Kouzelné knihy, svitky a hůlky

 

Cest, jak ve světě Might and Magic používat magii je hned několik. Můžete využívat očarované předměty, kouzelné hůlky nebo svitky s kouzly. Svitky mají tu výhodu, že k jejich používání postava nemusí ovládat příslušnou školu magie a mohou je tak používat všechna povolání bez rozdílu. Svitky však slouží jen k jednorázovému použití, jakmile z něj kouzlo zakouzlíte, svitek zmizí. Podobně je to i s hůlkami - po spotřebování nábojů jsou také bezcené.

Ze svitků postava sesílá kouzlo vždy tak, jakoby měla v příslušné magické dovednosti 5 bodů a byla v ní na úrovni mistr. Při používání svitků se nijak neuvažuje skutečná velikost bodů postavy nebo úroveň dovednosti a proto i mág s větší hodnotou dovednosti sesílá kouzlo se stejným efektem jako rytíř bez znalosti dovednosti - tedy uvedených 5 bodů v úrovni mistr. U hůlek je to složitější a zatím jsem nenašel vhodný klíč pro výpočet jejich efektu. Každopádně každý typ hůlek v sobě smí ukrývat jen kouzlo určité úrovně a narozdíl od svitků, hůlky existují přibližně jen pro čtvrtinu kouzel (zejména útočných), viz tabulka na konci kapitoly.

K trvalému naučení kouzla slouží kouzelné knihy. Kouzla jsou v šestém díle rozdělena na normální, expertní a mistrovskou úroveň, ale nijak to nesouvisí s potřebnou úrovní dovednosti. Postava si zcela vystačí s pohou znalostí příslušné školy magie. Všechna magická povolání se tedy mohou ihned od počátku učit i kouzla mistrovské úrovně a také je úspěšně sesílat.

Následující tabulka ukazuje přehled vyobrazení jednotlivých úrovní svitků a kouzelných knih.

Úroveň Kniha Svitek
Normální
Normální
Expertní
Expertní
Mistrovská

Dalších 9 tabulek ukazuje přehled všech kouzelných knih a svitků, které ve hře můžeme zakoupit nebo nalézt, včetně ceny za jejich nákup v gildách nebo magických obchodech. K používání svitků nepotřebujete znát příslušnou dovednost magie a cena svitku je v porovnání s cenou příslušné kouzelné knihy desetinová.

Magie ohně

Název Úroveň kouzla Cena knihy Cena svitku
Pochodeň normální 100 10
Ohnivý šíp normální 200 20
Ochrana před ohněm normální 300 30
Ohnivá šipka normální 400 40
Zrychlení expertní 500 50
Ohnivá koule expertní 750 75
Kruh ohně expertní 1000 100
Ohnivý proud expertní 1500 150
Déšť meteoritů mistrovská 2000 200
Inferno mistrovská 3000 300
Zpopelnění mistrovská 5000 500

Magie vzduchu

Název Úroveň kouzla Cena knihy Cena svitku
Čarodějovo oko normální 100 10
Statický náboj normální 200 20
Ochrana před elektřinou normální 300 30
Jiskry normální 400 40
Peříčko expertní 500 50
Štít expertní 750 75
Blesk expertní 1000 100
Skok expertní 1500 150
Imploze mistrovská 2000 200
Létání mistrovská 3000 300
Hvězdná spoušť mistrovská 5000 500

Magie vody

Název Úroveň kouzla Cena knihy Cena svitku
Procitnutí normální 100 10
Mrazivý proud normální 200 20
Ochrana před mrazem normální 300 30
Jedovatý sprej normální 400 40
Chůze po vodě expertní 500 50
Ledový hrot expertní 750 75
Očarovat předmět expertní 1000 100
Kyselinový vír expertní 1500 150
Městská brána mistrovská 2000 200
Ledový úder mistrovská 3000 300
Lloydův maják mistrovská 5000 500

Magie země

Název Úroveň kouzla Cena knihy Cena svitku
Omráčení normální 100 10
Magický šíp normální 200 20
Ochrana před magií normální 300 30
Smrtící roj normální 400 40
Kamenná kůže expertní 500 50
Čepele expertní 750 75
Odkamenění expertní 1000 100
Kamenný výbuch expertní 1500 150
Zkamenění mistrovská 2000 200
Květ smrti mistrovská 3000 300
Masivní deformace mistrovská 5000 500

Magie ducha

Název Úroveň kouzla Cena knihy Cena svitku
Duchovní šíp normální 100 10
Požehnání normální 200 20
Léčivý dotek normální 300 30
Šťastný den normální 400 40
Odstranění prokletí expertní 500 50
Strážní anděl expertní 750 75
Hrdinství expertní 1000 100
Odčarování nemrtvých expertní 1500 150
Oživ mrtvé mistrovská 2000 200
Sdílený život mistrovská 3000 300
Vzkříšení mistrovská 5000 500

Magie mysli

Název Úroveň kouzla Cena knihy Cena svitku
Meditace normální 100 10
Sejmi strach normální 200 20
Mentální úder normální 300 30
Přesnost normální 400 40
Odstraň ochromení expertní 500 50
Odstraň ochromení expertní 750 75
Hromadný strach expertní 1000 100
Oslabení mysli expertní 1500 150
Odstraň šílenství mistrovská 2000 200
Psychický šok mistrovská 3000 300
Telekineze mistrovská 5000 500

Magie těla

Název Úroveň kouzla Cena knihy Cena svitku
Odstraň slabost normální 100 10
První pomoc normální 200 20
Ochrana před jedem normální 300 30
Zraň normální 400 40
Léčba zranění expertní 500 50
Léčba zranění expertní 750 75
Rychlost expertní 1000 100
Uzdrav nemoc expertní 1500 150
Moc mistrovská 2000 200
Splašená pěst mistrovská 3000 300
Mocná léčba mistrovská 5000 500

Bílá magie

Název Úroveň kouzla Cena knihy Cena svitku
Vytvoření jídla normální 1000 100
Zlatý dotek normální 1500 150
Odstranění magie normální 2000 200
Zpomalení normální 2500 250
Zničení nemrtvých expertní 3000 300
Den Bohů expertní 3500 350
Duhové světlo expertní 4000 400
Hodina síly expertní 5000 500
Paralýza mistrovská 6000 600
Sluneční paprsek mistrovská 7500 750
Božský zásah mistrovská 10000 1000

Černá magie

Název Úroveň kouzla Cena knihy Cena svitku
Zmrtvýchvstání normální 1000 100
Toxický mrak normální 1500 150
Masové prokletí normální 2000 200
Střepina normální 2500 250
Smršťovací paprsek expertní 3000 300
Den ochrany expertní 3500 350
Dotek Smrti expertní 4000 400
Měsíční paprsek expertní 5000 500
Dračí dech mistrovská 6000 600
Armagedon mistrovská 7500 750
Temné tajemství mistrovská 10000 1000

Následující tabulka uvádí přehled kouzelných hůlek a druh kouzla, které v sobě ukrývají. Vztah mezi konkrétním druhem hůlky a výsledným efektem kouzla se mi zatím nepodařilo zcela objasnit, ale z toho, co jsem objevil by se dalo říci, že hůlka sesílá kouzlo na jeho skutečné úrovni a jako by měla hodnotu příslušné dovednosti v rozmezí 6 - 8 bodů. Rozdělení kouzel podle úrovní je jen přibližné, v šestém díle nejsou kouzla striktně rozdělena.

Kouzelné hůlky

Název hůlky Úroveň kouzla Sesílá Cena hůlky
Hůlka ohně normální Ohnivý šíp 1000
Hůlka statické elektřiny normální Statický výboj 1000
Hůlka mrazu normální Mrazivý proud 1000
Hůlka omračování normální Omráčení 1000
Hůlka šípů normální Duchovní šíp 1000
Čarovná hůlka ohně normální Ohnivá šipka 1500
Čarovná hůlka jisker normální Jiskry 1500
Čarovná hůlka jedu normální Jedovatý sprej 1500
Čarovná hůlka Mysli normální Mentální úder 1500
Čarovná hůlka zraňování normální Zraň 1500
Alakornová hůlka Ohnivých koulí expertní Ohnivá koule 2000
Alakornová hůlka Ledu expertní Ledový hrot 2000
Alakornová hůlka Roje expertní Smrtící roj 2000
Alakornová hůlka Čepelí expertní Čepele 2000
Alakornová hůlka Zakletí expertní Šarm 2000
Magická hůlka Výbuchů expertní Kamenný výbuch 2500
Magická hůlka Blesků expertní Blesk 2500
Magická hůlka Kamenů expertní Déšť meteoritů 2500
Magická hůlka Paralýzy mistrovská Ochromení 2500
Magická hůlka Mračen normální Toxický mrak 2500
Mystická hůlka Imploze mistrovská Imploze 3000
Mystická hůlka Pokřivení mistrovská Masivní deformace 3000
Mystická hůlka Střepin normální Střepina 3000
Mystická hůlka Smršťování normální Smršťovací paprsek 3000
Mystická hůlka Smrti mistrovská Zpopelnění 3000