Umístění jednotlivých cechů magie

 

Každý z cechů magie nabízí k prodeji kouzla různých úrovní a podle toho se dělí na cech pro začátečníky, pro adepty, pro mistry a pro velmistry. V cechu pro začátečníky koupíte jen kouzla normální úrovně dovednosti, v cechu pro adepty budete moci koupit navíc i kouzla expertní úrovně, v cechu pro mistry přibudou kouzla mistrovské úrovně a nakonec ve velmistrovském cechu budete moci koupit kouzla všech úrovní.

Rozmístění jednotlivých úrovní cechů víceméně odpovídá postupu vaší družiny po kontinentu, takže většina začátečnických cechů je na Smaragdovém ostrově a část v Harmondale, cechy pro adepty jsou pak hned v přilehlých oblastech. Podobně jsou rozmístěni i expertní učitelé.

Cech/pro země vody vzduchu ohně ducha těla mysli
začátečníky Harmondale Harmondale Smaragdový ostrov Smaragdový ostrov Smaragdový ostrov Smaragdový ostrov Harmondale
adepty Tulareanský les Tulareanský les Harmondale Harmondale Harmondale Harmondale Erathie
mistry Kamenné město Brakadská poušť Tulareanský les Tulareanský les Deyja Erathie Tatalie
velmistry Jáma Evenmorské ostrovy Oblačné město Nighon Erathie Avlee Avlee

V tabulce jsem neuvedl cechy světla a temnoty, protože k jejich kouzlům nebudete mít přístup ihned od počátku hry, ale budete se je moci naučit až později. Navíc v závislosti na volbě cesty se budete moci naučit jen jedno odvětví této magie. Pro každou z uvedených škol jsou pouze dvě úrovně cechů. Pro magii temnoty je to Cech noci (adepti) v Deyje a Cech soumraku (velmistři) v Jámě. Pro magii světla je to Cech záře (adepti) v Brakadské poušti a Cech osvícení (velmistři) v Oblačném městě. Nakupovat kouzla v nich budete moci až ve chvíli, kdy si při volbě soudce zvolíte příslušnou stranu, čímž se stanete členy cechu. Jakmile splníte i vstupní úkol (projít Líhní nebo Mlžnými stěnami), budete se moci v cechu naučit i příslušnou dovednost magie.