Rozmístění studní s bonusy, sudy a kotle

 

Následující přehled ukazuje rozmístění jednotlivých studní s bonusy podle příslušné oblasti, kde se studna nachází. V případě studní s trvalými bonusy platí, že studna vám zvýší danou vlastnost maximálně do hodnoty 14 a nesmíte už přitom mít vlastnost zvýšenou prostřednictvím kaple (podle údajů z Postlandu, nemám to vyzkoušeno). Z každé takové studny se také smíte v daný okamžik napít jen 7-8 krát a poté budete muset pár dní počkat, než se studna zregeneruje. Některé takové studny na vás jako dodatek sešlou negativní stavy jako je nemoc, smrt nebo vymýcení. Studny s dočasnými bonusy vám příslušný bonus poskytnou jen po dobu, než přespíte - jakmile zvolíte ozdravný spánek nebo přespíte v hospodě, bonusy pominou. Krom těchto studní existují i studny, které vám umí průběžně doplňovat zdraví, manu nebo zkušenostní body. Nakonec přehledu jsem umístil i seznam tekutin v sudech a kotlích včetně jejich efektu (trvalý efekt).

Nový Sorpigal

Centrální kašna v Novém Sorpigalu léčí 5 zdraví.

Severozápadní kašna v Novém Sorpigalu doplňuje 5 many.

Studna vedle cvičírny přidává trvale 2 body štěstí.

Severovýchodní kašna v Novém Sorpigalu zvyšuje dočasně sílu o 10.

Zátoka pašeráků

Magická fontána v Pašerácké zátoce doplňuje 20 bodů many.

Studna poblíž Gobliního zubu v Zátoce pašeráků přidává dočasně 20 síly.

Severní fontána v Pašerácké zátoce přidává trvale 2 body intelektu.

Jižní fontána v Pašerácké zátoce přidává trvale 2 body osobnosti.

Mist

Centrální fontána v Mistu doplňuje 10 many.

Fontána v Mistu západně od Impí nakládačky přidává dočasně 20 štěstí.

Západní fontána na hradě Newton přidává dočasně 10 intelektu a osobnosti.

Východní fontána na hradě Newton přidává dočasně 5 k odolnostem proti ohni, elektřině, chladu a jedu.

Úhoří vody

Jihozápadní fontána v Úhořích vodách přidává dočasně 20 k odolnostem proti ohni, elektřině, chladu a jedu.

Jihovýchodní fontána v Úhořích vodách přidává dočasně 20 k magické odolnosti.

Hrad Ironfist

Západní fontána na hradě Ironfist přidává dočasně 10 přesnosti.

Východní fontána na hradě Ironfist přidává dočasně 10 rychlosti.

Aréna

Fontána v Aréně přidává 10 zdraví.

Stříbrná zátoka

Fontána na severu Stříbrné zátoky přidává dočasně 20 bodů intelektu a osobnosti.

Fontána před radnicí ve Stříbrné zátoce doplňuje 25 many.

Severní fontána západně od Stříbrné zátoky přidává trvale 2 body přesnosti.

Jižní fontána západně od Stříbrné zátoky přidává trvale 2 body rychlosti.

Močál prokletých

Fontána jižně od Močálu prokletých přidává trvale 2 body odolnosti.

Nádržka napravo ve Snerglových železných dolech doplňuje 10 zdraví.

Nádržka nalevo ve Snerglových železných dolech doplňuje 10 many.

Svobodný přístav

Fontána severovýchodně od Svobodného přístavu přidává trvale 2 body síly.

Centrální fontána ve Svobodném přístavu doplňuje 25 zdraví.

Jihozápadně od hlavní místnosti ve Stokách lze doplnit +10 zdraví.

Mrazivá vrchovina

Západní fontána v Icewindu přidává dočasně 20 rychlosti a přesnosti.

Východní fontána v Icewindu přidává dočasně 20 třídy zbroje.

Fontána severovýchodně od hradu Stone přidává dočasně 10 úrovní.

Fontána západně od hradu Stromgard přidává dočasně 30 síly.

Severní fontána východně od chrámu Bílé čapky přidává trvale 5 bodů síly. Postava bude usmrcena.

Jižní fontána východně od chrámu Bílé Čapky přidává trvale 5 bodů odolnosti. Postava bude usmrcena.

Dračí písky

Fontána na východním ostrově u Dračích písků přidává trvale 10 bodů k odolnostem proti ohni, elektřině, chladu a jedu. Postava bude vymýcena.

Fontána na jižním ostrově Dračích písků přidává trvale 10 bodů síly, přesnosti, rychlosti, odolnosti, osobnosti, intelektu a štěstí. Postava bude vymýcena.

Fontána na severozápadním ostrově Dračích písků doplňuje 50 zdraví.

Studna v Tajném NWC dungeonu přidává dočasně 256 bodů do všech základních statistik.

Blackshire

Fontána severně od Blackshire přidává dočasně 50 štěstí.

Fontána jihovýchodně od Blackshire přidává trvale 5 bodů magické odolnosti. Postava onemocní.

Fontána severně od Hadího chrámu přidává trvale 5 bodů intelektu a osobnosti. Postava onemocní.

Fontána jižně od Blackshire přidává dočasně 30 bodů magické odolnosti. Postava zkamení.

Centrální fontána v Blackshire doplňuje 50 many.

Kriegspire

Jižní studna v Kriegspire přidává 5000 zkušenosti a ubírá 5000 zlatých.

Západní studna v Kriegspire přidává dočasně 30 úrovní.

Fontána severně od Dračí věže v Kriegspire přidává trvale 10 bodů magické odolnosti. Postava bude vymýcena.

Fontána před hradem Kriegspire přidává dočasně 40 bodů třídy zbroje.

Fontána severozápadně od Nejvyššího chrámu Baa přidává trvale 5 bodů odolnosti proti ohni, elektřině, chladu a jedu. Postava bude usmrcena.

Poustevníkův ostrov

Fontána východně od Poustevníkova ostrova léčí nepřirozené zestárnutí (tzv. Fontána mládí).

Rajské údolí

Pouštní fontána v Rajském údolí doplňuje 100 zdraví a many.

Dobrá voda

Fontána jihozápadně od vesnice Dobrá voda přidává dočasně 50 bodů síly, přesnosti, rychlosti, odolnosti, osobnosti, intelektu a štěstí.

Sudy a kotle

Červená tekutina přidává sílu.

Oranžová tekutina přidává intelekt.

Modrá tekutina přidává osobnost.

Zelená tekutina přidává odolnost.

Žlutá tekutina přidává přesnost.

Fialová tekutina přidává rychlost.

Bílá tekutina přidává štěstí.

Vroucí tekutina přidává odolnost proti ohni.

Mrazivá tekutina přidává odolnost proti chladu.

Shocking tekutina přidává odolnost proti elektřině.

Nechutná tekutina přidává odolnost proti jedu.

Magická tekutina přidává odolnost proti magii.