Magie temnoty

Magie temnoty

Zmrtvýchvstání

Mana: 10, Cena: 1000, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Oživení ti umožňuje vyzvednout mrtvou nestvůru ze spárů smrti. Zombie bude bojovat proti nepřátelům družiny, dokud znovu nezemře, nebo družina neopustí mapu. Zombie bude mít 10 bodů zdraví za bod dovednosti Magie Temnoty až po její maximum.

Normální Nestvůra dostane 20 bodů zdraví za bod dovednosti
Expert Nestvůra dostane 30 bodů zdraví za bod dovednosti
Mistr Nestvůra dostane 40 bodů zdraví za bod dovednosti
Velmistr Nestvůra dostane 50 bodů zdraví za bod dovednosti

Toxický mrak

Mana: 15, Cena: 1500, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Před sesílatelem kouzla se vytvoří jedovatý mrak zhoubných plynů a pomalu se pohybuje směrem od tvých postav. Mrak způsobí 25 bodů zranění plus 1-10 bodů za bod dovednosti Magie Temnoty.

Normální Střední doba zotavení
Expert Rychlejší doba zotavení
Mistr Rychlejší doba zotavení
Velmistr Nejrychlejší doba zotavení

Upíří zbraň

Mana: 20, Cena: 2000, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Očaruje zbraň a přidá jí upíří vlastnost. Zdarví odebrané nestvůře touto zbraní je přidáno tomu, kdo zbraň používá, jako extra zdraví až do maximální hodnoty zdraví postavy.

Normální Doba trvání 1 hodina za bod dovednosti
Expert Rychlejší doba zotavení
Mistr Nejrychlejší doba zotavení
Velmistr Trvalé očarování

Smršťovací paprsek

Mana: 25, Cena: 2500, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Zmenší největší z nestvůr na mnohem přijatelnější velikost. Doba trvání tohoto kouzla je 5 minut za bod dovednosti Magie Temnoty. Zmenšená nestvůra dává polovinu, třetinu či čtvrtinu normálního zranění.

Normální Zmenší nestvůru na polovinu velikosti
Expert Zmenší nestvůru na třetinu velikosti
Mistr Zmenší nestvůru na čtvrtinu velikosti
Velmistr Plošný efekt (Zmenší skupinu nestvůr)

Střepina

Mana: 30, Cena: 3000, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Vystřelí několik horkých ostrých kovových střepin ve směru pohledu družiny, které zasáhnou jakoukoliv nestvůru , která se jim dostane do cesty. Každá střepina způsobí 6 plus 1-6 bodů zranění za bod dovednosti Magie Temnoty.

Normální n/a
Expert Rychlejší doba zotavení a 5 střepin
Mistr Rychlejší doba zotavení a 7 střepin
Velmistr Nejrychlejší doba zotavení a 9 střepin

Poznámka: Zranění kouzlem Střepina se počítá jako fyzické zranění, lze jím tedy zranit i postavy imunní na magii.

Ovládnutí nemrtvých

Mana: 35, Cena: 3500, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Převezme kontrolu nad myslí nemrtvého na 10 minut za bod Magie Temnoty. Ovládaný nemrtvý bude bojovat proti nepřátelům družiny po dobu trvání kouzla a nebude na družinu útočit, pokud ho někdo z družiny nezraní.

Normální n/a
Expert Doba trvání 3 minuty za bod dovednosti
Mistr Rychlejší zotavení a doba trvání 5 minut za bod dovednosti
Velmistr Nejrychlejší doba zotavení a doba trvání, dokud družina neopustí mapu

Odrážení bolesti

Mana: 40, Cena: 4000, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Pokud nestvůra zasáhne postavu s tímto aktivním kouzlem, bude jí způsobeno stejné zranění, jaké ona způsobila postavě.

Normální n/a
Expert Doba trvání 1 hodinu + 5 minut za bod dovednosti
Mistr Působí na celou družinu
Velmistr Doba trvání 1 hodinu + 15 minut za bod dovednosti

Obětování

Mana: 45, Cena: 5000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Toto ďábelské kouzlo okamžitě zabije jednoho měšťana a výrazně sníží reputaci družiny. Sesílateli se doplní mana spotřebovaná při seslání kouzla a jsou mu odstraněny všechny negativní jevy, doplněno zdraví a vyléčeno magické zestárnutí.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Pomalá doba zotavení
Velmistr Střední doba zotavení

Dračí dech

Mana: 50, Cena: 6000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Dračí dech vyšle mrak toxických plynů na samostatný cíl a způsobí zranění všem blízko stojícím nestvůrám 1-25 bodů zranění za bod dovednosti Magie Temnoty.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Delší doba zotavení
Velmistr Střední doba zotavení

Armageddon

Mana: 55, Cena: 7500, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Toto kouzlo je zabíječ měst. Armageddon způsobuje 50 bodů zranění plus 1 bod za každý bod dovednosti Magie Temnoty každé postavě na mapě, včetně tvých postav. Toto kouzlo může být kouzleno maximálně třikrát za den a jen venku.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Může být zakouzleno třikrát denně
Velmistr Může být zakouzleno čtyřikrát denně

Vysát duši

Mana: 60, Cena: 10000, Potřebná úroveň dovednosti: Velmistrovská

Toto příšerné kouzlo vysaje život ze všech nestvůr v dohledu - přátel i nepřátel. Kouzlo přesune zdraví do tvé družiny stejně jako Sdílený život. Zranění (a léčení) je 25 plus 1-8 bodů za bod dovednosti.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr n/a
Velmistr Toto kouzlo je tak dobré, jak jen může být!