Přehled jednotlivých úkolů

Následující seznam obsahuje přehled jednotlivých úkolů podle oblastí, kde vám byly zadány. V seznamu jsou uvedeny jen ty, které se vám zapíší do deníku - krom nich ve hře naleznete i 3 další, které se nezapíší, ale po jejich vyřešení dostanete odměnu. Úkoly rady a povyšovací úkoly jsou navíc od ostatních odlišeny, aby byly snadno rozeznatelné. Řešení jednotlivých úkolů je pak uvedeno jen velmi stručně, a pokud vám nápověda nepomůže, podívejte se pro podrobnosti přímo do návodu.

Nový Sorpigal (Zpět na obsah)

Ukažte Sulmanův dopis Andoveru Potbellovi.

Řešení: Zaneste dopis Andoveru do hospody v Novém Sorpigalu.

Získejte svícen z Opuštěného chrámu pro Andovera Potbella.

Řešení: V Opuštěném chrámu sestupte po schodech dolu a otevřete stěnu hned napravo ve výklenku. V truhle je svícen.

Zachraňte Angelu z Opuštěného chrámu.

Řešení: Na prvním rozcestí v Opuštěném chrámu se vydejte doprava chodbou na sever. Angela se k vám po cestě přidá.

Zabijte pavoučí královnu v Opuštěném chrámu u Nového Sorpigalu a doneste její srdce.

Řešení: V západní části chrámu najdete tesanou jeskyni a v ní pavoučí královnu. Po zabití si z ní vemte srdce.

Zjistěte kombinaci dveří v Gobliní hlásce.

Řešení: S klíčem od Janice se vydejte do hlásky. Od vchodu se dejte hned chodbou v pravo a dole najdete v jednom z výklenků truhlu s požadovaným kódem (výklenky jsou zavřené, musíte je kliknutím otevírat).

Zachraňte Sharry z Úkrytu Stínové gildy.

Řešení: Vydejte se do Úkrytu Stínové gildy v oblasti hradu Ironfist. Uvnitř v místnosti hned vlevo je na zdi tlačítko otevírající chodbu dále. Projděte do části na západě a ve skladě je další tlačítko otevírající chodbu dále. V následující místnosti najdete v truhle klíč od vězení u východu.

Vezměte Zvonek Harmonie z Chrámu Baa.

Řešení: Na jihu najdete v chodbě za sochou klíč od skladiště. Postupně sbírejte příslušné klíče z dalších místností, tak jak budete moci místnosti otevírat. Nakonec dojděte ke čtvercové stavbě uprostřed a klikejte na dveře v pořadí sever, východ, západ a jih. V truhle si vemte poslední klíč. Vyjděte nahoru velkými dveřmi na východě a v sále za oltářem otevřete skryté dveře. Cestou vlevo dojdete na balkón a na konci klikněte na zeď. V truhle pokladnice je pak zvonek.

Hrad Ironfist (Zpět na obsah)

Úkol rady: Získejte štít Lorda Kilburna.

Řešení: V Blackshiru se vydejte jihovýchodně od města a na úpatí hor najdete truhlu se štítem.

Povyšovací úkol (Paladin na Křižáka): Zachraňte Dámu v nesnázích.

Řešení: Navštivte Výspu Stříbrných helem v Mistu. V jídelně se vydejte hned dveřmi napravo do žaláře a na konci klikněte na stěnu. V další místnosti aktivujte tlačítkem na zdi schodiště. Po schodišti pak plynulou chůzí vystupte nahoru. V obou rozích jsou za zdí ukryté místnosti a v jedné z nich je Melody Silver.

Povyšovací úkol (Křižák na Hrdinu): Zlikvidujte Longfanga Witherhidea v jeho jeskyni poblíž hradu Darkmoor.

Řešení: Na severu pod hradem Darkmoor najdete Dračí doupě. Po zabití draka vemte jeho dráp.

Přineste Sulmanův dopis regentu Wilburovi Humphreymu do hradu Ironfist.

Řešení: Dojděte s dopisem na hrad Ironfist.

Získejte harfu z Jeskyně dragounů jižně od hradu Ironfist.

Řešení: Nejprve je třeba sejít do jižní části a stiskem tlačítka na pultu aktivovat vchod dále do jeskyně. Pomocí dalšího tlačítka na severu se dostanete nakonec až do velké místnosti na jihovýchodě, kde je v truhle harfa.

Najděte a doprovoďte prince Nicolaie na hrad Ironfist.

Řešení: Navštivte hlavní stan cirkusu a promluvte s princem. Poté jej odveďte do Hradu Ironfist. (Jízdní řád cirkusu: duben - Blackshire, srpen - Močál prokletých a prosinec - Zátoka pašeráků, v ostatních měsících je neaktivní.)

Najděte lék pro Slickera Silvertonguea v Nejvyšším chrámu Baa východně od hradu Kriegspire.

Řešení: S pláštěm od regenta zajděte do Nejvyššího chrámu Baa v oblasti hradu Kriegspire. Je třeba mít u jedné z postav dovednost bystrost na expertní úrovni - bude moci otevřít dveře dále. V jižní části najdete u dvou knězů dva klíče, které otevírají truhlu v pracovně s dopisem, který slouží jako důkaz zrady.

Přineste dopis odhalující Silvertonguovu velezradu do Velké rady.

Řešení: S dopisem z předchozího úkolu zajděte do Velké rady a promluvte se Slickerem Silvertongue.

Najděte Třetí oko a doneste ho princi Nikolaiovi.

Řešení: Klikněte na studnu hned vedle hradu Ironfist.

Zátoka pašeráků (Zpět na obsah)

Zničte krystal v Chrámu Pěsti.

Řešení: Uvnitř chrámu se dejte chodbou vlevo a na konci stiskněte louč a nově otevřené tlačítko. Chodba vlevo pak vede do svatyně, kde klikněte na krystal na oltáři.

Zprůchodněte dveře v Sídle Pána Ohně.

Řešení: Promluvte s kresbou na zdi. Pak si z truhly vemte dva kusy jantaru a seskočte dolu na podstavec. Seskočte do jihozápadního průlezu a v místnosti s výklenky klikněte na zlacené dveře. Pomocí kamenné hlavy nebo kouzla se vraťte zpět. Z podstavce nyní seskočte do jihovýchodního průlezu a v místnosti s výklenky klikněte na dveře ve výklenku uprostřed. Jakmie se otevřou, zajděte zpět za Pánem ohně a máte hotovo.

Mlžné ostrovy (Mist) (Zpět na obsah)

Úkol rady: Najděte Hodiny času.

Řešení: Hodiny času jsou v Gharikově kovárně v Novém Sorpigalu. K otevření kovárny je třeba klíč, který je ve zdejší Výspě Stříbrných helem. S ním se poté vydejte do Nového Sorpigalu a vstupte do kovárny. Most v úvodu se vysunuje pomocí páky ve skryté místnosti vedle propasti. V místnosti se zavěšeným mostem musíte vhodnou kombinací přesunout most doprava. V další části pak naleznete nad točitým schodištěm pracovnu a v truhle uvnitř jsou hodiny.

Povyšovací úkol (Čaroděj na Mága): Napijte se z Fontány magie.

Řešení: Stačí se napít z fontány ve tvaru štítu, která se nachází před vesnicí v Zátoce pašeráků.

Povyšovací úkol (Mág na Arcimága): Získejte krystal terrax.

Řešení: Navštivte Corlagonovo panství v oblasti hradu Ironfist. Na jihu se v kruhové místnosti nachází zavřený vchod do kobky, který otevírá tlačítko za zátarasem v chodbě na západě odtud. Lze ho stisknout Telekinezí anebo pomocí tlačítka na severu. V kobce je truhla s krystalem.

Vemte útokem Výspu Stříbrných helem poblíž Mistu a přineste důkaz jejich zrady.

Řešení: Uvnitř Výspy dojděte do malé místnosti s postelí na východ od jídelny, kde je na zdi tlačítko. To otevírá chodbu vedle místnosti a v truhle je seznam nepřátel a klíč od Gharikovy kovárny.

Svobodný přístav (Zpět na obsah)

Úkol rady: Zničte Pevnost démonů.

Řešení: Na západě pod kráterem v oblasti hradu Kriegspire leží Pevnost démonů. Na zemi u východu seberte svitek a pozabíjejte všechny Kreegany uvnitř.

Povyšovací úkol (Rytíř na Kavalíra): Získejte Chadwickovo doporučení na rytíře.

Řešení: Dojděte na jihozápad oblasti do vesnice Rockham. Ve zdejší hospodě naleznete Chadwicka.

Povyšovací úkol (Kavalír na Šampióna): Porazte Vojevůdce a doneste důkaz.

Řešení: Dojděte do Vojevůdcovi pevnosti ve Stříbrné zátoce. V místnosti vedle velkého sálu je v místnůstce vlevo truhla s klíčem od dveří ve zdi. V truhle za nimi najdete důkaz.

Najděte ztracený artefakt v Pevnosti dragounů poblíž hradu Temper.

Řešení: Na jihu oblasti navštivte Pevnost dragounů a vydejte se směrem do východní části do pokojů. Na konci najdete páku. Ta otevře vchod do žaláře na západě. V poslední cele stiskněte páku a otevře se místnost vedle vchodu do žaláře, kde je v truhle hledaný artefakt.

Osvoboďte Sherell.

Řešení: Sherell naleznete v cele svatyně Chrámu Tsantsa v Zátoce pašeráků. Je třeba nejprve pákou na pultu v severní časti odblokovat dvě další páky, kterými otevřete dveře do svatyně. Klíč od cely je v truhle v pokojích na jihu.

Úkoly Orákula: (Zpět na obsah)

Najděte paměťový krystal Alpha ve Vyšším chrámu Baa a vsuňte ho do ovládacího pultu Orákula pod Velkou radou.

Řešení: Ve vyšším chrámu Baa na Poustevníkově ostrově je třeba se dostat na dno centrální místnosti, kde je na oltáři hledaný krystal.

Najděte paměťový krystal Beta na hradě Alamos a vsuňte ho do ovládacího pultu Orákula pod Velkou radou.

Řešení: Hrad Alamos se nachází v Úhořích vodách. Na jihu hradu naleznete čtvrtkruhovou místnost a v jednom z rohů je výtah na kamenný můstek, na jehož konci je vstup do místnosti s krystalem. Je třeba zadat heslo jbard.

Najděte paměťový krystal Delta na hradě Darkmoor a vsuňte ho do ovládacího pultu Orákula pod Velkou radou.

Řešení: Hrad Darkmoor se nachází v Močálu prokletých. Budete muset postupně aktivovat teleportační kostky pomocí pák skrytých vedle destiček s nápisy. U poslední teleportační kostky v malém hradu naleznete ve výklenku krystal Delta.

Najděte paměťový krystal Epsilon na hradě Kriegspire a vsuňte ho do ovládacího pultu Orákula pod Velkou radou.

Řešení: Hrad se nachází ve stejnojmenné oblasti. Uvnitř naleznete místnost složenou ze čtyř oddělených komor. Nahoře na sloupu uprostřed je tlačítko otevírající mříž do jižní části, kde je krystal.

Získejte kontrolní kostku z hrobky VARN v Dračích píscích a vraťte se k Orákulu pod Velkou radou.

Řešení: Dojděte tedy do Dračích písků a vstupte do hrobky. V malé stavbě napravo najdete klíč od dveří malé pyramidy. V podzemí malé pyramidy je klíč od Vodního chrámu na severu velké pyramidy a v něm je truhla s klíčem od bibliothékové truhly v malé pyramidě. Ta pro změnu obsahuje klíč od truhly VARN. V truhlách naleznete i svitky s kódy. Je jich cekem šest a dva zbývající najdete kliknutím na reliéfy vedle truhly v knihovně. S kódy se vraťte do sálu nad dveřmi, kudy jste do malé pyramidy vstoupili a v jednotlivých nádržkách zadejte příslušné kódy. Poté si stoupněte na modrý kruh a zadejte poslední kód. Dole pak otevřete truhlu VARN, která ukrývá Kontrolní kostku.

Získejte kouzo prastaré magie od Archibalda v Královské knihovně hradu Ironfist.

Řešení: Nejprve je třeba splnit úkol s amuletem Třetího oka pro prince Nicolaie. Se zvonkem se vydejte nahoru do knihovny a promluvte s Archibaldem.

Mrazivá vrchovina (Zpět na obsah)

Úkol rady: Ukončete zimu.

Řešení: Dojděte do oblasti hradu Kriegspire a vystupte nebo vyleťte na zasněžené pohoří. V domku na hřebenu bydlí hledaný poustevník, který zimu ukončí.

Úkol rady: Zajměte Prince zlodějů.

Řešení: Na západě Stok Svobodného přístavu objevíte za zdí skrytý vstup do místnosti. Klikněte na postel a zahajíte tak dialog s princem.

Povyšovací úkol (Lučištník na Bojového mága): Získejte z Pevnosti Icewind jižně od Bílé Čapky klíč k Dračím věžím.

Řešení: Uvnitř pevnosti najdete v místnostech na koncích páky, kterými otevřete vstup do trůnního sálu. V sále posuňte pákou na malém trůnu a otevře se vám skrytá místnost.

Povyšovací úkol (Bojový mág na Válečného mága): Nastavte všechny Dračí věže v každém městě.

Řešení: Budete muset obejít všechna města a kliknout na klíčovou dirku všech věží. Doporučuji využít kouzla Městské brány.

Povyšovací úkol (Klerik na Kněze): Najměte kameníka a tesaře, přiveďte je do chrámu Stone ve Svobodném přístavu, aby ho opravili.

Řešení: Kameníka naleznete v domku hned vedle chrámu, tesař bydlí severně od jezírka též kousek od chrámu. Stačí je najmout a dojít s nimi do chrámu, poté vás opustí.

Povyšovací úkol (Kněz na Velekněze): Vezměte mnichům z jejich ostrovního chrámu východně od Svobodného přístavu Posvátný kalich a vraťte ho do chrámu Stone ve Svobodném přístavu.

Řešení: Navštivte Chrám Slunce v Zátoce pašeráků a ve svatyni klikněte na stěnu v rohu vlevo. Ve skříni v pokoji je hledaný Pohár.

Stříbrná zátoka (Zpět na obsah)

Úkol rady: Stanovte pevné ceny všech 9 cestovních společností v království.

Řešení: Stačí postupně obejít všechny stáje v zemi a s dopravcem promluvit na téma stanovení cen. Nezapomeňte, že ve Svobodném přístavu jsou stáje dvě.

Povyšovací úkol (Druid na Veledruida): Navštivte Oltář Slunce v kamenném kruhu severně od Stříbrné zátoky v den rovnodennosti nebo slunovratu.

Řešení: 20. březen, 21. červen, 23. září a 21. prosinec jsou dny, kdy se pomodlete u oltáře uprostřed kamenného kruhu severně od hradu.

Povyšovací úkol (Veledruid na Arcidruida): Navštivte oltář Měsíce v Chrámu Měsíce o půlnoci za úplňku.

Řešení: K oltáři se dostanete tak, že postupně (nejlépe v pořadí daném nápisem) kliknete na všechny malé oltáře v postranních místnostech. Odblokují se tak dveře k velkému oltáři. V období od 15 do 17 měsíce se zde pak v půlnoci pomodlete.

Znesvěťte oltář v Monolitu západně od Stříbrné zátoky.

Řešení: Musíte projít dungeonem nakonec a zde kliknout na oltář u vodní nádržky. O způsobu průchodu dungeonem vás informuje svitek u východu.

Močál prokletých (Zpět na obsah)

Najděte a zničtě Knihu lichů na hradě Darkmoor.

Řešení: Úkol je vhodné plnit pohromadě s příslušným úkolem Orákula s krystalem delta. Budete muset postupně aktivovat teleportační kostky pomocí pák skrytých vedle destiček s nápisy. Finální kostka vás teleportuje do tajné krypty s knihou.

Zabijte Snergla v Snerglových jeskyních a doneste jeho sekeru.

Řešení: Ke vstupu do trůnního sálu v jeskyních bude třeba klíč, který se nachází v Snerglových železných dolech v Darkmooru. V sále naleznete samotného Snergla a u něj jeho sekeru.

Blackshire (Zpět na obsah)

Zachraňte Emmanuela z Chrámu hada poblíž Blackshire.

Řešení: Emanuel je vězněn v kleci ve svatyni v podzemí Chrámu hada.

Zničte oltář Vlkodlaků ve Vlčím doupěti.

Řešení: V jedné z postranních místností sálu s oltářem najdete na konci ducha Balthasara, který vám poví o Perle čistoty. Jakmile ji budete mít, stačí kliknout na oltář.

Najděte Perlu hniloby ve Vlčím doupěti a doneste ji Balthasarovu duchu.

Řešení: Pro zdárné splnění musíte mít splněný předchozí úkol, poté se vydejte nově otevřenou chodbou ve vlčí hlavě až na konec doupěte a zabijte Vůdce vlkodlaků. U něj najdete Perlu hniloby.

Umístěte sošky v Dobré vodě, Kriegspire, Dračích píscích, Močále prokletých a Zátoce pašeráků.

Řešení: Musíte v jednotlivých oblastech dojít k bílým sloupkům a s postavou, která má u sebe příslušnou sošku kliknout na podstavec.

Kriegspire (Zpět na obsah)

Získejte vejce s drahokamy z hradu Kriegspire.

Řešení: Vejce naleznete v zavřené místnosti nad žálářem uvnitř hradu Kriegspire.