Magie vzduchu

Magie vzduchu

Čarodějovo oko

Mana: 1, Cena: 100, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Čarodějovo oko způsobí, že automapa ve spodním pravém rohu obrazovky ukazuje pozici nestvůr a ostatní zajímavá místa. Kouzlo trvá 1 hodinu za každý bod Magie Vzduchu.

Normální Zobrazuje jen terén a nestvůry
Expert Zobrazuje poklady
Mistr Zobrazuje další zajímavá a důležitá místa
Velmistr Nestojí žádnou manu

Pád pírka

Mana: 2, Cena: 200, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Pád pírka chrání tvé postavy před zraněním, když spadnou z výšky větší než deset stop tím, že zpomalí jejich pád. Kouzlo působí na celou družinu a doba trvání závisí na dovednosti Magie Vzduchu.

Normální Doba trvání 5 minut za bod dovednosti
Expert Doba trvání 10 minut za bod dovednosti
Mistr Doba trvání 1 hodina za bod dovednosti
Velmistr Rychlejší zotavení

Odolnost proti vzduchu

Mana: 3, Cena: 300, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Zvyšuje odolnost všech tvých postav proti kouzlům Magie Vzduchu o množství úměrné tvým bodům dovednosti Magie Vzduchu. Efekt trvá hodinu za každý bod dovednosti.

Normální 1 bod odolnosti za bod dovednosti
Expert 2 bod odolnosti za bod dovednosti
Mistr 3 bod odolnosti za bod dovednosti
Velmistr 4 bod odolnosti za bod dovednosti

Jiskry

Mana: 4, Cena: 400, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Jiskry vystřelí malé kuličky blesků, které se odrážejí od překážek, dokud se netrefí nebo nerozplynou. Je těžké říci, kam budou směrovat a tak je kouzlo nejlépe používat v místnosti zaplněné slabšími nestvůrami. Každá jiskra způsobí 2 body zranění plus 1 za každý bod dovednosti Magie Vzduchu.

Normální Středně rychlé zotavení, 3 jiskry
Expert Rychlé zotavení, 5 jisker
Mistr Rychlejší zotavení, 7 jisker
Velmistr Nejrychlejší zotavení, 9 jisker

Skok

Mana: 5, Cena: 500, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Po zakouzlení tvá družina skočí do vzdálenosti 60 stop a může tak dosáhnout vysokých ramp či teras. Při pádu ze skoku družina neutrpí zranění.

Normální n/a
Expert Střední doba zotavení
Mistr Rychlejší zotavení
Velmistr Nejrychlejší zotavení

Štít

Mana: 8, Cena: 750, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Snižuje zranění z útoků z dálky na polovinu (například kameny nebo šípy) tím, že zpomalí střelu předtím, než zasáhne.

Normální n/a
Expert Doba trvání 1 hodina + 5 minut za bod dovednosti
Mistr Doba trvání 1 hodina + 15 minut za bod dovednosti
Velmistr Doba trvání 1 hodina + 1 hodina za bod dovednosti

Blesk

Mana: 10, Cena: 1000, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Z ruky sesílatele se vystřelí blesk na samostatný cíl. Vždy zasáhne a způsobí 1-8 bodů zranění za bod dovednosti v Magii Vzduchu.

Normální n/a
Expert Střední doba zotavení
Mistr Rychlejší zotavení
Velmistr Nejrychlejší zotavení

Neviditelnost

Mana: 15, Cena: 1500, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Neviditelnost působí na myšlenky blízkých nestvůr tak, že způsobí neviditelnost družiny, dokud ta nepromluví nebo nezaútočí. Jakýkoliv útok, ať už úspěšný či nikoli, poruší toto kouzlo. Kouzlo nelze zakouzlit v blízkosti nepřátelských nestvůr.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Doba trvání 10 minut za bod dovednosti
Velmistr Doba trvání 1 hodina za bod dovednosti

Imploze

Mana: 20, Cena: 2000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Imploze je nechutné kouzlo, které působí na samostatný cíl tak, že zničí vzduch okolo něj a náhlý vír vzduchu a blesky způsobí 10 bodů zranění plus 1-10 bodů za každý bod dovednosti Magie Vzduchu.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Střední doba zotavení
Velmistr Rychlé zotavení

Létání

Mana: 25, Cena: 3000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Dá tvé družině schopnost létání. Toto kouzlo je velmi drahé a pracuje pouze venku, ale je velmi užitečné. Létání bere jeden bod many každých pět minut letu (tj. když se nedotýkáš země).

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Doba trvání 1 hodina za bod dovednosti
Velmistr Neubírá body many během letu

Pád hvězd

Mana: 30, Cena: 5000, Potřebná úroveň dovednosti: Velmistrovská

Přivolá hvězdy z nebe na spálení a zničení tvých nepřátel. Je přivoláno 20 hvězd a každá způsobí 20 bodů zranění plus 1 bod za každý bod dovednosti Magie Vzduchu. Při zakouzlení se radši drž od nepřátel trochu dál... Toto kouzlo funguje jen venku!

Normální n/a
Expert n/a
Mistr n/a
Velmistr Toto kouzlo je tak dobré, jak jen může být!