Magie ducha

Magie ducha

Zjisti život

Mana: 1, Cena: 100, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Umožňuje družině vidět protivníkovo aktuální zdraví jako určité číslo.

Normální Doba trvání 10 minut za bod dovednosti
Expert Doba trvání 30 minut za bod dovednosti
Mistr Doba trvání 1 hodina za bod dovednosti
Velmistr Ukáže kouzla

Požehnání

Mana: 2, Cena: 200, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Postavy s tímto kouzlem mají větší šanci zasáhnout nestvůru útokem na blízko či střelami. Bonus postavy se zvýší o 5 plus 1 bod za bod dovednosti v Magii Ducha.

Normální Doba trvání 1 hodina + 5 minut za bod dovednosti
Expert Působí na celou družinu
Mistr Doba trvání 1 hodina + 15 minut za bod dovednosti
Velmistr Doba trvání 1 hodina + 1 hodina za bod dovednosti

Osud

Mana: 3, Cena: 300, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Osud může být použit na postavu ke zvýšení šance na zásah nebo na nestvůru ke snížení její šance na zásah. Hodnota je změněna o 20 plus 1 bod za bod dovednosti v Magii Ducha a trvá, dokud cíl útočí, nebo 5 minut.

Normální Bonus nebo postižení 20 + 1 bod za bod dovednosti
Expert Bonus nebo postižení 20 + 2 bod za bod dovednosti
Mistr Bonus nebo postižení 20 + 4 bod za bod dovednosti
Velmistr Bonus nebo postižení 20 + 6 bod za bod dovednosti

Zažeň nemrtvé

Mana: 4, Cena: 400, Potřebná úroveň dovednosti: Normální

Přinutí všechny nemrtvé v dohledu k útěku během trvání tohoto kouzla. Toto kouzlo trvá 3 minuty za bod dovednosti v Magii Ducha.

Normální Doba trvání 3 minuty + 1 za bod dovednosti
Expert Doba trvání 3 minuty + 3 za bod dovednosti
Mistr Doba trvání 3 minuty + 5 za bod dovednosti
Velmistr Rychlejší zotavení

Odstranění prokletí

Mana: 5, Cena: 500, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Odstraní prokletí postavě, pokud toto kouzlo zakouzlíš včas. Vyšší úroveň v Magii Ducha ti umožní kouzlo kouzlit po delší době prokletí postavy, dokud nebyl dosáhnut "bod, ze kterého neni návratu". Poté již nezbývá nic jiného, než návštěva chrámu.

Normální n/a
Expert Funguje, pokud je postava prokletá méně než 1 hodinu za bod dovednosti
Mistr Funguje, pokud je postava prokletá méně než 1 den za bod dovednosti
Velmistr Bez časového limitu

Ochrana

Mana: 8, Cena: 750, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Ochrana mnohem pevněji připoutá duši k tělu. Toto oddálí smrt, když postava ztratí mnoho zdraví, ale nezachrání před upadnutím do bezvědomí. Pokud je zdraví chráněné postavy příliš nízké a kouzlo vyprchá, postava zemře.

Normální n/a
Expert Doba trvání 1 hodina + 5 minut za bod dovednosti
Mistr Působí na celou družinu
Velmistr Doba trvání 1 hodina + 15 minut za bod dovednosti

Hrdinství

Mana: 10, Cena: 1000, Potřebná úroveň dovednosti: Expertní

Hrdinství zvyšuje zranění, které postava způsobí úspěšným útokem o 5 plus 1 bod za bod dovednosti Magie Ducha. Toto kouzlo působí na celou družinu.

Normální n/a
Expert Doba trvání 1 hodina + 5 minut za bod dovednosti
Mistr Doba trvání 1 hodina + 15 minut za bod dovednosti
Velmistr Doba trvání 1 hodina + 1 hodina za bod dovednosti

Bičování duše

Mana: 15, Cena: 1500, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Toto kouzlo oslabí spojení mezi tělem cíle a jeho duší a způsobí tak 10 bodů zranění plus 2-8 bodů za bod dovednosti Magie Ducha. Kvůli povaze kouzla musí sesílatel stát těsně u cíle kouzla. Pokud je cíl příliš daleko, dojde k selhání kouzla bez ztráty many.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Středně rychlé zotavení
Velmistr Rychlejší zotavení

Oživ mrtvého

Mana: 20, Cena: 2000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Oživí postavu, pokud toto kouzlo zakouzlíš včas. Vyšší úroveň v Magii Ducha ti umožní kouzlo kouzlit po delší době smrti, dokud nebyl dosáhnut "bod, ze kterého neni návratu". Poté již nezbývá nic jiného, než návštívit chrámu. Po oživení bude postava slabá.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Funguje, pokud je postava mrtvá méně než 1 den za bod dovednosti
Velmistr Bez asového limitu

Sdílený život

Mana: 25, Cena: 3000, Potřebná úroveň dovednosti: Mistrovská

Sdílený život zkombinuje zdraví všech tvých postav a rozdělí je zpět, jak jen bude možné. K celkovému zdraví jsou přidány 3 body za bod dovednosti Magie Ducha. Poté je zdraví rozděleno zpět postavám, ale žádná postava nemůže získat více než je její maximální zdraví.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr Přidá 3 body zdraví za bod dovednosti
Velmistr Přidá 4 body zdraví za bod dovednosti

Poznámka: Kouzlo sečte aktuální množství zdraví všech postav, které jsou v danou chvíli při vědomí (mají kladnou hodnotu zdraví) a k této hodnotě přičte bonus z úrovně dovednosti. Výsledná hodnota se pak mezi tyto postavy rovnoměrně rozdělí (zaokrouhluje se směrem nahoru).

Příklad: V družině máme 3 postavy při vědomí (zdraví 100, 150 a 200) a 1 postava je v bezvědomí (-50), klerik ovládá Sdílený život na úrovni mistr a má v něm investováno 10 bodů. Součet zdraví je tedy 100 + 150 + 200 = 450, bonus z dovednosti je 3 x 10 = 30, dohromady tedy 480. Při vědomí jsou jen 3 postavy, každá tedy dostane 480 / 3 = 160 bodů zdraví, čtvrtá postava zůstává beze změny.

Vzkříšení

Mana: 30, Cena: 5000, Potřebná úroveň dovednosti: Velmistrovská

Vzkřísí postavu, která byla zahubena. Zotavení je velmi pomalé, ale zrychluje se s vyšší zkušeností v Magii Ducha. Vzkříšená postava bude po zakouzlení tohoto kouzla slabá.

Normální n/a
Expert n/a
Mistr n/a
Velmistr Toto kouzlo je tak dobré, jak jen může být!