Magie vody

Magie vody

Probuzení

Mana: 1, Cena: 100, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Automaticky probudí všechny tvé postavy z normálního spánku a také i z magického spánku, pokud ten netrval příliš dlouho. Větší dovednost v Magii Vody znamená možnost delšího spánku, než se kouzlo stane nefunkčním.

Normální Funguje, pokud postava spí méně než 3 minuty za bod dovednosti
Expert Funguje, pokud postava spí méně než 1 hodinu za bod dovednosti
Mistr Funguje, pokud postava spí méně než 1 den za bod dovednosti
Velmistr Rychlé zotavení

Jedovatý sprej

Mana: 2, Cena: 200, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Vystříkne jed na nestvůru před tvými postavami. Zranění je malé, ale jen málo nestvůr je odolných proti Magii Vody, takže kouzlo většinou funguje. Každá střela způsobí 2 body zranění plus 1-2 body za bod dovednosti.

Normální Pomalé zotavení, 1 střela
Expert Rychlejší zotavení, 3 střely
Mistr Rychlejší zotavení, 5 střel
Velmistr Nejrychlejší zotavení, 7 střel

Odolnost proti vodě

Mana: 3, Cena: 300, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Zvyšuje odolnost všech tvých postav proti kouzlům magie vody o množství úměrné tvým bodům dovednosti Magie Vody. Efekt trvá hodinu za každý bod dovednosti.

Normální 1 bod odolnosti za bod dovednosti
Expert 2 bod odolnosti za bod dovednosti
Mistr 3 bod odolnosti za bod dovednosti
Velmistr 4 bod odolnosti za bod dovednosti

Ledová střela

Mana: 4, Cena: 400, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Vystřelí střelu ledu na samostatný cíl. Střela způsobí 1-4 body zranění za bod dovednosti v Magii Vody.

Normální Pomalé zotavení
Expert Rychlejší zotavení
Mistr Rychlejší zotavení
Velmistr Nejrychlejší zotavení

Chůze po vodě

Mana: 5, Cena: 500, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Chůze po vodě umožňuje tvým postavám chodit po vodní hladině bez zranění. Toto kouzlo funguje jen venku. Ubírá jeden bod many za každých 20 minut kontaktu tvé družiny s vodou.

Normální n/a
Expert Doba trvání 10 minut za bod dovednosti
Mistr Doba trvání 1 hodina za bod dovednosti
Velmistr Neubírá body many během chůze

Nabij předmět

Mana: 8, Cena: 750, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Nabije jakýkoliv magický předmět, který používá náplně. Pokaždé, když je toto kouzlo zakouzleno, předmět ztrácí trvale 50% - 1 náboj za bod dovednosti v Magii Vody.

Normální n/a
Expert Předmět ztrácí 50% - 1 za bod dovednosti
Mistr Předmět ztrácí 30% - 1 za bod dovednosti
Velmistr Předmět ztrácí 20% - 1 za bod dovednosti

Kyselinová střela

Mana: 10, Cena: 1000, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Vystřelí spršku extrémně silné kyseliny na samostatný cíl. Kouzlo vždy zasáhne a způsobí 9 bodů zranění plus 1-9 bodů za bod dovednosti v Magii Vody.

Normální n/a
Expert Střední doba zotavení
Mistr Rychlejší zotavení
Velmistr Nejrychlejší zotavení

Očaruj předmět

Mana: 15, Cena: 1500, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Když je toto kouzlo zakouzleno na normální předmět, ten má možnost získat speciální vlastnosti. Šance úspěchu je 10% za bod dovednosti v Magii Vody. Předmět očarovaný velmistrem zíkává lepší vlastnosti.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Středně silné očarování
Velmistr Silné očarování

Městská brána

Mana: 20, Cena: 2000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Městská brána teleportuje družinu k centrální fontáně do jakéhokoliv města, které družina navštívila. Městská brána má šanci na úspěch 10% za každý bod Magie Vody. Kouzlo nemůže být sesláno v blízkosti nepřátel.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Nefunguje pokud jsou nepřátelské nestvůry blízko
Velmistr Funguje i když jsou nepřátelské nestvůry blízko

Ledová smršť

Mana: 25, Cena: 3000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Vystřelí kouli ledu ve směru pohledu družiny. Koule exploduje, když něco zasáhne a vystřelí 7 úlomků ledu ve všech směrech (kromě směru ke družině). Úlomky se odrážejí, dokud nezasáhnou nestvůru nebo neroztají. Každý úlomek způsobí 12 bodů zranění plus 1-6 bodů za bod dovednosti v Magii Vody.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Střední doba zotavení a 7 úlomků
Velmistr Rychlejší zotavení a 9 úlomků

Lloydův maják

Mana: 30, Cena: 5000, Potřebná úroveň dovednosti: Velmistrovská

Lloydův maják ti umožní označit si nějaké místo a v budounosti se na toto místo zpět teleportovat. Jak dlouho tato značka vydrží, závisí na dovednosti v Magii Vody. Použij toto kouzlo pokaždé, když hceš umístit značku nebo se vrátit k již umístěné. Každá značka zmizí za 1 týden za bod dovednosti v Magii Vody.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr n/a
Velmistr Toto kouzlo je tak dobré, jak jen může být!