NPC postavy k najmutí v domech

 

Jak už bylo v předchozí kapitole řečeno, NPC postavy k najmutí, které jsou obyvateli domů, se během hry nemění. To platí i o tom, kdy postavu z družiny propustíte - ta se pak jednoduše vrátí zas do svého domu. Výhodou těchto postav tedy je, že je naleznete vždy na stejném místě a můžete se na to spolehnout (samozřejmě tohle lze u volně se pohybujících NPC obejít např. pomocí triku se save/load, ale nebudeme si přeci kazit hru :)). Nevýhodou je, že ta užitečnější povolání naleznete až ve větších městech. V Novém Sorpigalu žijí např. jen dvě NPC v domech a to ještě na těžko přístupném místě (severní ostrov). O NPC v domech jinak platí totéž, co o volně se pohybujících NPC.

V následujícím přehledu jsem se pokusil použít upravené zvětšeniny mapek, někdy to neni zcela ideální, ale snad se v nich neztratíte. Tam, kde by mapka byla až příliš nesrozumitelná jsem umístění postav popsal jen slovně (např. hrad Kriegspire), nebo jsem popis mapky značně zjednodušil (např. vesnice pod hradem Darkmoor).

Nový Sorpigal - severní ostrov

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Orville Corvair učenec 2 Naomi Highland felčar

Hrad Ironfist - vesnice

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Gordon Styles zbrojíř - - -

Zátoka pašeráků - vesnice

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Stephanie Pavlov misionář 3 Svetlanta Irktusk mistr kouzel
2 Jean Acton jednatel - - -

Zátoka pašeráků - severní ostrov

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
4 Cody Ripper zeman 6 Linda Nichols učeň
5 Kachiko Toranaga bard - - -

Mlžné ostrovy - Mist

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Kathleen Mester mystik 3 Hugger Brother námořník
2 Myyra Hian okultista 4 Selena Stipe pirát

Svobodný přístav

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Cheryl Ahmanson tkadlec 13 Nikobi průzkumník
2 Richard Harp kupec 14 Rosemarie Reyjavik obchodník
3 Chitania Retiani hrnčíř 15 Beauregard Wolf šejdíř
4 Stephen Iago obchodník 16 Lori Tao následovník Baa
5 Iris Poppyfield bard 17 Fabian Sun ubytovatel
6 Heidi Strumper aristokrat 18 Hans Schultz mystik
7 Tor Brock hrnčíř 19 Ral tesař
8 Amber Praetor bard 20 Donald Dorfus mistr kouzel
9 Sandra Trudoor následovník Baa 21 Wilma Cook mistr portálů
10 Doreen Espana šéfkuchař 22 George Almond kameník
11 Mort Arnosti lovec kožešin 23 Isao Tizare dítě
12 Lyle Roma aristokrat 24 Rexella Van Imp akolyta

Svobodný přístav - vesnice Rockham

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
25 Miriam Boyer mistr zbrojíř 26 Lisa Janway bednář

Močál prokletých - vesnice

Popsat jednoduchým způsobem vesnici pod hradem Darkmoor nelze a to zejména díky tomu, že je rozdělena na přízemní část a patro. Koncentrace domků je v ní tak vysoká, že u nich nelze dost dobře zobrazit popisky. Z tohoto důvodu jsem některé z nich sloučil vždy pod jeden popisek a popiskem tak jen naznačil, ve které části vesnice příslušné obyvatele hledat. Obecně platí, že čísla od 1 do 6 jsou použity pro přízemí (vyjma 3) a čísla od 7 výše pro patra. Patra jsou celkem dvě a jsou s přízemím spojena chodbami, kde lze též nalézt několik domků (jsou počítány do přízemí).

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Hugger Brother kupec 6 Lilly June mistr kouzel
Ethel Armstrong písař
2 Eva Semple instruktor 7 Gohei Matsu dudák
Indihir Vilandi nosič
3 Wendy Featherhill okultista 8 Beth Thompson mistr vody
4 Avilia Asheed průzkumník 9 Mihi Mihi Nanook dělník
Kern Carnegie mistr zbraní
Flossie Setering hrnčíř
5 Stacy Flanders následovník Baa 10 Dolores Craft kuchař
Chandra Stripling sedlák
Belinda Pikeman kuchař
Daphne Calloway poradce

Dračí písky - oáza

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Noah White instruktor 4 Barrad Unter bankéř
Faith Kellenmoor obchodník Norris Horton advokát
2 Jo Handlebaum mistr kouzel 5 Ian Trom kupec
Naomi Wind mistr portálů Darth Cartwright mistr zbrojíř
3 Gertrude Whaler mistr vzduchu 6 Jason Duster zaklínač
Deliah Bwana mistr vody Paul Hapsburg mistr felčar

Blackshire

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Stile Bloke mistr zbraní 4 David Pike jezdec
2 Bejamin Sotherland jednatel 5 Lorn Hammer šéfkuchař
3 Leo Grant kuchař - - -

Kriegspire - vesnice Edenbrook

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Carl Moramir mistr felčar 6 Sila Daewon instruktor
2 Heather Mitchell vyjednavač 7 Eunbo Kim poradce
3 Droppa MaPantz blázen 8 Rockwell Humdring expert felčar
4 Rodinia Sidara dudák 9 Ahmed A´sanzi průvodce
5 Vance Cornelius učitel - - -

Byť by se mohlo zdát, že samotný hrad Kriegspire je opuštěný, není tomu tak. Na hradě krom učitele mistrovství v luku bydlí ještě 7 dalších postav, které si můžete najmout. Naleznete je na jednotlivých "balkóncích hradu, takže ideální je ovládat kouzlo let.

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
- Larry Dorfman zbrojíř - Drusis Tiberio učenec
- Joy Brown kovář - Iris Amble průvodce
- Tracy Neather aristokrat - Candice Streep stopař
- Ty Cognac hráč - - -

Rajské údolí

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Ta Li No Gharma mlynář 7 Beverly Sweetwater učenec
2 Yvonne D´arcy kuchař 8 Miles Loman průkopník
3 Wolf Armstrong felčar 9 Anthony Hargraine stopař
4 Tyger Helms navigátor 10 Michael Tuck průvodce
5 Florimel Evylen aristokrat 11 Ken Chomais alchymista
6 Zeke Magellan námořník 12 Christian Vela učenec

Mrazivá vrchovina - město Bílá čapka

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Peace Stringer nevolník 7 Shel Stineway pirát
2 Trevor Jones lupič 8 Les Parker zeman
3 Gerrold Dane sedlák 9 Ray Boswell okultista
4 Harper Nike šejdíř 10 Piter Harkonnen mistr portálů
5 Marc Teagan vyjdenavač 11 Abe Markoviac badatel
6 Sly Silverstone cikán - - -

Mrazivá vrchovina - hrad Stromgard

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
12 Saul Fogg akolyta 14 Trent Jameson krejčí
13 Arther Jelnic dudák 15 Yves Meeks dělník

Mrazivá vrchovina - hrad Stone

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
16 Barry Shepherd bard 19 Josef Logger mistr vzduchu
17 Sharla Quinn mistr felčar 20 Jult Bandito mistr vody
18 Dom Malikto kartograf 21 Rosita Alexander aristokrat

Stříbrná zátoka

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Carol Rossini úředník 16 Ginger Astor učitel
2 Hugger Brother zámečník 17 Alice Ofenhauser advokát
3 Vera Grasslin bard 18 Jacques Roscomon blázen
4 Julie Cooper farmář 19 Cassandra Timmon akolyta
5 Miro Shinek jezdec 20 Egor Ivanovich kominík
7 Ellen Rockway cikán 21 Judith Shoemaker švec
8 Jasmine Spicer expert felčar 22 Harriet Waters bednář
9 Shiela Wind zámečník 23 Anawah nosič
10 Bronwyn Blue nosič 24 Dolores Fisher stopař
11 Hugger Brother kominík 25 Nigan mistr zbraní
12 Graham Dancey advokát 26 Kai Lian tkadlec
13 Hugger Brother kominík 27 Castor Lithqow advokát
Melody Stone kartograf
14 Olivia Trumpet hrnčíř 28 Soon Lu mistr vody
15 Gretchen Fallzen krejčí 29 Madeleine Towers obchodník

Poznámka: Na západ od přístavu se nachází maják, kde bydlí Daniel Forosmini (povoláním ubytovatel).

Úhoří vody - osada u hradu Alamos

Číslo Jméno postavy Povolání postavy Číslo Jméno postavy Povolání postavy
1 Edna Harmenov dělník 4 Shileka Toreena mistr vzduchu
2 Gail Ashtengard nevolník 5 Randall Norris navigátor
3 Elijah Skylark dítě - - -