Magie světla

Magie světla

Světelná střela

Mana: 5, Cena: 1000, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Vystřelí na samostatný cíl světelnou střelu, která způsobí 1-4 body zranění za bod dovednosti Magie Světla. Zranění způsobené proti nemrtvým je zdvojnásobeno.

Normální Středně rychlé zotavení
Expert Rychlejší doba zotavení
Mistr Rychlejší doba zotavení
Velmistr Nejrychlejší doba zotavení

Zničení nemrtvého

Mana: 10, Cena: 1500, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Přivolá sílu nebes na zničení temné magie, která tvoří život nemrtvých a způsobí samostatnému cíli 16 bodů zranění plus 1-16 bodů za bod Magie Světla. Toto kouzlo působí jen na nemrtvé.

Normální Středně rychlé zotavení
Expert Rychlejší doba zotavení
Mistr Rychlejší doba zotavení
Velmistr Nejychlejší doba zotavení

Odstraň magii

Mana: 15, Cena: 2000, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Odstraní všechna kouzla na všech nestvůrách v dohledu družiny, jak pomocná, tak i zraňující. Zotavení závisí na zkušenosti v Magii Světla.

Normální Středně rychlé zotavení
Expert Rychlejší doba zotavení
Mistr Rychlejší doba zotavení
Velmistr Nejychlejší doba zotavení

Ochromení

Mana: 20, Cena: 2500, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Ochromení dočasně znemožní nestvůře se pohybovat nebo útočit během doby trvání tohoto kouzla, která je 3 minuty za bod dovednosti v Magii Světla. Na ochromené nestvůry můžeš útočit, ony nemohou útoky opětovat.

Normální Středně rychlé zotavení
Expert Rychlejší doba zotavení
Mistr Rychlejší doba zotavení
Velmistr Nejrychlejší doba zotavení

Přivolej elementála

Mana: 25, Cena: 3000, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Přivolá malého světelného elementála, aby bojoval s družinou. Zůstane s tebou, dokud kouzlo nevyprchá nebo dokud nebude zničený. Kouzlem povoláš pouze jednoho elementála.

Normální n/a
Expert Trvání 5 minut za bod dovednosti. Max. 1 elementál.
Mistr Přivolá světelného elementála. Trvání 15 minut za bod dovednosti. Max. 3 elementály.
Velmistr Přivolá velkého světelného elementála. Max. 5 elementálů.

Den Bohů

Mana: 30, Cena: 3500, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Dočasně zvýší všech sedm statistik všem postavám na trojnásobnou hodnotu dovednosti v Magii Světla. Toto kouzlo přetrvá, dokud nepůjdeš odpočívat.

Normální n/a
Expert Všechna kouzla jsou seslána s trojnásobnou hodnotou dovednosti
Mistr Všechna kouzla jsou seslána se čtyřnásobnou hodnotou dovednosti
Velmistr Všechna kouzla jsou seslána s pětinásobnou hodnotou dovednosti

Duhové světlo

Mana: 35, Cena: 4000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Způsobí 25 bodů zranění plus 1 bod za bod dovednosti v Magii Světla všem nestvůrám v dohledu. Toto kouzlo může být sesláno pouze uvnitř.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Středně rychlé zotavení
Velmistr Rychlejší doba zotavení

Den ochrany

Mana: 40, Cena: 5000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Současně zakouzlí Odolnost proti ohni, vzduchu, vodě, zemi, tělu a mysli plus Pád pírka a Čarodějovo oko na všechny tvé postavy se čtyřnásobnou dovedností v Magii Světla.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Všechna kouzla jsou seslána se čtyřnásobnou dovedností
Velmistr Všechna kouzla jsou seslána s pětinásobnou dovedností

Hodina moci

Mana: 45, Cena: 6000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Současně zakouzlí Zrychlení, Hrdinství, Štít, Kamenná kůže a Požehnání na všechny tvé postavy se čtyřnásobnou dovedností v Magii Světla.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Všechna kouzla jsou seslána se čtyřnásobnou dovedností
Velmistr Všechna kouzla jsou seslána s pětinásobnou dovedností

Sluneční paprsek

Mana: 50, Cena: 7500, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Sluneční paprsek je druhé nejsilnější kouzlo ve hře. Způsobuje 20 bodů zranění plus 1-20 bodů za bod dovednosti v Magii Světla na jednu samostanou nestvůru. Toto kouzlo funguje jen venku během dne.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Pomalá doba zotavení
Velmistr Středně rychlé zotavení

Božský zásah

Mana: 55, Cena: 10000, Potřebná úroveň dovednosti: Velmistrovská

Třikrát za den můžeš požádat nebesa o kompletní vyléčení všech tvých postav, doplnění many a odstranění všech nežádoucích účinků. Ovšem, jako cenu za toto kouzlo, bohové způsobí, že sesílatel zestárne o 10 let. Zotavení z tohoto kouzla je dáno zkušeností v Magii Světla.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr n/a
Velmistr Toto kouzlo je tak dobré, jak jen může být!