Hry o vlastnosti

 

V různých oblastech pevniny můžete nalézt mramorové podstavce s obětní nádobou, ve které hoří oheň určité barvy. Obecně se označují jako hry, popř. hry o vlastnosti. Podle barvy ohně se pak rozdělují do čtyř skupin podle úrovně - modrá se označuje jako Hra, oranžová jako Soutěž, červená jako Test a bílá jako Výzva. Každé označení pak nese ještě přívlastek podle jedné ze základních vlastností, např. Hra síly, Test odolnosti apod. Výběr vlastnosti je náhodný a mění se s každou rozehranou hrou, shodná je vždy jen úroveň hry v oblasti. Význam her je následující. Pokud se postava pokusí ve hře soutěžit, bere se nejprve v úvahu velikost příslušné vlastnosti, které hra odpovídá (např. pro hru Síly je to síla apod.). Je-li hodnota vlastnosti nižší než úroveň hry, pak postava prohraje. Je-li však rovna anebo vyšší než úroveň hry, pak postava k dané vlastnosti získá další body. Za výhru ve Hře jsou to 3 body, za výhru v Soutěži je to 5 bodů, za výhru v Testu je to 7 bodů a za výhru ve Výzvě je to 10 bodů.

 
Oblast Název hry Požadovaná úroveň vlastnosti Bonus k vlastnosti po výhře
Smaragdový ostrov Hra 25 +3
Harmondale Soutěž 50 +5
Erathie Soutěž 50 +5
Tulareanský les Soutěž 50 +5
Avlee Test 100 +7
Deyja Soutěž 50 +5
Mohylové údolí Soutěž 50 +5
Brakadská poušť Soutěž 50 +5
Tatalie Soutěž 50 +5
Evenmorské ostrovy Test 100 +7
Nighon Výzva 200 +10
Eofol Výzva 200 +10

Pokud postava v určité hře vyhraje, pak nebude moci vyhrát v další hře o stejnou vlastnost v jiné oblasti. Hry však podléhají stejně jako sudy s magickými tekutinami respawnu, takže po jeho uběhnutí je možno opět soutěžit.

V souvislosti s existencí těchto her jsem přišel na jeden zajímavý tip. Protože se při hře bere v úvahu celková velikost vlastnosti a to i včetně bonusů z předmětů a dočasných bonusů (fontány, studny, kouzla, bílé lektvary apod.), tak toho lze patřičně využít. Jednotlivé bonusy (i ty dočasné) se totiž vzájemně sčítají, takže když se např. napijete z fontány přidávající bonus +50 k příslušné vlastnosti a poté ještě zakouzlíte Den Bohů (nebo najdete příslušný piedestal), bude výsledná velikost vlastnosti součtem obou bonusů. Díky tomu pak můžete hrát i vyšší úrovně her. Jsou to v podstatě snadno získané dovednostní body.