Relikvie

 

Jméno: Amok
Útok: +11
Zranění: 3d7+11
(Síla +100, odolnost +100, Třída zbroje -15) Ačkoliv bylo jméno Amoky v průběhu věků ztraceno, zbraň si přesto uchovala svou magicky ostrou čepel a vše ze své původní síly. Neuvěřitelná síla a vitalita, kterou držitel zbraně získá, je vykoupena odpovídajícím pocitem strachu. Majitelé Amoku se v bitvě příliš nestarají o uhýbání se ranám.
Cena: 30000

 

Jméno: Ania Selving
Střelba: +9
Zranění: 4d2+9
(Přesnost +150, luk +5, Třída zbroje -25) Mistr zbrojíř Ivan Selving pojmenoval tuto kuši po své jediné dceři Anii a označil ji za svůj druhý nejlepší výtvor. Střelci používající tuto kuši jen zřídkakdy minou svů cíl, ale jejich hluboké soustředění a pomalé opatrné pohyby z nich na oplátku dělají snadné terče.
Cena: 30000

 

Jméno: Drtič
Útok: +15
Zranění: 1d3+15
(Síla +150, inteligence -40, osobnost -40, rychlost -40) Říká se, že Drtič se stal vyslyšením modlitby Prvního zlobra k bohům, aby mu seslali zbraň silnější než cokoliv jiného. Rozmrzelí bohové to Prvnímu zlobrovi oplatili kletbou, která od té doby následuje všechny jeho potomky - jsou silní, ale tupí a hloupí. V každém případě - nyní je Drtič tvůj.
Cena: 30000

 

Jméno: Ethrikova hůl
Útok: +9
Zranění: 2d4+9
(magie temnoty, meditace +15, postupně ubírá zdraví, Zlo) Spíše nástroj než-li zbraň, byla Ethrikova hůl vytvořena prvním lichem na světě, Ethrikem Šíleným. Hůl posiluje schopnosti magie temnoty za cenu životní síly, kteou vysává držiteli. Vzhledem k tomu, že Ethrikova životní síla byla uměle udržována, nebyl to pro něho žádný problém. Smrtelnící ale pociťují, jak se jim po dobu držení hole pomalu vytrácí životní energie.
Cena: 30000

 

Jméno: Finaxijská koruna
(magie ohně, odolnost proti vodě +50, osobnost +30, Třída zbroje -20) Toto je ztracená (BYLA ztracená) koruna Fynaxianského císařství, jehož existence netrvala dlouho. Při jejím nošení na hlavě eliminují kameny koruny auru nevýrazné magie ohně a tvář nositelovu zahalí červenavým světlem. Koruna zesiluje dovednost magie ohně a významně posiluje odolnost proti útokům magie vody.
Cena: 30000

 

Jméno: Hareckova kožená zbroj
Zbroj: +30
(Kradení +5, odstranění pastí +5, Chůze po vodě, štěstí +50, všechny odolnosti -10) Tato kožená zbroj byla vyrobena v regnanských královských zbrojířstvích speciálně pro Harecka I., pána na Regně a císaře Nekonečného oceánu. Zbroj poskytovala vše, po čem mohl slavný pirát jako Hareck toužit, kromě ochrany proti jedu. Mocný císař skonal oděn v této zbroji po večeři, otráven svou ženou.
Cena: 30000

 

Jméno: Kelebrim
Zbroj: +20
(Imunita proti zkamenění, poloviční zranění střelnými útoky, odolnost +50, odolnost proti zemi -30) Jeden z prvních štítů vyrobených v Kelebrimské výhni, tento značený prostým nápisem "Kelebrim" uvnitř nad popruhem. Štít je velmi silně okouzlen proti pohledu medúz, ale stejně jako v případě jiných mocných zaříkadel, i on sebou nese negativní vlastnosti. Kelebrim oslabuje odolnost nositele vůči magii země.
Cena: 30000

 

Jméno: Mekorigovo kladivo
Útok: +13
Zranění: 2d5+13
(magie ducha, síla +75, odolnost proti vzduchu -50) Toto je kladivo, které velký Mekorig Slepý použil pro výrobu nejskvělejší magické výzbroje během svého mistrovského působení v Mekorigské výhni. Propojení kladiva se základními elementy vystavuje jeho majitele nebezpečí zranění ze strany elementární magie, ale to je jen nepatrná cena za zvýšení vlastních schopností a síly, které kladivo zaručuje.
Cena: 30000

 

Jméno: Satanáš
Útok: +8
Zranění: 2d2+8
(Odstranění pastí +5, 8 bodů zranění jedem, Zhouba elfů, Zlo) Po staletí tajně předávaný z rukou jednoho vraha do rukou jiného, zmizel Satanáš pro historii před 200 lety v době Bitvy nad ránem - spojeného útoku lidí a elfů proti cechu nájemných vrahů. Říká se, že Satanáš zabil více lidí než mor. Teď, když jsi tuto zbraň nalezl, ji hodláš zahodit ... že?
Cena: 30000

 

Jméno: Soumrak
Zbroj: +13
(Rychlost +50, štěstí +50, všechny odolnosti -15, Zlo) Zlověstný plášť Soumrak byl po staletí užíván vyzvědači a nájemnými vrahy. Charakter jeho okouzlení je pro tato povolání tak výhodný, že ztrátu magických odolností lze snadno oželet.
Cena: 30000

 

Jméno: Spravedlnost
Útok: +14
Zranění: 2d4+14
(Zhouba nemrvých, magie mysli, magie těla, rychlost -40, Dobro) Ukována v blažených dnech zrodu Chrámu Slunce stala se Spravedlnost mocnou zbraní Dobra. I za cenu rychlosti se stala jednou z nejmocnějších relikvií, jakou paladin či klerik mohli na cestě Světla třímat.
Cena: 30000

 

Jméno: Štít slávy
Zbroj: +24
(magie ducha, štít +5, odolnost proti tělu -10, odolnost proti mysli -1) Jeden z pěti známých štítů tohoto druhu; Štít slávy byl vyroben během Časů zázraků. Jeho původním smyslem bylo posílit magii ducha svého majitele, ale ze stejného důvodu byl nositel štítu útokům magie ducha a těla poněkud vystaven.
Cena: 30000

 

Jméno: Taledonova helma
Zbroj: +14
(magie světla, osobnost +15, síla +15, štěstí -40, Dobro) Tato mocná helma patřila od roku 870 A.S. Nejvyšímu nebeskému knězi a Nejvyšímu svatému vůdci Chrámu Slunce Taledonovi a pravděpodobně přispěla k jeho předčasné smrti v roce 881. Říká se, že každý předmět je schopen absorbovat jen omezenou míru okouzlení; pokud je do něho vpraveno více magie, prosadí se přitom cosi negativního. V tomto případě se nositeli helmy výrazně snížilo jeho štěstí. Taledon, bezesporu nejmocnější člověk své doby, zkušený diplomat, voják a kněz byl rozdrcen koly projíždějícího selského vozu, když přecházel steadwickou ulici.
Cena: 30000

 

Jméno: Titánský opasek
(Síla +75, rychlost -40) Jako mnoho podobných předmětů i Titánský opasek zvyšuje sílu za cenu rychlosti. Jediný rozdíl v případě této relikvie tvoří významnost této výměny.
Cena: 30000

 

Jméno: Učencova čapka
Zbroj: +2
(Vzdělávání +15, odolnost -50) Učencova čapka významně zvyšuje schopnost ducha přijímat a uchovávat zkušenosti. Účinek je tak mocný, že se nositelé čepice často při plavbě oceánem svých myšlenek zapomenou starat o svá těla.
Cena: 30000