Magie země

Magie země

Omráčení

Mana: 1, Cena: 100, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Uhodí nestvůru magickou silou, znemožňujíce jí zaútočit. Zároveň ji také odhodí dozadu, takže družina má šanci utéct či zaútočit, než se nestvůra probere. Větší dovednost v Magii Země znamená větší účinek kouzla.

Normální Normální efekt
Expert Silnější efekt
Mistr Silnější efekt
Velmistr Nejsilnější efekt

Zpomalení

Mana: 2, Cena: 200, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Snižuje rychlost chůze a zvyšuje dobu potřebnou k zotavení samostatné nestvůry. Zpomalení také způsobí, že nestvůra může zaútočit méně často a nechytí tě, pokud se rozhodneš utéct. Doba trvání kouzla je 1 minuta za bod dovednosti v Magii Země.

Normální Normální efekt
Expert Doba trvání 5 minut za bod dovednosti
Mistr Nestvůra je zpomalená na 1/4 své rychlosti
Velmistr Nestvůra je zpomalená na 1/8 své rychlosti

Odolnost proti zemi

Mana: 3, Cena: 300, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Zvyšuje odolnost všech tvých postav proti kouzlům Magie Země o množství úměrné tvým bodům dovednosti Magie Země. Efekt trvá hodinu za každý bod dovednosti.

Normální 1 bod odolnosti za bod dovednosti
Expert 2 bod odolnosti za bod dovednosti
Mistr 3 bod odolnosti za bod dovednosti
Velmistr 4 bod odolnosti za bod dovednosti

Smrtící roj

Mana: 4, Cena: 400, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Na samostatný cíl sešle roj hmyzu, který kouše a bodá. Roj způsobí 5 bodů zranění plus 1-3 body za bod dovednosti Magie Země, vždy trefí cíl.

Normální Středně rychlé zotavení
Expert Rychlejší zotavení
Mistr Rychlejší zotavení
Velmistr Nejrychlejší zotavení

Kamenná kůže

Mana: 5, Cena: 500, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Zvyšuje třídu zbroje všech tvých postav o 5 plus 1 bod za bod Magie Země.

Normální n/a
Expert Doba trvání 1 hodina + 5 minut za bod dovednosti
Mistr Doba trvání 1 hodina + 15 minut za bod dovednosti
Velmistr Doba trvání 1 hodina + 1 hodina za bod dovednosti

Čepele

Mana: 8, Cena: 750, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Vystřelí ostrou rotující čepel na samostatný cíl. Čepel způsobí 1-9 bodů zranění za bod dovednosti v Magii Země.

Normální n/a
Expert Střední doba zotavení
Mistr Rychlejší doba zotavení
Velmistr Nejrychlejší doba zotavení

Odkamenění

Mana: 10, Cena: 1000, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Odstraní zkamenění, pokud zakouzlíš toto kouzlo včas. Vyšší dovednost v Magii Země umožňuje kouzlit kouzlo po delší době zkamenění, dokud nebyl dosáhnut "bod, z kterého není návratu". Poté už zbývá jen navštívit chrám.

Normální n/a
Expert Funguje, pokud je postava zkamenělá méně než 1 hodinu za bod dovednosti
Mistr Funguje, pokud je postava zkamenělá méně než 1 den za bod dovednosti
Velmistr Bez časového limitu

Kamenný výbuch

Mana: 15, Cena: 1500, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Vykouzlí magický kámen, který exploduje, pokud se dostane do blízkosti nestvůry, nebo vyprší jeho čas. Kámen se bude odrážet a kutálet dokud neexploduje, nebo nenajde místo "odpočinku", takže se snaž nedostat se do jeho blízkosti. Exploze způsobí 10 bodů zranění plus 1-10 za bod dovednosti v Magii Země.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Středně rychlé zotavení
Velmistr Rychlejší zotavení

Telekineze

Mana: 20, Cena: 2000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Telekineze ti umožní manipulovat s předměty na dálku. Můžeš mačkat tlačítka, zvedat objekty, otevírat dveře ... všechno z bezpečné vzdálenosti před pastmi.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Rychlejší zotavení
Velmistr Nejrychlejší zotavení

Květ smrti

Mana: 25, Cena: 3000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Vystřelí magický kámen do vzduchu, kde exploduje. Úlomky kamene poté spadnou na zem a způsobí 20 bodů zranění plus 2 body za bod dovednosti v Magii Země. Kouzlo může být použito pouze venku.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Středně rychlé zotavení
Velmistr Rychlejší zotavení, dvojitý efekt

Zborcení

Mana: 30, Cena: 5000, Potřebná úroveň dovednosti: Velmistrovská

V okamžiku enormně zvýší váhu samostatného cíle a tím způsobí zranění odpovídající 25% celkové zdraví nestvůry plus 2% za bod dovednosti v Magii Země. Čím větší váha, tím větší zranění.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr n/a
Velmistr Toto kouzlo je tak dobré, jak jen může být!