Relikvie

 

Dodatek zima 2010/2011: Následující seznam relikvií obsahuje stejně jako ostatní předměty v sekcích originální popisky přímo ze hry. Ovšem překladatelé se místy dopustili menších chybek v nejednotnosti názvosloví a tak některé vlastnosti předmětů mohou působit trochu zmateně. Namísto vlastnosti Odolnost je zde použit pojem Výdrž, namísto Rychlosti je to Hbitost a Odolnosti proti elementům jsou použity ve zkrácené formě jako +x bodů k Odolnostem (u artefaktů je tomu zas o trochu jinak). Naproti tomu u efektů Zlodějství a Kryt se mi nepodařilo jejich účinek objasnit (dovednost Zlodějství neboli Kradení neni v šestém díle navíc vůbec implementována). Vysávání života se pak bude rovnat účinkům Upíří, kdy jsou při úspěšném zásahu přenášeny body zdraví na nositele. Ostatní efekty by pak už měly být z popisků jasné.

Jméno: Aegis
Zbroj: +29
Legenda říká, že Aegis byl darem od Bohů muži, který si přál bojovat se strašlivými medůzami v jejich království. Štít je zrcadlový a zachraňuje uživatele před pohledem medúzy. Nese také očarování, které pomáhá chránit před šípy, ale je velmi těžký a trochu uživatele zpomalí. (Speciální síly: Imunní ke Zkameňujícím efektům, Krytí +20, Štěstí a -20 Rychlost)
Cena: 30000

 

Jméno: Aphrodite
Vytoužené a vyhledávané hlupáky po věky, tento nádherný prsten uhlazuje pokožku, čistí hlas a dramaticky zlepšuje fyzickou krásu nositele, stejně jako jeho osobnost. Prsten také nese prokletí neštěstí a nositel obvykle brzy po nálezu prstenu umírá při nějaké tragické nehodě. (Speciální sily: +100 Osobnost a -40 Štěstí)
Cena: 30000

 

Jméno: Apollo
Zbroj: +46
Tato unikátní zbroj poskytne svému majiteli Štěstí, pomáhaje mu uniknout většině elementálních útoků. Čerpá nicméně svoji energii z těla nositele, dělajíce tak nošení této zbroje riskantní nabídkou. (Speciální síly: +20 k Odolnostem, +20 Štěstí a -30 Odolnost)
Cena: 30000

 

Jméno: Ares
Útok: +14
Zranění: 2d4+14
Mocný válečý palcát, Ares, hoří ohněm ze srdce hory, ze které byl vyroben. Ta samá magie, která tento magický žár způsobuje, propůjčuje svému nositeli odolnost před ohněm. (Speciální síly: +30 Ohnivé poškození, +25 Odolnost před Ohněm)
Cena: 30000

 

Jméno: Artemis
Střelba: +12
Zranění: 5d2+12
Poctěn silou bouře, Artemis střílí magické elektrické blesky. Uživatel luku by měl být opatrný -- elementální magie se čerpá z luku a nadělá více škody, když je s ní zasažen nositel. (Speciální síly: +20 elektrické poškození, -10 k Odolnostem)
Cena: 30000

 

Jméno: Athena
Také znám jako Vzdělancův prsten, Athena velice ostří a zlepšujě intelekt nositele za cenu fyzické síly. Přestože efekt na fyzické tělo je skoro zmrzačující, pro většinu čarodějů je lákadlem příliš velkým, než aby odolali. (Speciální síly: +100 Intelekt a -40 Síla)
Cena: 30000

 

Jméno: Atlas
Zbroj: +16
Legenda říká, že tento plášť byl vyhozen Bohem, kterému se znelíbil. Svému nositeli přidává neporovnatelnou sílu za cenu velké ztráty rychlosti. (Speciální síly: +100 Síla a -40 Rychlost)
Cena: 30000

 

Jméno: Cronos
Útok: +14
Zranění: 4d2+14
Spíše magická kuriozita než skutečně užitečná zbraň, Cronos fantasticky zvyšuje nositelovu životní sílu a zmenšuje o polovinu jeho štěstí. (Speciální síly: +100 Životy a -50 Štěstí)
Cena: 30000

 

Jméno: Hades
Útok: +15
Zranění: 3d3+15
Mocná zbraň, o které se říká, že měla být na přání masového vraha dopravena z Podsvětí. Hades způsobuje strašné rány svým žiletkovým ostřím a neustále kapající kyselinou. Nejen strašná zbraň, meč poskytuje obratnost mistra zloděje pro odstraňování pastí a štěstí 'dábla při úniku, pokud se past spustí. Hades pomalu a neúprosně čerpá svoji sílu ze svého nositele. (Speciální síly: +20 Otrávení jedem, +20 Štěstí, Zlodějství a Vysávání života)
Cena: 30000

 

Jméno: Hera
Někdy zmiňovaný jako Amulet Hlupáků, tato kuriózní relikvie z časů před Tichem dramaticky zvyšuje osobní životnost, magickou energii a štěstí nositele na účet Osobnosti. Zatímco oblékáte zbroj, tvář ochabne, oči se stanou prázdnými a životní jiskra vyhasne. (Speciální síly: +50 Životy, +50 Mana, +50 Štěstí a -50 Osobnost)
Cena: 30000

 

Jméno: Hercules
Útok: +12
Zranění: 4d5+12
Obrovský meč Hercules naplňuje svého nositele silou sta mužů. Pro zachování svého 'velký a hloupý' námětu meč redukuje intelekt svého nositele. (Speciální síly: +50 Síla, +20 Výdrž a -30 Intelekt)
Cena: 30000

 

Jméno: Hermes
Zbroj: +17
Relikvie z doby před Tichem, tyto boty musí obsahovat nějakou skrytou magii, neboť jsou velice těžké a přesto lehké jakmile se obují. Působí na nervy a svaly nositele, zvyšujíce jeho rychlost a reflexy na nelidskou úroveň, ale zároveň způsobujíce nepřesnost. Boty byly vlastněny mnohými, jak šly časy, všichni však zemřeli při nějaké nehodě, se kterou měla co do činění rychlost ... jako vyběhnutí do kopce a následný pád dolů z útesu na vrcholku. (Speciální síly: +100 Rychlost a -40 Přesnost)
Cena: 30000

 

Jméno: Odin
Tato koruna je mocná relikvie, která chrání proti elementálním magickým útokům všech druhů, ale má kaz, že značně nositele zpomaluje. (Speciální síly: +50 k Odolnostem a -40 k Rychlosti)
Cena: 30000

 

Jméno: Poseidon
Útok: +15
Zranění: 2d6+15
Tato zbraň je pravděpodobně inspirována Regnanským námořnictvem, které přijalo trojzubec za svoji oblíbenou válečnou zbraň. Poseidon naplňuje svého nositele děsivou bojovou zuřivostí, zvyšujíce nositelovu sílu, odolnost a přesnost za cenu osobní bezpečnosti. Tak stravující je nositelova touha zničit své nepřátele, že opomíjí uhýbat ranám, kterých by se jinak mohl vyvarovat. Na druhou stranu, mrtví nepřátelé se (obvykle) nebrání. (Speciální síly: +20 Síla, +20 Výdrž, +20 Přesnost, -10 Třída zbroje a -10 Rychlost)
Cena: 30000

 

Jméno: Zeus
Zbroj: +64
Tato zbroj snad byla míněna pro Bohy. Někdy nošena barbarskými náčelníky, zbroj zvýší jejich fyzickou životnost a magickou energii, ale za strašnou cenu. Dokonce i asparagus pak dosahuje lepších výsledků v testech intelektu. Jeden by si myslel, že tak překotnou ztrátu myšlenek musí následovat rychlá smrt, nicméně štěstí, které zbroj přitahuje, se zdá odvracet katastrofu. Často se totiž nositel zbroje stává tak hloupým, že ji zapomene svléci. (Speciální síly: +50 Životy, +50 Mana, +50 Štěstí a -50 Intelekt)
Cena: 30000