Prolog a herní videa

 

Stejně jako vždy, hra začíná velmi povedeným intrem, které vám přiblíží děj, jež předcházel počátku vašeho putování, resp. než jste byli odesláni na Smaragdový ostrov. Tím to však nekončí. Hra obsahuje ještě řadu tzv. ingame videí, která se automaticky spouštějí po splnění určitých bodů v hlavní příběhové linii. Pokud zrovna neovládate angličtinu, neni třeba zoufat, díky Ravenovi máte nyní možnost si přečíst český překlad všech videí ve hře (článek ještě neni dokončen, zbývá jedno video).

Prolog

Úvodní video, které následuje ihned po spuštění hry, je proloženo několika střihy a zachycuje střídavě dění jak v táboře nekromantů (hrad Gloaming a nikdo jiný než Archibald Ironfist) tak i v panství Gavina Magnuse na hradě Lambent. Je v něm zachycen přílet neznámých cizinců a okolnosti jejich rozchodu.

(hrad Gloaming, poručík Calipth): Veličenstvo Ironfist, poručík Calipth a seržant Piridiak se hlásí.

(Archibald Ironfist): Hmm ... přistupte.

(poručík Calipth): Procházeli jsme pláž na vyznačeném místě podle rozkazu, když jsme narazili na velkou skupinu asi 40 elfů, kteří vnikli na naše území. Když nastal ten správný čas, zaútočili jsme.

(Archibald Ironfist): Oh ... jak odvážné.

(poručík Calipth): Nepřátelé začali prchat před naším zuřivým útokem. Přijmuli jsme za naši povinnost je zničit. Než zjistili co se děje, už byli skoro všichni pobiti. Ostatní utíkali jako psi. Dál jsme je pronásledovali, když najednou jsem uviděl ...

(Archibald Ironfist): (smích)

(poručík Calipth): Co je k smíchu můj pane?

(Archibald Ironfist): Nic ... jen pokračujte

(kamera se přesune do hradu Lambent, hovoří elf): Jistě. Jak jsem řekl. Pronásledovali jsme gobliny. Stříleli jsme je do zad, protože byli příliš zbabělí, než aby se zastavili a čestně bojovali.

(Gavin Magnus): Hmm ... smutné, ale nezbytné.

(elf): Ano pane. Zabili jsme témeř všechny gobliny, když jsme spatřili něco vylézat z vody. Nejdřív jsme si mysleli, že přicházejí goblinům na pomoc, ale později začalo být jasné, že jejich příchod nemá nic společného s bojem na pláži. Stačili jsme se ukrýt ve skalách. Stvoření vynesla na pláž nějakou bednu. Nejpodivnější na nich byly malé amulety, vypadaly jako malé černé krabičky.

(kamera se znovu přesune do hradu Gloaming, hovoří Archibald Ironfist): Cože? Počkejte. Musíte se tam vrátit!

(poručík Calipth): Myslíte dorazit těch pár ubohých elfů?

(Archibald Ironfist): Ale ne ... přestaňte už s tím lhaním! Radši mi povězte o těch amuletech.

(kamera se znovu přesune do hradu Lambent, hovoří elf): Měly něco jako pradávné runy po stranách a byly vyrobeny z nějakého podivného černého hladkého kovu. Nemohli jsme se dostat blíž, aby jsme si je prohlédli.

(Gavin Magnus): Hmm ... amulety mi připomínají jednu starou legendu. Pokračujte, co se stalo dál?

(elf): Ti mořští lidé se začali hádat. Jeden se obrátil a odešel pryč, další pak odešli jiným směrem. Když jsme se tam ráno vrátili, našli jsme kůži jednoho z nich. Jejich stopy smyl přiliv. Rozhodli jsme se vrátit na základnu a podat hlášení.

(hrad Gloming, Archibald Ironfist): Děkuji za zprávu poručíku. Rád slyším konečne něco zajímavého. Jste povýšen na kapitána. Ale nejdřív najděte ty mořské lidi nebo co je to zač. Pokud uspějete, můžete si povýšení nechat, heh, ostatně jako vaše životy. Oh a málem bych zapoměl ...

(hrad Lambent, Gavin Magnus): Hodně štěstí!

Sběratelská soutěž

Po výběru vaší družiny se spustí video, které vám přiblíží nedávné události spojené se sběratelskou soutěží na Smaragdovém ostrově. Promlouvá v nich sám organizáror celé soutěže, vévoda Markham.

Slyšte, slyšte! Sběratelská soutěž na Smaragdových ostrovech právě začíná. Seznam předmětů byl rozdán všem zúčastněným. Jak již víte, vítěz této soutěže získá jako první cenu hrad Harmondale. Buďte ale opatrní! Smaragdové ostrovy mohou být i velmi nebezpečné. Minulou noc tři ze soutěžících zmizeli. Obáváme se o jejich bezpečnost. Během soutěže proto prosím dávejte pozor, zda nenaleznete nějakou stopu po zmizelých - jestliže v lese naleznete nějaké části jejich výzbroje, okamžitě to nahlaste, mohlo by to zachránit jejich životy. Kolují zvěsti, že se na ostrovech skrývá nějaký netvor a možná se schovává právě v jedné z jeskyní. Pokud nějakou uvidíte, rozhodně nechoďte dovnitř. Vyšlete někoho do města ať obeznámí stráže. Nechceme, aby se ještě někomu dalšímu něco stalo.

Málem bych zapomněl, ještě jedna věc ... ehm, hehe ..., omluvte mě. Objevila se zde hlášení, že by to mohl být drak. Jestli ho zahlédnete, spaste své životy.

Nové panství

Výhrou sběratelské soutěže získáte hrad Harmondale. Po opuštění ostrova se spustí animace, která vám osvětlí vaše nejbližší kroky v novém panství.

():

Volba soudce - cesta světla

Po smrti soudce Greye si budete muset zvolit nového smírčího soudce. Jakmile ho dopravíte do soudcovského domu v Harmondale, spustí se následující video, kde se mezi sebou dohaduje královna Catherine s králem Parsonem o hranicích na území Harmondale. Za cestu světla do sporu zasáhne soudce Fairweather.

(Catherine): Možná bychom mohli stanovit hranici zde?

(Parson): Vždyť to je pro mě zjevně nevýhodné, co takhle zde?

(Soudce Fairweather): Počkejte! Co takhle zde?

(Catherine, Parson): Aaaaaaaaaaaaaaaah ...

(Gavin Magnus): Připijme si moji přátelé na mír. Na mír!

(Catherine): Je těžké uvěřit, že jsme spolu bojovali, přestože jsme všichni věděli, kdo je pravým nepřítelem.

Volba soudce - cesta temnoty

Ten samý případ jako u předchozího videa, jen s tím rozdílem, že soudce Sleen do sporu nijak nezasáhne.

(Catherine): Možná bychom mohli stanovit hranici zde?

(Parson): Vždyť to je pro mě zjevně nevýhodné, co takhle zde?

(Catherine): Ne! Říkám zde!

(Parson): TO v žádném případě, hranice bude zde!

(Necromancer): Ještě nikdy jsem neviděl tolik připravených mrtvých těl, jen kdyby se nám tak podařilo přimět naše nepřátele bojovat spolu častěji!

Záchrana krále Rolanda

Jakmile porazíte Xenofexe, spustí se po opuštění kolonie Zod následující video, kde Archibald Ironfist stojí před trůnem v hradu Gryphonhearth a rozmlouvá s královnou Catherine a svým bratrem Rolandem. Na konci rozhovoru je Archibald poslán do vyhnanství na ostrovy poblíž pobřeží Tulareanského lesa.

(Archibald Ironfist): Tak jsme se tu sešli, jedna velká šťastná rodina. Co se stalo, stalo se, možná bychom to mohli nechat minulostí.

(Catherine): Děláš si srandu? Po té válce co jsi vyhlásil? Po všech těch nevinných lidech co jsi zabil? Zpusobil jsi velké utrpení. Archibalde Ironfiste, za tvoje zločiny proti království Enrothu a Erathie, za všechno to utrpení a bolest, kterou jsi způsobil, odsuzuji Tě k...

(Roland Ironfist): Počkej! Archi, říkal jsi mi, že jsi se usadil se svými následovníky na ostrově, aby jste pokračovali ve studiích, avšak v míru! Slibuješ, že na tom místě zůstaneš a už nebudeš působit žádné potíže?

(Archibald Ironfist): Ano.

(Roland Ironfist): Zachránil jsi mi život.

(Catherine): Ach, myslím si, že je to chyba, ale pokud si to tak přeješ, tak tedy dobrá. Jsi vyhoštěn na tyto ostrovy. Nikdy se je nepokoušej opustit! Přísaháš, že neopustíš tyto ostrovy?

(Archibald Ironfist): Přísahám.

(Catherine): Tak tedy běž! Už Tě nechci nikdy vidět!

(Archibald Ironfist): Předpokládám, že teď jsme vyrovnáni bratře. Nashledanou.

(Roland Ironfist): Nashledanou.

Splnění dílčích úkolů v cestě světla (video před zadáním závěrečného úkolu)

Po splnění všech aliančních úkolů a před zadáním závěrečného úkolu se spustí následující video, kde Resurectra předloží vám a Gavinu Magnusovi svůj plán o sprovoznění teleportačních bran z dob Pradávných.

(Gavin Magnus): Rasurectro, jsme připraveni! Páni Harmondale a já jsme ochotni vyslechnout si tvůj plán.

(Resurectra): Jak jste asi předpokládali, my, já a moji následovníci, nejsme z vašeho světa a ani nejsme nijak spřízněni s necromancery. Jsme tu několik let a přišli jsme najít dva Pradávné - Sheltema a Coraka. Je mi líto, že po příchodu do vašeho světa začali různé tahanice s vašimi formálními spojenci a za to se omlouvám, ale myslíme si, že to zač bojujeme za to rozhodně stojí. Bojujeme proti našim bývalým spojencům, aby jsme dali opět do provozu systém bran, které Pradávní postavili ještě před příchodem ďábelských Kreeganů, což zapříčinilo Dobu Ticha. Potřebujeme však ještě jednu součást. Když jsme dorazili do vašeho světa, rozhodli jsme se schovat plavidlo v moři a aktivovat bezpečnostní systém. Protože jsme si navzájem přestávali věřit, bezpečnostní heslo mělo dvě části. Jednu znám já a tu druhou zná Kastore. Bez hesla bude lodní bezpečnostní systém velmi těžké prolomit. A to je právě to, co vás a vaše harmondalské spojence čeká. Potřebujeme, aby jste pro nás tuto součást získali a my ukončíme ticho, které váš svět po tisíc let zahalovalo.

Splnění dílčích úkolů v cestě temnoty (video před zadáním závěrečného úkolu)

Anlogicky je to i v cestě temnoty. Tedy po splnění všech aliančních úkolů a před zadáním závěrečného úkolu se spustí video, které zachycuje roztržku mezi Kastorem a nekromancery, během níž Kastore použije blaster. Poté seznámí zbytek osazenstva se svým plánem, který spočívá ve sprovoznění tzv. Nebeské výhně, což neni nic jiného než replikátor, který chce Kastore použít k výrobě blasterů a pomocí takto vyzbrojené armády ovládnout celý svět.

(Kastore): Takže jsi nám sloužil dobře a teď si snad zasloužíš vedět, kdo jsme a jaké máme plány. My a naši společníci nejsme z vašeho světa. Přicestovali jsme sem díky té hloupé misi, aby jsme našli dva Pradávné - Coraka a Sheltema. Řeknu vám to narovinu - žádní Pradávní už nejsou.

(Nekromancer): Ale to není to co jsi nám předtím říkal! Lhal jsi nám!

(Kastore): Slyšeli jste jen to, co jste sami chtěli slyšet.

(Nekromancer): To co chci slyšet teď je tvůj smrtelný křik!

(Kastore - zastřelí útočícího nekromancera a pokračuje): Už jsme přestali s hledáním Pradávných. Teď máme lepší plán. Když jsme dorazili do vašeho světa, rozhodli jsme se schovat plavidlo v moři a aktivovat bezpečnostní systém. Heslo systému mělo dvě části, jednu část znám já a tu druhou zná Resurectra. Rozdělili jsme se a to bylo naposled kdy jsme je viděli. Bez hesla bude lodní bezpečnostní systém velmi těžké prolomit. A to je právě to, co vás čeká. S tímto přístrojem můžeme vyrobit tisíce těchto zbraní (ukazuje na blaster) a vládnout nad světem ku prospěchu našich spojenců a nás. Ale pořád nám chybí jedna součástka a od vás potřebujeme, aby jste ji pro nás z té lodi získali.

Konec v cestě světla

Po splnění závěrečného úkolu se spustí poslední animace. O její podobě rozhoduje, za kterou stranu jste ve hře hráli. Za cestu světla Resurectra zprovozní portál a družina cestovatelů se setká s Corakem.

(Corak): Vítejte, já jsem Corak, Prosím, pojďte dál.

(Resurectra): Coraku? Mysleli jsme, že jsi ztroskotal na Xeenu? Jak jsi to mohl přežít?

(Corak): Ah, omlouvám se. Nejsem ten Corak, kterého jste znali, jsem jiný Corak, váš Corak umřel při nehodě. Stvořil mě předtím než zemřel, abych bránil ty co zbyli. Toto je centrální stanice stvořená samotnými Pěti nejvyššími a já jsem její strážce. Základna byla postavena asi před tisíci lety. Nikdy jsme nedosáhli našeho cíle, než začala válka ve vašem světě. Válka proti Kreeganům spotřebovala všechny zdroje pradávných.

(Resurectra): Která brána vede k pradávným?

(Corak): Obávám se, že žádná z nich. Když před 900 lety Kreegané pronikli branou, byl tento úsek odříznut od zbytku systému. A to je to místo, kde jsme právě teď. A začíná právě tam, odkud jste přišli.

(Resurectra): A co všechny ty ostatní brány? Kam vedou?

(Corak): Do všech světů obývaných pradávnými v dávných dobách. Všechny během války upadávaly. Pomohl bych jim, ale není mi dovoleno opustit toto místo. A mám jen velice málo návštěv. Brány jsou chráněny, aby jimy nemohlo procházet zlo.

(Resurectra): Kam odtud můžeme jít?

(Corak): Jít? (smích) Kamkoliv chcete přátelé! Kamkoliv chcete.

Konec v cestě temnoty

Za cestu temnoty je závěrečné video poněkud strohé na dialogy a omezuje se jen na pár citoslovců ;). Kastore zprovozní tzv. Nebeskou výheň a začne hromadně replikovat blastery, kterými poté vyzbrojuje svou armádu. Poslední záběr pak má navodit pocit počátku nové ničivé války.

Smrt

V případě, že během hry umřete, spustí se speciální animace a po ní jste navráceni zpět do hry před hrad Harmondale.

(Smrt): Ti, kdož byli poraženi. Smrt jim dnes není souzena! Vraťte se zpět do světa živých, ještě toho máte mnoho co udělat!!