Cestování po Erathii a okolních zemích

 

Erathie se nachází na poměrně rozsáhlém ostrově a samotná je obklopena několika samostatnými říšemi. Nejvýznamější z nich jsou Brakada, země mágů, Deyja, země nekromantů a Avlee, země elfů. V Erathii existují 3 typy přepravy. Můžete se vydat pěšky, lodí nebo využít služeb koňského povozu (stájí). Lodní přístavy naleznete jen na územích pobřežních říší a na Evenmorských ostrovech. Kupodivu neexistuje lodní doprava v hustě osídleném Nighonu. Stáje k pozemní přepravě naleznete na většině území, vyjma Nighonu, Eofolu, Mohylovém údolí a samozřejmě na Evenmorských ostrovech. Trochu stranou stojí startovní pozice hry na Smaragdovém ostrově. Z něj budete moci odcestovat lodí až po splnění soutěže vévody Markhama. Pak se sem již nebudete moci navrátit. Alternativou k uvedeným způsobům přepravy je možnost využít teleportačních kouzel. Pomocí Lloydova majáku se můžete přepravit prakticky kamkoliv, kde si umístíte značku. Naproti tomu Městská brána vám umožní přepravu jen do oblastí s fontánou městké brány, ze které se musíte nejprve napít, jsou to Harmondale, Erathie, Tulareanský les, Avlee, Nighon, Jáma a Oblačné město. Poslední dvě jmenované oblasti nikde neuvádím samostatně, protože jsou součástí jiných oblastí. Oblačné město naleznete v Brakadě, Jámu v Deyji.

Následující schematická mapka ukazuje rozložení oblastí v Erathii, ale nenaznačuje možnosti pěšího cestování po zemi (je to opravdu jen schema, narozdíl od MaM VI a VII neni rozložení oblastí tak pravidelné). Modře orámované oblasti patří ostrovním oblastem, kam se samozřejmě pešmo dostat nelze. Mapka je poněkud zjednodušena, takže přesně neodpovídá velké mapě Erathie. Přestože některé oblasti na sebe zdánlivě navazují, nelze se do každé dostat tak snadno. Např. do Eofolu vede pouze cesta tunely pod Hromovou horou. Záměrně jsem vynechal lokaci Mělčiny, protože mi do schématu poněkud nezapadá ;)

Avlee Tulareanský les Smaragdový ostrov Deyja Země obrů Nighon Tatalie Erathie Harmondale Brakadská poušť Evenmorské ostrovy Mohylové údolí

 

Následující tři tabulky si kliknutím sem můžete pro lepší přehlednost zobrazit i v samostatném okně.

Stáje (čísla v závorkách udávají délku přepravy ve dnech)

Lokace Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Harmondale Erathie (2) Tulareanský les (2) Erathie (2) Tulareanský les (2) Erathie (2) Tulareanský les (2) Aréna (4)
Tulareanský les Avlee (3) Deyja (2), Harmondale (2) Avlee (3) Harmondale (2) Avlee (3), Deyja (2) Harmondale (2) Deyja (2)
Erathie Deyja (3), Tatalie (2) Harmondale (2) Tatalie (2), Brakadská poušť (3) Deyja (3), Harmondale (2) Tatalie (2) Brakadská poušť (3), Harmondale (2) -
Brakadská poušť Erathie (3) Harmondale (5) Erathie (3) - Erathie (3) Harmondale (5) Erathie (3)
Tatalie - Erathie (2) - Erathie (2) - Erathie (2) -
Deyja Erathie (3) Tulareanský les (2) Erathie (3) Tulareanský les (2) Erathie (3) Tulareanský les (2) -
Avlee - Tulareanský les (3) Deyja (5) Tulareanský les (3) - Tulareanský les (3) Deyja (5)

 

Lodní doprava (čísla v závorkách udávají délku přepravy ve dnech)

Poznámka (jaro 2008): V oficiální příručce strategie od Prima Games se z tabulky lodní dopravy dozvíte o tom, že lodě z Erathie a Tulareanského lesa nabízejí dvě cestovní trasy (podobně jako je tomu u některých stájí). Ve hře je však u obou lodí na výběr jen jedna cestovní trasa.

Lokace Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
Erathie Avlee (4) Tatalie (2) Brakadská pošť (6) Tatalie (2) Avlee (4) Tatalie (2) Evenmorské ostrovy (7)
Brakadská poušť Tatalie (4) Evenmorské ostrovy (1) Tatalie (4) Evenmorské ostrovy (1) Tatalie (4) Tulareanský les (6) Erathie (6)
Tulareanský les Brakadská poušť (6) Avlee (3) Brakadská poušť (6) Avlee (3) - Avlee (3) Evenmorské ostrovy (7)
Avlee Tulareanský les (3) Erathie (4) Tulareanský les (3) Tatalie (5) Tulareanský les (3) Erathie (4) -
Tatalie Brakadská poušť (4) Erathie (2) Brakadská poušť (4) Erathie (2) Avlee (5) Erathie (2) Evenmorské ostrovy (5)
Evenmorské ostrovy Tatalie (4) - Tatalie (4) - Tatalie (4) Tulareanský les (6) -

 

Pěší přeprava (doba cestování z jedné oblasti do sousední oblasti)

Lokace Harmondale Tulareanský les Avlee Deyja Erathie Mohylové údolí Brakadská poušť Tatalie
Harmondale - 5 dní - - 5 dní 5 dní - -
Tulareanský les 5 dní - 5 dní 5 dní - - - -
Avlee - 5 dní - - - - - -
Deyja - 5 dní - - 5 dní - - -
Erathie 5 dní - - 5 dní - - 5 dní 5 dní
Mohylové údolí 5 dní - - - - - 5 dní -
Brakadská poušť - - - - 5 dní 5 dní - -
Tatalie - - - - 5 dní - - -

Přestože je standardní délka pěšího cestování z dané oblasti do sousední oblasti 5 dní, existuje v sedmém díle několik vyjímek. Pokud se totiž vydáte do sousední oblasti částí, která přímo se sousední oblastí nesouvisí, bude délka přepravy trvat o 2 dny déle. Tedy plných 7 dní. Je to západní cesta z Harmondale do Tulareanského lesa, západní cesta z Deyji do Erathie, jižní cesta z Avlee do Tulareanského lesa, východní cesta z Mohylového údolí do Harmondale a jižní cesta z Mohylového údolí do Brakadské pouště. Je tedy třeba si dávat pozor, kterým směrem oblast opouštíme. S postupujícím příběhem se nám objeví možnost cestovat z Avlee do oblasti Mělčiny a cesta trvá 1 den.