Bonusy předmětů

 

Ve hře máte k dispozici řadu předmětů, které může postava při svém cestování používat. Jsou to zbraně, zbroje, prsteny, amulety, knihy kouzel, svitky, lektvary a různé úkolové předměty. Každý z daných předmětů může kromě svých základních vlastností disponovat ještě určitým bonusem navíc. Bonus se projevuje buďto jako přídavek do základních a sekundárních vlastností postavy (primární atributy, zdraví, mana, třída zbroje, odolnosti) anebo jako bonus k dovednosti, ke zranění, k magii aj. Velikost bonusu může být proměnná (viz první tabulka) nebo může být bonus konstantní (viz druhá tabulka).

V případě bonusů k základním vlastnostem postavy (také např. pro TZ, zdraví a manu) se bonusy jednotlivých předmětů vzájemně sčítají. V případě bonusů k dovednostem se pak ze všech předmětů, které má postava na sobě, bere v úvahu jen předmět s nejsilnějším bonusem - např. z trojice prstenů +5, +10 a +15 ke vzdušné magii se počítá jen bonus +15 (tedy nikoliv celých +30). Z tohoto důvodu nemá žádný smysl nosit více předmětů se stejným bonusem k příslušné dovednosti, ale je dobré si vybrat jen ten nejlepší. Samozřejmě i tady nalezneme menší vyjímku. Pokud je bonusovým předmětem artefakt nebo relikvie, pak se její případný bonus k dovednosti může přičíst k již nošenému obyčejnému bonusovému předmětu - bonusy se vzájemně sečtou. Pokud tedy předchozí řadu doplníme o artefakt s bonusem +5 ke vzdušné magii, pak výsledný bonus bude 15 + 5 neboli +20 k magii vzduchu.

Předměty s bonusem je možné ve hře získat prohledáváním truhel, mrtvol nepřátel, nakupováním nebo můžete předměty s bonusem vyrábět. K výrobě předmětů poslouží jakýkoliv dostatečně kvalitní neokouzlený předmět, na který pak zakouzlíme kouzlo vodní magie Očaruj předmět. V závislosti na úrovni dovednosti ve vodní magii a na kvalitě předmětu pak dostaneme odpovídající trvalé očarování. Nekvalitní předmět se při pokusu o očarování rozbije. Stejně tak rozbitý očarovaný předmět ztrácí svůj bonus do té doby, než je znovu opraven. Krom kouzla Očaruj předmět máte k dispozici ještě další dvě kouzla. Prvním je Ohnivá aura, která na nižších úrovních poskytuje zbrani dočasně bonus dodatečného zranění ohněm, na velmistrovské úrovni je pak bonus trvalý. Druhým kouzlem je kouzlo Upíří zbraň, které zbrani přidá upíří vlastnost, tedy zdraví odebrané nestvůře touto zbraní je přidáno tomu, kdo zbraň používá až do maximální hodnoty zdraví postavy. Na velmistrovské úrovni se opět jedná o trvalý efekt. Podobným způsobem jako kouzla fungují i lektvary mistrovské úrovně alchymie, které dodávají dočasně i magické efekty ostatních škol magie.

Očarování předmětů má krom výhod bonusů ještě jednu výraznou vlastnost. Okouzlením roste hodnota daného předmětu. O kolik bude vyšší pak závisí na síle a množství "uvězněného" kouzla. Nárůst ceny je u předmětů s konstantními bonusy stále stejný, u předmětů s proměnou velikostí bonusu se pak liší právě podle množství bodů, které do vlastnosti poskytuje. Pro předměty s proměným bonusem se zavádí tzv. jednotková hodnota, tedy o kolik vzroste hodnota předmětu, když se hodnota bonusu zvýší o jedna (viz první tabulka). Např. výsledná cena Čarodějnického prstenu Myšlení s bonusem +5 k Intelektu bude cena prstenu + 5 x jednotková hodnota, tedy 1100 + 5 x 100 = 1600.

Následující tabulka uvádí přehled bonusů s proměnou velikostí bonusu:

Bonus Cena předmětu se zvýší o Popis
myšlení 100 Přidává dané množství bodů do Inteligence.
šarmu 100 Přidává dané množství bodů do Osobnosti.
vitality 100 Přidává dané množství bodů do Odolnosti.
přesnosti 100 Přidává dané množství bodů do Přesnosti.
rychlosti 100 Přidává dané množství bodů do Rychlosti.
štěstí 100 Přidává dané množství bodů do Štěstí.
zdraví 100 Přidává dané množství bodů do Zdraví.
magie 100 Přidává dané množství bodů do Many.
obrany 100 Přidává dané množství bodů do Třídy zbroje.
ohnivé odolnosti 100 Přidává dané množství bodů do odolnosti proti ohni.
vzdušné odolnosti 100 Přidává dané množství bodů do odolnosti proti vzduchu.
vodní odolnosti 100 Přidává dané množství bodů do odolnosti proti vodě.
zemské odolnosti 100 Přidává dané množství bodů do odolnosti proti zemi.
myšlenkové odolnosti 100 Přidává dané množství bodů do odolnosti proti mysli.
tělesné odolnosti 100 Přidává dané množství bodů do odolnosti proti tělu.
alchymie 100 Přidává dané množství bodů do dovednosti Alchymie.
kradení 100 Přidává dané množství bodů do dovednosti Kradení.
zneškodnění 100 Přidává dané množství bodů do dovednosti Odstranění pastí.
věci 100 Přidává dané množství bodů do dovednosti Identifikace věcí.
nestvůr 100 Přidává dané množství bodů do dovednosti Identifikace nestvůr.
mistrovství 100 Přidává dané množství bodů do dovednosti Mistr zbraní.
uhýbání 100 Přidává dané množství bodů do dovednosti Uhýbání.
pěsti 100 Přidává dané množství bodů do dovednosti Beze zbraně.

Následující tabulka uvádí přehled bonusů s konstantní velikostí bonusu:

Bonus Cena předmětu se zvýší o Popis
ochrany 100 +10 do všech odolností.
bohů 3000 +10 do všech sedmi statistik.
masakru 5000 Výbušný dopad!
chladu 500 Přidá 3-4 body zranění chladem.
mrazu 1000 Přidá 6-8 bodů zranění chladem.
ledu 2000 Přidá 9-12 bodů zranění chladem.
jisker 500 Přidá 2-5 bodů zranění vzduchem.
blesku 1000 Přidá 4-10 bodů zranění vzduchem.
hromu 2000 Přidá 6-15 bodů zranění vzduchem.
ohně 500 Přidá 1-6 bodů zranění ohněm.
plamene 1000 Přidá 2-12 bodů zranění ohněm.
pekla 2000 Přidá 3-18 bodů zranění ohněm.
jedu 500 Přidá 5 bodů tělesného zranění.
otravy 1000 Přidá 8 bodů tělesného zranění.
kyseliny 2000 Přidá 12 bodů tělesného zranění.
Upíří 1100 Vysává z cíle životy.
uzdravení 200 Zkracuje dobu zotavení.
imunity 1000 Nositel je odolný vůči nemocím.
příčetnosti 1000 Nositel je odolný vůči šílenství.
svobody 2000 Nositel je odolný vůči ochromení.
protijedu 1000 Nositel je odolný vůči jedu.
poplachů 500 Nositel je odolný vůči usnutí.
medůzy 2000 Nositel je odolný vůči zkamenění.
násilí 500 Odhazuje cíl do větší vzdálenosti.
moci 2500 +5 úrovní
magie vzduchu 2000 Zvyšuje účinnost kouzel vzduchu.
magie těla 2000 Zvyšuje účinnost kouzel těla.
magie temnoty 2000 Zvyšuje účinnost kouzel temnoty.
magie země 2000 Zvyšuje účinnost kouzel země.
magie ohně 2000 Zvyšuje účinnost kouzel ohně.
magie světla 2000 Zvyšuje účinnost kouzel světla.
magie mysli 2000 Zvyšuje účinnost kouzel mysli.
magie ducha 2000 Zvyšuje účinnost kouzel ducha.
magie vody 2000 Zvyšuje účinnost kouzel vody.
zlodějství 2000 Zvyšuje šance na odstranění pastí.
krytí 1000 Poloviční zranění střelnými útoky.
regenerace 1000 Postupně obnovuje zdraví.
many 1000 Postupně obnovuje manu.
Zhouba démonů 1100 Dvojnásobná zranění proti démonům.
Zhouba draků 1100 Dvojnásobná zranění proti drakům.
Temnoty 2200 Vysává životy z terče útoku a zvyšuje rychlost zbraně.
zhouby 750 +1 do sedmi statistik, zdraví, many, třídy zbroje a odolnosti
Země 2000 +10 do odolnosti, třídy zbroje a zdraví
Života 2000 +10 zdraví a postupně obnovuje zdraví.
Lupičský 500 +5 rychlost a přesnost.
draka 3000 Přidá 10-20 bodů zranění ohněm +25 síla.
zatmění 2000 +10 bodů many a postupně obnovuje manu.
golema 1500 +15 odolnost a +5 třída zbroje.
Měsíce 1000 +10 inteligence a štěstí.
Fénixe 3000 +30 odolnost proti ohni a postupně obnovuje zdraví.
Nebe 2500 +10 bodů many, rychlosti a inteligence.
Hvězd 1000 +10 odolnost a přesnost.
Slunce 1000 +10 síla a osobnost.
trola 1500 +15 odolnost a postupně obnovuje zdraví.
Jednorožce 1500 +15 štěstí a postupně obnovuje manu.
Válečnický 500 +5 síla a odolnost.
Čarodějský 500 +5 inteligence a osobnost.
Starožitný 9900 Zvyšuje hodnotu předmětu.
Rychlý 1100 Zvyšuje rychlost zbraně.
Mnišský 1500 +3 do dovedností Beze zbraně a Uhýbání.
Zlodějský 1500 +3 do dovedností Kradení a Odstranění pastí.
identifikace 1500 +3 Identifikace předmětů a nestvůr.
Zhouba elfů 1100 Dvojnásobná zranění proti elfům.
Zhouba nemrtvých 1100 Dvojnásobná zranění proti nemrtvým.
Davida 1100 Dvojnásobná zranění proti Titánům.
hojnosti 2500 Postupně obnovuje zdraví a manu.
Zabijácký 1000 Přidá 5 bodů zranění magií těla a +2 do dovednosti Odstranění pastí.
Barbarský 1500 Přidá 6-8 bodů zranění chladem a +5 třída zbroje.
bouřky 1500 +20 odolnost proti vzduchu a poloviční zranění střelami.
oceánu 1000 +10 odolnost proti vodě a +2 k Alchymii.
vodní chůze 1500 Zabraňuje zranění topením.
pádu pírka 1000 Zabraňuje zranění pádem z výšky.