Recenze Might and Magic VII - For Blood and Honor

 

Přesně rok poté, co se LEVEL rozhodl vydat v příloze jako plnou hru šestý díl, se na pultech stánků objevuje říjnové číslo (10/2001) obsahující i sedmý díl této herní série. Tím však také vydávání her ze světa Might and Magic jako příloh tohoto časopisu nadobro skončilo. Ponechme dohady stranou a podívejme se, co sedmý díl přinesl nového. Věřte, že toho nebude málo. Příběh hry navazuje na události z konce třetího dílu Heroes of Might and Magic a definitivně se zde vypořádáme s pověstnými Kreegany. Oproti šestému dílu se pozměnil systém vývoje postav, vzrostl počet povolání a ras charakterů a zcela podle očekávání se změnila grafika hry.

Královna Catherine je v Erathii stále přítomna a snaží se o nastolení pořádku po nedávných vpádech vojsk nekromantů. Mezi tím se objevuje nová hrozba ze strany elfského krále Parsona, který si nárokuje práva na oblast hradu Harmondale a od pobřeží Mělčin se šíří nové zvěsti o osmy podivných bytostech. Čtyři z nich se vydali do Brakady a čtyři do Deyje. Tato nová informace se dostává až k uším velkovezíra Gavina Magnuse v Brakadě a Archibalda Ironfista v Jámě a oba projevují značný zájem se s těmito bytostmi setkat. Pokud jste měli možnost hrát třetí díl ságy, nejspíše už tušíte, kdo těmi bytostmi jsou, nebudu však již více napovídat, na konci hry to zjistíte sami. Vaše družina se na počátku hry objeví na Smaragdovém ostrově, kde budete mít za úkol vyhrát sběratelskou soutěž Lorda Markhama. Za odměnu budete moci doplout na pobřeží Erathie a získáte do svého majetku sporný hrad Harmondale. Velmi rychle se o vás dozví jak zástupci Erathie tak i Avlee a budou vás přemlouvat, aby jste se připojili na jednu ze stran. Bude jen na vás, jak se zachováte. Hlavní příběh se však ubírá jiným směrem, brzy budete postaveni před těžší volbu a po výběru cesty světla nebo temnoty teprve začne vaše bitva o záchranu světa. Příběh se v jednotlivých stranách mírně liší, resp. budete místy dostávat protichůdné úkoly k druhé straně, ale finálový úkol bude stejný. Závěr hry, konečná animace, je pak odlišná pro každou z obou stran.

Už z příběhu je nejspíše zřejmé, že tento díl ságy si pro vás připravil řadu novinek. Krom rozvětvenějšího příběhu se změny dotkly i samotné tvorby družiny a dovedností. Pokud si vzpomínáte, v šestém díle jste si vybírali pouze povolání a platilo, že pokud se postava může dovednost naučit, pak v ní i může dosáhnout mistrovské úrovně. Sedmý díl šel mnohem dále a zavedl ještě další stupeň - úroveň velmistra. Povolání postavy pak nejen určuje, jestli se postava může danou dovendost naučit, ale také jakého stupně v ní může maximálně dosáhnout. Pro dosažení vyšších stupňů je obvykle ještě potřeba, aby byla postava povýšena na nejvyšší úroveň ve svém povolání. Nyní už se např. nemohou všechna povolání dostat na nejvyšší úroveň v dovednosti luku a podobné je to i u jiných zbraní a pomocných dovedností jako vzdělávání, posilování a obchodování, kterými si postavy v šestém díle výrazně pomáhali. Možnost výběru rasy pak sebou nese další možnosti. Lidé jsou považováni za neutrální rasu a nemají tak žádné bonusy ani postihy. Ostatní tři rasy, goblini, elfové a trpaslíci už jimi obdařeni jsou. Některé vlastnosti se u nich mohou zvyšovat rychleji než jiné, tzn. že investice jednoho bodu do vlastnosti ve skutečnosti zvýší vlastnost o dva body. Stejné je to s postihy, akorát je to obráceně. Aby se vlastnost zvedla o jeden bod, je třeba investovat body dva. Každá z ras má bonusy a postihy k jiným vlastnostem a jejich kombinace jednotlivé rasy předurčuje k určitým povoláním. Např elfové jsou zdatní kouzelnící, goblini pak bojovníci.

Při výběru družiny je tedy vhodné dobře si rozvážit, jakou zvolit rasu ke konkrétnímu povolání a jak povolání ve skupině nakombinovat, aby jste si vytvořili co nejvyváženější družinu. Počáteční tvorba družiny se tak stává zajímavým prvkem hry, protože zde se rozhohuje, jak snadnou hru si výběrem družiny vytvoříte. Samozřejmě i zde máte na výběr přednastavenou družinu, takže tvorbu můžete zcela vynechat. O tom, jestli se dané povolání může naučit nějakou dovednost na vyšší úrovni vás pak informuje tabulka ukrytá pod informací každé dovednosti. Když na dovednost kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazí se informační okno a všechny položky, které jsou červené už jsou mimo možnosti vašeho charakteru. Pokud má povolání možnost dostat se výše, ale je třeba nejprve dosáhnout vyššího povolání, pak daná položka bude označena žlutě. Tím jsme se dostali k samotnému povyšování postav. Hra celkově rozlišuje dvě úrovně povýšení, kterých dosáhnete po splnění zadaných úkolů. O povýšení se starají významnější obyvatelé po celém kontinetu a najdete je v různých městech. První povýšení je společné všem, ke druhému povýšení bude potřeba, aby jste si nejprve vybrali cestu světla nebo temnoty. Výběr cesty je však součástí příběhu, takže chvilku potrvá, než se k tomu dostanete. V závislosti na výběru cesty pak budete mít dvě možnosti nejvyšší úrovně. V cestě světla se objeví dobrá povolání, v cestě temnoty zlá povolání, ale jejich možnosti zvyšování úrovně dovedností budou stejné (s vyjímkou mnicha, kde se za cestu temnoty bude moci naučit expertní úroveň kradení).

Ve hře budete mít krom povýšovacích úkolů možnost splnit i řadu obyčejnějších úkolů. Nově zde máte možnost stát se překupníkem a dovážet určité zboží z jedné oblasti do druhé a prodávat je tam za výhodnější cenu. Jak jsem již v úvodu zmínil, vedle hlavní dějové linie budete vtaženi i do sporů mezi Erathií a Avlee a budete se tak moci účatnit války lidí a elfů. Hra pak navíc skrývá malou herní vsuvku v podobě hospodské hry Arcomage. Jedná se o karetní hru, kterou si budete moci zahrát v každém hostinci po celém kontinentu. Budete k tomu potřebovat balíček karet a je s tím spjat i jeden zajímavý úkol, kdy za výhru ve všech hospodách obdržíte hlavní cenu. Úroveň hry je v každém hostinci jiná, u jedné se pořádně zapotíte a druhou zvládnete během chvilky. Za každou první výhru vás přímo v hostinci čeká peněžitá odměna. Po výběru cesty světla nebo temnoty se úkoly dějové linie rozdělí a za každou cestu je budete dostávat jinde. Spolu s výběrem cesty souvisí i výrazná změna vzhledu herní obrazovky, která se projeví změnou barvy a bohužel za cestu temnoty neni zrovna v ideálním kontrastu. Místy to bude působit až rušivě.

Řadu monster, na které ve hře narazíte, již budete znát z předchozího dílu. Nově se ve hře objevila dovednost identifikace nestvůr a ta vám na vysokých úrovních dovolí zjišťovat nejen zdraví, ale i ostatní vlastnosti monster. Díky tomu se budete moci vyhnout bojům, které budou mimo možnosti vaší družiny anebo se podle toho budete moci lépe připravit vhodnější volbou kouzel. U titánů a minotaurů např. zůstala schopnost postavy vymýtit. Vy však máte v sedmém díle možnost tomuto předejít kouzlem Ochrana před magií, takže narozdíl od šestého dílu se boj s nimi stává snesitelnější. Magie sama v sedmém díle přílišných změn nedoznala. Došlo jen k menší obměně kouzel, např. Telekineze se přesunula do magie země, přibyly kouzla jako Ochrana před magií nebo kouzlo Temné tajemství bylo nahrazeno Obětováním apod. Magie světla a temnoty neni nyní spojena s pověstí družiny, ale přímo se samotným výběrem cesty. Nebudete se tedy moci naučit obě, ale jen jednu z nich. K magii musím říci ještě jednu podstatnou věc. Každé kouzlo je teď součástí určité úrovně dovednosti, což pro vás znamená, že postava s normální úrovní dovednosti se nebude moci naučit kouzla expertní a vyšší úrovně.

Cestování po kontinentu je standardně realizováno pomocí stájové dopravy anebo lodní trasou. Do určitých oblastí se však nedostanete jinak než pěšky. Peší cestování je nyní časově odlišeno a přesun z jedné oblasti do sousední oblasti už nemusí trvat jen 5 dní. Změnilo se trochu i používání kouzla Městské brány. Pro odemčení oblasti je třeba se nejprve v dané oblasti napít z fontány městské brány. Volný pohyb v rámci kouzla je opět možný až na mistrovské úrovni, ale mistr vodní magie žije v Nighonu, kam se dostanete jen pěší trasou a přes celkem nebezpečné podzemí. Z počátku budete tedy o možnot plného využití bran ochuzeni. Při svých cestách místy narazíte i na tzv. Výzvy. Jedná se o nádoby na podstavcích, v nichž hoří oheň. Každá je pojmenována podle jedné ze základních vlastností. Má-li postava příslušnou vlastnost dostatečně vysokou, může se pokusit u Výzvy vyhrát. Za odměnu dostane určitý počet Dovednostních bodů. Je to vcelku zajímavý nápad, ale z počátku hry ho určitě nevyužijete. Další zajímavostí, která je více využitelná, jsou sloupky s koulí, tzv. piedestaly, které slouží jako oltáře různých odolností. Po kliknutí se tak postavám zvýší jeden z možných atributů. Obvykle platí, že v oblasti naleznete takový piedestal, který nejvíce odpovídá kouzelnému útoku zdejších monster.

Jak už je to u nových dílů ságy typické, hru naleznete na dvou CD. Při instalaci je sice možné nahrát i doplňková data pro urychlení celkového načítání hry, ale to v dnešní době již postrádá smysl. Velkou změnou prošel engine hry a samotná grafika. Ta je nyní plně kreslená a dovoluje zobrazit i nejmenší detaily, což oceníte zejména při zvětšování map oblastí. V tomto ohledu udělal sedmý díl velký krok kupředu. Vedle toho se zmenšila velikost řady dungeonů a v každém naleznete monstra podobné úrovně. Nebudete tak hned od počátku vystaveni obtížným podmínkám jako tomu bylo u šestého dílu. V nastavení hry máte nyní i možnost přepínat mezi režimem chůze a běhu, nemusíte tedy kvůli běhu stále držet shift. Zvukový doprovod je stále na vysoké úrovni a vhodně doplňuje herní atmosféru. Jakmile se objevíte na Smaragdovém ostrově, připojí se k vám navíc na pozici NPC průvodce, který se vám postará o jakýsi tutorial, ale lze ho i vypnout. Bohužel hra trpí značnou nekompatibilitou s Windows XP, takže pro její úspěšné spuštění je třeba nejprve nainstalovat neoficiální patch. Přijdete tak o hudební doprovod a řadu doprovodných kroků, což je docela škoda. Další problém spočívá v přítomnosti několika nepříjemných bugů, z nichž nejčastější jsou zmizelé džbány proměny potřebné pro povýšení liche. Je proto třeba nainstalovat oficiální patch 1.1, který by měl tento problém odstranit.

Přesto, že by se z recenze mohlo zdát, že sedmý díl je velice zdařilý, měl jsem z počátku menší obtíže s jeho hraním. Pořád musím jeho styl hraní porovnávat s jednoduchostí šestého dílu, který je v tomto ohledu volnější. V sedmičce je třeba mít na paměti rozdílnou možnost dosažení vyšších úrovní v dovednostech v závislosti na povolání, takže se nelze spolehnout na sřeleckou přesilu. Ovšem to by nebyl zas takový problém, předtím jsem měl možnost dohrát osmý díl, který je postaven na tom samém principu. Problém spočíval ve vyšší obtížnosti v počátku hry. Jakmile jsem dorazil do Harmondale, zjistil jsem, že zdejší armády goblinů oplývají střeleckým útokem, takže jejich likvidace neni nic jednoduchého. V Mohylovém údolí jsem se pak střetl s hordami nemrtvých. Díky tomu jsem se v počátku dlouho motal na nižším levelu a trvalo dlouho, než jsem mohl s úspěchem pokračovat v příběhu. Oproti tomu v osmém díle je počátek hry vyrovnanější. Je tedy třeba se na počátku více věnovat tréninku postav a dovednostními body zbytečně neplýtvat na nepotřebné dovednosti. Je to menší detail, který by však mohl některé z nováčků odradit.

Vzhledem k uvedeným novinkám je sedmý díl i přes počáteční vyšší obtížnost velice zdařilý a posunuje celou ságu směrem kupředu. Rozvětvenost děje je vhodným zpestřením hry, podobně jako úkoly spojené s válkou mezi lidmi a elfy. Bohužel, celkový dojem kazí přítomná nekompatibilita se systémy Windows XP, kde díky neoficiálnímu patchi přijdete o hudební doprovod a doprovodné zvuky. Místy se tak budete pohybovat v podivném tichu. Podobně jako je tomu u ostaních dílů, ani sedmý díl už dnes na pultech obchodů neobjevíte. Pokud se vám však dostane do rukou, určitě neváhejte a začněte své dobrodružství za záchranou světa před hrozbami Kreeganů a ukončete Ticho. Je to jeden z mála klasických dungeonů, který si dnes zahrajete i bez nutnosti vlastnit supervýkoný počítač.

 

29.4.2007