighon obnovuje 50 bodů many.

Studna ve východní vesnici na hoře Nighon obnovuje 50 bodů zdraví.

Mohylové údolí

Studna v osadě na jihozápadě Mohylového údolí dočasně přidává 25 bodů k odolnosti proti ohni.

Tatalie

Studna v západní části Tatalie trvale přidává 2 body k rychlosti. Každá postava se smí napít jen jednou.

Studna ve východní části Tatalie dočasně přidává 20 bodů k odolnosti proti vzduchu.

Studna ve vesničce na severu Tatalie dočasně přidává 20 bodů k Třídě zbroje.

Studna cestě k přístavu přidává 200 zlatých pokud má družina v inventáři méně než 200 zlatých nebo v bance méně než 100 zlatých.

Avlee

Studna ve vesnici na severovýchodě Avlee trvale přidává 2 body k odolnosti. Každá postava se smí napít jen jednou.

Studna ve vesničce na severozápadě Avlee dočasně přidává 20 bodů k odolnosti proti vodě.

Studna v ostrovní vesnici v Avlee obnovuje 25 bodů zdraví.

Eofol - Země obrů

Podobně jako v Brakadské poušti je i v Eofolu tzv. Studna přání. Každé napití ze studny přitom stojí 5000 zlatých a na výběr jsou následující náhodné efekty: vymýcení, odstranění magického stárnutí, +5000 zkušenosti, smrt, +50 odolnost proti vzduchu dočasně, +50 odolnost proti ohni dočasně, zkamenění, +10000 zlatých, +10 bodů dovednosti, -50 do Třídy zbroje dočasně.

Sudy a kotle

Červená znamená sílu.

Oranžová značí inteligenci.

Modrá zaručuje osobnost.

Zelená skýtá odolnost.

Žlutá zlepšuje přesnost.

Fialová zvyšuje rychlost.

Bílá dává štěstí.

Vřelá slibuje odolnost proti ohni.

Ledová představuje odolnost proti vodě.

Jiskrná zvýši odolnost proti vzduchu.

Špinavá zaručí odolnost proti zemi.